BP870/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi, cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori: Cristina-Ionela Iurişniţi, Cosette-Paula Chichirău, Lavinia-Corina Cosma, Victoria Longher, Alin-Ionuţ Arsu, Éva-Andrea Csép, Iulian Bulai, Adrian-Octavian Dohotaru

cdep

2 noiembrie 2020
Senat

înaintat la Senat

2 noiembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor