BP526/2018 Propunere legislativă privind dialogul social

Sponsori: Adrian-Octavian Dohotaru

senat

10 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b526