Subiecte: învăţământul de toate formele şi gradele; cercetarea ştiinţifică; activitatea sportivă; problemele tineretului; protecţia proprietăţii intelectuale.

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Câţi bani va primi judeţul Iaşi din bugetul anului 2018 20 decembrie 2017
Alocările bugetare pentru judeţul Iaşi 20 decembrie 2017
Centrul de informare şi consiliere pentru tineri în municipiul Alba Iulia 20 decembrie 2017
Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret 20 decembrie 2017
Institutul Limbii Române condus de un jurist, doar pentru c[ este membru ALDE 20 decembrie 2017
Reducerea analfabetismului funcţional 18 decembrie 2017
Îmbunătăţirea nivelului unor indicatori care privesc sistemul de învăţământ din ... 12 decembrie 2017
Finanţarea programului "Şcoala după şcoală" în bugetul anului 2018 12 decembrie 2017
Măsuri şi programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcţional ... 11 decembrie 2017
Suntem codaşii Europei în materie de învăţământ 11 decembrie 2017
Crearea sistemului de intervenţie timpurie. 6 decembrie 2017
Programe derulate de Ministerul Educaţiei 5 decembrie 2017
Situaţia egalităţii de şanse în învăţământ şi accesul la date dezagregate 5 decembrie 2017
Situaţia burselor de studiu acordate de România pentru tinerii etnici români ... 5 decembrie 2017
Elevii cu dizabilităţi- Legea 448/2006 5 decembrie 2017
Ce măsuri vor fi luate ca în anul şcolar 2018-2019 elevii să primească toate ... 5 decembrie 2017
Studenţii de peste 26 de ani au rămas fără gratuităţi pe transportul feroviar 5 decembrie 2017
Programul "Campionii României în şcoală, liceu şi universitate". 5 decembrie 2017
Măsuri şi programe pentru reducerea sedentarismului, creşterea activităţii ... 5 decembrie 2017
Măsuri şi programe pentru reducerea numărului de copii aflaţi în afara ... 5 decembrie 2017
Identificarea şi alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform ... 5 decembrie 2017
Introducerea posibilităţii cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri ... 5 decembrie 2017
Actualizarea calendarului simulărilor examenelor naţionale din anul 2017 - 2018 5 decembrie 2017
Autoevaluarea activităţii ministeriale 5 decembrie 2017
Prezenţa psihologilor şcolari în şcolile din România 5 decembrie 2017
Relaţia instituţiilor statului cu şcolile particulare 5 decembrie 2017
Educaţia în domeniul sănătăţii sexuale şi reproductive în şcoli 5 decembrie 2017
Finanţarea şi susţinerea învăţământului postliceal 4 decembrie 2017
Bazinul descoperit "Gheorghe Demeca" din Baia Mare 29 noiembrie 2017
Abandonul şcolar - o problemă rămasă de actualitate 29 noiembrie 2017
Statistica pe judeţe a implementării Programului "A doua şansă" 29 noiembrie 2017
Referitor la programul "Campionii României în şcoală, liceu şi universitate" 28 noiembrie 2017
Fonduri utilizate pentru programele de reducere a abandonului şcolar în anul ... 28 noiembrie 2017
Problema fondului de burse 27 noiembrie 2017
Situaţia Inspectoratului Şcolar General din judeţul Mehedinţi 27 noiembrie 2017
Politicile din domeniul tineretului 27 noiembrie 2017
Transferul administrării taberelor şcolare de către Consiliile Locale şi ... 27 noiembrie 2017
Aprobarea unei norme didactice de predare-învăţare-evaluare a preşcolarilor ... 27 noiembrie 2017
Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor şi ... 27 noiembrie 2017
Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de ... 27 noiembrie 2017
Obligativitatea participării la orele de sport din şcoală pentru elevii care ... 27 noiembrie 2017
Lipsa manualelor şcolare 27 noiembrie 2017
Organizarea şi desfăşurarea Examenului de bacalaureat naţional. 22 noiembrie 2017
Date referitoare la numărul copiilor care suferă de alergii alimentare. 22 noiembrie 2017
Educaţia la domiciliu în sistemul naţional de învăţământ. 22 noiembrie 2017
Obligativitatea frecventării grădiniţei. 22 noiembrie 2017
Manualele de clasa a V-a blocate în depozite 21 noiembrie 2017
Reforma sistemului educaţional. 21 noiembrie 2017
Bugetul Ministerului Educaţiei 21 noiembrie 2017
Înfiinţarea şi acreditarea unei unităţi de învăţământ preşcolar pentru copiii ... 21 noiembrie 2017
Solicitare informaţii legate de "multipla legitimare" a sporturilor 21 noiembrie 2017
Accesul liber la tezele de doctorat existente pe platforma naţională 21 noiembrie 2017
Corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii 21 noiembrie 2017
Situaţia Florin Diaconu 21 noiembrie 2017
Ocuparea locurilor speciale pentru romi în licee şi instituţiile de învăţământ ... 21 noiembrie 2017
Ministerul Educaţiei nu aplică legislaţia în vigoare privind publicarea tezelor ... 21 noiembrie 2017
Organizarea evenimentului Gala Tineretului din România la Botoşani 21 noiembrie 2017
Introducerea bacalaureatului diferenţiat în sistemul românesc de învăţământ. 21 noiembrie 2017
Punct de vedere cu privire la incompatibilităţi. 21 noiembrie 2017
Acordarea disctincţiilor "Gheorghe Lazăr" în învăţământ. 21 noiembrie 2017
Situaţia doctoratelor din România 21 noiembrie 2017
Posibilitatea cumulării burselor elevilor 20 noiembrie 2017
Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune ... 20 noiembrie 2017
Strategia cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de ... 20 noiembrie 2017
Politicile din domeniul sportului 20 noiembrie 2017
Stadiul proiectului privind înfiinţarea liceelor de antreprenoriat. 15 noiembrie 2017
Oportunitatea organizării unei noi sesiuni de Bacalaureat. 15 noiembrie 2017
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei din subordinea Ministerului Educaţiei ... 15 noiembrie 2017
Situaţia unor şcoli din România. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul tineretului. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul sportului. 14 noiembrie 2017
Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele ... 13 noiembrie 2017
Burse sociale pentru elevii care provin din familii monoparentale. 13 noiembrie 2017
Situaţia programelor derulate de Ministerul Educaţiei privind incluzivă în zona ... 8 noiembrie 2017
Modificarea şi actualizarea Ordinului 520/2007. 7 noiembrie 2017
Stadiul introducerii în programa şcolară a unei curricule de securitate ... 7 noiembrie 2017
Fenomenul bullying-ului în şcoli. 7 noiembrie 2017
Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ ... 7 noiembrie 2017
Acţiuni şi mecanisme pentru combaterea abandonului şcolar. 6 noiembrie 2017
Combaterea corupţiei în şcoli. 6 noiembrie 2017
Neplata alocaţiei lunare pentru elevii înscrişi în clasa a XII-a în anul şcolar ... 6 noiembrie 2017
Nerespectarea Notei 1836/04.08.2017, elaborată de minister. 6 noiembrie 2017
Transferul Palatelor şi Cluburilor Copiilor din ţară în subordinea primăriilor 1 noiembrie 2017
Dreptul de rezervare reglementat de Legea nr.1/2011 1 noiembrie 2017
Limitarea accesului la învăţământ prin regulamente de ordine interioară ale ... 1 noiembrie 2017
Facilitarea accesului la educaţie a elevilor din comuna Brădeni prin acordarea ... 31 octombrie 2017
Corelarea planurilor de învăţământ cu necesarul forţei de muncă 31 octombrie 2017
Includerea judeţului Botaşani în Programul Naţional de formare - Competenţe ... 31 octombrie 2017
Elevii de clasa a V-a vor învăţa de cinci ori mai mult despre Islam decât ... 31 octombrie 2017
Dispaţia internatelor pentru elevi - o cauză a abandonului şcolar 31 octombrie 2017
Punct de vedere cu privire la incompatibilităţi 31 octombrie 2017
Lipsa unui şofer pentru microbuzul şcolar alocat Clubului Sportiv Şcolar nr.1 ... 31 octombrie 2017
Slaba calificare a forţei de muncă în România şi revalorizarea învăţământului ... 31 octombrie 2017
Lipsa meditatorilor şcolari 31 octombrie 2017
ARACIP, între cerinţe internaţionale şi interpretările româneşti ale ... 31 octombrie 2017
Principalele nemulţumiri ale salariaţilor din învăţământ transmise de către ... 31 octombrie 2017
Care sunt măsurile pe care le va lua guvernul şi ministerul dumneavoastră în ... 31 octombrie 2017
Valabilitatea diplomelor de igienă 31 octombrie 2017
Lipsa cursurilor de formare în domeniile viticultură, horticultură sau ... 31 octombrie 2017
Administrarea păguboasă a averii Biroului de Turism pentru Tineret (BTT) 31 octombrie 2017
Modificarea art.262, alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale 31 octombrie 2017
Din nou, despre abandonul şcolar 31 octombrie 2017
Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la ... 31 octombrie 2017
Calitatea educaţiei preuniversitare în România şi activitatea ARACIP 31 octombrie 2017
Decontarea transporturilor elevilor din zonele rurale 30 octombrie 2017
Necesitatea modificării metodologiei de înscriere a copiilor în sistemul de ... 30 octombrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei 30 octombrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei 30 octombrie 2017
Situaţia bazinelor de înot din cadrul Clubului Şcolar Sportiv nr.2 Bucureşti 30 octombrie 2017
Stadiul de eleborare a noului proiect de lege a educaţiei naţionale 30 octombrie 2017
Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat şi a locurilor de ... 30 octombrie 2017
Numărul preşcolarilor cu vârste între 3-6 ani în unităţilor de învăţământ ... 25 octombrie 2017
Reabilitarea clădirilor Complexului Sportiv Naţional "Izvorul Mureşului" ... 24 octombrie 2017
Plata drepturilor salariale câştigate în instanţă de către personalul din ... 24 octombrie 2017
Plata personalului nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fondurile ... 24 octombrie 2017
Redresarea urgentă a învăţământului din mediul rural 23 octombrie 2017
Care este stadiul de implementare a măsurilor din cadrul "Agendei de ... 23 octombrie 2017
Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanţare ... 23 octombrie 2017
Elaborarea unei noi legi a educaţiei. 18 octombrie 2017
Menţinerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal ... 18 octombrie 2017
Sprijin pentru şcolile româneşti din afara României. 18 octombrie 2017
Întârzierea programului pentru şcoli al României. 18 octombrie 2017
Abandonul şcolar în România. 18 octombrie 2017
Neplata în cursul anului 2017 a sumelor aferente sentinţelor judecătoreşti. 18 octombrie 2017
Decontarea cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice şi personalului ... 18 octombrie 2017
Programe de conştientizare a obezităţii în rândul copiilor. 17 octombrie 2017
Oportunitatea introducerii instituţiilor de învăţământ ca excepţie de la ... 17 octombrie 2017
Diagnosticarea abuzivă a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. 17 octombrie 2017
Premierea profesorilor care pregătesc elevi olimpici. 17 octombrie 2017
Situaţia îngrijorătoare din jud.Prahova. 17 octombrie 2017
Clarificări privind punerea în aplicare a prevederilor OUG 2/2017 şi HG 42/2017. 17 octombrie 2017
Informaţii privind numărul de absolvenţi de liceu. 17 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare. 17 octombrie 2017
Clarificări privind facilităţile de transport pentru studenţi. 17 octombrie 2017
Şcoli fără aviz de funcţionare ISU. 16 octombrie 2017
Facilităţi de transport feroviar pentru studenţi. 16 octombrie 2017
Situaţia referitoare la apartenenţa etnică a elevilor. 16 octombrie 2017
Numărul unităţilor de învăţământ care au optat pentru disciplina Educaţie ... 16 octombrie 2017
Lectoratele şi cursurile de limbă română organizate şi susţinute în străinătate ... 16 octombrie 2017
Introducerea nivelul minim - A2 pentru promovarea competenţelor lingvistice la ... 11 octombrie 2017
Implementarea deficitară a Programului pilot de acordare a unui suport ... 11 octombrie 2017
Stadiul implementării Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii. 11 octombrie 2017
Cum poate gira ministerul continuarea unei investiţii aberante? 11 octombrie 2017
Furnizarea către şcolari a produselor prevăzute de OUG 96/2002. 11 octombrie 2017
Clarificări privind implementarea OUG 2/2017. 11 octombrie 2017
Organizarea concursurilor pe meserii. 11 octombrie 2017
Aprobarea ordinului de ministru prin care elevii diagnosticaţi cu tulburare de ... 11 octombrie 2017
Reducerea numărului de elevi din clase. 11 octombrie 2017
Creşterea numărului de ore care pot fi efectuate de cadrele didactice peste ... 11 octombrie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 10 octombrie 2017
Predarea dialectului istoric aromân al limbii române comune în şcolile publice ... 5 octombrie 2017
Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar ... 5 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului domnului Serghei Ghermanov. 5 octombrie 2017
Situaţia manualelor auxiliare neacreditate din şcoli. 4 octombrie 2017
Violenţa asupra copiilor în şcoli şi grădiniţe. 4 octombrie 2017
Procentele de predare în limba română în învăţământul preuniversitar din ... 4 octombrie 2017
Situaţia privind obţinerea avizului pentru protecţia împotriva incendiilor ... 4 octombrie 2017
Situaţia fundaţiilor judeţene de tineret. 4 octombrie 2017
Situaţia programului "Laptele şi cornul". 4 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare din instituţiile de învăţământ. 4 octombrie 2017
Şomajul în rândul tinerilor cu vârsta cuprinsă între 15-24 de ani. 4 octombrie 2017
Admiterea în învăţământul postliceal după abţinerea diplomei de bacalaureat. 4 octombrie 2017
Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier şi echipament ... 4 octombrie 2017
Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învăţământ ... 4 octombrie 2017
Acordarea anumitor drepturi sociale pentru elevi şi studenţi. 4 octombrie 2017
Deficit de posturi personal didactic auxiliar şi nedidactic la Liceul Teoretic ... 4 octombrie 2017
Corelarea sistemului de învăţământ cu necesităţile stringente ale pieţei muncii. 4 octombrie 2017
Investiţii în infrastructura secundară universitară. 3 octombrie 2017
Efectele implementării programului naţional de protecţie socială "Bani pentru ... 3 octombrie 2017
Decontarea navetei elevilor din mediul rural. 27 septembrie 2017
Constituirea consiliului de conducere în unităţile de învăţământ preuniversitar. 27 septembrie 2017
Spaţiul inadecvat în care învaţă copiii de clasa I, la Şcoala nr.5, Alexandria. 27 septembrie 2017
Formarea profesională a cadrelor didactice conform noilor programe şcolare. 27 septembrie 2017
Dezvoltarea infrastructurii lu activităţii sportive în şcoli. 27 septembrie 2017
Libertatea individuală a elevilor din România 26 septembrie 2017
Dispreţ faţă de învăţământ - schimbare destinaţie sediu grădiniţă Comuna ... 26 septembrie 2017
Fundaţiile Judeţene de Tineret 26 septembrie 2017
Modul în care domnul Ministru al Educaţiei Naţionale răspunde exigenţelor ... 26 septembrie 2017
Fenomenul BULLYING. 26 septembrie 2017
Respectarea condiţiilor legale la numirea conducerii Institutului Geologic ... 26 septembrie 2017
Riscăm să se repete istoria lipsei manualelor şi în cazul celor pentru clasa a ... 26 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli 26 septembrie 2017
Condiţionarea absolvenţilor de facultate subvenţionate de stat să lucreze în ... 26 septembrie 2017
Solicitare de informaţii privind învăţământul preuniversitar. 25 septembrie 2017
Noul proiect de lege a educaţiei naţionale 25 septembrie 2017
Corelarea curriculei şcolare cu cerinţele pieţei forţei de muncă. 25 septembrie 2017
Avize eliberate pentru desfiinţarea unor baze sportive din mun.Arad conform ... 20 septembrie 2017
Informaţii de interes public. 20 septembrie 2017
Programul naţional pentru sportul şcolar. 19 septembrie 2017
Stadiul programului naţional de protecţie socială "Bani pentru liceu". 19 septembrie 2017
Stadiul incluziunii copiilor cu dizabilităţi în sistemul de învăţământ de masă. 19 septembrie 2017
Accesul la sursele electronice de documentare, esenţial pentru cercetarea ... 19 septembrie 2017
Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educaţiei. 19 septembrie 2017
Realizarea de dezbateri publice informale în liceele din România pentru ... 19 septembrie 2017
Slujbe religioase la începutul anului şcolar. 19 septembrie 2017
Violenţa şi hărţuirea în şcoli. 19 septembrie 2017
Referitor la programele/proiectele pe care ministerul le are în vedere ăentru ... 19 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Iaşi. 18 septembrie 2017
Aplicarea articolului 70 din Legea Educaţiei Naţionale 14 septembrie 2017
Avizele de funcţionare necesare unităţilor de învăţământ 14 septembrie 2017
Creşterile salariale estimate din educaţie 14 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli. 13 septembrie 2017
Gradul de alfabetizare din penitenciare. 13 septembrie 2017
Verificarea taberelor pentru tineri finanţate de MTS. 13 septembrie 2017
Disfuncţionalităţi privind calendarul examenelor naţionale. 13 septembrie 2017
Neplata orelor suplimentare efectuate de cadrele didactice care au gradul I şi ... 13 septembrie 2017
Politizarea învăţământului/Abuzuri grave la schimbarea inspectorilor şcolari ai ... 13 septembrie 2017
Investiţii în comuna Gura Râului 13 septembrie 2017
Învăţământul de artă şi învăţământul sportiv 13 septembrie 2017
Părăsirea timpurie a şcolii - cercul perfect al sărăciei. 13 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru dezvoltarea învăţământului profesional dual din ... 12 septembrie 2017
Clarificări privind situaţia manualului unic. 6 septembrie 2017
Avizele sanitare la început de an şcolar pentru unităţile de învăţământ. 6 septembrie 2017
Lipsa manualelor şcolare de pe băncile elevilor. 6 septembrie 2017
Clarificări suplimentare privind încetarea contractelor de management. 6 septembrie 2017
Referitor la manualele auxiliare pentru predarea în Limba ucraineană. 5 septembrie 2017
Precizări privind infrastructura şcolară şi resursele umane din învăţământul ... 5 septembrie 2017
Situaţia învăţământului românesc. 5 septembrie 2017
Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în ... 5 septembrie 2017
Creşterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învăţământ şi ... 5 septembrie 2017
Combaterea fenomenului de bullying în şcoli. 4 septembrie 2017
Transmiterea bazei de date privind Registrul matricol Unic cu evidenţa ... 4 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Ilfov. 4 septembrie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ din jud.Maramureş, la început de an şcolar. 4 septembrie 2017
"Şcoală după şcoală" 28 iunie 2017
Discriminare la nivelul personalului didactic din sistemul preşcolar. 28 iunie 2017
Anomalii incredibile în programa şcolară pentru Limba şi literatura română la ... 28 iunie 2017
Transferul taberelor către autorităţilor locale şi judeţene. 28 iunie 2017
Este necesară modificarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr.6551/2011 28 iunie 2017
Şcolile profesionale scot analfabeţi tehnici 28 iunie 2017
Evaluarea directorilor din învăţământul privat autorizat/acreditat. 28 iunie 2017
Strategia de promovare a învăţământului profesional 28 iunie 2017
Civilizaţia în şcolile din România 26 iunie 2017
situaţia taberei Amara, Ialomiţa 26 iunie 2017
Încălcarea legilor la ceremonia de închidere a anului şcolar, în comuna ... 20 iunie 2017
Programul privind achiziţia noilor manuale şcolare în învăţământul ... 19 iunie 2017
Fenomenul violenţei în şcoli. 15 iunie 2017
Salariile cuvenite personalului didactic din învăţământul de stat pentru ... 14 iunie 2017
Situaţia domnului Constantin Vasiliu. 14 iunie 2017
Sistemul nostru educaţional este pregătit pentru a răspunde strategiei Comisiei ... 13 iunie 2017
Incidentul de la Şcoala nr.141. 13 iunie 2017
Deficitul de muncitori calificaţi cu care se confruntă România. 13 iunie 2017
Recunoaşterea studiilor: internaţionalizarea educaţiei şi recunoaşterea ... 13 iunie 2017
Referitor la manualele necesare anului şcolar 2017-2018. 13 iunie 2017
Masă caldă în şcoli. 13 iunie 2017
Taberele studenţeşti pentru anul 2017. 13 iunie 2017
Şcolarizarea studenţi-masteranzi la programe de studii universitare de master. 13 iunie 2017
Manifestările lotului reprezentativ Under 18 la hochei pe gheaţă. 13 iunie 2017
Situaţia bazelor sportive din jud.Constanţa. 13 iunie 2017
Bacalaureatul diferenţiat. 13 iunie 2017
Rigiditatea ARACIS şi nevoia de adaptare a programelor de studii la cerinţele ... 13 iunie 2017
Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în ... 13 iunie 2017
Parcul Cireşarii, sectorul 1, Bucureşti. 13 iunie 2017
Situaţia reală a abandonului şcolar în România în anul 2016. 13 iunie 2017
Recunoaşterea diplomei de doctor şi a titlului de doctor în ştiinţe sau într+un ... 13 iunie 2017
Tabere gratuite pentru tineri cu nevoi speciale. 8 iunie 2017
Măsuri privind asigurarea manualelor şcolare pentru anul şcolar 2017-2018. 7 iunie 2017
Drepturi salariale pentru cadre didactice şi personal auxiliar din învăţământul ... 7 iunie 2017
Situaţia numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare, oferite de ... 7 iunie 2017
Situaţia normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică ... 7 iunie 2017
Referitor la statisticile privind abandonul şcolar. 7 iunie 2017
Promovarea programelor de educaţie non-formală în sistemul de învăţământ. 7 iunie 2017
Finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale. 7 iunie 2017
Situaţia programului "Masa caldă pentru elevi". 7 iunie 2017
Situaţia autorizaţiilor pentru unităţile de învăţământ din jud.Iaşi. 7 iunie 2017
Respectarea art.32 alin.(3) din Constituţia României. 6 iunie 2017
Situaţia înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2017-2018 în ... 31 mai 2017
Situaţie a numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare oferite ... 31 mai 2017
Situaţia personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din cluburile ... 31 mai 2017
Măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în mediul rural. 31 mai 2017
Criza inginerilor din România. 30 mai 2017
Situaţia programelor privind integrarea tinerilor pe piaţa muncii 30 mai 2017
Situaţia familiei Stoian. 30 mai 2017
Necesitatea standardizării Registrului naţional al calificărilor. 30 mai 2017
Situaţii discriminatorii cu care se confruntă unităţile de învăţământ cu ... 30 mai 2017
Situaţia doctoranzilor cu studiile finalizate şi fără diplomă eliberată. 30 mai 2017
Situaţia diplomelor echivalate, la zi - CNRED 30 mai 2017
Sitaţia învăţământului dual 30 mai 2017
Introducerea catalogului electronic în şcolile din judeţul Constanţa 30 mai 2017
Autorizarea ISU a instituţiilor de învăţământ din România 29 mai 2017
6% din PIB pentru sistemul educaţional 29 mai 2017
Programul guvernamental "Lapte, corn, măr" 29 mai 2017
Muăsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului dual 24 mai 2017
Planul de şcolarizare pentru anul 2017-2018 al judeţului Mureş 24 mai 2017
Statele de funcţii în învăţământul superior. 23 mai 2017
Dezvoltarea sportului de masă prin creşterea numărului de ore de educaţie ... 23 mai 2017
Situaţia elevilor/studenţilor orfani. 23 mai 2017
Acordul de pretransfer în educaţie. 23 mai 2017
Referitor la fenomenul bullying din şcolile noastre. 23 mai 2017
Acordarea indemnizaţiei de conducere învăţătorilor care îndeplinesc funcţia de ... 23 mai 2017
La ce cote a ajuns abandonul şcolar în anul 2016? 16 mai 2017
Măsurile adoptate pentru promovarea activităţilor vocaţionale şi a stagiilor de ... 16 mai 2017
Un comisar european din Ungaria dezinformează şi se amestecă ostil în ... 16 mai 2017
Referitor la o eventuală revizuire legislativă care să reglementeze situaţia ... 16 mai 2017
Scăderea numărului de elevi care învaţă în limbile minoritare materne. 16 mai 2017
Problematica de gen în manualele şcolare. 16 mai 2017
2 mai - Ziua Naţională a Tineretului. 16 mai 2017
"România, cele mai multe naşteri din UE la adolescentele sub 15 ani". 12 mai 2017
Implicarea în proiectul SOS Satele Copiilor România. 12 mai 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 12 mai 2017
Abandonul şcolar. 12 mai 2017
Programe educaţionale pentru tinerii supradotaţi. 12 mai 2017
Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director ... 10 mai 2017
Încadrarea şi salarizarea personalului de specialitate care desfăşoară ... 10 mai 2017
Decontarea cheltuielilor de transport pentru elevii care nu pot fi şcolarizaţi ... 10 mai 2017
Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităţilor de ... 9 mai 2017
Construcţia de săli polivalente în România. 9 mai 2017
Solicitare incluziune şcolară a copiilor cu dificultăţi de învăţare. 9 mai 2017
Evoluţia învăţământului românesc din 1989 în prezent. 9 mai 2017
Copiii/elevii ai căror părinţi sunt plecaţi la muncă în străinătate. 9 mai 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ care se vor reabilita/moderniza în acest an. 9 mai 2017
Situaţia programului "Fiecare Copil în Grădiniţă", în jud.Maramureş. 8 mai 2017
Unele modificări pe care ministerul doreşte să le aducă metodologiei de ... 3 mai 2017
Respectarea şi aplicarea prevederilor Legii 315/2006. 3 mai 2017
Memoriu privind majorarea salariilor angajaţilor din institutele de cercetare, ... 3 mai 2017
Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi. 3 mai 2017
Termenul la care începe Programul "Garanţia pentru tineri". 3 mai 2017
Reparaţie capitală acoperiş Sala Sporturilor Târgovişte. 3 mai 2017
Creşterea numărului de locuri de muncă pentru tineri. 2 mai 2017
Plata sporului pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 2 mai 2017
Acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care obţin menţiuni ... 2 mai 2017
Echipa reprezentativă de hochei sub 18 ani. 26 aprilie 2017
Creşterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare. 25 aprilie 2017
Măsuri de prevenire a violenţei în şcoli. 25 aprilie 2017
Comunicarea termenului la care va fi extins programul Erasmus pentru schimb de ... 25 aprilie 2017
Situaţia copiilor cu autism în unităţile de învăţământ. 25 aprilie 2017
Cuantumul achiziţiei manualelor şcolare din 2014 în prezent. 24 aprilie 2017
Perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice. 19 aprilie 2017
Dezvoltarea învăţământului tehnologic prin înfiinţarea şcolilor de meserii în ... 19 aprilie 2017
Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv şi alocarea mai multor ... 19 aprilie 2017
Situaţia privind sedentarismul în România. 19 aprilie 2017
Disciplina "Educaţie financiară". 19 aprilie 2017
Introducerea orelor de legislaţie contravenţională în programele şcolare. 19 aprilie 2017
Standarde minimale aberante pentru unele comisii CNADTCU, constituite pentru ... 19 aprilie 2017
Oportunitatea introducerii educaţiei sexuale. 19 aprilie 2017
Asigurarea unor condiţii egale şi nediscriminatorii pentru elevii cu privire la ... 19 aprilie 2017
Situaţia şcolilor fără autorizaţie ISU. 19 aprilie 2017
Legea prevenţiei poate duce la dezvoltarea afacerilor ilegale cu lucrări ... 18 aprilie 2017
Statutul Elevului. 18 aprilie 2017
Stadiul derulării programului pilot "Masă caldă pentru elevi" pentru cele 50 de ... 12 aprilie 2017
Care este calendarul implementării Proiectului Şcoală după Şcoală şi care vor ... 12 aprilie 2017
Proiectul Metodologiei de admitere în învăţământul superior pentru românii de ... 11 aprilie 2017
Solicitare informaţii privind anul şcolar 2017-2018. 10 aprilie 2017
Finanţarea olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare. 5 aprilie 2017
Criza de personal din turism, cauzată de dispariţia şcolilor de profil. 5 aprilie 2017
Decontarea navetei elevilor. 5 aprilie 2017
Informaţii privind şcolile din mediul rural cu predare în sistem simultan. 4 aprilie 2017
Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 4 aprilie 2017
Situaţia casei corpului didactic Suceava. 4 aprilie 2017
Sala Polivalentă din Iaşi. 4 aprilie 2017
Finanţarea activităţilor de tineret. 4 aprilie 2017
Respectarea dreptului la educaţie a persoanelor cu dizabilităţi senzoriale. 4 aprilie 2017
Politici educaţionale pentru crearea unei atitudini favorabile copiilor cu ... 4 aprilie 2017
Studii în străinătate şi echivalarea diplomelor. 4 aprilie 2017
Finanţare pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vad. 4 aprilie 2017
Măsuri ale Ministerului Educaţiei Naţionale pentru dezvoltarea domeniului IT în ... 29 martie 2017
Promovarea activităţilor sportive în rândul tinerilor. 29 martie 2017
Situaţia alocaţiei copiilor cu nevoi educative speciale. 29 martie 2017
Recunoaşterea cursurilor din cadrul centrului Naţional de Formare şi ... 29 martie 2017
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: ... 29 martie 2017
Necesitatea unei săli de tenis de masă proprie Federaţiei Române de Tenis de ... 28 martie 2017
Situaţia copiilor de 9 si 10 ani care nu au fost înscrişi la şcoală deşi se ... 28 martie 2017
Situaţia bibliotecilor din mediul rural. 28 martie 2017
Suplimentare locuri la Liceul Teoretic German Johann Ettinger din Satu-Mare. 27 martie 2017
Reducerea normei didactice pentru personalul didactic de predare din ... 27 martie 2017
Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în ... 21 martie 2017
Condiţii mai accesibile pentru programul de protecţie socială "Bani de liceu". 21 martie 2017
Cum sprijinim studenţii şi masteranzii să nu mai abandoneye studiile? 21 martie 2017
Acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de ... 21 martie 2017
Desfiinţarea profilului Ştiinţele Naturii de la Liceul Teoretic "Brassai ... 21 martie 2017
Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art356. 20 martie 2017
Referitor la schimbarea destinaţiei unor baze sportive din mun.Arad. 20 martie 2017
Şcolarizarea deţinuţilor la cursuri gimnaziale. 20 martie 2017
Abandonul şcolar. 15 martie 2017
Costurile sociale ale lipsei de mişcare şi exerciţii fizice. 15 martie 2017
Fost director, cercetat penal. 15 martie 2017
Învăţământul profesional şi deficitul acut de forţă de muncă bine calificată. 14 martie 2017
Măsuri urgente privind respectarea Legii cu privire la alimentaţia sănătoasă în ... 14 martie 2017
Investiţii MTS în jud.Arad. 13 martie 2017
Lipsa cabinetelor de asistenţă psihopedagogică în unităţile de învăţământ din ... 13 martie 2017
Manuale în limba gernabă maternă. 13 martie 2017
Măsurile pentru includerea orei de educaţie rutieră în programa şcolară. 8 martie 2017
Modificarea Regulamentului specific de organizare şi desfăşurare al Concursului ... 8 martie 2017
Procesele verbale în Consiliul de administraţie. 8 martie 2017
Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 8 martie 2017
Problematica şcolilor de arte şi meserii. 7 martie 2017
Soluţionarea finanţării activităţii structurilor sportive locale. 7 martie 2017
Urmărirea acordării rentelor/indemnizaţiilor de merit. 7 martie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ ce asigură învăţământul primar în jud.Arad. 7 martie 2017
Situaţia privind programul naţional "Fiecare copil în grădiniţă". 7 martie 2017
Clarificări privind statutul şi abordarea învîţîmântului cu finanţare privată ... 7 martie 2017
Situaţia privind organizarea şcolilor de meserii. 7 martie 2017
Clarificări privind curricula pentru învăţământul gimnazial pentru materia - ... 7 martie 2017
Scandalul de la şcoala CORESI. 7 martie 2017
Îmbunătăţirea performanţelor şcolare în învăţământul preuniversitar. 7 martie 2017
Construirea de noi şcoli vs. modernizarea sistemului educaţional. 7 martie 2017
Lămuriri referitoare la Nota 25883/07022017 a Ministerului Educaţiei Naţionale. 7 martie 2017
Situaţia programului - pilot privind alimentaţia elevilor. 1 martie 2017
Reorganizarea reţelei Cluburilor Sportive Şcolare. 1 martie 2017
Finanţarea corespunzătoare a programului de orientare şcolară şi profesională a ... 28 februarie 2017
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ... 28 februarie 2017
Precizare termen finanţare federaţii sportive naţionale de către Ministerul ... 28 februarie 2017
Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar ... 28 februarie 2017
Înfiinţarea liceelor antreprenoriale. 28 februarie 2017
Demersuri pentru stoparea migraţiei sportivilor români. 28 februarie 2017
Aprobare/alocare în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a unui ... 28 februarie 2017
Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha ... 27 februarie 2017
Situaţie îngrijorătoare în învăţământul preuniversitar din jud.Suceava. 27 februarie 2017
Încălcarea legislaţiei în vigoare în privinţa aprobării reţelei şcolare în ... 21 februarie 2017
Rezolvarea memoriului primit din partea doamnei prof.Rodica Ispas. 21 februarie 2017
Scăderea numărului de studenţi în România. 21 februarie 2017
Situaţia cluburilor sportive şcolare aflate în subordinea unităţilor de ... 21 februarie 2017
Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor. 21 februarie 2017
Cifra reală a majorării salariilor în domeniul educaţiei. 21 februarie 2017
Proiectul de programă şcolară pentru clasele V-VIII, lansate în dezbatere ... 21 februarie 2017
Calcularea gradaţiei de merit, titlului ştiinţific de doctor, sporului de ... 21 februarie 2017
Identificarea şi alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care ... 21 februarie 2017
Centre educaţionale în Bucureşti. 20 februarie 2017
Finanţarea activităţii structurilor sportive locale. 15 februarie 2017
Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca ... 14 februarie 2017
Implementarea catalogului electronic. 14 februarie 2017
Bursa aferentă semestrului II pentru elevii de clasa a VIII-a. 14 februarie 2017
Implicarea autorităţilor locale în asigurarea fondurilor pentru premierea ... 14 februarie 2017
Inventarierea şi realocarea echipamentelor didactice achiziţionate prin ... 14 februarie 2017
Probleme ale aplicării OMENCS nr.6156/22.12.2016. 14 februarie 2017
Măsuri privind reducerea cazurilor de dopaj în sportul românesc. 14 februarie 2017
Clarificări privind proiectele de infrastructură sportivă. 14 februarie 2017
Societăţile Antreprenoriale Studenţeşti. 14 februarie 2017
Situaţia Programului "Şcoală după şcoală", la zi. 14 februarie 2017
Predictibilitatea condiţiilor şi indicatorilor de performanţă în evaluarea ... 13 februarie 2017
Surse financiare pentru rezolvarea problemelor la şcolile din mediul rural. 13 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 8 februarie 2017
Testul PISA - o evaluare îngrijorătoare a sistemului actual de învăţământ ... 8 februarie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 8 februarie 2017
Situaţia numirii directorilor de şcoli din jud.Neamţ. 8 februarie 2017
Precizări referitoare la programul pilot "o masă caldă pentru elevi". 7 februarie 2017
Autorizarea sanitară şi ISU a unităţilor de învăţământ din Bucureşti. 6 februarie 2017
Sportul universitar românesc. 2 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 1 februarie 2017
2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România? 1 februarie 2017
Consecinţele Ordinului de Ministru 3044/06012017. 1 februarie 2017
Schimbare denumire specializare "Inginerie Sanitară şi Protecţia Mediului" în ... 30 ianuarie 2017
Plan şcolarizare Lic.Teor.A.M. Guttenbrunn Arad. 30 ianuarie 2017

Comisii parlamentare

Partide active

Deputați activi