27 mai 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă (PL-x 257/2020) ( rămas pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu 25. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă; PL-x 257/2020; caracter ordinar; procedură de urgenţă; amendamente admise - 21. Dacă din partea Guvernului? Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dau cuvântul reprezentantului comisiilor raportoare, Comisia pentru buget şi Comisia pentru muncă. Vă rog, domnul deputat.

George-Gabriel Vişan Mulţumesc, domnule preşedinte. Dau citire Raportului comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea cadrului legal pentru stabilirea unor măsuri în vederea decontării din fonduri europene a cheltuielilor cu echipamente medicale, dispozitive medicale şi de protecţie medicală, echipamente pentru decontaminare şi suport triaj, containere de logistică medicală, capabilităţi şi formaţiuni medicale mobile diagnostic şi tratament utilizate în combaterea răspândirii coronavirusului COVID-19. De asemenea, se prevede acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 lei brut pe lună pentru personalul medico-sanitar şi pentru personalul paramedical implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea şi tratamentul pacienţilor infectaţi cu COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, din fondul de salarii al unităţii angajatoare, prin transferuri din bugetul Fondului Naţional Unic de Sănătate sau, după caz, de la bugetul de stat sau din fonduri europene. La întocmirea prezentului raport comun, comisiile au avut în vedere avizul favorabil al Consiliului Legislativ, avizul favorabil al Comisiei pentru sănătate şi familie, avizul favorabil al Comisiei pentru egalitatea de şanse pentru femei şi bărbaţi, avizul favorabil al Comisiei pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport comun de adoptare a Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin decontate din fonduri europene, ca urmare a răspândirii coronavirusului COVID-19, pe perioada stării de urgenţă, cu amendamentele admise prezentate în anexă. În raport cu obiectul şi conţinutul său, proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă sunt intervenţii din partea grupurilor parlamentare? Vă rog. Domnul preşedinte Solomon.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Înţeleg din expunerea doamnei secretar de stat de la Ministerul Fondurilor Europene că Guvernul doreşte să adoptăm ordonanţa în forma prezentată. Comisiile raportoare au fost de altă părere şi au considerat că este atributul exclusiv al Parlamentului, de a legifera şi de a legifera mai bine decât Guvernul. Pentru că Ordonanţa nr. 43 este un alt exemplu de cum poate să legifereze în stare de urgenţă Guvernul. E de ajuns să iasă preşedintele, să spună "Vom da 500 de euro la medici", şi apoi cei din Guvern să se dea de ceasul morţii să caute bani. Şi toţi banii pe care i-au găsit au fost 120 de milioane de euro din transferul unor sume din programele gestionate de Ministerul Muncii, către acest tip de ajutor pentru cei care luptă cu epidemia. Eu cred că nu trebuie, totuşi, să restrângem sfera celor la care se referă şi se raportează această lege, în funcţie de câţi bani avem. Şi dacă avem atâţia bani, ca la "Patul lui Procust", restrângem categoriile de beneficiari, astfel încât să nu aibă probleme Guvernul. Este inadmisibil să creezi, prin acest tip de stimulent, mai mari probleme decât rezolvi! În toate spitalele, în toate serviciile de urgenţă, în toate serviciile de asistenţă socială sunt nemulţumiri, pentru că unul primeşte şi la doi metri, zece metri mai încolo, în alt cabinet sau în alt birou, nu mai primeşte. Personalul de îngrijire nu primeşte. Personalul care lucrează pe ambulanţă, şoferul ambulanţei, deşi pune mâna pe izoletă să transporte bolnavul, nu primeşte, pentru că n-a stat în ambulanţă alături de bolnav, ca şi asistenta. Deci, sunt lucruri care trebuie să fie tratate cu seriozitate la nivelul Guvernului, şi noi am cerut în dezbaterea Comisiei pentru muncă ca aceste lucruri să se regleze prin suplimentarea de fonduri de la bugetul de stat, astfel încât să nu existe nicio categorie socio-profesională care a luptat să stârpim acest virus, dar să nu aibă din partea statului acelaşi tratament. Egalitatea, dreptatea, echitatea trebuie să fie, înainte de toate, cerinţa oricărei bune guvernări. După discuţiile noastre, care au dus la adoptarea unui amendament legat de centrele de bătrâni, centrele rezidenţiale pentru bătrâni, acolo unde personalul, prin ordonanţă militară, a fost carantinat, alături de cei pe care-i îngrijeau, timp de 14 zile, un fel de arest la locul de muncă, iar după 14 zile trebuiau să stea în izolare la domiciliu alte 14 zile, să se poată întoarce la serviciu să mai stea încă 14 zile arestaţi... acei oameni, deşi au fost obligaţi, prin ordonanţele Guvernului, nu au fost luaţi în seamă de onor Guvernul Orban. I-am luat noi şi - ce credeţi?! În celebra, ştiu eu, metodă de a fura iniţiativele legislative, pe care domnul Florin Roman ne-o arăta astăzi, ce s-a întâmplat? Joia trecută, Guvernul a luat amendamentul nostru, pe care, împreună cu domnul Vexler, cu doamna Csép, cu toţi colegii mei, l-am făcut pentru acei asistenţi sociali din centrele de bătrâni, şi au dat o ordonanţă, în toiul nopţii, noaptea, ca legiferatorii celebrii, au dat ordonanţa respectivă, dar nici astăzi, la o săptămână, nu este publicată în Monitorul Oficial. Este Guvernul Orban serios în modul de legiferare? E serios în momentul în care vine şi ne spune să adoptăm în forma prezentată, că mai au ei pe traseu către Monitorul Oficial... Probabil au trimis pe jos acea scrisoare către Monitor, ca să-i publice textul de lege! Până când Guvernul nu-şi va reveni la nivelul Secretariatului General, unde se elaborează actele normative, cred că noi trebuie să fim mai serioşi decât Guvernul, pentru că suntem trimişi aici de cetăţeni să-i reprezentăm, să facem legi. Această formă pe care am adoptat-o ieri, care rezolvă până şi problema medicilor de la IML şi a personalului de acolo, care pe 11 mai au fost introduşi, printr-o altă ordonanţă, printre beneficiarii acestui drept - pe 15 mai se termina starea de urgenţă, pe 14 mai a fost publicată acea ordonanţă, iar cei care trebuie să aplice legea le-au spus colegilor de la IML că "Nu, domnule, o zi vă dăm sporul sau pentru o zi!". Lucrurile astea trebuie să fie totuşi un pic mai atent rezolvate la nivelul Guvernului, pentru că, prin acest tip de legiferare, nu facem decât să bulversăm mai mult, să introducem haosul în sistem şi să nu mai ştie lumea ce legi să aplice. Să votăm această formă a Ordonanţei nr. 43 şi preşedintele să o promulge cât mai repede, pentru ca toţi oamenii să beneficieze, după munca depusă în starea de urgenţă, de acest stimulent. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Silviu Vexler, din partea minorităţilor.

Silviu Vexler Mulţumesc, domnule preşedinte. Din păcate, domnul Solomon mi-a cam furat ceea ce doream să spun şi eu. Voi face două completări, pentru că ironia nu se limitează la ceea ce a spus domnul Solomon. Aşa este, un amendament care a fost propus de mine, de doamna Andrea Csép şi de domnul preşedinte Solomon, privind persoanele care au lucrat în căminele pentru persoanele vârstnice în această perioadă a fost adoptat, printr-un vot unanim, de către toţi colegii, în cadrul comisiei. Am descoperit într-un mod magic - este adevărat că a apărut o ordonanţă care a preluat acest amendament -, dar până aici nu este nimic nou, având în vedere că, atunci când am dezbătut Legea privind starea de alertă, un amendament al Grupului parlamentar al minorităţilor naţionale privind felul în care se poartă celebrele măşti a fost respins la cererea Guvernului, pentru ca două zile mai târziu să devină ordonanţă de urgenţă în forma în care s-a solicitat respingerea amendamentului când a venit din partea noastră. Revenind, ironia face că reprezentantul Guvernului la Comisia pentru muncă, cel puţin, doamna secretar de stat, pe care o salut, a solicitat respingerea amendamentului privind angajaţii din căminele pentru persoanele vârstnice. Eu acum m-am încurcat un pic şi nu mai ştiu. Marţi trebuia respins, miercuri a devenit o situaţie de urgenţă maximă şi a fost adoptată, călcând în picioare discuţia avută de toţii colegii în cadrul Comisiei pentru muncă. Nu pricep, dar nu este nicio problemă. Salut în mod cu totul special adoptarea acestui amendament care arată, în primul rând, respectul pentru nişte oameni care, deşi nu au fost băgaţi în seamă şi au fost ignoraţi, au depus o activitate deosebit de dificilă în această perioadă. Aşa cum s-a tot menţionat, persoanele vârstnice fac parte din cea mai vulnerabilă categorie, iar resursele necesare, în primul rând umane, de a găsi persoanele care să fie dispuse să dispară din peisaj, practic, patru săptămâni pentru a avea grijă de bătrânii noştri, a fost greu de găsit. Iar efortul lor, care a fost unul cu totul deosebit, trebuie răsplătit dacă nu primeşte măcar - sau ar trebui în primul rând să primească - respectul cuvenit. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnule Movilă Petru, doriţi intervenţie? Şi pe urmă de la Grupul UDMR.

Petru Movilă Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Cum au spus şi colegii antevorbitori, ordonanţa de urgenţă a fost completată cu câteva amendamente care au introdus în rândul celor care primesc acest stimulent de risc şi pe cei din căminele de bătrâni - pentru că este raport comun - şi pe cei care lucrează, personalul medical şi auxiliar medico-sanitar din cabinetele medicilor de familie, laboratoare de analize medicale, imagistică, servicii, cabinete stomatologice, toţi cei care au fost în contract cu Casa de Asigurări şi care au activat pentru perioada stării de urgenţă, care au avut în evidenţă sau tratament pacienţi suspecţi sau confirmaţi cu COVID; de asemenea, medicii şi asistenţii medicali din unităţile şcolare care şi-au desfăşurat activitatea prin furnizarea unor servicii de aprovizionare, de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate în carantină. Este un proiect de lege care credem că la acest moment cuprinde toate instituţiile şi tot personalul medical, sanitar, administrativ, auxiliar care a fost implicat în lupta contra COVID-19. Partidul Mişcarea Populară îl va vota. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamnă deputat?

Éva-Andrea Csép Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Doresc să vorbesc doar despre o parte a acestei ordonanţe de urgenţă, partea care nu a fost importantă pentru guvernanţi, despre o categorie de oameni care stau în linia întâi, se luptă, dar totuşi, aşa cum au vorbit şi au zis şi antevorbitorii mei, în cadrul Comisiei pentru muncă am avut discuţii foarte aprinse - şi salut prezenţa doamnei secretar de stat în plenul Camerei - pentru că atunci au zis că această categorie nu poate beneficia de niciun stimulent, deoarece s-a discutat cu Ministerul Sănătăţii şi doar cei din sănătate pot beneficia de acest stimulent. Aşa cum bine ştim cu toţii, prin Ordonanţa militară nr. 8 din 2020 privind măsurile de răspândire a SARS-CoV-2, de prevenire, în perioada stării de urgenţă a fost interzisă încetarea sau suspendarea activităţii serviciilor sociale de tipul centrelor rezidenţiale şi, în acelaşi timp, a fost impusă obligativitatea izolării la locul de muncă, timp de 14 zile, a personalului din aceste centre, urmate de izolarea la domiciliu pentru alte 14 zile. Îmi amintesc de ziua emiterii Ordonanţei militare nr. 8 din 2020. Era Joia Mare pentru credincioşii romano-catolici şi reformaţi, iar comunicarea restrângerilor prevăzute de ordonanţă a fost făcută - voi face acum o referire simbolică - şi anume, după ultima cină petrecută cu familia, înainte de izolare, pentru personalul centrelor rezidenţiale. Neaşteptat, şi după cum ne-am obişnuit, fără logică, neluându-se în considerare anumite situaţii particulare, cum ar fi familiile monoparentale şi acei angajaţi care au în îngrijire părinţi în vârstă sau persoane cu dizabilităţi. Deci, izolarea a început pe 11 aprilie, în Vinerea Mare, şi s-a încheiat pe 14 mai, odată cu încetarea stării de urgenţă. Stimaţi colegi, Vorbim despre persoane care au fost izolate la locul de muncă 14 zile, chiar şi în perioada Sărbătorilor Pascale, departe de cei dragi, de copiii mici sau de părinţii în vârstă, care aveau nevoie de ei în această perioadă mai mult decât oricând. Între timp, dintr-o dată, asistenţii sociali au devenit foarte importanţi, mai ales cei care au grijă de persoanele vârstnice, prin îngrijirea la domiciliu, cei care îngrijesc persoanele cu dizabilităţi şi persoanele vulnerabile. Până acum, nimeni nu s-a gândit la asistenţii sociali. Serviciile sociale au fost permanent un fel de copil orfan al fiecărui Guvern. Ca urmare a numeroaselor discuţii purtate cu reprezentanţii furnizorilor de servicii sociale, pe data de 16 aprilie, printr-o adresă trimisă doamnei ministru al muncii, Violeta Alexandru, şi doamnei preşedinte a ANPDCA, Mădălina Turza, am solicitat, printre altele, acordarea unui stimulent financiar personalului care în toată această perioadă a luptat şi luptă în continuare în prima linie pentru prevenirea răspândirii virusului şi îngrijesc cu multă responsabilitate categoriile de persoane cele mai vulnerabile. La 19 mai, printr-un amendament depus şi adoptat de către Comisia pentru muncă, de Grupul UDMR, împreună cu colegii din Comisia pentru muncă, Adrian Solomon şi Silviu Vexler, am introdus acordarea unui stimulent de risc în cuantum de 2.500 de lei brut pe lună pentru personalul din domeniul asistenţei sociale şi comunitare, indiferent de forma de organizare a furnizorului de servicii sociale implicat direct în sprijinul sau în îngrijirea persoanelor în vârstă, a copiilor, a persoanelor cu dizabilităţi şi a altor grupuri vulnerabile pe perioada stării de urgenţă. Nu doresc să menţionez din nou faptul că peste două zile am citit pe ordinea de zi a Guvernului că se va aproba o ordonanţă de urgenţă prin care se va acorda stimulent acestor categorii. Nici până acum nu a apărut această ordonanţă de urgenţă. Poate că drumul spre Monitorul Oficial este unul foarte lung şi a întâmpinat probleme. Totodată, pe lângă medicii de familie ar urma să beneficieze de acest stimulent şi personalul medical, medico-sanitar şi auxiliar medical din cabinetele medicilor de familie, laboratoare de analize medicale, laboratoare de imagistică medicală, ambulatoriile de specialitate, farmaciile comunitare, cabinetele stomatologice. Şi această măsură este aplicabilă şi asistenţilor medicali - atenţie! - din unităţile şcolare care şi-au desfăşurat activitatea prin furnizarea unor servicii de îngrijire, de aprovizionare şi de îngrijire medicală şi monitorizare a persoanelor aflate în carantină. Nu rămânem indiferenţi şi suntem recunoscători faţă de personalul centrelor rezidenţiale care în perioada de pandemie au rămas alături de persoanele vârstnice, de persoanele cu dizabilităţi, de copiii instituţionalizaţi sau de alte categorii de persoane vulnerabile. UDMR, şi de această dată va fi aproape de personalul care asigură serviciile sociale şi îşi va manifesta recunoştinţa prin a vota acest proiect legislativ şi implicit va vota pentru stimulentul de risc acordat acestor adevăraţi eroi. Respect! Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Domnul Ungureanu, din partea Grupului USR. Vă ascultăm, domnule deputat.

Emanuel-Dumitru Ungureanu Bună ziua! Este foarte important să urmărim în ce măsură deciziile pe care le luăm în Parlament se aplică în teritoriu. Este absolut dezolant să primim zilnic sesizări că unii manageri numiţi politic în diferite spitale nu aplică legea, sau o aplică discreţionar, sau nu este în stare pur şi simplu Ministerul Sănătăţii să explice în mod coerent care sunt acele categorii salariale care beneficiază de aceste stimulente. OUG nr. 43 înseamnă şi o ocazie pe care am folosit-o împreună cu colegii mei din Comisia pentru sănătate, din toate partidele, de a cere transparenţă în cheltuirea banilor. Ce ar fi ca toate spitalele din România să afişeze pe site-uri ce se face cu aceşti bani, unde se duc fondurile europene, ce anume se cumpără exact şi cine sunt beneficiarii reali ai acestor sume care vor fi din ce în ce mai importante. Se aude de sume de 350 de milioane de euro. Sunt bani care vor intra nu doar pentru stimulente, ci şi pentru diferite echipamente. În contextul COVID - am mai explicat - s-a furat enorm şi cine fură de la săraci nu este doar, din punctul meu de vedere, blestemat de sus, ci ar trebui să fie închis aici, jos, foarte mulţi ani. De aceea, reparatoriu spun, şi ca un om care, ca asistent social, iniţial am fost la munca de jos, lângă cei în nevoie, din fericire, deşi unii demnitari ai statului român consideră şi astăzi că Parlamentul nu contează, fără aceste măsuri reparatorii în comisiile de sănătate, deciziile Ministerului Sănătăţii au fost extrem de haotice în ceea ce priveşte nu doar stimulentele, ci şi sporurile care se dau în spitale. Şi nu, nu este adevărat că toată lumea a tras la fel în ceea ce înseamnă pandemie. La această oră sunt multe spitale goale, pacienţi care sunt trataţi la gardurile spitalelor şi sunt foarte puţini care au fost în linia întâi. Ei, pentru cei care au fost în linia întâi, pentru absolut toţi, inclusiv pentru asistentele din cabinetele de medicină de familie, trebuie să avem toată grija, tot respectul şi trebuie să le acordăm orice fel de stimulent, pentru că în linia întâi au fost puţini şi în spate au fost mulţi care, din păcate, nu au tras la această luptă foarte dură şi foarte stresantă cu acest nou coronavirus. Aşa că, susţinem acest OUG - am înţeles că vine o completare prin OUG nr. 60 -, vom susţine orice măsură reparatorie pentru cei care ne-au salvat viaţa. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dacă la titlul sunt intervenţii? Nu. Dacă la amendamentele admise, de la 1 la 21? Nu. Proiectul de lege rămâne la votul final.