Subiecte: învăţământul de toate formele şi gradele; cercetarea ştiinţifică; activitatea sportivă; problemele tineretului; protecţia proprietăţii intelectuale.

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Transferul taberelor către autorităţilor locale şi judeţene. 28 iunie 2017
Şcolile profesionale scot analfabeţi tehnici 28 iunie 2017
Evaluarea directorilor din învăţământul privat autorizat/acreditat. 28 iunie 2017
Strategia de promovare a învăţământului profesional 28 iunie 2017
"Şcoală după şcoală" 28 iunie 2017
Discriminare la nivelul personalului didactic din sistemul preşcolar. 28 iunie 2017
Anomalii incredibile în programa şcolară pentru Limba şi literatura română la ... 28 iunie 2017
Este necesară modificarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr.6551/2011 28 iunie 2017
Civilizaţia în şcolile din România 26 iunie 2017
situaţia taberei Amara, Ialomiţa 26 iunie 2017
Încălcarea legilor la ceremonia de închidere a anului şcolar, în comuna ... 20 iunie 2017
Programul privind achiziţia noilor manuale şcolare în învăţământul ... 19 iunie 2017
Fenomenul violenţei în şcoli. 15 iunie 2017
Salariile cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru ... 14 iunie 2017
Situaţia domnului Constantin Vasiliu. 14 iunie 2017
Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în ... 13 iunie 2017
Incidentul de la Şcoala nr.141. 13 iunie 2017
Deficitul de muncitori calificaţi cu care se confruntă România. 13 iunie 2017
Recunoaşterea studiilor: internaţionalizarea educaţiei şi recunoaşterea ... 13 iunie 2017
Referitor la manualele necesare anului şcolar 2017-2018. 13 iunie 2017
Masă caldă în şcoli. 13 iunie 2017
Taberele studenţeşti pentru anul 2017. 13 iunie 2017
Şcolarizarea studenţi-masteranzi la programe de studii universitare de master. 13 iunie 2017
Manifestările lotului reprezentativ Under 18 la hochei pe gheaţă. 13 iunie 2017
Situaţia bazelor sportive din jud.Constanţa. 13 iunie 2017
Bacalaureatul diferenţiat. 13 iunie 2017
Rigiditatea ARACIS şi nevoia de adaptare a programelor de studii la cerinţele ... 13 iunie 2017
Sistemul nostru educaţional este pregătit pentru a răspunde strategiei Comisiei ... 13 iunie 2017
Parcul Cireşarii, sectorul 1, Bucureşti. 13 iunie 2017
Situaţia reală a abandonului şcolar în România în anul 2016. 13 iunie 2017
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într+un ... 13 iunie 2017
Tabere gratuite pentru tineri cu nevoi speciale. 8 iunie 2017
Drepturi salariale pentru cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământul ... 7 iunie 2017
Situaţia numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare, oferite de ... 7 iunie 2017
Situaţia normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică ... 7 iunie 2017
Referitor la statisticile privind abandonul şcolar. 7 iunie 2017
Promovarea programelor de educaţie non-formală în sistemul de învăţământ. 7 iunie 2017
Finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale. 7 iunie 2017
Situaţia programului "Masa caldă pentru elevi". 7 iunie 2017
Situaţia autorizaţiilor pentru unităţile de învăţământ din jud.Iaşi. 7 iunie 2017
Măsuri privind asigurarea manualelor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018. 7 iunie 2017
Respectarea art.32 alin.(3) din Constituţia României. 6 iunie 2017
Situaţia înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2017-2018 în ... 31 mai 2017
Situaţie a numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare oferite ... 31 mai 2017
Situaţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cluburile ... 31 mai 2017
Măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în mediul rural. 31 mai 2017
Introducerea catalogului electronic în şcolile din judeţul Constanţa 30 mai 2017
Situaţia programelor privind integrarea tinerilor pe piaţa muncii 30 mai 2017
Criza inginerilor din România. 30 mai 2017
Situaţia familiei Stoian. 30 mai 2017
Necesitatea standardizării Registrului naţional al calificărilor. 30 mai 2017
Situaţii discriminatorii cu care se confruntă unităţile de învăţământ cu ... 30 mai 2017
Situaţia doctoranzilor cu studiile finalizate şi fără diplomă eliberată. 30 mai 2017
Situaţia diplomelor echivalate, la zi - CNRED 30 mai 2017
Sitaţia învăţământului dual 30 mai 2017
Autorizarea ISU a instituţiilor de învăţământ din România 29 mai 2017
6% din PIB pentru sistemul educaţional 29 mai 2017
Programul guvernamental "Lapte, corn, măr" 29 mai 2017
Muăsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului dual 24 mai 2017
Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018 al judeţului Mureş 24 mai 2017
Statele de funcţii în învăţământul superior. 23 mai 2017
Dezvoltarea sportului de masă prin creşterea numărului de ore de educaţie ... 23 mai 2017
Situaţia elevilor/studenţilor orfani. 23 mai 2017
Acordul de pretransfer în educaţie. 23 mai 2017
Referitor la fenomenul bullying din şcolile noastre. 23 mai 2017
Acordarea indemnizaţiei de conducere învăţătorilor care îndeplinesc funcţia de ... 23 mai 2017
La ce cote a ajuns abandonul şcolar în anul 2016? 16 mai 2017
Măsurile adoptate pentru promovarea activităţilor vocaţionale şi a stagiilor de ... 16 mai 2017
Un comisar european din Ungaria dezinformează şi se amestecă ostil în ... 16 mai 2017
Referitor la o eventuală revizuire legislativă care să reglementeze situaţia ... 16 mai 2017
Scăderea numărului de elevi care învaţă în limbile minoritare materne. 16 mai 2017
Problematica de gen în manualele şcolare. 16 mai 2017
2 mai - Ziua Naţională a Tineretului. 16 mai 2017
"România, cele mai multe naşteri din UE la adolescentele sub 15 ani". 12 mai 2017
Implicarea în proiectul SOS Satele Copiilor România. 12 mai 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 12 mai 2017
Abandonul şcolar. 12 mai 2017
Programe educaţionale pentru tinerii supradotaţi. 12 mai 2017
Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director ... 10 mai 2017
Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate care desfăşoară ... 10 mai 2017
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi ... 10 mai 2017
Evoluţia învăţământului românesc din 1989 în prezent. 9 mai 2017
Construcţia de săli polivalente în România. 9 mai 2017
Solicitare incluziune şcolară a copiilor cu dificultăţi de învăţare. 9 mai 2017
Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităţilor de ... 9 mai 2017
Copiii/elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 9 mai 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ care se vor reabilita/moderniza în acest an. 9 mai 2017
Situaţia programului "Fiecare Copil în Grădiniţă", în jud.Maramureş. 8 mai 2017
Unele modificări pe care ministerul doreşte să le aducă metodologiei de ... 3 mai 2017
Respectarea şi aplicarea prevederilor Legii 315/2006. 3 mai 2017
Memoriu privind majorarea salariilor angajaţilor din institutele de cercetare, ... 3 mai 2017
Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi. 3 mai 2017
Termenul la care începe Programul "Garanţia pentru tineri". 3 mai 2017
Reparaţie capitală acoperiş Sala Sporturilor Târgovişte. 3 mai 2017
Plata sporului pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 2 mai 2017
Acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care obţin menţiuni ... 2 mai 2017
Creşterea numărului de locuri de muncă pentru tineri. 2 mai 2017
Echipa reprezentativă de hochei sub 18 ani. 26 aprilie 2017
Măsuri de prevenire a violenţei în şcoli. 25 aprilie 2017
Creşterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare. 25 aprilie 2017
Comunicarea termenului la care va fi extins programul Erasmus pentru schimb de ... 25 aprilie 2017
Situaţia copiilor cu autism în unităţile de învăţământ. 25 aprilie 2017
Cuantumul achiziţiei manualelor şcolare din 2014 în prezent. 24 aprilie 2017
Introducerea orelor de legislaţie contravenţională în programele şcolare. 19 aprilie 2017
Situaţia şcolilor fără autorizaţie ISU. 19 aprilie 2017
Asigurarea unor condiţii egale şi nediscriminatorii pentru elevii cu privire la ... 19 aprilie 2017
Situaţia privind sedentarismul în România. 19 aprilie 2017
Oportunitatea introducerii educaţiei sexuale. 19 aprilie 2017
Standarde minimale aberante pentru unele comisii CNADTCU, constituite pentru ... 19 aprilie 2017
Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv şi alocarea mai multor ... 19 aprilie 2017
Perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice. 19 aprilie 2017
Dezvoltarea învăţământului tehnologic prin înfiinţarea şcolilor de meserii în ... 19 aprilie 2017
Disciplina "Educaţie financiară". 19 aprilie 2017
Statutul Elevului. 18 aprilie 2017
Legea prevenţiei poate duce la dezvoltarea afacerilor ilegale cu lucrări ... 18 aprilie 2017
Stadiul derulării programului pilot "Masă caldă pentru elevi" pentru cele 50 de ... 12 aprilie 2017
Care este calendarul implementării Proiectului Şcoală după Şcoală şi care vor ... 12 aprilie 2017
Proiectul Metodologiei de admitere în învăţământul superior pentru românii de ... 11 aprilie 2017
Solicitare informaţii privind anul şcolar 2017-2018. 10 aprilie 2017
Decontarea navetei elevilor. 5 aprilie 2017
Criza de personal din turism, cauzată de dispariţia şcolilor de profil. 5 aprilie 2017
Finanţarea olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare. 5 aprilie 2017
Sala Polivalentă din Iaşi. 4 aprilie 2017
Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 4 aprilie 2017
Situaţia casei corpului didactic Suceava. 4 aprilie 2017
Respectarea dreptului la educaţie a persoanelor cu dizabilităţi senzoriale. 4 aprilie 2017
Politici educaţionale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu ... 4 aprilie 2017
Studii în străinătate şi echivalarea diplomelor. 4 aprilie 2017
Informaţii privind şcolile din mediul rural cu predare în sistem simultan. 4 aprilie 2017
Finanţare pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vad. 4 aprilie 2017
Finanţarea activităţilor de tineret. 4 aprilie 2017
Măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea domeniului IT în ... 29 martie 2017
Recunoaşterea cursurilor din cadrul centrului Naţional de Formare şi ... 29 martie 2017
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: ... 29 martie 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 29 martie 2017
Situaţia alocaţiei copiilor cu nevoi educative speciale. 29 martie 2017
Situaţia copiilor de 9 si 10 ani care nu au fost înscrişi la şcoală deşi se ... 28 martie 2017
Necesitatea unei săli de tenis de masă proprie Federaţiei Române de Tenis de ... 28 martie 2017
Situaţia bibliotecilor din mediul rural. 28 martie 2017
Reducerea normei didactice pentru personalul didactic de predare din ... 27 martie 2017
Suplimentare locuri la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din Satu-Mare. 27 martie 2017
Cum sprijinim studenţii şi masteranzii să nu mai abandoneye studiile? 21 martie 2017
Acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de ... 21 martie 2017
Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în ... 21 martie 2017
Condiţii mai accesibile pentru programul de protecţie socială "Bani de liceu". 21 martie 2017
Desfiinţarea profilului Ştiinţele Naturii de la Liceul Teoretic "Brassai ... 21 martie 2017
Şcolarizarea deţinuţilor la cursuri gimnaziale. 20 martie 2017
Referitor la schimbarea destinaţiei unor baze sportive din mun.Arad. 20 martie 2017
Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art356. 20 martie 2017
Fost director, cercetat penal. 15 martie 2017
Abandonul şcolar. 15 martie 2017
Costurile sociale ale lipsei de mişcare şi exerciţii fizice. 15 martie 2017
Măsuri urgente privind respectarea Legii cu privire la alimentaţia sănătoasă în ... 14 martie 2017
Învăţământul profesional şi deficitul acut de forţă de muncă bine calificată. 14 martie 2017
Lipsa cabinetelor de asistenţă psihopedagogică în unităţile de învăţământ din ... 13 martie 2017
Investiţii MTS în jud.Arad. 13 martie 2017
Manuale în limba gernabă maternă. 13 martie 2017
Măsurile pentru includerea orei de educaţie rutieră în programa şcolară. 8 martie 2017
Modificarea Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare al Concursului ... 8 martie 2017
Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 8 martie 2017
Procesele verbale în Consiliul de administraţie. 8 martie 2017
Clarificări privind statutul şi abordarea învîţîmântului cu finanţare privată ... 7 martie 2017
Soluţionarea finanţării activităţii structurilor sportive locale. 7 martie 2017
Urmărirea acordării rentelor/indemnizaţiilor de merit. 7 martie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ ce asigură învăţământul primar în jud.Arad. 7 martie 2017
Situaţia privind programul naţional "Fiecare copil în grădiniţă". 7 martie 2017
Problematica şcolilor de arte şi meserii. 7 martie 2017
Situaţia privind organizarea şcolilor de meserii. 7 martie 2017
Clarificări privind curricula pentru învăţământul gimnazial pentru materia - ... 7 martie 2017
Scandalul de la şcoala CORESI. 7 martie 2017
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în învăţământul preuniversitar. 7 martie 2017
Construirea de noi şcoli vs. modernizarea sistemului educaţional. 7 martie 2017
Lămuriri referitoare la Nota 25883/07022017 a Ministerului Educaţiei Naţionale. 7 martie 2017
Situaţia programului - pilot privind alimentaţia elevilor. 1 martie 2017
Reorganizarea reţelei Cluburilor Sportive Şcolare. 1 martie 2017
Finanţarea corespunzătoare a programului de orientare şcolară şi profesională a ... 28 februarie 2017
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ... 28 februarie 2017
Precizare termen finanţare federaţii sportive naţionale de către Ministerul ... 28 februarie 2017
Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar ... 28 februarie 2017
Înfiinţarea liceelor antreprenoriale. 28 februarie 2017
Demersuri pentru stoparea migraţiei sportivilor români. 28 februarie 2017
Aprobare/alocare în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a unui ... 28 februarie 2017
Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha ... 27 februarie 2017
Situaţie îngrijorătoare în învăţământul preuniversitar din jud.Suceava. 27 februarie 2017
Încălcarea legislaţiei în vigoare în privinţa aprobării reţelei şcolare în ... 21 februarie 2017
Rezolvarea memoriului primit din partea doamnei prof.Rodica Ispas. 21 februarie 2017
Scăderea numărului de studenţi în România. 21 februarie 2017
Situaţia cluburilor sportive şcolare aflate în subordinea unităţilor de ... 21 februarie 2017
Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor. 21 februarie 2017
Cifra reală a majorării salariilor în domeniul educaţiei. 21 februarie 2017
Proiectul de programă şcolară pentru clasele V-VIII, lansate în dezbatere ... 21 februarie 2017
Calcularea gradaţiei de merit, titlului ştiinţific de doctor, sporului de ... 21 februarie 2017
Identificarea şi alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care ... 21 februarie 2017
Centre educaţionale în Bucureşti. 20 februarie 2017
Finanţarea activităţii structurilor sportive locale. 15 februarie 2017
Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca ... 14 februarie 2017
Implementarea catalogului electronic. 14 februarie 2017
Bursa aferentă semestrului II pentru elevii de clasa a VIII-a. 14 februarie 2017
Implicarea autorităţilor locale în asigurarea fondurilor pentru premierea ... 14 februarie 2017
Inventarierea şi realocarea echipamentelor didactice achiziţionate prin ... 14 februarie 2017
Probleme ale aplicării OMENCS nr.6156/22.12.2016. 14 februarie 2017
Măsuri privind reducerea cazurilor de dopaj în sportul românesc. 14 februarie 2017
Clarificări privind proiectele de infrastructură sportivă. 14 februarie 2017
Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti. 14 februarie 2017
Situaţia Programului "Şcoală după şcoală", la zi. 14 februarie 2017
Surse financiare pentru rezolvarea problemelor la şcolile din mediul rural. 13 februarie 2017
Predictibilitatea condiţiilor şi indicatorilor de performanţă în evaluarea ... 13 februarie 2017
Situaţia numirii directorilor de şcoli din jud.Neamţ. 8 februarie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 8 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 8 februarie 2017
Testul PISA - o evaluare îngrijorătoare a sistemului actual de învăţământ ... 8 februarie 2017
Precizări referitoare la programul pilot "o masă caldă pentru elevi". 7 februarie 2017
Autorizarea sanitară şi ISU a unităţilor de învăţământ din Bucureşti. 6 februarie 2017
Sportul universitar românesc. 2 februarie 2017
Consecinţele Ordinului de Ministru 3044/06012017. 1 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 1 februarie 2017
2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România? 1 februarie 2017
Plan şcolarizare Lic.Teor.A.M. Guttenbrunn Arad. 30 ianuarie 2017
Schimbare denumire specializare "Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului" în ... 30 ianuarie 2017

Comisii parlamentare

Partide active

Deputați activi