Constantin Codreanu – Educație, tineret, sport

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Asigurarea cadrelor dodactice şi a elevilor cu dispozitive conectate la ... 7 octombrie 2020
Unificarea limbajului mimico-gestual din cele două state româneşti şi acordarea ... 22 septembrie 2020
Asigurarea cu spaţii de cazare în cămine a liceenilor şi studenţilor originari ... 17 septembrie 2020
Biblioteca digitală pentru românii de pretutindeni şi locul rezervat românilor ... 15 noiembrie 2018
Politicile de maghiarizare silenţioasă, contra cost, a elelvilor nemaghiari în ... 6 noiembrie 2018
Instruirea copiilor în limba română mimico-gestuală în România şi cooperarea în ... 30 octombrie 2018
Listele românilor de pretutindeni din Albania admişi ca bursieri ai statului ... 11 septembrie 2018
Intorducerea de informații despre dialectele istorice românești din Balcani ... 11 mai 2018
Obiectiul de investiții "Sala de Sport" - Complexul Sportiv Național "Izvorul ... 3 aprilie 2018
Efectele Hotărârii Guvernului nr. 31/2018 privind numărul burselor, al ... 15 martie 2018
Finanţarea cheltuielilor de cazare pentru învăţământul superior de stat în anul ... 12 martie 2018
Reabilitarea clădirilor Complexului Sportiv Naţional "Izvorul Mureşului" ... 24 octombrie 2017
Lectoratele şi cursurile de limbă română organizate şi susţinute în străinătate ... 16 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului domnului Serghei Ghermanov. 5 octombrie 2017
Predarea dialectului istoric aromân al limbii române comune în şcolile publice ... 5 octombrie 2017
Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar ... 5 octombrie 2017
Unele modificări pe care ministerul doreşte să le aducă metodologiei de ... 3 mai 2017
Acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de ... 21 martie 2017