Subiecte: învăţământul de toate formele şi gradele; cercetarea ştiinţifică; activitatea sportivă; problemele tineretului; protecţia proprietăţii intelectuale.

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Eliminarea discriminărilor privind cuantumul burselor de performanță, de merit, ... 15 decembrie 2020
Suspiciuni cu privire la compromiterea prin abuzuri grave a proiectului IIMOGEN ... 9 decembrie 2020
Strategia Naţională în domeniul Politicii de Tineret 27 noiembrie 2020
Sistarea activităţii bazinului de înot Delfinul din municipiul Arad 24 noiembrie 2020
Extinderea programului "Masă Caldă" la nivelul unităţilor de învăţământ din ... 13 noiembrie 2020
13 noiembrie - Ziua internaţională a educaţiei copiilor nevăzători 12 noiembrie 2020
Inchiderea unităţilor şcolare afectează negativ educaţia 11 noiembrie 2020
Situaţia examinării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 11 noiembrie 2020
Scrisoare deschisă privind deschiderea unităţilor şcolare 10 noiembrie 2020
Situaţia burselor şcolare 2 noiembrie 2020
Livrarea tabeletelor şcolare pentru elevi 26 octombrie 2020
Situaţia datoriilor pe care România le înregistrează la Agenţia Spaţială ... 26 octombrie 2020
Tablete de la Guvern pentru elevii din Vâlcea 26 octombrie 2020
Monitorizarea copiilor aflaţi în risc de abandon şcolar 13 octombrie 2020
Alocările guvernamentale pentru sport 12 octombrie 2020
Organizarea învăţământului universitar în sistem online 12 octombrie 2020
Triajul elevilor realizat la intrarea în instituţiile de învăţământ 7 octombrie 2020
Situaţia manualelor digitale pentru minorităţile naţionale 7 octombrie 2020
Salarizarea diferenţiată pentru anumite categorii de cadre didactice 7 octombrie 2020
Asigurarea cadrelor dodactice şi a elevilor cu dispozitive conectate la ... 7 octombrie 2020
Evaluarea/fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţământul profesional ... 6 octombrie 2020
Înfiinţarea unor posturi de logoped şi pshilolog în grădiniţe 5 octombrie 2020
Oprirea finanțării la bazinul olimpic din Baia Mare 5 octombrie 2020
Numărul actualizat al cadrelor didactice calificate şi necalificate 30 septembrie 2020
Discriminare şi ilegalităţi comise de către Universitatea de Medicină, ... 29 septembrie 2020
Obligativitatea purtării măştii în sala de clasă pentru elevii din ciclul ... 23 septembrie 2020
Finanţarea de bază pentru antepreşcolari 23 septembrie 2020
Unificarea limbajului mimico-gestual din cele două state româneşti şi acordarea ... 22 septembrie 2020
Măsuri necesare pentru îmbunătăţirea conectivităţii unităţilor şcolare la ... 22 septembrie 2020
Programul de lucru al doamnei ministru Monica-Cristina Anisie 21 septembrie 2020
Starea infrastructurii şcolare 21 septembrie 2020
Asigurarea cu spaţii de cazare în cămine a liceenilor şi studenţilor originari ... 17 septembrie 2020
Respectarea prevederilor art.45 din Legea Educaţiei 1/2011 16 septembrie 2020
Deschideţi bazinele de înot din Cluj - Napoca 16 septembrie 2020
Soluţii pentru creşterea gradulu de ocupare a posturilor vacante din ... 15 septembrie 2020
Metodologia de acordare a Certificatului C.E.S. în cazul copiilor supradotaţi 11 septembrie 2020
Modul în care se va desfăşura anul şcolar 2020-2021 8 septembrie 2020
Anularea procedurii de formare a claselor pregătitoare la Şcoala Gimnazială ... 8 septembrie 2020
Situaţia Grădiniţei PP Nr.1 Lugoj, cu predare în limba ucraineană 2 septembrie 2020
Verificare integritate profesională 2 septembrie 2020
Neregului majore în îndeplinirea atribuţiilor legale de către Inspectoratele ... 1 septembrie 2020
Măsuri privind începerea anului şcolar 2020-2021 în condiţii de siguranţă şi ... 1 septembrie 2020
Creşterea salariilor profesorilor 25 august 2020
Măsurile adoptate de M.E.C. faţă de abuzurile sfidătoare îdreptate împotriva ... 19 august 2020
Necesitatea organizării de consfătuiri ale cadrelor didactice în contextul ... 12 august 2020
Modul de implicare a Ministerului pentru a putea găsi cele mai bune soluţii ca ... 12 august 2020
Procedurad e acordare a calificativului anual şi a gradaţiei de merit 12 august 2020
Dacă Ministerul Educaţiei şi Cercetării susţine abordarea Inspectoratului ... 31 iulie 2020
Sume alocate pentru căminele studenţeşti 5 iunie 2020
Plata cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic și auxiliar 19 decembrie 2018
Pregătirea remedială 19 decembrie 2018
Politicile din domeniul educației naționale 19 decembrie 2018
Strategia MTS în anul 2019 19 decembrie 2018
Priorități ale mandatului de ministru 19 decembrie 2018
Măsurile privind reducerea abandonului școlar în jud. DOlj 19 decembrie 2018
Numărul cadrelor didactice din învățământ 19 decembrie 2018
Realizarea obiectivelor din Programul de guvernare - creșe și grădinițe 19 decembrie 2018
Rezultate examen de capacitate 18 decembrie 2018
Programul de formare pentru profesori ”Curriculum relevan, educație deschisă ... 18 decembrie 2018
Este nevoie de solidaritate instituțională pentru reformarea eficientă, ... 18 decembrie 2018
Orele suplimentare în școli 18 decembrie 2018
Situaţia şcolilor cu toalete în curte 18 decembrie 2018
Mdificarea art.3, alin.3 din HG nr.564/2017 pentru asigurarea alocaţiei de ... 18 decembrie 2018
Situaţia juridică a imobilului în care funcţionează Liceul pedagogic "Taras ... 18 decembrie 2018
Procedura de achiziţie a manualelor şcolare 17 decembrie 2018
Programul pentru şcoli al României, în întârziere 17 decembrie 2018
Ore suplimentare pentru elevi 17 decembrie 2018
Proiect de formare profesională 17 decembrie 2018
Descentralizare în sport 17 decembrie 2018
Pregătiri pentru Jocurile Olimpice 2020 17 decembrie 2018
Introducerea orelor suplimentare pentru elevi 17 decembrie 2018
Disfuncţionalităţi în decontarea abonamentelor pentru transportul şcolar 17 decembrie 2018
Oportunitatea de implementare în jud. Botoşani a programului pilot Masa caldă ... 12 decembrie 2018
Rata de implicare a persoanelor adulte în programele educaţionale şi formare ... 12 decembrie 2018
Abandonul şcolar în jud. Cluj 12 decembrie 2018
Grupul de lucru mixt cu CNMR 12 decembrie 2018
Proiect de sprijinire a şcolilor sau a grădiniţelor neautorizate din România 12 decembrie 2018
Punct de vedere privind Proiectul României educată 11 decembrie 2018
Obiectivele şi măsurile propuse pentru perioada 2019-2027 în vederea creşterii ... 11 decembrie 2018
Problema legitimaţiilor de student 11 decembrie 2018
Introducerea unui program naţional de consiliere profesională în şcoli 11 decembrie 2018
Noua Lege a educaţiei 11 decembrie 2018
Măsuri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de evaluare, îngrijire şi ... 11 decembrie 2018
Proiect de sprijinire a şcolilor sau grădiniţelor neautorizate din România 11 decembrie 2018
Abandonul şcolar 11 decembrie 2018
Sportul de suprasolicitare neuropshică 10 decembrie 2018
Bugetul educaţiei pentru anul 2019 5 decembrie 2018
Stadiul programului privind reînfiinţarea/modernizarea atelierelor şcoală ... 5 decembrie 2018
Diminuarea numărului de ore pe săptămână în învăţământul preuniversitar 5 decembrie 2018
Precizări privind fondurile alocate pentru susţinerea învăţământului dual 5 decembrie 2018
Precizări privind manualele pentru sport din ciclul gimnazial 5 decembrie 2018
Precizări privind noile modificări pe care le preconizaţi că vor avea loc în ... 5 decembrie 2018
Reducerea ratei de părăsire timpurie a sistemului educaţional 4 decembrie 2018
Achitarea drepturilor salariale cuvenite personalului didactic conform ... 4 decembrie 2018
Armonizarea legislaţiei secundare privind protecţia şi promovarea drepturilor ... 4 decembrie 2018
Bacalaureatul diferenţiat (profesional) 4 decembrie 2018
Situația absolvenților unui ciclu superior de studii 4 decembrie 2018
Stadiul reabilitării unităţilor şcolare 4 decembrie 2018
Creşterea numărului de psihologi şcolari 4 decembrie 2018
Termenul de intrare în vigoare a normelor care reglementează planurile cadru ... 4 decembrie 2018
Finanțare pentru construcția de săli de sport 4 decembrie 2018
Rectificarea bugetară din luna noiembrie 2018 4 decembrie 2018
Remunerarea cadrelor didactice implicate în programul ”Școala după școală” 4 decembrie 2018
Stituația segregării școlare în România și implementarea Planului de acțiune ... 4 decembrie 2018
Respectarea drepturilor din Statutul Elevului 3 decembrie 2018
Proiectul ROSE 3 decembrie 2018
Implementarea programului "Masă caldă în şcoală" 3 decembrie 2018
Manualul unic 3 decembrie 2018
Evidenţa controalelor efectuate asupra centrelor comerciale din apropierea ... 28 noiembrie 2018
Agenda Digitală Europa 2020 28 noiembrie 2018
Profesori demisionari din sistemul de învăţământ 28 noiembrie 2018
Eficientizarea programului "Şcoala după şcoală" 28 noiembrie 2018
Educaţia financiară în licee 27 noiembrie 2018
Editarea manualelor şcolare în regim competitiv pentru anul şcolar 2019/2020 27 noiembrie 2018
Identificarea de măsuri pentru respectarea dreptului la educaţie al copiilor cu ... 27 noiembrie 2018
Schimbări preconizate pentru examenul de Bacalaureat şi Evaluarea Naţională 27 noiembrie 2018
Manualul unic 27 noiembrie 2018
Probleme privind asigurarea decontului integral al costului navetei pentru elevi 27 noiembrie 2018
Tinerii - victimele consumului de droguri 27 noiembrie 2018
Rectificarea bugetară negativă pentru Ministerul Educaţiei Naţionale 27 noiembrie 2018
Deblocarea implementării unor prevederi din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011 ... 26 noiembrie 2018
Rata abanodonului şcolar în mediul rural 26 noiembrie 2018
Solicitare de date statistice despre învăţământul liceal şi superior de stat 21 noiembrie 2018
Solicitare clarificări privind răspunsul oferit la întrebarea nr. 5909A 21 noiembrie 2018
Situaţia programei şcolare încărcate 21 noiembrie 2018
Consilierea şi orientarea profesională în învăţământul preuniversitar 21 noiembrie 2018
Implementare Proiectului "Viitor prin şcoală!" în jud. Dâmboviţa 21 noiembrie 2018
Stadiul proiectului Wi-Fi Campus 21 noiembrie 2018
România este pe primul loc în UE privind corupţia în şcoli 21 noiembrie 2018
Creşterea alarmantă a numărului de violenţe în şcolile din capitală 21 noiembrie 2018
Reglementări în chestiunea decontării transportului elevilor care fac naveta şi ... 21 noiembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare 20 noiembrie 2018
Organizarea de concursuri de idei şi soluţii în rîndul tinerilor pentru ... 20 noiembrie 2018
Solicitare finalizare caz la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 20 noiembrie 2018
Memoriul domnului Victor Arad 20 noiembrie 2018
Finanțarea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrelor ... 20 noiembrie 2018
Invățământul este supra-teoretizat, programele școlare sunt prea încărcate ... 20 noiembrie 2018
Stadiul construirii căminelor şi cantinelor studenţeşti 20 noiembrie 2018
În ce etapă a ajuns Strategia Naţională pentru Educaţie Parentală 20 noiembrie 2018
Măduri pentru eliminarea situațiilor de eliberare a diplomelor false, fără ... 20 noiembrie 2018
Introducerea şahului ca materie opţională în şcoli 20 noiembrie 2018
Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disiciplina Educației ... 20 noiembrie 2018
Fals de diplome 20 noiembrie 2018
Strategii de atragere a tinerilor spre profesia de dascăl 19 noiembrie 2018
Programele şcolare 19 noiembrie 2018
Biblioteca digitală pentru românii de pretutindeni şi locul rezervat românilor ... 15 noiembrie 2018
Plata sporurilor pentru predarea în regim simltan la învăţămîntul preşcolar 14 noiembrie 2018
Beneficiari din jud. Constanţa, în anii 2017 şi 2018, ai programului ERASMUS + 14 noiembrie 2018
Încurajarea tinerilor de a urma o carieră în domeniul învăţâmântului 14 noiembrie 2018
Programul masă caldă în şcoli 14 noiembrie 2018
Implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 14 noiembrie 2018
Oportunitatea organizării de campanii de comunicare pentru infromarea şi ... 14 noiembrie 2018
Explicaţii privind tarifele precepute de ARACIS 14 noiembrie 2018
Crearea cadrului instituţional pentru profesionalizarea viitorilor angajaţi în ... 13 noiembrie 2018
Registrul Naţional al Mentorilor Antreprenori 13 noiembrie 2018
Cine trebuie să suporte cheltuielile pentru materialele de igienă ale elevilor 13 noiembrie 2018
Violenţa în şcolile din România 13 noiembrie 2018
Situaţia creşelor publice din România 13 noiembrie 2018
Situaţia serviciilor de elearning în sistemul de învăţământ preuniversitar şi ... 13 noiembrie 2018
Situaţia unităţilor de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie sanitară ... 13 noiembrie 2018
Direcţiile de acţiune pe termen mediu şi lung pentru educaţia şi formarea ... 12 noiembrie 2018
România este pe primul loc în UE în ceea ce priveşte corupţia în şcoli 12 noiembrie 2018
Programul şcoală după şcoală 12 noiembrie 2018
Statistica abandonului şcolar în jud. Iaşi 12 noiembrie 2018
Costurile pe care părinţii le suportă astfel încât copiii lor să beneficieze de ... 12 noiembrie 2018
Precizări privind implementarea OUG 72/2016 în jud. Iaşi 12 noiembrie 2018
Subiecte pentru Evaluarea Naţională şi Bacalaureat 12 noiembrie 2018
Erorile din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a 12 noiembrie 2018
Bursa profesională 7 noiembrie 2018
Formarea profesorilor- includerea valorilor democratice 7 noiembrie 2018
Costuri unităţi de învăţământ jud. Bacău 7 noiembrie 2018
Programul Naţional "Tabere Studenţeşti" 2018 7 noiembrie 2018
Despre aşa-zisa reformă în educaţie 7 noiembrie 2018
Solicitare privind ocuparera posturilor vacanate din unităţile de învăţământ 7 noiembrie 2018
Alocarea de resurse financiare pentru şcoli în mediul rural 6 noiembrie 2018
Acordarea aceloraşi drepturi copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială ... 6 noiembrie 2018
Bursele acordate elevilor din sistemul preuniversitar de stat 6 noiembrie 2018
Învăţământul profesional dual din România - provocări şi perspective 6 noiembrie 2018
Situaţia finanţării cheltuielilor cu materiale de igienă pentru elevi şi ... 6 noiembrie 2018
Reglementările şi recomandările MEN asupra condiţiilor de acces în spaţiile ... 6 noiembrie 2018
Implementarea Strategiei Naționale în domeniul politicii de tineret 6 noiembrie 2018
Politicile de maghiarizare silenţioasă, contra cost, a elelvilor nemaghiari în ... 6 noiembrie 2018
Poziţia Ministerului privind proiectul "Parteneriat pentru egalitatea ... 6 noiembrie 2018
Costurile retipăririi manualelor greşite 5 noiembrie 2018
Exodul dascălilor români spre ţări din Europa 31 octombrie 2018
Finanţarea universităţilor europene prin PRogramul Erasmus + 31 octombrie 2018
Programul Cornul şi laptele 31 octombrie 2018
Detaşarea în interesul învăţământului în funcţii de conducere, de îndrumare şi ... 31 octombrie 2018
Motivele încetării Programului "Lapte şi corn" pentru cei aproximativ 70.000 de ... 30 octombrie 2018
Şcolile în interesul elevilor 30 octombrie 2018
Situaţia privind plata concediului de odihnă la cumulul de funcţii 30 octombrie 2018
Instruirea copiilor în limba română mimico-gestuală în România şi cooperarea în ... 30 octombrie 2018
Stadiul implementării Programului-pilot "Masă caldă în şcoli" în anii şcolari ... 30 octombrie 2018
Asimilarea vechimii în muncă pentru beneficiarii (cadre didactice) ... 30 octombrie 2018
Diminuarea numărului de posturi la nivelul inspectoratelor şcolare în anul ... 29 octombrie 2018
Situaţia problemelor salariale 29 octombrie 2018
Tabere "împotriva corupţiei" 29 octombrie 2018
Bursele de studiu pentru românii din diaspora 29 octombrie 2018
Digitalizarea tezelor de doctorat şi asigurarea accesului public la aceste ... 29 octombrie 2018
Situaţia juridică a programului "After school" 24 octombrie 2018
Atragea de fonduri europene pentru susţinerea sesiunilor de meditaţii 24 octombrie 2018
Salarizarea angajaţilor din Ministerul Educaţiei 24 octombrie 2018
Adoptare Metodologie - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de ... 24 octombrie 2018
Bursele sociale pentru elevii din familii cu venituri mici 24 octombrie 2018
Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educaţional destinat ... 23 octombrie 2018
Situaţia copiilor din familiile beneficiare de alocaţie pentru susţinerea ... 23 octombrie 2018
Necesitatea măririi costului standard 23 octombrie 2018
Proiectul privind învăţământul secundar 23 octombrie 2018
Gradul de absorbţie al fondurilor europene disponibile prin programul Erasmus + 23 octombrie 2018
Folosirea bazei materiale din spaţiile de învăţământ preuniversitar 23 octombrie 2018
Situaţia privind reabilitaea bazinului acoperit din cadrul Complexului Sportiv ... 23 octombrie 2018
Resursa umană din Educaţie, încotro? 23 octombrie 2018
CNCD şi Asociaţia Accept, parteneriat pentru "instruirea profesorilor" întru ... 23 octombrie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale în ceea ce priveţte sprijinirea ... 23 octombrie 2018
Numărul beneficiarilor costului standard 23 octombrie 2018
Educaţia, în derivă 23 octombrie 2018
Controverse din Manualul alternativ pentru clasa a III-a 23 octombrie 2018
Propaganda LGBT intră în manualele şcolare şi în şcoli 23 octombrie 2018
Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind plata personalului din învăţământ 23 octombrie 2018
Povara administrativă asupra părinţilor şi medicilor pe parcursul anului şcolar 23 octombrie 2018
Situaţie predare ore limba română la clasele cu predare în limbile ... 23 octombrie 2018
Consilierea profesională o necesitate în rândul tinerilor 23 octombrie 2018
Planificare şi buget pentru reabilitarea Complexului Cultural Sportiv Student ... 23 octombrie 2018
Opt colegii din Timişoara devin licee 22 octombrie 2018
Educaţia în anul Centenarului 22 octombrie 2018
Educaţia sexuală în şcoli 22 octombrie 2018
Programul Laptele şi Cornul 17 octombrie 2018
Măsurile susţinute de MTS pentru dezvoltarea sportului de masă 17 octombrie 2018
Descentralizarea deciziilor cu privire la selecţia cadrelor didactice 17 octombrie 2018
Guvernul PSD-ALDE condamnă la sărăcie generaţiile viitoare 17 octombrie 2018
Suspendarea programului After School 17 octombrie 2018
Situaţia sistemelor şi serviciilor de elearning în sistemul de învăţământ ... 16 octombrie 2018
Solicitare privind anularea Ordinului prin care s-a revocat titlul de Colegiul ... 16 octombrie 2018
Asigurarea transportului şclar pentru elevii din satul Geogel, comuna Ponor 16 octombrie 2018
Măsurile pentru dotarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează copii cu ... 16 octombrie 2018
Oportunitatea modificării OMEN nr.4165/24.07.2018, astfel încât profesorii să ... 15 octombrie 2018
Criza manualelor şcolare 15 octombrie 2018
Suspendarea activităţilor opţionale din învăţământul preşcolar 10 octombrie 2018
Abrogarea Ordinului MEN 4884/31.08.2018 10 octombrie 2018
Nemulţumirile şi aşteptările profesorilor privind accesul la instruire şi ... 10 octombrie 2018
Solicitare de informaţii privind efectele O.M.E.N. nr. 4884/2018 la nicâvelul ... 10 octombrie 2018
Investiţii în dotarea cu mijloace moderne a şcolilor din mediul rural 10 octombrie 2018
Situaţia unităţilor de învăţământ preşcolare, primare, gimnaziale şi pregătirea ... 10 octombrie 2018
Finanţarea cluburilor sportive din România 9 octombrie 2018
Reducerea a 4000 de posturi în învăţămăntul preuniversitar 9 octombrie 2018
Stadiul dezvoltării infrastructurii TIC în educaţie 9 octombrie 2018
Reducerea numărului de posturi din sistemul public de învăţământ 8 octombrie 2018
Cadrele didactice universitare 3 octombrie 2018
Situaţia fondurilor alocate prin Legea nr.2/2018 a bugetului de stat ... 3 octombrie 2018
Solicitări cu privire la situația copiilor cu CES 3 octombrie 2018
Demersuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru îmbunătăţirea ... 3 octombrie 2018
Manualul unic de istorie pentru clasa a VI-a 3 octombrie 2018
Centrul Sportiv Național, o investiție doar pe hârtie?! 3 octombrie 2018
Folosirea elevilor într-o activitate cu aspect politic-separatist într-un liceu ... 3 octombrie 2018
Promovarea ”Educației ecologice și de protecție a mediului înconjurător” ca ... 3 octombrie 2018
Solicitare privind anularea OM nr.4165/24 iulie 2018 3 octombrie 2018
Probleme la noile manuale unice 3 octombrie 2018
Transportul elevilor cu microbuze şcolare în jud. Suceava - autovehicule ... 3 octombrie 2018
Măsurile de prevenție a violenței elevilor în spațiile școlare 3 octombrie 2018
Acte de violenţă în licee 3 octombrie 2018
Motivarea profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv ... 2 octombrie 2018
Dinamică locuri de studii universitate fără bursă 2 octombrie 2018
Lipsa şolilor fără aviz sanitar şi aviz ISU 26 septembrie 2018
Cuantumul costului standard per elev 26 septembrie 2018
Situaţia unităţilor şcolare de stat şi private din jud. Ilfov 26 septembrie 2018
Sesizare pivind posibile abuzuri la Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu 25 septembrie 2018
Strategia în domeniul tineretului pentru anul 2019 25 septembrie 2018
Situaţia copiilor supradotaţi din România 25 septembrie 2018
Dotaea bibliotecilor şcolare 25 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare cu greşeli de redactare 25 septembrie 2018
Numărul zilelor de concediu pentru personalul de cnducere din învăţământul ... 24 septembrie 2018
Legalitatea tipăririi de manuale 24 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare de la începutul anului şcolar 2018-2019, editate de ... 24 septembrie 2018
Situaţia primului liceu apicol din România 24 septembrie 2018
Criza de locuri în creşele de stat din Timişoara 24 septembrie 2018
Manualele în limba germană nu ajung la timp la unităţile de învăţământ cu ... 24 septembrie 2018
Stadiul prgramului Masă caldă în şcoală 2018-2019 24 septembrie 2018
Structura subiectelor la examenele naţionale pentru anul şcolar 2018-2019 24 septembrie 2018
Legalitate tipărire manuale de cls I şi a IIa 24 septembrie 2018
Lămurirea unor aspcte legale cu privire la studiile doctorale 24 septembrie 2018
Situaţia gravă din nordul jud. Bihor 20 septembrie 2018
Exceptarea companiei Editura Didactică şi Pedagogică S.A de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Autorizaţie de securitate la incendiu pentru toate unităţile de învăţământ 19 septembrie 2018
Subfinanţarea învăţământului românesc 19 septembrie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind formarea continuă a cadrelor ... 19 septembrie 2018
Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.48/2018 19 septembrie 2018
Laptele, cornul şi mărul nu vor ajunge pe băncile elevilor 19 septembrie 2018
Prezentarea programelor implementate, a strategiei pe termen mediu și lung ... 18 septembrie 2018
Situaţia profesorului de sprijin 18 septembrie 2018
Stadiul lucrărilor de reabilitare/modernizare a unităţilor de învăţământ ... 18 septembrie 2018
Situaţia autorizaţiilor pentru unităţile de învăţământ din jud. Iaşi la 1 ... 18 septembrie 2018
Finanţarea învăţământului postliceal de stat 17 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare tipărite de Editura Didactică şi Pedagogică 17 septembrie 2018
Dreptul la educaţie al copiilor cu dizabilităţi, încălcat 17 septembrie 2018
Situaţia abandonului şcolar 17 septembrie 2018
Nereguli în învăţământul românesc 17 septembrie 2018
Aplicarea prevedrilor OG 9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte ... 12 septembrie 2018
Sportul de masă 12 septembrie 2018
Manuale greşite 12 septembrie 2018
Transmiterea către autorităţile locale a unei adrese, astfel încât să nu mai ... 12 septembrie 2018
Informaţii cu privire la numărul de unităţi de învăţământ modernizate în ... 12 septembrie 2018
Incapacitatea managerială generează o criză profundă în învățământ 12 septembrie 2018
Situaţia analfabetismului şi a abandonului şcolar în România 12 septembrie 2018
Extinderea programului-pilot ”Masa caldă în școli” 12 septembrie 2018
Costurile pe care părinţii le suportă astfel încât copiii lor să beneficieze de ... 12 septembrie 2018
Bursele date în baza Ordinului 5576/2011 12 septembrie 2018
STatul nu -i sprijină pe cei mai buni copii din lume 12 septembrie 2018
Îmbunătăţirea sistemului educaţional în mediul rural 12 septembrie 2018
Anul şcolar 2018-2019 ne-a luat pe nepregătite, din nou 12 septembrie 2018
Educaţia nonformală 12 septembrie 2018
Rezultate modeste ale celei de-a doua sesiuni de bacalaureat - impact asupra ... 12 septembrie 2018
Costurile retipăririi manualelor greşite 12 septembrie 2018
Revenire asupra întrebării nr.3592A/28.03.2018 referitoare la "Salarizarea ... 12 septembrie 2018
Situația școlilor fără autorizație ISU din județul Maramureș 12 septembrie 2018
Disciplina matematică la bacalaureat 12 septembrie 2018
Gestionarea situaţiei privind manualele greşite 12 septembrie 2018
Soluționarea cu celeritare a erorilor materiale din manualele școlare, precu și ... 12 septembrie 2018
Aviz unităţi de învăţământ 12 septembrie 2018
Învățământul și educația se află într-o perpetuă criză 12 septembrie 2018
Unitățile de învățământ realizate în 2017, îm cadrul P.R.E.T. 12 septembrie 2018
Erorile prezente în manualele unice 12 septembrie 2018
Revenire asupra deciziei de închidere a şcolii Miceşti, jud. Alba 12 septembrie 2018
Educaţia timpurie 12 septembrie 2018
15 şcoli din Timişoara fără spaţii suficiente pentru elevii săi 12 septembrie 2018
Stadiul reeditării manualelor tipărite cu erori pentru anul şcolar 2018-2019 11 septembrie 2018
Măsurile de educaţie alimentară implementate în rândul elevilor 11 septembrie 2018
Predarea limbii rom'ne la clasele minorităţilor naţionale 11 septembrie 2018
Migraţia accelerată a românilor în alte state europene 11 septembrie 2018
Listele românilor de pretutindeni din Albania admişi ca bursieri ai statului ... 11 septembrie 2018
OG 9, predarea limbii române în învăţământul primar 11 septembrie 2018
Eterna problemă a manualelor şcolare 11 septembrie 2018
Investiţii semnificative în infrastructura sportivă 11 septembrie 2018
Obezitatea în rândul tinerilor 5 septembrie 2018
Manuale 5 septembrie 2018
Editarea manualui de geografie pentru clasa a VI-a de către Editura Didactică ... 5 septembrie 2018
Disciplina matematică la bacalaureat 5 septembrie 2018
Situaţia instituţiilor de învăţământ fără autorizaţie sanitară 5 septembrie 2018
Recunoaşterea diplomelor româneşti în toate ţările din lume 5 septembrie 2018
Situaţia infrastructurii de tineret şi sport 5 septembrie 2018
Proiectele derulate de către Ministerul Educaţiei Naţionale cu ocazia ... 5 septembrie 2018
Alinierea la normele comunitare privnd recunoaşterea calificărilor profesionale 5 septembrie 2018
Importanţa adoptării OG nr.9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte ... 5 septembrie 2018
Oportunitatea simplificării criterilor pentru acordarea burse de ajutor social ... 4 septembrie 2018
Educaţie timpurie antepreşcolară 4 septembrie 2018
Monitorizarea încadrării în câmpul muncii a absolvenţilor 4 septembrie 2018
Scăderea populaţiei şcolare în anul 2017-2018 faţă de anul precedent 4 septembrie 2018
Soluţionarea sesizării excluziunii educaţionale 4 septembrie 2018
Registrul matricol unic al universităţilor din România 4 septembrie 2018
Comunicarea propunerilor identificate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea ... 4 septembrie 2018
Oportunitatea modificării OUG 90/2017, astfel încât şi posturile nedidactice să ... 4 septembrie 2018
Clarificări privnd situaţia manualelor pline de greşeli, tipărite pentru clasa ... 4 septembrie 2018
Implementarea programului Bursa Profesională 4 septembrie 2018
Tabere "împotriva corupţiei" 4 septembrie 2018
Unităţi de învăţământ începute şi nefinalizate 4 septembrie 2018
Diminuarea numărului de posturi la nivelul insepctoratelor şcolare în anul ... 4 septembrie 2018
Etape tehnice în implementarea Wi-Fi-ului în şcoli 4 septembrie 2018
Soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională 2018 4 septembrie 2018
Erorile din manualul unic de Istorie de clasa a VI-a 4 septembrie 2018
Situaţia problemelor salariale 4 septembrie 2018
Greşelile din manualul de Istorie, respectiv Geografie 4 septembrie 2018
37 de şcoli şi grădiniţă din jud. Timiş care funcţionează fără autorizaţie de ... 4 septembrie 2018
Problema decontărilor 4 septembrie 2018
În unitățile de învățământ ”purificate etnic” se studiază o istorie denaturată, ... 10 iulie 2018
Unităţi de învăţământ începute şi nefinalizate 9 iulie 2018
Cosmetizarea cifrelor de la Evaluarea naţională în anul 2018 4 iulie 2018
Salarizarea cadrelor didactice din Centrul After-School Raciu 4 iulie 2018
Sprjinirea copiilor supradotaţi 27 iunie 2018
Procedura de elaborare şi editare a manualelor şcolare 27 iunie 2018
Strategia de promovare a învăţământului profesional-dual 27 iunie 2018
Introducerea Educaţiei sanitare în programa şcolară 27 iunie 2018
Manualele şcolare 27 iunie 2018
Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 27 iunie 2018
Schimbarea perioadei de înscriere la şcolile profesionale 27 iunie 2018
Strategia naţională de educaţie parentală 2018-2025 27 iunie 2018
Programul "Investeşte în tine" 27 iunie 2018
Reorganizarea învăţământului vocaţional 27 iunie 2018
Starea şcolii din România, în anul de graţie 2018 27 iunie 2018
Implementarea noului program de alimentaţie şcolară în jud. Timiş 27 iunie 2018
Măsuri pentru creşterea accesului şi participarea la educaţiei a copiilor cu ... 26 iunie 2018
Editarea manualelor şcolare de către Editura Didactică şi Pedagogică 26 iunie 2018
Rezultatele şi participarea elevilor la Evaluarea Naţională 26 iunie 2018
Stadiul construcţiei celor 2.500 de creşe, grădiniţe şi unităţi after-school 26 iunie 2018
Situaţia şcolilor în care niciun elev nu s-a prezentat la Evaluarea Naţională 26 iunie 2018
Viitorul învăţămăntului tehnologic din România 26 iunie 2018
Programul naţional şi campanii de promovare în toate mediile de comunicare ... 26 iunie 2018
Probleme întâmpinate de administraţiile locale în chestiunea transportului ... 26 iunie 2018
Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a, sesiunea 2018 26 iunie 2018
Finanţarea cluburilor sportive din România 26 iunie 2018
Programul "Investeşte în tine" 26 iunie 2018
Reluarea procesului de acreditare a editurilor româneşti, din diferite domenii, ... 26 iunie 2018
Programe pentru rederesarea/relansarea reţelei naţionale de tabere şcolare 25 iunie 2018
Măsurile dedicate popularizării practicării sportului în rândul populaţiei 25 iunie 2018
România ocupă locul al cincilea loc în UE la ponderea tinerilor NEETs 20 iunie 2018
Procent întigorător al elevilor care nu s-au prezentat la examenul de evaluare ... 20 iunie 2018
Stadiul realizării/implementării la nivel naţional a Catalogului Electronic 20 iunie 2018
Rata analfabetismului din România 20 iunie 2018
Introducerea Educaţiei ecologice în programa şcolară 20 iunie 2018
Implementarea Deciziei CCR din data de 5 iunie 2018 privind excepţia de ... 20 iunie 2018
Tinerii aflaţi în afara sistemului educaţional şi fără loc de muncă 20 iunie 2018
Introducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a ... 20 iunie 2018
Problema plagiatelor 20 iunie 2018
Situaţia abandonului şcolar din jud. Dâmboviţa 20 iunie 2018
Piaţa de carte din România este subnutrită 20 iunie 2018
Accesul elevilor nevăzători la examene 20 iunie 2018
Situaţia infirmierilor din şcolile speciale 20 iunie 2018
Strategia 202 : stadiul îndeplinirii obiectivelor de educaţie 19 iunie 2018
Situaţia învăţământului dual, pe bază de contract de muncă 19 iunie 2018
Nerespectarea drepturilor studenţilor de către universităţile din România 19 iunie 2018
Situaţia manualelor pentru anul 2018-2019 19 iunie 2018
Situaţia Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia 19 iunie 2018
Alocarea unui buget pentru organizarea cluburilor de vacanţă în unităţile de ... 19 iunie 2018
Clarificări privind suprapunerea organizării unor evaluări ale elevilor 19 iunie 2018
Proiect pentru acordarea burselor în mediu rural 19 iunie 2018
Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru ... 19 iunie 2018
Identificarea unei soluţii pentru alocarea unui microbuz şcolar nou cu 16+1 ... 19 iunie 2018
Degradarea Stadionului Victoria Alba Iulia 19 iunie 2018
Stadiul în care se află portatul dedicat tinerilor 18 iunie 2018
Măsuri pentru creşterea numărului de tineri înscrişi într-o formă de educaţie ... 18 iunie 2018
Relansarea şcolilor profesionale şi mărirea burselor profesionale 18 iunie 2018
Programe pentru prevenire abandonului şcolar timpuriu 13 iunie 2018
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar ... 13 iunie 2018
Posibilitatea cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensinoare de a-şi ... 13 iunie 2018
Fenomenul analfabetismului funcţional 13 iunie 2018
Noul corp de clădire al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" 13 iunie 2018
Profesorii au fost chemaţi la mitingul PSD 13 iunie 2018
Introducerea Educaţiei Rutierre în programa şcolară 13 iunie 2018
Dreptul elevilor de a participa la evaluarea naţională 12 iunie 2018
Susţinerea învăţământului dual 12 iunie 2018
Revenire cu privire la salarizarea personalului nedidactic din unităţile ... 12 iunie 2018
Măsuri concrete privind relansarea sportului de masă în România 12 iunie 2018
Stadiul de implementare al proiectului "CRED" 12 iunie 2018
Situaţia unităţilor şcolare din Municipiul Iaşi 11 iunie 2018
"Fenomenul Brăila" 11 iunie 2018
Precizare a sumei alocate pentru licee în cadrul Proiectului privind ... 11 iunie 2018
Bacalaureat 2018 11 iunie 2018
Facilităţi pentru copiii cărora li s-au desfiinţat şcolile şi grădiniţele 11 iunie 2018
Evaluarea naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 7 iunie 2018
Introducerea Educaţiei privind situaţiile de urgenţă şi a dezastrelor în ... 6 iunie 2018
Susţinerea sportului de masă 6 iunie 2018
Reuniunea Cnsiliului Educaţiei -22 mai Bruxelles 5 iunie 2018
Subvenţionarea şi organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri de cursuri ... 5 iunie 2018
Site-ul oficial al Ministerului Eudcaţiei, Edu.ro este în mentenanţă 5 iunie 2018
Concursul Balcaniada de Informatică 5 iunie 2018
Investiţii în infrastructura sportivă din jud. Iaşi 5 iunie 2018
Programe naţionale de educaţie privind prevenirea consumului de produse din ... 5 iunie 2018
Programe pentru stoparea comportamentul abuziv în şcoli 4 iunie 2018
Referitor la învățământul dual 30 mai 2018
Inducerera în eroare a Legislativului referitor la Programul Ministerului ... 30 mai 2018
Lipsa sângelui pentru transfuzii 30 mai 2018
Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul ... 30 mai 2018
Măsuri privind incluziunea în educație 30 mai 2018
Burse acordate studenților non UE și non etnici români/etnici români pentru ... 30 mai 2018
Finanțarea Comisiei de orientare școlară și profesională (COSP) 30 mai 2018
Informare privind strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor ... 30 mai 2018
Măsurile luate de Ministerul Educației Naționale pentru ca la începutul anului ... 30 mai 2018
Situația instituțiilor de învățământ fără autorizație ISU 30 mai 2018
Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune din cadrul ... 30 mai 2018
Violența în școală 30 mai 2018
”Fenomenul Brăila” în educație 30 mai 2018
Program pe termen lung de prevenire a incediilor în școli și autorizația de ... 30 mai 2018
Măsurile de prevenție a fenomenelor de bullying 30 mai 2018
Directorii Caselor Corpului Didactic reclamă scăderea salariilor 30 mai 2018
Telefoanele mobile să fie interzise în instituțiile de învățământ 30 mai 2018
Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din România 30 mai 2018
Clarificări privind distribuirea tichetelor de vacanță către personalul din ... 29 mai 2018
Planul de restructurare vizavi de comasarea și închiderea școlilor 29 mai 2018
Organizarea examenelor de licență în învățământul universitar 29 mai 2018
Completarea legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor ... 29 mai 2018
Excluziunea educațională 29 mai 2018
Restructurarea rețelei de învățământ preuniversitar la nivelul jud. Argeș în ... 29 mai 2018
Salarizare director CFCLG 24 mai 2018
Reducerea numărului unităților de învățământ în jud. Alba 23 mai 2018
Complexul de Cazare pentru Sportivi și Tineri Hotel ”Stadion” 23 mai 2018
Fenomenul ”Brăila” 23 mai 2018
Intorducerea Educației Rutiere în programa școlară 23 mai 2018
Abandonul școlar în România 23 mai 2018
Idei europene privind reforme în domeniul educației 23 mai 2018
”Selecții” impuse privind înscrierea elevilor considerați slabi la Evaluarea ... 23 mai 2018
Revizuirea planurilor-cadru din învățământul primar 23 mai 2018
Consumul de alcool, un pericol pentru adolescenti 23 mai 2018
Implementarea sistemului de învățământ dual în România 23 mai 2018
Situația manualelor școlare 23 mai 2018
Date referitoare la învățământul profesional în sistem dual 22 mai 2018
Acordarea/reconfirmarea titlului de Colegiu Național/Colegiu 22 mai 2018
Salarizarea personalului nedidactic din învățământ 22 mai 2018
Lămuriri privind unele practici privind evaluările naționale 22 mai 2018
Clarificări privind unele probleme întâmpinate la plata salariilor personalului ... 22 mai 2018
Educația antreprenorială 16 mai 2018
Cazurile revoltătoare din jud. Timiș și jud. Vracea 16 mai 2018
Blocarea lucrărilor de reparații la școlile din jud. Cluj 16 mai 2018
Unități de învățământ din jud. Cluj care au grupurile sanitare în exterior 16 mai 2018
Revitalizarea programul ”Euro 200” 16 mai 2018
Situația căminelor studențești 16 mai 2018
Fonduri insuficiente pentru plata integrală a contribuțiilor la sănătate și ... 16 mai 2018
Asigurare integrală plată salarizare și contribuții aferente în unitățile de ... 15 mai 2018
Politici în domeniul educației 15 mai 2018
Programul de pregătire a României pentru găzduirea unor evenimente sportive ... 15 mai 2018
Achitarea salariilor și contribuțiilor sociale ale cadrelor didactice 14 mai 2018
Lămuriri cu privire la îmbunătățirea educației financiare a românilor 14 mai 2018
Derularea de programe pentru educație alimenatră în școlile de România 14 mai 2018
Intorducerea de informații despre dialectele istorice românești din Balcani ... 11 mai 2018
Modificarea legislație cu privire la programul ”școală după școală” 9 mai 2018
Întârzieri privind implemenatrea Programului-pilot de acordare a unui suport ... 9 mai 2018
Intorducerea șahului în școli ca materie opțională 9 mai 2018
Responsabibiltatea autorităților publice locale în organizarea acțiunilor ... 9 mai 2018
Referitor la gratuitatea la transportul feroviar pentru studenți 8 mai 2018
Criza manualelor școlare continuă, haosul din educație ia amploare 8 mai 2018
Identificarea de soluții pentru eliminarea discrepanțelor salariale dintre ... 8 mai 2018
Soluții pentru revigorarea învățământului agricol și silvic 8 mai 2018
Situația Colegiului Național ”David Prodan” din Cugir 8 mai 2018
Înființarea de asociații sportive în cadrulunităților de învățământ 8 mai 2018
Măsuri concrete pentru comercializarea produselor cu alcool și tutun în ... 8 mai 2018
Informații privind clasele cu predare simultană - anul școlar 2018/2019 8 mai 2018
Ce sprijin oferă Ministerul Educației elevilor din mediul rural pentru a urma ... 7 mai 2018
Verificarea și soluționarea corectă și legală a situației expuse de către ... 7 mai 2018
Realizarea unui Centru Național de Competențe la Brașov pt cadrele didactice ... 3 mai 2018
Stuația școlilor Lunca și Nemțișor din comuna Vânători, Neamț 3 mai 2018
Situația privind programul de investiții pentru construcția de cămine și ... 3 mai 2018
Remunerarea profesorilor corectori din cadrul Bacalaureatului 3 mai 2018
Derularea programului ”laptele și cornul” și a programului de încurajare a ... 2 mai 2018
Modificare ROFUIP 2 mai 2018
Programele naționale de prevenire și combatere a consumului produselor din ... 2 mai 2018
Stadiul editării și tipăririi manualelor pentru anul școlar 2018-2019 2 mai 2018
Programul pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolarii și ... 25 aprilie 2018
Precizări referitoare la numărul de unități de învățământ și a structurilor ... 25 aprilie 2018
Revitalizarea taberelor școlare din România 25 aprilie 2018
Situația Hotelului Sport din municipiul Satu Mare 25 aprilie 2018
Lipsa acută de profesori de limba engleză din mediul rural 25 aprilie 2018
Activitățile și manifestările publice privind sărbătorirea zilei de 2 mai - ... 25 aprilie 2018
Clarificări cu privire la calendarul mobilității personalului didactic stabilit ... 24 aprilie 2018
Comunicarea termenelor de adoptare și lansare a proiectelor dedicate tinerilor 24 aprilie 2018
Identificarea de soluții pentru a dreula subproiectul ROSE din schema de ... 24 aprilie 2018
Clarificări cu privire la scăderea numărului de locuri, finanțate de la bugetul ... 24 aprilie 2018
Simfonia Lalelelor de la Pitești 24 aprilie 2018
Eliminarea din structura anului universitar 2018-2019 a locurilor bugetate de ... 24 aprilie 2018
Stadiul implementării Programului-pilot ”Masă caldă în școli” 23 aprilie 2018
Reabilitarea/modernizarea unităților de învățământ din jud. Argeș în vederea ... 23 aprilie 2018
Clarificări privind repartizarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul ... 19 aprilie 2018
Repartizarea locurilor bugetare pentru anul universitar 2018-2019 18 aprilie 2018
Situația avizelor DES, ISU și expertize grad seismic pentru unitățile de ... 18 aprilie 2018
Desființarea catedrei de scrimă dela Liceul cu Program Sportiv Satu Mare 18 aprilie 2018
Revenire la întrebarea nr.2778A/06.02.2018 - Situația privind organizarea și ... 18 aprilie 2018
Evaluarea inspectorilor școlari generali 18 aprilie 2018
Salarizarea personalului nedidactic din unitățile școlare și preșcolare 18 aprilie 2018
Plata hotărârilor judecătorești pentru angajații instituțiilor conexe 18 aprilie 2018
Intorducerea activităților de închiriere a bazelor sportive în categoria celor ... 17 aprilie 2018
Remedierea situațiilor privind evaluările eronate afectuate asupra ... 17 aprilie 2018
Conducerea Institutului Limbii Române 17 aprilie 2018
Situația jud. Botoșani privind eligibilitatea de a fi inclus în proiectul ... 17 aprilie 2018
Subfinanțarea învățământului preuniversitar 17 aprilie 2018
Lucrări de punere în siguranță a podului peste râul Dâmbovița, pe DN72, la ... 17 aprilie 2018
Stadiul elaborării planurilor cadru pentru liceu 17 aprilie 2018
Care este soluția pe care o veți adopta în cazul unităților de învățământ ... 17 aprilie 2018
Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc 17 aprilie 2018
Disciplinele identitare în lumina Centenarului Marii Uniri 17 aprilie 2018
Distribuirea fondurilor către universități 17 aprilie 2018
Comisiei Naționale de Acțiune împortiva Violenței în Sport 17 aprilie 2018
Propuneri de manuale școlare 17 aprilie 2018
Stadiul burselor de studiu acordate etnicilor români din provinciile istorice ... 17 aprilie 2018
Reducerea numărului de locuri bugetare la Universitatea Babeș-Bolyai 16 aprilie 2018
Când va redeveni atractivă cariera în învățământ 16 aprilie 2018
Care au fost criteriile care au stat la baza alocării locurilor în universități 16 aprilie 2018
Program-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru preșcolari 11 aprilie 2018
Modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare din jud. Cluj 11 aprilie 2018
Identificarea și implementarea de măsuri concrete pentru creșterea ... 11 aprilie 2018
Modificarea organizării simulărilor examenelor naționale 11 aprilie 2018
Aplicarea art.78alin.(3) din Legea NR.448/2006 și a art.39 alin.(1) și (2) din ... 11 aprilie 2018
Strategii pe termen mediu și lung pentru spijinirea elevilor cu nevoi speciale 11 aprilie 2018
Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc 11 aprilie 2018
Reglementarea sportului electronic în România 10 aprilie 2018
Măsuri pentru prevenirea dezastrului la examenul de bacalaureat 4 aprilie 2018
Situația dezastruoasă a clădirii monument istoric "Primăria Veche" din Timișoara 4 aprilie 2018
Construcția noului cămin al Universității Transilvania 4 aprilie 2018
Construirea de grădinițe finanțate de BDCE 4 aprilie 2018
Credite bugetare pentru investiții în unitățile de învățământ preuniversitar 4 aprilie 2018
Diminuarea fenomenului violenței în școli 4 aprilie 2018
Siguranța din școlile publice 3 aprilie 2018
Susținerea examenului național de bacalaureat pentru filiera vocațională la ... 3 aprilie 2018
Introducerea WI-Fi-ului în școli 3 aprilie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 3 aprilie 2018
Comunicarea termenului pentru realizarea centrelor educaționale integrate la ... 3 aprilie 2018
Abandonul școlar din jud. Vrancea 3 aprilie 2018
Obiectiul de investiții "Sala de Sport" - Complexul Sportiv Național "Izvorul ... 3 aprilie 2018
Statutul centrelor de excelență 3 aprilie 2018
Sprijin pentru cercetarea roboticii în liceele din România 28 martie 2018
Salarizarea personalului nedidactic de specialitate din inspectoratele școlare 28 martie 2018
Abandonul școlar real 28 martie 2018
Dotarea cu microbuze școlarea unităților de învățământ din comunele Bogdana, ... 27 martie 2018
Tarifele Ordinului 1854/2017 pentru competițiile sportive desfășurate sub egida ... 27 martie 2018
Nerespectarea Legii Educației prin implicarea elevilor într-o activitate de ... 27 martie 2018
Analiza eficienței ARACIP pentru sistemul de educație preuniversitar din România 27 martie 2018
Performanțele slabe ele elevilor la simularea evaluării naționale din perioada ... 27 martie 2018
Stadiul pregătirilor în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) ... 27 martie 2018
Situația finanțării obiectivului de investiții "Transformarea patinoarului ... 27 martie 2018
Amenințarea integrității morale și psihice a elevilor României de către ... 27 martie 2018
Distribuirea tichetelor de vacanță în sistemul de învățământ. 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor și termenelor clare și detaliate pentru dezvoltarea ... 27 martie 2018
Identificarea strategiei, a activităților realizate și a planului de acțiune ... 27 martie 2018
Studenții cer universităților să nu mărească taxele de școlarizare 27 martie 2018
Situația actuală a patinoarului acoperit și a sălii sportive multifuncționale ... 27 martie 2018
Măsuri și programe necesare reducerii analfabetismului funcțional în școli și ... 27 martie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 27 martie 2018
Îngrădirea accesului elevilor din Bistrița-Năsăud la Programul pentru școlial ... 27 martie 2018
Stadiul implementării programului pentru "Asigurarea pachetului minim de ... 27 martie 2018
Inspecția școlară în România 27 martie 2018
Modalități de stopare a abandonului școlar 27 martie 2018
Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina ... 27 martie 2018
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 27 martie 2018
Alocare fonduri reabilitare Baza Sportivă Oltenița, Sector 4 , București 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor concrete și termenelor pentru reducerea programului ... 27 martie 2018
Preocupări față de promovarea ideologiei Transgender/LGBT în sistemul ... 27 martie 2018
Intoducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a părinților și ... 27 martie 2018
Precizări cu privire la promovarea ideologiei LGBT în sistemul educațional ... 27 martie 2018
Problema decontării navetei. 26 martie 2018
Problema politiyării funcțiilor din sistemul educațional. 26 martie 2018
Structura anului școlar în România și corelația cu rezultatele școlare. 26 martie 2018
Propunerea de modificare a Legii 1/2011 cu privire la învățământul special ... 21 martie 2018
Eroare meterială într-un manual de istorie 21 martie 2018
Încălcarea Legii educației prin folosirea elevilor pentru promovarea unui ... 21 martie 2018
Stadiul implementării Catalogului Electronic la nivel național 21 martie 2018
Oportunitatea taxei percepute de la studenți pentru accesul la Bibliteca ... 21 martie 2018
Propagandă politică în unitățile de învățământ 21 martie 2018
Situația statistică privind elevii merituoși 21 martie 2018
151 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale fără ... 20 martie 2018
Stadiul implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar ... 20 martie 2018
Rezultatele de la Olimpiada de Iarnă Pyeong Chang 2018 20 martie 2018
Sesizare 20 martie 2018
Măsuri privind testarea psihologică a dascălilor 20 martie 2018
Competițiile școlare organizate de către Federația Sportului Școlar și ... 20 martie 2018
Locurile alocate pentru tabere sociale și tabere pentru persoanele cu ... 20 martie 2018
Evaluarea națională, simulare sau delăsare 20 martie 2018
Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru ... 20 martie 2018
Eșecul reformei educației din ultimele 3 decenii se datorează guvernării PSD 20 martie 2018
Evaluarea activității manageriale desfășurate de către inspectorii școlari ... 19 martie 2018
Continuarea implementării în anul 2018 a programul "Euro 200" - programul ... 19 martie 2018
Efectele Hotărârii Guvernului nr. 31/2018 privind numărul burselor, al ... 15 martie 2018
Modificarea calendarului de desfăşurarea a olimpiadelor naţionale din acest an 14 martie 2018
Transmiterea operatorilor feroviari a datelor din Registrul Matricol Unic 13 martie 2018
Dreptul elevilor şi al studenţilor de a beneficia de transportul intern redus 13 martie 2018
Implementarea programelor în domeniul educaţiei cuprinse în "Programul de ... 13 martie 2018
Reducerea numărului de clase în anul şcolar următor 13 martie 2018
Tineri care pleacă la studii în străinătate 13 martie 2018
Elaborarea unor standarde didactice profesionale comune 13 martie 2018
Eforturi ale M.T.S. pentru implementarea politicilor şi programelor cuprinse în ... 13 martie 2018
Implementarea programului "A doua şansă" 12 martie 2018
Probleme legate de aplicarea legii 6/2016 12 martie 2018
Suspendarea cursurilor sau închiderea şcolilor 12 martie 2018
Evaluarea Naţională 12 martie 2018
"Dificultăţi în achitarea costurilor educaţiei formale a copiilor de către ... 12 martie 2018
Constribuţia consiliilor locale la finanţarea de bază şi complementară a ... 12 martie 2018
Părinţii au dreptul constituţional să îşi educe copiii potrivit propriilor ... 12 martie 2018
Deficitul de personal calificat în şcolile şi liceele din România 12 martie 2018
Finanţarea cheltuielilor de cazare pentru învăţământul superior de stat în anul ... 12 martie 2018
Lămuriri absolut necesare legate de Legea 350/2005 12 martie 2018
Stadiul de elaborare a manualului dedicat Centenarului 12 martie 2018
Încadrarea cu studii superioare a mediatorilor şcolari 7 martie 2018
Evaluarea Naţională pentru absolvenţii clasei a VIII-a 7 martie 2018
Situaţia Fundaţiilor Judeţene pentru Tineret 7 martie 2018
Corelarea între MDRAP şi MEN a Normativelor de dotare minimală pentru ... 7 martie 2018
Rata abandonului şcolar din jud. Dolj 7 martie 2018
Ocrotirea minorului în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar 6 martie 2018
Criterii de eligibilitate excesive în privinţa P.N.D.R - Submăsura 6.1 - ... 6 martie 2018
OUG 92/2017 6 martie 2018
Memoriul Comitetului de părinţi ai copiilor din Grădinioţa cu program normal ... 6 martie 2018
Modificarea criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 3392/2017, astfel încât să ... 6 martie 2018
Violenţa în familie 5 martie 2018
Situaţia pieţei de carte din România 5 martie 2018
Încoluirea spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de ... 28 februarie 2018
Statistică cu numărul unităţilor şcolare cuprinse în IPT 28 februarie 2018
Numărul mare de elevi dintr-o clasă poate duce la scăderea calităţii actului ... 28 februarie 2018
Modificări ale mai multor acte normative din domeniul salarizării personalului ... 27 februarie 2018
Inchiderea minelor - locuri de muncă pentru tineri 27 februarie 2018
Rezultatele modificării structurii examenului de Bacalaureat 27 februarie 2018
Adoptarea normelor metodologice conform art.12, alin. (2) din Legea nr.153/2017 27 februarie 2018
Situaţia titlurilor olimpice, mondiale şi europene pentru sportivii români 27 februarie 2018
Absenţa Programului Ministerului Educaţiei Naţionale privind Centenarul 27 februarie 2018
Procesul privind implementarea OUG 96/2016 27 februarie 2018
Despre relevanţa Evaluărilor Naţionale la clasele a II-a, a IV-a, aVI-a 27 februarie 2018
Modernizarea unităţilor şcolare cu grupuri sanitare în exterior 27 februarie 2018
Clarificări privind situaţia manualelor şcolare 27 februarie 2018
Fermele didactice din jud. Bihor 27 februarie 2018
Efectele OUG nr.90/2017 asupra restructurării reţelei şcolare din Judeţul ... 27 februarie 2018
posibilitatea creşterii cuantumului burselor pentru elevi 27 februarie 2018
Comasare licee Rm.Vâlcea şi schimb imobile cu Universitatea din Piteşti 27 februarie 2018
Practicile privind abuzul online 27 februarie 2018
Punct de vedere asupra proiectului de lege privind înfiinţarea Societăţii ... 26 februarie 2018
Probleme legate de organizarea bacalaureatului în acest an 26 februarie 2018
Situaţia privind situaţia personalului nedidactic pentru Şcoala Gimnazială din ... 26 februarie 2018
Situaţia Palatului Copiilor din Vaslui 21 februarie 2018
Problema inspectorilor şcolari judeţeni 21 februarie 2018
Transferul administrării taberelor şcolare de către Consiliile Locale şi ... 20 februarie 2018
Desfăşurarea probelor e competenţe lingvistice respectiv digitale pe parcursul ... 20 februarie 2018
Stadiul programului "Masă caldă în şcoală" 20 februarie 2018
Inspectorii şcolari numiţi prin concurs au fost schimbaţi abuziv 20 februarie 2018
Emiterea repetată a certificatelor care atestă nivelul de competenţă ... 20 februarie 2018
Secţia de fotbal a Clubului Sportiv Sportul Studenţesc 19 februarie 2018
Metodologia de finanţare şi cuantumul fondurilor aprobate federaţiilor sportive ... 19 februarie 2018
Situaţia locurilor de cazare în cămine studenţişti 19 februarie 2018
Unităţi de învăţământ fără autorizare ISU din jud. Bacău 19 februarie 2018
Modificarea Ordinului nr.6.370 din 6 decembrie 2012 privind stabilirea Normelor ... 19 februarie 2018
Care este concepţia noului Minstru al Educaţiei Naţionale privind asigurarea ... 19 februarie 2018
Situaţia programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 19 februarie 2018
Măsuri pentru creşterea gradului de promovare şi accesare a serviciilor de ... 19 februarie 2018
Aplicarea art. 263 alin. (6) din Legea nr. 1/2011 a educaţiei naţionale şi ... 14 februarie 2018
Lipsa de posturi la nivelul Centrului Judeţean de Resurse şi Asistenţă ... 14 februarie 2018
Extinderea Programului -pilot de asigurare a unei mese calde pentru elevi şi ... 14 februarie 2018
Rata analfabetismului funcţional din România 13 februarie 2018
Referitor la răspunsul MEN nr.11035/29.12.2017 13 februarie 2018
Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat 13 februarie 2018
Solicitare de anulare a deciziei Inspectoratului Şcolar Judeţean Alba cu ... 13 februarie 2018
Revenirea la examenul de admitere la liceu 13 februarie 2018
Legalitatea sesiunii de bacalaureat 13 februarie 2018
Modificarea modului de calcul al costului standard per preşcolar/elev în acord ... 13 februarie 2018
Multipla legitimare a sportivilor 13 februarie 2018
Ce plan MTS cu baza sportivă Unirea din Suceava 13 februarie 2018
Numărul mare de suplinitori din sistemul de învăţământ 13 februarie 2018
Proiectul de restrângere a reţelei şcolare din învăţământul preuniversitar 13 februarie 2018
Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per ... 13 februarie 2018
Presiuni asupra salariaţilor care s-au plâns public de scăderea salariilor 13 februarie 2018
Revenire la răspunsurile primite la interpelările anterioare 13 februarie 2018
Reţele de resurse educaţionale deschise (RED) înfiinţate la nivelul ... 13 februarie 2018
Situaţia cazului din Copşa Mică privind profesorul acuzat de efectuarea unui ... 13 februarie 2018
Grupurile sanitare aflate în exteriorul unităţilor de învăţământ 13 februarie 2018
Modalitaţile de îmbunătăţire a sportului ecvestru 13 februarie 2018
Alocările bugetare pentru universităţi în 2018 12 februarie 2018
Ministerul Educaţiei va susţine, în continuare, proiectul manualului unic 12 februarie 2018
Lipsa manualelor de specialitate 12 februarie 2018
Infrastructura sportivă din România 12 februarie 2018
Încălcarea art.44 din Constituţia României şi art.1, Protocolul adiţional nr.1 ... 12 februarie 2018
Evaluarea cursurilor şi a seminarelor de către studenţi 12 februarie 2018
Cuprinderea Educaţiei pentru sănătate în planurile-cadrul pentru liceu 7 februarie 2018
Fundamentarea cifrei de şcolarizare din judeţul Mehedinţi în anii şcolari ... 7 februarie 2018
Dreptul la indemnizaţie de merit 7 februarie 2018
Reabilitarea minorilor cu comportament deviant 7 februarie 2018
Priorităţile Ministerul Educaţiei Naţionale 7 februarie 2018
Plata gradaţiei de merit 7 februarie 2018
Situaţia Regulamentului pentru desfăşurarea olimpiadei naţionale de limba ... 6 februarie 2018
Comasarea şi desfiinţarea unor clase şi şcoli 6 februarie 2018
Stabilirea taxelor universitare 6 februarie 2018
Privind situaţia foştilor sportivi de performanţă 6 februarie 2018
În sprijinul unui program de formare continuă a personalului din învăţământul ... 6 februarie 2018
Primul Summit European al Educaţiei nu a avut o reprezentare adecvată şi ... 6 februarie 2018
Rata abandonului şcolar în creştere 6 februarie 2018
Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar 6 februarie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei de combatere şi stopare a fenomenului de ... 6 februarie 2018
Reglementarea numărului de zile de concediu, conform principiului autonomiei 6 februarie 2018
Situaţia privind organizarea şi desfăşurarea olimpiadelor de limbi moderne 6 februarie 2018
Problema standardelor minimale aberante, pentru unele comisii CNADTCU, nu a ... 6 februarie 2018
Situaţia instituţiilor de învăţământ preuniversitar aflate pe raza judeţului ... 6 februarie 2018
Promovarea unor principii fundamentale în noua lege a educaţiei 6 februarie 2018
Situaţia direcţiilor judeţene pentru sport şi tineret 6 februarie 2018
Alocarea finanţărilor pentru reabilitarea unităţilor de învăţământ 6 februarie 2018
Fenomenul violenţei în şcoli 6 februarie 2018
Subfinanţarea constantă a educaţiei în România 6 februarie 2018
Situaţia finalizării lucrărilor la patinoarul artificial acoperit din Târgu ... 6 februarie 2018
Unităţile şcolare cu grupuri sanitare în exterior 5 februarie 2018
Institutul Limbii Române condus de un jurist, doar pentru c[ este membru ALDE 20 decembrie 2017
Alocările bugetare pentru judeţul Iaşi 20 decembrie 2017
Centrul de informare şi consiliere pentru tineri în municipiul Alba Iulia 20 decembrie 2017
Câţi bani va primi judeţul Iaşi din bugetul anului 2018 20 decembrie 2017
Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret 20 decembrie 2017
Reducerea analfabetismului funcţional 18 decembrie 2017
Finanţarea programului "Şcoala după şcoală" în bugetul anului 2018 12 decembrie 2017
Îmbunătăţirea nivelului unor indicatori care privesc sistemul de învăţământ din ... 12 decembrie 2017
Suntem codaşii Europei în materie de învăţământ 11 decembrie 2017
Măsuri şi programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcţional ... 11 decembrie 2017
Crearea sistemului de intervenţie timpurie. 6 decembrie 2017
Educaţia în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive în şcoli 5 decembrie 2017
Studenţii de peste 26 de ani au rămas fără gratuităţi pe transportul feroviar 5 decembrie 2017
Identificarea şi alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform ... 5 decembrie 2017
Programe derulate de Ministerul Educaţiei 5 decembrie 2017
Situaţia burselor de studiu acordate de România pentru tinerii etnici români ... 5 decembrie 2017
Relaţia instituţiilor statului cu şcolile particulare 5 decembrie 2017
Situaţia egalităţii de şanse în învăţământ şi accesul la date dezagregate 5 decembrie 2017
Programul "Campionii României în şcoală, liceu şi universitate". 5 decembrie 2017
Ce măsuri vor fi luate ca în anul şcolar 2018-2019 elevii să primească toate ... 5 decembrie 2017
Actualizarea calendarului simulărilor examenelor naţionale din anul 2017 - 2018 5 decembrie 2017
Măsuri şi programe pentru reducerea sedentarismului, creşterea activităţii ... 5 decembrie 2017
Introducerea posibilităţii cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri ... 5 decembrie 2017
Măsuri şi programe pentru reducerea numărului de copii aflaţi în afara ... 5 decembrie 2017
Elevii cu dizabilităţi- Legea 448/2006 5 decembrie 2017
Prezenţa psihologilor şcolari în şcolile din România 5 decembrie 2017
Autoevaluarea activităţii ministeriale 5 decembrie 2017
Finanţarea şi susţinerea învăţământului postliceal 4 decembrie 2017
Bazinul descoperit "Gheorghe Demeca" din Baia Mare 29 noiembrie 2017
Abandonul şcolar - o problemă rămasă de actualitate 29 noiembrie 2017
Statistica pe judeţe a implementării Programului "A doua şansă" 29 noiembrie 2017
Fonduri utilizate pentru programele de reducere a abandonului şcolar în anul ... 28 noiembrie 2017
Referitor la programul "Campionii României în şcoală, liceu şi universitate" 28 noiembrie 2017
Situaţia Inspectoratului Şcolar General din judeţul Mehedinţi 27 noiembrie 2017
Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de ... 27 noiembrie 2017
Transferul administrării taberelor şcolare de către Consiliile Locale şi ... 27 noiembrie 2017
Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor şi ... 27 noiembrie 2017
Aprobarea unei norme didactice de predare-învăţare-evaluare a preşcolarilor ... 27 noiembrie 2017
Lipsa manualelor şcolare 27 noiembrie 2017
Obligativitatea participării la orele de sport din şcoală pentru elevii care ... 27 noiembrie 2017
Politicile din domeniul tineretului 27 noiembrie 2017
Problema fondului de burse 27 noiembrie 2017
Educaţia la domiciliu în sistemul naţional de învăţământ. 22 noiembrie 2017
Organizarea şi desfăşurarea Examenului de bacalaureat naţional. 22 noiembrie 2017
Obligativitatea frecventării grădiniţei. 22 noiembrie 2017
Date referitoare la numărul copiilor care suferă de alergii alimentare. 22 noiembrie 2017
Introducerea bacalaureatului diferenţiat în sistemul românesc de învăţământ. 21 noiembrie 2017
Reforma sistemului educaţional. 21 noiembrie 2017
Organizarea evenimentului Gala Tineretului din România la Botoşani 21 noiembrie 2017
Ocuparea locurilor speciale pentru romi în licee şi instituţiile de învăţământ ... 21 noiembrie 2017
Situaţia Florin Diaconu 21 noiembrie 2017
Bugetul Ministerului Educaţiei 21 noiembrie 2017
Ministerul Educaţiei nu aplică legislaţia în vigoare privind publicarea tezelor ... 21 noiembrie 2017
Înfiinţarea şi acreditarea unei unităţi de învăţământ preşcolar pentru copiii ... 21 noiembrie 2017
Punct de vedere cu privire la incompatibilităţi. 21 noiembrie 2017
Situaţia doctoratelor din România 21 noiembrie 2017
Corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii 21 noiembrie 2017
Manualele de clasa a V-a blocate în depozite 21 noiembrie 2017
Accesul liber la tezele de doctorat existente pe platforma naţională 21 noiembrie 2017
Solicitare informaţii legate de "multipla legitimare" a sporturilor 21 noiembrie 2017
Acordarea disctincţiilor "Gheorghe Lazăr" în învăţământ. 21 noiembrie 2017
Politicile din domeniul sportului 20 noiembrie 2017
Posibilitatea cumulării burselor elevilor 20 noiembrie 2017
Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune ... 20 noiembrie 2017
Strategia cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de ... 20 noiembrie 2017
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din subordinea Ministerului Educaţiei ... 15 noiembrie 2017
Oportunitatea organizării unei noi sesiuni de Bacalaureat. 15 noiembrie 2017
Stadiul proiectului privind înfiinţarea liceelor de antreprenoriat. 15 noiembrie 2017
Politicile din domeniul sportului. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul tineretului. 14 noiembrie 2017
Situaţia unor şcoli din România. 14 noiembrie 2017
Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele ... 13 noiembrie 2017
Burse sociale pentru elevii care provin din familii monoparentale. 13 noiembrie 2017
Situaţia programelor derulate de Ministerul Educaţiei privind incluzivă în zona ... 8 noiembrie 2017
Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ ... 7 noiembrie 2017
Modificarea şi actualizarea Ordinului 520/2007. 7 noiembrie 2017
Fenomenul bullying-ului în şcoli. 7 noiembrie 2017
Stadiul introducerii în programa şcolară a unei curricule de securitate ... 7 noiembrie 2017
Acţiuni şi mecanisme pentru combaterea abandonului şcolar. 6 noiembrie 2017
Neplata alocaţiei lunare pentru elevii înscrişi în clasa a XII-a în anul şcolar ... 6 noiembrie 2017
Nerespectarea Notei 1836/04.08.2017, elaborată de minister. 6 noiembrie 2017
Combaterea corupţiei în şcoli. 6 noiembrie 2017
Transferul Palatelor şi Cluburilor Copiilor din ţară în subordinea primăriilor 1 noiembrie 2017
Dreptul de rezervare reglementat de Legea nr.1/2011 1 noiembrie 2017
Limitarea accesului la învăţământ prin regulamente de ordine interioară ale ... 1 noiembrie 2017
Dispaţia internatelor pentru elevi - o cauză a abandonului şcolar 31 octombrie 2017
ARACIP, între cerinţe internaţionale şi interpretările româneşti ale ... 31 octombrie 2017
Principalele nemulţumiri ale salariaţilor din învăţământ transmise de către ... 31 octombrie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 31 octombrie 2017
Calitatea educaţiei preuniversitare în România şi activitatea ARACIP 31 octombrie 2017
Administrarea păguboasă a averii Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) 31 octombrie 2017
Lipsa meditatorilor şcolari 31 octombrie 2017
Lipsa unui şofer pentru microbuzul şcolar alocat Clubului Sportiv Şcolar nr.1 ... 31 octombrie 2017
Din nou, despre abandonul şcolar 31 octombrie 2017
Lipsa cursurilor de formare în domeniile viticultură, horticultură sau ... 31 octombrie 2017
Punct de vedere cu privire la incompatibilităţi 31 octombrie 2017
Facilitarea accesului la educaţie a elevilor din comuna Brădeni prin acordarea ... 31 octombrie 2017
Care sunt măsurile pe care le va lua guvernul şi ministerul dumneavoastră în ... 31 octombrie 2017
Elevii de clasa a V-a vor învăţa de cinci ori mai mult despre Islam decât ... 31 octombrie 2017
Valabilitatea diplomelor de igienă 31 octombrie 2017
Corelarea planurilor de învăţământ cu necesarul forţei de muncă 31 octombrie 2017
Modificarea art.262, alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale 31 octombrie 2017
Includerea judeţului Botaşani în Programul Naţional de formare - Competenţe ... 31 octombrie 2017
Slaba calificare a forţei de muncă în România şi revalorizarea învăţământului ... 31 octombrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei 30 octombrie 2017
Decontarea transporturilor elevilor din zonele rurale 30 octombrie 2017
Situaţia bazinelor de înot din cadrul Clubului Şcolar Sportiv nr.2 Bucureşti 30 octombrie 2017
Necesitatea modificării metodologiei de înscriere a copiilor în sistemul de ... 30 octombrie 2017
Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat şi a locurilor de ... 30 octombrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei 30 octombrie 2017
Stadiul de eleborare a noului proiect de lege a educaţiei naţionale 30 octombrie 2017
Numărul preşcolarilor cu vârste între 3-6 ani în unităţilor de învăţământ ... 25 octombrie 2017
Reabilitarea clădirilor Complexului Sportiv Naţional "Izvorul Mureşului" ... 24 octombrie 2017
Plata personalului nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fondurile ... 24 octombrie 2017
Plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de către personalul din ... 24 octombrie 2017
Redresarea urgentă a învăţământului din mediul rural 23 octombrie 2017
Care este stadiul de implementare a măsurilor din cadrul "Agendei de ... 23 octombrie 2017
Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanţare ... 23 octombrie 2017
Abandonul şcolar în România. 18 octombrie 2017
Întârzierea programului pentru şcoli al României. 18 octombrie 2017
Sprijin pentru şcolile româneşti din afara României. 18 octombrie 2017
Neplata în cursul anului 2017 a sumelor aferente sentinţelor judecătoreşti. 18 octombrie 2017
Menţinerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal ... 18 octombrie 2017
Decontarea cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice şi personalului ... 18 octombrie 2017
Elaborarea unei noi legi a educaţiei. 18 octombrie 2017
Clarificări privind punerea în aplicare a prevederilor OUG 2/2017 şi HG 42/2017. 17 octombrie 2017
Clarificări privind facilităţile de transport pentru studenţi. 17 octombrie 2017
Diagnosticarea abuzivă a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. 17 octombrie 2017
Informaţii privind numărul de absolvenţi de liceu. 17 octombrie 2017
Situaţia îngrijorătoare din jud.Prahova. 17 octombrie 2017
Premierea profesorilor care pregătesc elevi olimpici. 17 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare. 17 octombrie 2017
Programe de conştientizare a obezităţii în rândul copiilor. 17 octombrie 2017
Oportunitatea introducerii instituţiilor de învăţământ ca excepţie de la ... 17 octombrie 2017
Numărul unităţilor de învăţământ care au optat pentru disciplina Educaţie ... 16 octombrie 2017
Facilităţi de transport feroviar pentru studenţi. 16 octombrie 2017
Şcoli fără aviz de funcţionare ISU. 16 octombrie 2017
Situaţia referitoare la apartenenţa etnică a elevilor. 16 octombrie 2017
Lectoratele şi cursurile de limbă română organizate şi susţinute în străinătate ... 16 octombrie 2017
Organizarea concursurilor pe meserii. 11 octombrie 2017
Clarificări privind implementarea OUG 2/2017. 11 octombrie 2017
Reducerea numărului de elevi din clase. 11 octombrie 2017
Implementarea deficitară a Programului pilot de acordare a unui suport ... 11 octombrie 2017
Creşterea numărului de ore care pot fi efectuate de cadrele didactice peste ... 11 octombrie 2017
Furnizarea către şcolari a produselor prevăzute de OUG 96/2002. 11 octombrie 2017
Introducerea nivelul minim - A2 pentru promovarea competenţelor lingvistice la ... 11 octombrie 2017
Aprobarea ordinului de ministru prin care elevii diagnosticaţi cu tulburare de ... 11 octombrie 2017
Cum poate gira ministerul continuarea unei investiţii aberante? 11 octombrie 2017
Stadiul implementării Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii. 11 octombrie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 10 octombrie 2017
Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar ... 5 octombrie 2017
Predarea dialectului istoric aromân al limbii române comune în şcolile publice ... 5 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului domnului Serghei Ghermanov. 5 octombrie 2017
Şomajul în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani. 4 octombrie 2017
Deficit de posturi personal didactic auxiliar şi nedidactic la Liceul Teoretic ... 4 octombrie 2017
Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier şi echipament ... 4 octombrie 2017
Situaţia programului "Laptele şi cornul". 4 octombrie 2017
Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învăţământ ... 4 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare din instituţiile de învăţământ. 4 octombrie 2017
Corelarea sistemului de învăţământ cu necesităţile stringente ale pieţei muncii. 4 octombrie 2017
Situaţia manualelor auxiliare neacreditate din şcoli. 4 octombrie 2017
Situaţia privind obţinerea avizului pentru protecţia împotriva incendiilor ... 4 octombrie 2017
Acordarea anumitor drepturi sociale pentru elevi şi studenţi. 4 octombrie 2017
Violenţa asupra copiilor în şcoli şi grădiniţe. 4 octombrie 2017
Procentele de predare în limba română în învăţământul preuniversitar din ... 4 octombrie 2017
Situaţia fundaţiilor judeţene de tineret. 4 octombrie 2017
Admiterea în învăţământul postliceal după abţinerea diplomei de bacalaureat. 4 octombrie 2017
Investiţii în infrastructura secundară universitară. 3 octombrie 2017
Efectele implementării programului naţional de protecţie socială "Bani pentru ... 3 octombrie 2017
Dezvoltarea infrastructurii lu activităţii sportive în şcoli. 27 septembrie 2017
Formarea profesională a cadrelor didactice conform noilor programe şcolare. 27 septembrie 2017
Spaţiul inadecvat în care învaţă copiii de clasa I, la Şcoala nr.5, Alexandria. 27 septembrie 2017
Decontarea navetei elevilor din mediul rural. 27 septembrie 2017
Constituirea consiliului de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar. 27 septembrie 2017
Fundaţiile Judeţene de Tineret 26 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli 26 septembrie 2017
Fenomenul BULLYING. 26 septembrie 2017
Libertatea individuală a elevilor din România 26 septembrie 2017
Modul în care domnul Ministru al Educaţiei Naţionale răspunde exigenţelor ... 26 septembrie 2017
Respectarea condiţiilor legale la numirea conducerii Institutului Geologic ... 26 septembrie 2017
Riscăm să se repete istoria lipsei manualelor şi în cazul celor pentru clasa a ... 26 septembrie 2017
Dispreţ faţă de învăţământ - schimbare destinaţie sediu grădiniţă Comuna ... 26 septembrie 2017
Condiţionarea absolvenţilor de facultate subvenţionate de stat să lucreze în ... 26 septembrie 2017
Solicitare de informaţii privind învăţământul preuniversitar. 25 septembrie 2017
Noul proiect de lege a educaţiei naţionale 25 septembrie 2017
Corelarea curriculei şcolare cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 25 septembrie 2017
Informaţii de interes public. 20 septembrie 2017
Avize eliberate pentru desfiinţarea unor baze sportive din mun.Arad conform ... 20 septembrie 2017
Violenţa şi hărţuirea în şcoli. 19 septembrie 2017
Programul naţional pentru sportul şcolar. 19 septembrie 2017
Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educaţiei. 19 septembrie 2017
Referitor la programele/proiectele pe care ministerul le are în vedere ăentru ... 19 septembrie 2017
Stadiul incluziunii copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ de masă. 19 septembrie 2017
Accesul la sursele electronice de documentare, esenţial pentru cercetarea ... 19 septembrie 2017
Stadiul programului naţional de protecţie socială "Bani pentru liceu". 19 septembrie 2017
Realizarea de dezbateri publice informale în liceele din România pentru ... 19 septembrie 2017
Slujbe religioase la începutul anului şcolar. 19 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Iaşi. 18 septembrie 2017
Creşterile salariale estimate din educaţie 14 septembrie 2017
Aplicarea articolului 70 din Legea Educaţiei Naţionale 14 septembrie 2017
Avizele de funcţionare necesare unităţilor de învăţământ 14 septembrie 2017
Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv 13 septembrie 2017
Investiţii în comuna Gura Râului 13 septembrie 2017
Politizarea învăţământului/Abuzuri grave la schimbarea inspectorilor şcolari ai ... 13 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli. 13 septembrie 2017
Verificarea taberelor pentru tineri finanţate de MTS. 13 septembrie 2017
Disfuncţionalităţi privind calendarul examenelor naţionale. 13 septembrie 2017
Părăsirea timpurie a şcolii - cercul perfect al sărăciei. 13 septembrie 2017
Neplata orelor suplimentare efectuate de cadrele didactice care au gradul I şi ... 13 septembrie 2017
Gradul de alfabetizare din penitenciare. 13 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru dezvoltarea învăţământului profesional dual din ... 12 septembrie 2017
Clarificări suplimentare privind încetarea contractelor de management. 6 septembrie 2017
Lipsa manualelor şcolare de pe băncile elevilor. 6 septembrie 2017
Avizele sanitare la început de an şcolar pentru unităţile de învăţământ. 6 septembrie 2017
Clarificări privind situaţia manualului unic. 6 septembrie 2017
Precizări privind infrastructura şcolară şi resursele umane din învăţământul ... 5 septembrie 2017
Referitor la manualele auxiliare pentru predarea în Limba ucraineană. 5 septembrie 2017
Situaţia învăţământului românesc. 5 septembrie 2017
Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în ... 5 septembrie 2017
Creşterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învăţământ şi ... 5 septembrie 2017
Transmiterea bazei de date privind Registrul matricol Unic cu evidenţa ... 4 septembrie 2017
Combaterea fenomenului de bullying în şcoli. 4 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Ilfov. 4 septembrie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ din jud.Maramureş, la început de an şcolar. 4 septembrie 2017
Şcolile profesionale scot analfabeţi tehnici 28 iunie 2017
Este necesară modificarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr.6551/2011 28 iunie 2017
Strategia de promovare a învăţământului profesional 28 iunie 2017
Discriminare la nivelul personalului didactic din sistemul preşcolar. 28 iunie 2017
"Şcoală după şcoală" 28 iunie 2017
Transferul taberelor către autorităţilor locale şi judeţene. 28 iunie 2017
Evaluarea directorilor din învăţământul privat autorizat/acreditat. 28 iunie 2017
Anomalii incredibile în programa şcolară pentru Limba şi literatura română la ... 28 iunie 2017
Civilizaţia în şcolile din România 26 iunie 2017
situaţia taberei Amara, Ialomiţa 26 iunie 2017
Încălcarea legilor la ceremonia de închidere a anului şcolar, în comuna ... 20 iunie 2017
Programul privind achiziţia noilor manuale şcolare în învăţământul ... 19 iunie 2017
Fenomenul violenţei în şcoli. 15 iunie 2017
Salariile cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru ... 14 iunie 2017
Situaţia domnului Constantin Vasiliu. 14 iunie 2017
Sistemul nostru educaţional este pregătit pentru a răspunde strategiei Comisiei ... 13 iunie 2017
Situaţia reală a abandonului şcolar în România în anul 2016. 13 iunie 2017
Manifestările lotului reprezentativ Under 18 la hochei pe gheaţă. 13 iunie 2017
Bacalaureatul diferenţiat. 13 iunie 2017
Parcul Cireşarii, sectorul 1, Bucureşti. 13 iunie 2017
Incidentul de la Şcoala nr.141. 13 iunie 2017
Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în ... 13 iunie 2017
Şcolarizarea studenţi-masteranzi la programe de studii universitare de master. 13 iunie 2017
Deficitul de muncitori calificaţi cu care se confruntă România. 13 iunie 2017
Masă caldă în şcoli. 13 iunie 2017
Referitor la manualele necesare anului şcolar 2017-2018. 13 iunie 2017
Taberele studenţeşti pentru anul 2017. 13 iunie 2017
Recunoaşterea studiilor: internaţionalizarea educaţiei şi recunoaşterea ... 13 iunie 2017
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într+un ... 13 iunie 2017
Situaţia bazelor sportive din jud.Constanţa. 13 iunie 2017
Rigiditatea ARACIS şi nevoia de adaptare a programelor de studii la cerinţele ... 13 iunie 2017
Tabere gratuite pentru tineri cu nevoi speciale. 8 iunie 2017
Finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale. 7 iunie 2017
Promovarea programelor de educaţie non-formală în sistemul de învăţământ. 7 iunie 2017
Situaţia autorizaţiilor pentru unităţile de învăţământ din jud.Iaşi. 7 iunie 2017
Situaţia normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică ... 7 iunie 2017
Drepturi salariale pentru cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământul ... 7 iunie 2017
Măsuri privind asigurarea manualelor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018. 7 iunie 2017
Referitor la statisticile privind abandonul şcolar. 7 iunie 2017
Situaţia numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare, oferite de ... 7 iunie 2017
Situaţia programului "Masa caldă pentru elevi". 7 iunie 2017
Respectarea art.32 alin.(3) din Constituţia României. 6 iunie 2017
Situaţia înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2017-2018 în ... 31 mai 2017
Situaţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cluburile ... 31 mai 2017
Situaţie a numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare oferite ... 31 mai 2017
Măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în mediul rural. 31 mai 2017
Introducerea catalogului electronic în şcolile din judeţul Constanţa 30 mai 2017
Situaţii discriminatorii cu care se confruntă unităţile de învăţământ cu ... 30 mai 2017
Situaţia doctoranzilor cu studiile finalizate şi fără diplomă eliberată. 30 mai 2017
Situaţia diplomelor echivalate, la zi - CNRED 30 mai 2017
Necesitatea standardizării Registrului naţional al calificărilor. 30 mai 2017
Situaţia familiei Stoian. 30 mai 2017
Sitaţia învăţământului dual 30 mai 2017
Criza inginerilor din România. 30 mai 2017
Situaţia programelor privind integrarea tinerilor pe piaţa muncii 30 mai 2017
Programul guvernamental "Lapte, corn, măr" 29 mai 2017
6% din PIB pentru sistemul educaţional 29 mai 2017
Autorizarea ISU a instituţiilor de învăţământ din România 29 mai 2017
Muăsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului dual 24 mai 2017
Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018 al judeţului Mureş 24 mai 2017
Situaţia elevilor/studenţilor orfani. 23 mai 2017
Acordul de pretransfer în educaţie. 23 mai 2017
Dezvoltarea sportului de masă prin creşterea numărului de ore de educaţie ... 23 mai 2017
Acordarea indemnizaţiei de conducere învăţătorilor care îndeplinesc funcţia de ... 23 mai 2017
Referitor la fenomenul bullying din şcolile noastre. 23 mai 2017
Statele de funcţii în învăţământul superior. 23 mai 2017
Problematica de gen în manualele şcolare. 16 mai 2017
Referitor la o eventuală revizuire legislativă care să reglementeze situaţia ... 16 mai 2017
La ce cote a ajuns abandonul şcolar în anul 2016? 16 mai 2017
Măsurile adoptate pentru promovarea activităţilor vocaţionale şi a stagiilor de ... 16 mai 2017
Scăderea numărului de elevi care învaţă în limbile minoritare materne. 16 mai 2017
2 mai - Ziua Naţională a Tineretului. 16 mai 2017
Un comisar european din Ungaria dezinformează şi se amestecă ostil în ... 16 mai 2017
Abandonul şcolar. 12 mai 2017
Implicarea în proiectul SOS Satele Copiilor România. 12 mai 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 12 mai 2017
Programe educaţionale pentru tinerii supradotaţi. 12 mai 2017
"România, cele mai multe naşteri din UE la adolescentele sub 15 ani". 12 mai 2017
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi ... 10 mai 2017
Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate care desfăşoară ... 10 mai 2017
Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director ... 10 mai 2017
Evoluţia învăţământului românesc din 1989 în prezent. 9 mai 2017
Construcţia de săli polivalente în România. 9 mai 2017
Copiii/elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 9 mai 2017
Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităţilor de ... 9 mai 2017
Solicitare incluziune şcolară a copiilor cu dificultăţi de învăţare. 9 mai 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ care se vor reabilita/moderniza în acest an. 9 mai 2017
Situaţia programului "Fiecare Copil în Grădiniţă", în jud.Maramureş. 8 mai 2017
Termenul la care începe Programul "Garanţia pentru tineri". 3 mai 2017
Reparaţie capitală acoperiş Sala Sporturilor Târgovişte. 3 mai 2017
Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi. 3 mai 2017
Respectarea şi aplicarea prevederilor Legii 315/2006. 3 mai 2017
Memoriu privind majorarea salariilor angajaţilor din institutele de cercetare, ... 3 mai 2017
Unele modificări pe care ministerul doreşte să le aducă metodologiei de ... 3 mai 2017
Creşterea numărului de locuri de muncă pentru tineri. 2 mai 2017
Acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care obţin menţiuni ... 2 mai 2017
Plata sporului pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 2 mai 2017
Echipa reprezentativă de hochei sub 18 ani. 26 aprilie 2017
Comunicarea termenului la care va fi extins programul Erasmus pentru schimb de ... 25 aprilie 2017
Situaţia copiilor cu autism în unităţile de învăţământ. 25 aprilie 2017
Măsuri de prevenire a violenţei în şcoli. 25 aprilie 2017
Creşterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare. 25 aprilie 2017
Cuantumul achiziţiei manualelor şcolare din 2014 în prezent. 24 aprilie 2017
Perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice. 19 aprilie 2017
Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv şi alocarea mai multor ... 19 aprilie 2017
Oportunitatea introducerii educaţiei sexuale. 19 aprilie 2017
Dezvoltarea învăţământului tehnologic prin înfiinţarea şcolilor de meserii în ... 19 aprilie 2017
Disciplina "Educaţie financiară". 19 aprilie 2017
Situaţia şcolilor fără autorizaţie ISU. 19 aprilie 2017
Standarde minimale aberante pentru unele comisii CNADTCU, constituite pentru ... 19 aprilie 2017
Asigurarea unor condiţii egale şi nediscriminatorii pentru elevii cu privire la ... 19 aprilie 2017
Situaţia privind sedentarismul în România. 19 aprilie 2017
Introducerea orelor de legislaţie contravenţională în programele şcolare. 19 aprilie 2017
Statutul Elevului. 18 aprilie 2017
Legea prevenţiei poate duce la dezvoltarea afacerilor ilegale cu lucrări ... 18 aprilie 2017
Care este calendarul implementării Proiectului Şcoală după Şcoală şi care vor ... 12 aprilie 2017
Stadiul derulării programului pilot "Masă caldă pentru elevi" pentru cele 50 de ... 12 aprilie 2017
Proiectul Metodologiei de admitere în învăţământul superior pentru românii de ... 11 aprilie 2017
Solicitare informaţii privind anul şcolar 2017-2018. 10 aprilie 2017
Finanţarea olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare. 5 aprilie 2017
Criza de personal din turism, cauzată de dispariţia şcolilor de profil. 5 aprilie 2017
Decontarea navetei elevilor. 5 aprilie 2017
Informaţii privind şcolile din mediul rural cu predare în sistem simultan. 4 aprilie 2017
Politici educaţionale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu ... 4 aprilie 2017
Respectarea dreptului la educaţie a persoanelor cu dizabilităţi senzoriale. 4 aprilie 2017
Studii în străinătate şi echivalarea diplomelor. 4 aprilie 2017
Sala Polivalentă din Iaşi. 4 aprilie 2017
Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 4 aprilie 2017
Situaţia casei corpului didactic Suceava. 4 aprilie 2017
Finanţarea activităţilor de tineret. 4 aprilie 2017
Finanţare pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vad. 4 aprilie 2017
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: ... 29 martie 2017
Situaţia alocaţiei copiilor cu nevoi educative speciale. 29 martie 2017
Recunoaşterea cursurilor din cadrul centrului Naţional de Formare şi ... 29 martie 2017
Măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea domeniului IT în ... 29 martie 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 29 martie 2017
Situaţia bibliotecilor din mediul rural. 28 martie 2017
Necesitatea unei săli de tenis de masă proprie Federaţiei Române de Tenis de ... 28 martie 2017
Situaţia copiilor de 9 si 10 ani care nu au fost înscrişi la şcoală deşi se ... 28 martie 2017
Suplimentare locuri la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din Satu-Mare. 27 martie 2017
Reducerea normei didactice pentru personalul didactic de predare din ... 27 martie 2017
Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în ... 21 martie 2017
Condiţii mai accesibile pentru programul de protecţie socială "Bani de liceu". 21 martie 2017
Acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de ... 21 martie 2017
Desfiinţarea profilului Ştiinţele Naturii de la Liceul Teoretic "Brassai ... 21 martie 2017
Cum sprijinim studenţii şi masteranzii să nu mai abandoneye studiile? 21 martie 2017
Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art356. 20 martie 2017
Referitor la schimbarea destinaţiei unor baze sportive din mun.Arad. 20 martie 2017
Şcolarizarea deţinuţilor la cursuri gimnaziale. 20 martie 2017
Fost director, cercetat penal. 15 martie 2017
Abandonul şcolar. 15 martie 2017
Costurile sociale ale lipsei de mişcare şi exerciţii fizice. 15 martie 2017
Măsuri urgente privind respectarea Legii cu privire la alimentaţia sănătoasă în ... 14 martie 2017
Învăţământul profesional şi deficitul acut de forţă de muncă bine calificată. 14 martie 2017
Lipsa cabinetelor de asistenţă psihopedagogică în unităţile de învăţământ din ... 13 martie 2017
Manuale în limba gernabă maternă. 13 martie 2017
Investiţii MTS în jud.Arad. 13 martie 2017
Măsurile pentru includerea orei de educaţie rutieră în programa şcolară. 8 martie 2017
Procesele verbale în Consiliul de administraţie. 8 martie 2017
Modificarea Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare al Concursului ... 8 martie 2017
Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 8 martie 2017
Situaţia privind organizarea şcolilor de meserii. 7 martie 2017
Scandalul de la şcoala CORESI. 7 martie 2017
Clarificări privind curricula pentru învăţământul gimnazial pentru materia - ... 7 martie 2017
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în învăţământul preuniversitar. 7 martie 2017
Lămuriri referitoare la Nota 25883/07022017 a Ministerului Educaţiei Naţionale. 7 martie 2017
Clarificări privind statutul şi abordarea învîţîmântului cu finanţare privată ... 7 martie 2017
Problematica şcolilor de arte şi meserii. 7 martie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ ce asigură învăţământul primar în jud.Arad. 7 martie 2017
Construirea de noi şcoli vs. modernizarea sistemului educaţional. 7 martie 2017
Urmărirea acordării rentelor/indemnizaţiilor de merit. 7 martie 2017
Soluţionarea finanţării activităţii structurilor sportive locale. 7 martie 2017
Situaţia privind programul naţional "Fiecare copil în grădiniţă". 7 martie 2017
Situaţia programului - pilot privind alimentaţia elevilor. 1 martie 2017
Reorganizarea reţelei Cluburilor Sportive Şcolare. 1 martie 2017
Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar ... 28 februarie 2017
Precizare termen finanţare federaţii sportive naţionale de către Ministerul ... 28 februarie 2017
Finanţarea corespunzătoare a programului de orientare şcolară şi profesională a ... 28 februarie 2017
Aprobare/alocare în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a unui ... 28 februarie 2017
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ... 28 februarie 2017
Înfiinţarea liceelor antreprenoriale. 28 februarie 2017
Demersuri pentru stoparea migraţiei sportivilor români. 28 februarie 2017
Situaţie îngrijorătoare în învăţământul preuniversitar din jud.Suceava. 27 februarie 2017
Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha ... 27 februarie 2017
Rezolvarea memoriului primit din partea doamnei prof.Rodica Ispas. 21 februarie 2017
Scăderea numărului de studenţi în România. 21 februarie 2017
Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor. 21 februarie 2017
Identificarea şi alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care ... 21 februarie 2017
Calcularea gradaţiei de merit, titlului ştiinţific de doctor, sporului de ... 21 februarie 2017
Situaţia cluburilor sportive şcolare aflate în subordinea unităţilor de ... 21 februarie 2017
Proiectul de programă şcolară pentru clasele V-VIII, lansate în dezbatere ... 21 februarie 2017
Încălcarea legislaţiei în vigoare în privinţa aprobării reţelei şcolare în ... 21 februarie 2017
Cifra reală a majorării salariilor în domeniul educaţiei. 21 februarie 2017
Centre educaţionale în Bucureşti. 20 februarie 2017
Finanţarea activităţii structurilor sportive locale. 15 februarie 2017
Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca ... 14 februarie 2017
Situaţia Programului "Şcoală după şcoală", la zi. 14 februarie 2017
Inventarierea şi realocarea echipamentelor didactice achiziţionate prin ... 14 februarie 2017
Măsuri privind reducerea cazurilor de dopaj în sportul românesc. 14 februarie 2017
Clarificări privind proiectele de infrastructură sportivă. 14 februarie 2017
Implicarea autorităţilor locale în asigurarea fondurilor pentru premierea ... 14 februarie 2017
Implementarea catalogului electronic. 14 februarie 2017
Probleme ale aplicării OMENCS nr.6156/22.12.2016. 14 februarie 2017
Bursa aferentă semestrului II pentru elevii de clasa a VIII-a. 14 februarie 2017
Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti. 14 februarie 2017
Surse financiare pentru rezolvarea problemelor la şcolile din mediul rural. 13 februarie 2017
Predictibilitatea condiţiilor şi indicatorilor de performanţă în evaluarea ... 13 februarie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 8 februarie 2017
Situaţia numirii directorilor de şcoli din jud.Neamţ. 8 februarie 2017
Testul PISA - o evaluare îngrijorătoare a sistemului actual de învăţământ ... 8 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 8 februarie 2017
Precizări referitoare la programul pilot "o masă caldă pentru elevi". 7 februarie 2017
Autorizarea sanitară şi ISU a unităţilor de învăţământ din Bucureşti. 6 februarie 2017
Sportul universitar românesc. 2 februarie 2017
Consecinţele Ordinului de Ministru 3044/06012017. 1 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 1 februarie 2017
2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România? 1 februarie 2017
Schimbare denumire specializare "Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului" în ... 30 ianuarie 2017
Plan şcolarizare Lic.Teor.A.M. Guttenbrunn Arad. 30 ianuarie 2017

Comisii parlamentare

Partide active

Deputați activi