Adrian-Octavian Dohotaru

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliaţi. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  25 noiembrie 2020
  întrebare, Structura pe categorii a investiţiilor publice

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliaţi. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliat. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  11 noiembrie 2020
  întrebare, Clarificare intrare în tară înrijitoare

  29 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP870/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare

  26 octombrie 2020
  întrebare, Investigaţie echipaj FRONTEX în context geopolitic mai larg

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliat. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  14 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP818/2020 Propunere legislativă de completare şi modificarea a Ordonanţei Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliat. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Este un proiect care poate să redea încrederea cetăţenilor că trăim într-adevăr aşa cum scrie în Constituţie, într-un stat social care dă dovadă de solidaritate. Astfel, ne-am gândit şi la ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Susţin ca amendamentul 20 marginal să fie supus votului. A fost acolo o eroare, la comisie, în loc de amendament... a apărut la amendamente respinse. E o anexă cu privire la procentele de ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, ...procentul de ocupare.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bun, aici pot să dau două exemple. Atunci la 19. Art. 19 se modifică şi va avea următorul cuprins: "Anexele 1-7 fac parte integrantă din prezenta lege". Autor - Comisia pentru administraţie publică ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, unul dintre iniţiatori. S-au făcut la art. 4 câteva greşeli pe numerotări. De pildă, avem acolo, după lit. i), în loc de "parc istoric sau grădină istorică" trebuie să apară "lit. j) ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Adrian Dohotaru.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliat. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Nu se poate? OK. Scuze!

  6 octombrie 2020
  întrebare, Evaluare Insepecţia Muncii

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, deputat neafiliat. "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 541/2020 Proiect de Lege privind dizolvarea fundaţiilor pentru tineret şi abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea nr.350/2006

  1 septembrie 2020
  întrebare, Pista de biciclete Someş, prin modificarea HG 930/2005

  1 septembrie 2020
  întrebare, Calcul INS coş minim pentru un trai decent

  19 august 2020
  întrebare, Numărul de contracte încetate (august 2020)

  12 august 2020
  întrebare, Stadiu avizare interzicere ambarcaţiuni motorizate Tarniţa - Beliş-Fântânele

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  22 iulie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 453/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  14 iulie 2020
  întrebare, grup de lucru HG 930/2005

  13 iulie 2020
  întrebare, Deschidere curți școliîn contextul COVID 19 și post pandemie

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Numai bine!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alo! Alo!

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Succint. N-o să fiu ca USR, un soi de Bulă cu castravetele anticorupţiei. Şi vreau să arăt două probleme principale în strategie. În condiţiile în care două treimi din statele NATO nu ajung la 2% ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, neafiliat. "Pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi. (Vociferări.)

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, O să fiu scurt. Şi cred că acest principiu al progresivităţii trebuie să se extindă şi spre alte domenii. Chiar acum citeam un studiu al lui Georgescu. Trebuie impozitare progresivă pe proprietăţi, ...

  16 iunie 2020
  întrebare, Amenzi pentru orele suplimentare ilegale

  10 iunie 2020
  întrebare, Ameninţare biodiversitate peştera Huda lui Papară

  9 iunie 2020
  întrebare, Adoptare strategie locuire

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, "Parlamentul a votat: o viaţă decentă şi fără exploatare pentru angajaţii români" Parlamentul a votat azi două legi care vin în sprijinul angajaţilor din România, pe care le-am iniţiat alături de ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mitul e că românii ar fi leneşi, dar, dacă ne uităm pe statistici, suntem pe locul trei în Uniunea Europeană, ca număr de ore suplimentare. 35% dintre angajaţii din România prestează ore ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă mulţumesc. Acest proiect legislativ prevede ca salariul minim să fie corelat cu acest coş minim pentru un trai decent, care este calculat de INS, anual. Este un proiect realizat cu ...

  25 mai 2020
  întrebare, Interzicerea ambarcaţiunilor motorizate la Tarniţa şi Beliş - Fântânele

  25 mai 2020
  întrebare, Minori migranți, solicitanți de azil și refugiați în România

  25 mai 2020
  întrebare, Diferenţe poluare tren/avion/maşină

  20 mai 2020
  întrebare, Stadiu aplicare lege aşezări informale

  19 mai 2020
  întrebare, Stuctura economiei româneşti

  13 mai 2020
  întrebare, Condiţii şi piedici puse celor care solicită beneficii sociale în timp de criză

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Am propus o lege socială a deceniului, fără falsă modestie, pentru indemnizaţii de şomaj şi ajutoare sociale dublate. Criza sanitară a declanşat o criză economică şi socială, de aceea ...

  6 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 264/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.126/1995 privind regimul materiilor explozive şi pentru completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010

  27 aprilie 2020
  întrebare, Minori migranți, soilicitanți de azil și refugiați în România

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 193/2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2020 Proiect de Lege privind meşteşugarii tradiţionali din România

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 208/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  15 aprilie 2020
  întrebare, Relaxarea măsurilor pentru agricultură și grădinărit

  15 aprilie 2020
  întrebare, Includerea pentru indemnizație a persoanelor care cumulează funcția de administrator cu calitatea de asociat unic, fără să aibă încheiat și contract de muncă cu societatea

  14 aprilie 2020
  întrebare, Accesul persoanelor vârstnice la cumpărături și sănătate

  14 aprilie 2020
  întrebare, Interpretarea abuzivă a excepțiilor de la regula interzicerii circulației persoanelor în afara locuinței/ gospodăriei de către autoritățile însărcinate cu implementarea

  7 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 391/2020 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, ... Circumscripţia electorală Cluj. Vot pentru toate proiectele legislative, plus amendamentele.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Dohotaru Adrian-Octavian...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Dohotaru Adrian Octavian. Pentru - şi la amendament şi pentru proiect.

  3 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 101/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, "Revoluţia furată" Am mers pe urmele tatălui meu, Octavian Dohotaru, participant la Revoluţia din 1989 şi cameraman, atunci. Căutam imagini din arhive. Nu le-am găsit. Au dispărut, în timp, pierdute, ...

  18 decembrie 2019
  întrebare, Tema crizei climatice - prioritate pentru guvern

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.83 din Legea educaţiei naţionale 1/2011

  4 decembrie 2019
  întrebare, Tarnzit velo, pietonal, cu ambarcaţiuni nemotorizate şi grădinărit comunitar în zonele de protecţie sanitară şi hidrogeologică

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 621/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare

  27 noiembrie 2019
  întrebare, Tarniţa şi Beliş-Fântânele fără ambarcaţiuni motorizate

  15 noiembrie 2019
  întrebare, Repartizarea unei cote din profit salariaţilor în întreprinderile publice de stat

  6 noiembrie 2019
  întrebare, Detalierea unor măsuri din programul de guvernare privitoare la muncă, protecţie socială şi locuire publică

  6 noiembrie 2019
  întrebare, Discriminarea realizată prin salarizarea kinetoterapeuţilor cu salarii de bază mai mici decât ale altor categorii de prestatori de servicii medicale care au răspunderi şi criterii de perfomanţă similare sau mai mici

  8 octombrie 2019
  interpelare, Dreptate pentru rromii deportaţi în Transnistria

  1 octombrie 2019
  întrebare, Subvenţiile acordate operatorilor privaţi şi de stat de transport feroviar public de călători

  1 octombrie 2019
  întrebare, Sancţiuni pentru nerespectarea prevederilor privind munca suplimentară

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mă alătur sutelor de mii de tineri care ies în stradă de vineri, timp de o săptămână. La nivel mondial, sute de mii de tineri participă la greva climatică, pornită de Greta Thunberg. Sunt evenimente ...

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Vreau un Cluj fără poluare fonică şi fără poluarea venită de la kerosen! Cer ROMATSA în subordinea Ministerului Transporturilor! Cer ministrului Cuc să găsim modalităţi pentru a avea un alt culoar de ...

  11 septembrie 2019
  întrebare, Clujul fără poluare fonică şi de la kerosen

  11 septembrie 2019
  interpelare, Tarniţa fără poluare

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, "SOS, Lacul Tarniţa!" Semnaţi petiţia prin care cerem interzicerea ambarcaţiunilor motorizate pe lacul care dă apa potabilă a Clujului! Vedem deja acolo hidroavioane, vedem skijet-uri, vedem pontoane ...

  3 iulie 2019
  luare de cuvânt, ... a democratiza viaţa publică. Vă mulţumesc.

  3 iulie 2019
  luare de cuvânt, În ciuda acestui minim consens avem în continuare cea mai restrictivă legislaţie din Europa. Şi acum o mică poveste. De ce este cea mai restrictivă legislaţie electorală din Europa? Am susţinut o ...

  3 iulie 2019
  luare de cuvânt, Am coiniţiat o petiţie semnată de peste 30 de ONG-uri, în calitate de director executiv al Asociaţiei "Societate Organizată Sustenabil" şi, până acum, 4.000 de cetăţeni - ar fi şi mai mulţi, poate ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, ... ceilalţi vorbeau din nou despre comunism. De aceea, nu vă mai folosiţi de comunism pentru a nu trata inegalităţile existente acum, pentru a nu mai trata inexistenţa unui stat social. ...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, ... unele afirmaţii nefericite ale doamnei Bogdan...

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Am votat şi eu pentru acest proiect legislativ. Una dintre părerile mele este de istoric. Am făcut cercetare, inclusiv la Academia Română, la un institut de istorie, şi am scos o istorie a stângii, ...

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  12 iunie 2019
  întrebare, Situaţia beneficiarilor de VMG şi impactul modificărilor legislative adoptate în iunie 2018

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 287/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  11 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

  4 iunie 2019
  interpelare, Implicarea Ministerului Muncii în soluționarea conflictului de la Electrolux Satu Mare

  8 mai 2019
  întrebare, Raport şi sancţiuni ITM - situaţie muncitori vietnamezi în cadrul campaniei de Construcţii Erbaşu - răspunsul conţine date cu caracter personal

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, "Is there anybody out there, just not? If you can hear me?". Sunt alegerile europarlamentare, dar nu discută nimeni despre schimbările climatice, în România. În schimb, în Vest e un subiect de top. ...

  7 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "România, o ţară de doi lei". Duc protestul sindicatului Electrolux, afiliat Cartel Alfa, din stradă, de la Satu Mare şi din faţa Ambasadei Suediei, înapoi în Parlament, pentru că revendicările ...

  17 aprilie 2019
  întrebare, Exploatări metrial lemnos în Rezervaţia Naturală Scăriţa Belioara, Munţii Apuseni

  17 aprilie 2019
  întrebare, Detalii licitaţie pentru "Achiziţie material rulant nou destinat transportului regional şi suburban ferovia de călători (trenuri electrice regionale RE-R)

  17 aprilie 2019
  întrebare, Plan de amenajament restrictiv Pădurea Hoia-Baciu/ furturi din fondul forestier

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, "S.O.S., pădurile României! Stopaţi jaful!" Vorbesc, aici, nu doar în numele meu, ca parlamentar, ci şi de director executiv al Asociaţiei Societate Organizată Sustenabil, cu care organizez petiţia ...

  27 martie 2019
  întrebare, Taxa pe apa pluvială şi tarifele operatorilor de apă şi canalizare

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Dependent.

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, "Legea dialogului social - întărim dialogul social, nu doar patronatele". Lucrătorii din România au nevoie de sindicate puternice şi de putere de reprezentare, asemenea muncitorilor de la Electrolux, ...

  19 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 152/2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil

  13 martie 2019
  luare de cuvânt, "Unde-s mulţi, pădurea creşte!" Semnaţi cea mai mare petiţie locală din Cluj, în care spunem un nu hotărât tăierilor abuzive din Pădurea Hoia-Baciu! În momentul de faţă avem peste 5.000 de semnatari, ...

  13 martie 2019
  întrebare, Iechitate în salarizarea directorilor financiar-contabil din spitalele publice

  13 martie 2019
  întrebare, Calea ferată dezafectată din Bucureşti, sectorul 6

  13 martie 2019
  întrebare, Transportul bicicletelor în tren

  13 martie 2019
  întrebare, Declaraţia unică privind veniturile

  5 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen

  5 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 99/2019 Propunere legislativă privind dialogul social

  4 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Adrian Dohotaru, deputat de Cluj. Mesajul meu o să fie scurt. Ruşine, Parlamentului, pentru că avem cea mai restrictivă legislaţie pentru a participa la alegeri! Ştim bine că, pentru alegerile ...

  20 februarie 2019
  întrebare, Situația muncitorilor străini în România

  20 februarie 2019
  întrebare, Bugetul național

  20 februarie 2019
  întrebare, Recuperarea prejudiciului în cazurile de corupție

  20 februarie 2019
  întrebare, Inechitate în salarizarea diferitelor domenii din familia ocupațională ”Cultură”

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, "Statul social sau de ce ar fi avut nevoie România de la bugetul pe anul 2019". Aşa cum ne-a obişnuit deja majoritatea PSD-ALDE, dezbaterile privind bugetul sunt dominate de haos şi un spirit profund ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "Caritate de sărbători, solidaritate tot anul!". Votez moţiunea de cenzură. România are nevoie de un stat social puternic, un stat pe care ar trebui să îl construiască forţele politice de stânga. PSD ...

  19 decembrie 2018
  întrebare, Date referitoare la persoanele care dețin mai mult de o proprietate

  19 decembrie 2018
  întrebare, Implementarea aspectelor din PNDL ce țin de modernizarea și contruirea unităților școlare

  19 decembrie 2018
  întrebare, Strategia Națională a Locuirii

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună seara! Am propus două amendamente. Din păcate, s-au rătăcit la comisie. Am înţeles că nu au fost preluate de cine trebuia. Nici măcar nu au fost luate în discuţie acolo. La art. 16 alin. (4), ce ...

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "Locuirea decentă e un drept, nu un capriciu al pieţei" 98% dintre locuinţele din România sunt private. Suntem pe primele locuri în lume în ceea ce priveşte privatizarea, ceea ce nu a condus la ...

  4 decembrie 2018
  interpelare, Viziunea domnului ministru privind munca, dialogul social și protecția socială

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Declaraţia de la Alba Iulia, cea mai progresistă rezoluţie din istoria României". Ca român ardelean, sunt mândru de textul Rezoluţiei de la Alba Iulia. Declaraţia de la 1 decembrie este încă ...

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 728/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte: "Sute de copaci tăiaţi în pădurea Hoia". Dragi clujeni, Cer ca pădurile din preajma Clujului, şi la o adică pădurile din preajma marilor oraşe din ...

  21 noiembrie 2018
  întrebare, Păduri-parc în jurul marilor oraşe din România

  21 noiembrie 2018
  întrebare, Solicitare clarificări privind răspunsul oferit la întrebarea nr. 5909A

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică se numeşte "Mii de case goale, mii de oameni în stradă. Unde e dreptatea?". 45 de persoane, printre care copii, vârstnici şi persoane bolnave, au fost evacuate forţat dintr-un ...

  14 noiembrie 2018
  întrebare, Fructe distribuite în şcoli fără poluare

  14 noiembrie 2018
  întrebare, Drepturile muncitorilor români din străinătate

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, ... anul acesta. Închei imediat. Ceea ce este tragic e că, deşi creşte salariul - nesustenabil, spune dreapta orbită ideologic -, el nu creşte suficient. Oamenii continuă să plece din ţară, tot mai ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică se numeşte "Apocalipsa economică - mituri despre creşterea salariului minim". Deloc surprinzător, anunţarea creşterii salariului minim, sau chiar corelarea cu un coş de ...

  7 noiembrie 2018
  întrebare, Formarea profesorilor- includerea valorilor democratice

  7 noiembrie 2018
  întrebare, Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru aprobarea scoaterii definitive din Fondul Ferestier Naţional a terenului în suprafaţă de 56,1579 HA de către Deva Gold S.A. în vederea realizării obiectivului "Exploatarea minereurilor auro-argentiferre din ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Drepturile se afirmă, nu se dispută - Legea parteneriatului civil". Stimaţi colegi, Îl parafrazez pe memorandistul Ioan Raţiu care spunea: "Existenţa unui popor nu se dispută, ci se afirmă". La fel ...

  31 octombrie 2018
  întrebare, Fortifierea făinii cu acid folic

  31 octombrie 2018
  întrebare, Stoparea exportului de arme dinpartea României către Arabia Saudită

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 668/2018 Proiect de Lege privind modificarea Legii 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Declaraţie politică privind: "Gazele offshore - românii puteau obţine mai mult". Stimaţi colegi, Singura lege a gazelor offshore pe care aş vota-o e cea în care statul român obţine între 60% şi 80% ...

  24 octombrie 2018
  întrebare, Bursele sociale pentru elevii din familii cu venituri mici

  23 octombrie 2018
  întrebare, Situaţia copiilor din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea familiei

  23 octombrie 2018
  întrebare, Lipsă tratament HIV în spitale

  23 octombrie 2018
  întrebare, Implementarea unor măsuri din programul de guvernare privind familia

  23 octombrie 2018
  întrebare, Formarea profesională pentru persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă

  23 octombrie 2018
  întrebare, Familii beneficiare de ajutor social

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "CEDO decide că poliţia intervine brutal în Pata Rât" Într-un comunicat de presă, lansat ieri, Curtea Europeană a Drepturilor Omului, CEDO, arată că poliţia a folosit forţă excesivă şi nejustificată ...

  17 octombrie 2018
  întrebare, Rolul Ministerului Apelor şi Pădurilor şi a instituţiilor din subordine în facilitarea realizării celui mai mare spaţiu public verde din Cluj

  17 octombrie 2018
  întrebare, Măsurile susţinute de MTS pentru dezvoltarea sportului de masă

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte: "Apărăm drepturile angajaţilor! O nouă Lege a dialogului social". Stimaţi colegi, Vreau salarii mai mari pentru români şi condiţii mai ...

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP530/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP526/2018 Propunere legislativă privind dialogul social

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 100/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Toţi cetăţenii au dreptul la locuire decentă - primul pas pentru recunoşterea şi reglementarea aşezărilor informale în România" Depun astăzi, alături de deputatul Petre-Florin Manole, o iniţiativă ...

  3 octombrie 2018
  întrebare, Persoanele cu dizabilităţi încadrate în muncă şi suma încasată la bugetul de stat conform alin. (3) al art.78 din legea nr.448/2006

  3 octombrie 2018
  întrebare, Situaţia pensionarilor şi a persoanelor care nu beneficiează de pensie

  25 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, ... iar aici găsim oameni cu resursele intelectuale să schimbe România: sunt oameni veniţi din mediul universitar, din societatea civilă, din zona antreprenorială. Să sperăm că vor fi muşchi la ...

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Salut apariţia Demos, Partidul Democraţiei şi Solidarităţii, pe scena politică din România. Cred în libertate, egalitate şi fraternitate, valori iluministe, revoluţionare şi ...

  19 septembrie 2018
  întrebare, Veniturile din taxe în 2017 şi cele preconizate pentru 2018

  19 septembrie 2018
  întrebare, Evacuări

  12 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Iniţiative pentru condiţii decente de muncă, nu pentru susţinerea precarităţii" Stimaţi colegi, Ministrul finanţelor, Eugen Orlando Teodorovici, vrea mai puţini angajaţi şi mai mulţi zilieri în ...

  12 septembrie 2018
  interpelare, Implementarea venitului minim de incluziune - întrebări fără răspuns

  12 septembrie 2018
  întrebare, Bursele date în baza Ordinului 5576/2011

  12 septembrie 2018
  interpelare, Închisorile secrete și tortura în România. Plătim o sută de mii sau un miliard de euro?

  5 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Stop exploatării!" Stimaţi colegi, Stop exploatării! Am întâlnit situaţii cu mii de angajaţi, în care pentru o firmă este mai rentabil să depăşească numărul de ore suplimentare legale şi să ...

  5 septembrie 2018
  întrebare, Amenzi pentru orele suplimentare ilegale

  5 septembrie 2018
  întrebare, Situaţia infrastructurii de tineret şi sport

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua! Legea aceasta, din punctul meu de vedere, este o glumă, pentru că nu introduce vreo obligativitate, şi mă alătur punctelor de vedere exprimate de peste 60 de asociaţii din România în ...

  27 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 652/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă mulţumesc. Voiam să vă spun că se creează o imagine falsă cu privire la beneficiarii de venit minim garantat, transformaţi în ţapi ispăşitori pentru problemele pieţei muncii şi, de ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Libertăţile civile trebuie să fie temă de consens, nu de dispută" Declaraţie politică în sprijinul Cluj Pride, 23 iunie, platoul Sălii Sporturilor, ora 17,00. "Mai întâi au venit să-i ia pe ...

  20 iunie 2018
  întrebare, Situaţia infirmierilor din şcolile speciale

  20 iunie 2018
  întrebare, Numărul beneficiarilor de asigurare socială de sănătate

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 399/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.i) a alin.(1) al art.260 din Legea nr.53/2003 - Codul muncii

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Bun. Avem nevoie de o nouă paradigmă economică. Orice alt tip de luptă gândit strict la nivel local, va fi un eşec. Vă mulţumesc.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, OK.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... a eşuat.

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... Roşia Montană sau, mai larg, ceea ce s-a întâmplat în pădurile Transilvaniei drept exemplu de economie extractivistă, lineară, în care paradigma neoclasică a echilibrului presupus dintre cerere ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, ... imediat... şi de care într-adevăr ne bucurăm, comparativ cu alte epoci istorice. Dar e o libertate prin care privilegiaţii lumii justifică status quo-ul şi business as usual . Iar teza mea ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte: "Ecologism versus capitalism. Nu doar în România". Stimaţi colegi, Ce leagă blocarea dosarului Roşia Montană în UNESCO, percheziţiile DIICOT la ...

  13 iunie 2018
  întrebare, Carte de identitate provizorie

  13 iunie 2018
  întrebare, Realizarea unui parteneriat public-public pentru realizarea trenului metropolitan Cluj

  13 iunie 2018
  întrebare, Profilul beneficiarilor de venit minim garantat şi alocaţia pentru susţinerea familiei

  13 iunie 2018
  întrebare, Contractele de muncă nemajorate după "Revoluţia fiscală"

  13 iunie 2018
  întrebare, Distribuţia salariilor în România

  13 iunie 2018
  întrebare, Distribuţia veniturilor în România

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Închisorile secrete şi tortura în România. Plătim 100.000 sau un miliard de euro?" Stimaţi colegi, Statul român a fost condamnat de CEDO pentru complicitatea sa cu CIA, în cazul acuzaţiilor privind ...

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 368/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Mesajul meu, de 1 iunie, Ziua copilului: "Soluţii la «Fenomenul Brăila»! Stop discriminării în educaţie!". Stimaţi colegi, "Fenomenul Brăila" este în atenţia publică de câteva săptămâni. Asociaţia ...

  30 mai 2018
  interpelare, ”Fenomenul Brăila” în educație

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, "1,9 milioane de români au avut salariul net scăzut după «Revoluţia Fiscală»! 30% dintre contractele de muncă nu au avut salariile majorate!" Conform datelor oficiale ce mi-au fost comunicate de ...

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 718/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Termin acum. Sper, stimaţi colegi aflaţi la guvernare, că veţi înţelege cât mai repede cât de dăunătoare şi periculoasă este poziţia pe care o aveţi în prezent. Cu respect, Adrian Dohotaru, deputat ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, ...a căror violenţă şi ură sunt deopotrivă condamnabile şi nocive.

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Fără ambasadă în Ierusalim!". Stimaţi colegi, Politica externă nu a fost, în special în ultimii ani, un domeniu în care România s-a remarcat. Am urmat, ...

  16 mai 2018
  întrebare, Posibilitatea de a transposta biciclete în fiecare tren

  3 mai 2018
  interpelare, Implementarea venitului minim de incluziune

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, ... presiune pe Guvern să îşi facă treaba la timp, fără alte amânări. Şi să continuăm să căutăm soluţii împreună, prin care să ne asigurăm că în România oricine are o şansă reală. Cu respect, Adrian ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, "Nu mai transformaţi «asistaţii» în ţapii ispăşitori pentru problemele României". Guvernul social-democrat arată încă o dată că nu îşi respectă nici programul de guvernare, nici ...

  25 aprilie 2018
  întrebare, Indeminizația pentru creșterea copilului și indicele social de referință

  25 aprilie 2018
  întrebare, Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și elevii din 50 de școli

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 263/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.217/2000 privind aprobarea coşului minim de consum lunar

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 450/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Apel la solidaritate către toţi parlamentarii. Nu politizaţi instituţiile persoanelor cu dizabilităţi, dimpotrivă, prioritizaţi drepturile lor!" Printre iniţiativele dezbătute şi pe care le-am votat ...

  17 aprilie 2018
  interpelare, Subfinanțarea învățământului preuniversitar

  17 aprilie 2018
  interpelare, Contractul dintre Romarm și Circinus

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii 33 din 27 mai 1994 privind exproprierea pentru cauză publică

  11 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 306/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 62/2011 a dialogului social

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Să încetăm jaful bunurilor comune!" În România s-a tăiat ilegal, dar şi legal, mult şi haotic. Tăiem chiar şi în preajma marilor oraşe, nu doar în adâncul munţilor. Prin defrişarea pădurilor şi ...

  4 aprilie 2018
  întrebare, Clasificarea pădurilor și normele privind funcțiunile din proximitatea lor

  29 martie 2018
  întrebare, Suprafețe împădurite

  28 martie 2018
  întrebare, Subvențiile acordate companiilor feroviare private de transport persoane

  28 martie 2018
  întrebare, Abandonul școlar real

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 166/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale

  21 martie 2018
  întrebare, Numărul persoanelor care beneficiează de asigurarea socială de sănătate

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vă mulţumesc. Vin dintr-un oraş unde nu avem o groapă de gunoaie, ci un munte de gunoaie; erau vreo şase etaje, într-o vreme, de gunoaie acolo. Eu v-aş propune să mergem mai departe, aşa ...

  13 martie 2018
  întrebare, Situaţia negocierilor contractelor de muncă după punerea în aplicare a OUG nr. 79/2017

  13 martie 2018
  întrebare, Situaţia asigurărilor de sănătate pentru mai multe categorii de persoane

  12 martie 2018
  interpelare, Dreptate pentru romii deportaţi în Transnistria

  12 martie 2018
  interpelare, Impactul HG 860/2016 asupra chiriaşilor din imobilul "Casa Agronomului", Cluj şi soluţii de remediere

  7 martie 2018
  întrebare, Calendarul lucrărilor de împădurire

  27 februarie 2018
  interpelare, Creştere economică pentru toţi sau doar pentru cei puţini

  27 februarie 2018
  întrebare, Modernizarea unităţilor şcolare cu grupuri sanitare în exterior

  27 februarie 2018
  întrebare, Adoptarea Strategiei Naţionale a Locuirii

  15 februarie 2018
  întrebare, Cabinetele de planificare familială

  15 februarie 2018
  întrebare, Aplicarea legislaţiei privind recalcularea punctelor de pensie

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 246/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Riscurile la care sunt expuşi angajaţii în urma "Revoluţiei fiscale".

  21 noiembrie 2017
  întrebare, Planul de acţiuni sau de lucrări de interes local conform art.6 din Legea nr. 416/2001 şi încadrarea în muncă a beneficiarilor de ajutor social

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 81/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil

  31 octombrie 2017
  interpelare, O nouă lege a Dialogului Social este necesară pentru bunăstarea românilor

  31 octombrie 2017
  interpelare, Portalul www.inspectorulpadurii.ro

  31 octombrie 2017
  interpelare, În apărearea demnităţii beneficiarilor de ajutor social

  18 octombrie 2017
  întrebare, Norme metodologice pentru aplicare a Legii 217/2016.

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! "O nouă Lege a dialogului social este necesară pentru bunăstarea românilor". Stimate domnule ministru al consultării publice şi al dialogului social, Gabriel Petrea, PSD s-a angajat de mai ...

  4 octombrie 2017
  întrebare, Lacul de levigat şi măsuri de atenuare a impactului de mediu în cazul situaţiei create la Pata Rât, Cluj-Napoca.

  27 septembrie 2017
  întrebare, Biciclete în tren.

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu. Statul român este complice cu furtul şi ne lipsim astfel de posibilitatea de a dezvolta afaceri curate, lanţuri legale de producţie şi distribuţie, forme legale de muncă decentă ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, ...cât şi la ANAF Cluj şi ITM Cluj, însă acestea au rămas fără răspuns pe teren. În momentul de faţă lupta anticorupţie este îndreptată pentru a combate corupţia politicienilor la nivel ridicat, aşa ...

  26 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Declaraţie politică cu ocazia Zilei mondiale a munţilor curaţi, "Economia subterană şi evaziunea fiscală sărăcesc România" Stimaţi colegi, Am depus o plângere la DIICOT, unde am semnalat un caz ...

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP377/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Declaraţie politică împotriva intenţiei Guvernului PSD-ALDE de a transfera contribuţiile sociale integral în sarcina angajaţilor. Stimaţi guvernanţi, Anul 2018 va fi anul sărăcirii a milioane de ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Cu respect, Adrian Dohotaru, deputat al USR de Cluj. Vă mulţumesc.

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Pe scurt. Nici politica creşterii din pix, nici politica îngheţării salariului minim pe care au practicat-o liberalii când au fost la guvernare nu sunt soluţii. Nu putem rămâne la infinit ţara cu cel ...

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Declaraţia mea politică este "Necesitatea introducerii unei legi privind coşul minim de consum pentru a calcula salariul minim şi a stabili alte politici sociale". Stimaţi guvernanţi, Stimaţi colegi ...

  13 septembrie 2017
  interpelare, Corp de Control la Centrul de management Integrat al Deşeurilor Cluj Napoca.

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 416/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 11/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mă alătur celor peste 63.000 de semnatari care au spus un "nu" hotărât ca animalele în circuri să fie abuzate şi exploatate. Această petiţie circulă în paralel cu alte petiţii şi sunt sute de mii de ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, ...care a studiat România timp de câteva decenii şi care parafrazează un celebru anarhist. Prudente! E vorba de Katherine Verdery, care arată că proprietatea în România a stat în secolul al XX-lea ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi guvernanţi, Stimaţi colegi parlamentari, Într-o democraţie, interesul general prevalează în faţa interesului privat, aşa cum ştim, iar interesul public nu este cumulul de interese private, ...

  13 iunie 2017
  interpelare, Şcolarizarea studenţi-masteranzi la programe de studii universitare de master.

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Cu respect, Adrian Dohotaru. Vă mulţumesc.

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. S-ar putea să crape Parlamentul de la prea multe date statistice! Am făcut interviuri, ca cercetător şi activist, cu beneficiari de VMG, cu oameni săraci, în general, şi îi înţeleg de ...

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Stimată doamnă Turcan, Stimaţi deputaţi PNL, Instigaţi la ură de clasă. De ce doriţi să luaţi oamenilor venitul minim garantat, şi acela meschin de mic, printr-un proiect legislativ populist? Aşa cum ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  30 mai 2017
  interpelare, Păduri recreaţionale, nu de exploatare.

  30 mai 2017
  interpelare, Microcentrale Măguri-Răcătău.

  16 mai 2017
  interpelare, Proiect de lege pentru modificarea şi completarea Legii249/2015.

  16 mai 2017
  interpelare, Norme metodologice de aplicare a Legii 217/2016.

  16 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Obiectul declaraţiei şi al interpelării: "Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 217 din 17 noiembrie 2016, publicată în Monitorul Oficial în 21 noiembrie 2016". Stimate domnule ministru Petre ...

  3 mai 2017
  luare de cuvânt, Doar 12% dintre contracte sunt peste salariul mediu naţional. În concluzie, este o inepţie să propui eliminarea venitului garantat, în condiţiile în care acest tip de ajutor este o practică ...

  3 mai 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Aş dori să vorbesc despre "Muncă decentă şi protecţie socială vs. inepţiile domnului Tăriceanu". Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu, a anunţat săptămâna trecută că ALDE, ...

  3 mai 2017
  interpelare, Platforme pentru scocarea temporară a deşeurilor municipale, Cluj-Napoca.

  12 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 411/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Dohotaru Adrian-Octavian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...