Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat – Educație, tineret, sport

Membri activi

Ioan Dîrzu, Costel Lupaşcu, Tamara-Dorina Ciofu, Răzvan-Ilie Rotaru, Dănuţ Păle, Ioan Sorin Roman, Eugen Neaţă, Ilie Toma, Nicu Niţă, Gabriel-Horia Nasra, Daniela Oteşanu, Georgeta-Carmen Holban, Cornel Itu, Maricela Cobuz, Andrei Pop, Simona Bucura-Oprescu, Vasile Cîtea, Vasile Cocoş, Ionela Viorela Dobrică, Natalia-Elena Intotero, Ştefan-Ovidiu Popa, Petre-Florin Manole, Ciprian-Constantin Şerban, Cristina-Elena Dinu, Lucian-Eduard Simion, Marius Sorin-Ovidiu Bota, Beatrice Tudor, Silviu Nicu Macovei, Tudoriţa-Rodica Boboc, Elvira Şarapatin, Claudiu-Augustin Ilişanu, Aida-Cristina Căruceru, Mihai Weber, Andrei Nicolae, Anişoara Radu, Camelia Gavrilă, Angel Tîlvăr, Gheorghe-Dănuţ Bogdan, Alexandru Rotaru, George-Gabriel Vişan, Rodica Paraschiv, Vasile Axinte, Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher, Călin-Vasile-Andrei Matei, Mihăiţă Vîrză, Bianca - Miruna Gavriliţă, Violeta Răduţ, Radu Babuş, Ileana Cristina Dumitrache, Cătălin-Marian Rădulescu, Eugen Bejinariu, Alexandra Presură, Mirela Furtună, Adrian Todor, Răzvan-Ion Ursu, Lucreţia Roşca, Alina-Elena Tănăsescu, Marius-Ionel Iancu, Florin-Dan Tripa, Adrian Solomon, Ioana Bran-Voinea, Costel Neculai Dunava, Oana-Consuela Florea, Ionel Floroiu, Alexandru Rădulescu, Florin Popa

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Organizarea învăţământului universitar în sistem online 12 octombrie 2020
Oprirea finanțării la bazinul olimpic din Baia Mare 5 octombrie 2020
Înfiinţarea unor posturi de logoped şi pshilolog în grădiniţe 5 octombrie 2020
Anularea procedurii de formare a claselor pregătitoare la Şcoala Gimnazială ... 8 septembrie 2020
Măsuri privind începerea anului şcolar 2020-2021 în condiţii de siguranţă şi ... 1 septembrie 2020
Creşterea salariilor profesorilor 25 august 2020
Modul de implicare a Ministerului pentru a putea găsi cele mai bune soluţii ca ... 12 august 2020
Sume alocate pentru căminele studenţeşti 5 iunie 2020
Strategia MTS în anul 2019 19 decembrie 2018
Plata cheltuielilor cu salariile personalului nedidactic și auxiliar 19 decembrie 2018
Măsurile privind reducerea abandonului școlar în jud. DOlj 19 decembrie 2018
Mdificarea art.3, alin.3 din HG nr.564/2017 pentru asigurarea alocaţiei de ... 18 decembrie 2018
Oportunitatea de implementare în jud. Botoşani a programului pilot Masa caldă ... 12 decembrie 2018
Abandonul şcolar în jud. Cluj 12 decembrie 2018
Proiect de sprijinire a şcolilor sau a grădiniţelor neautorizate din România 12 decembrie 2018
Noua Lege a educaţiei 11 decembrie 2018
Punct de vedere privind Proiectul României educată 11 decembrie 2018
Introducerea unui program naţional de consiliere profesională în şcoli 11 decembrie 2018
Proiect de sprijinire a şcolilor sau grădiniţelor neautorizate din România 11 decembrie 2018
Măsuri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de evaluare, îngrijire şi ... 11 decembrie 2018
Obiectivele şi măsurile propuse pentru perioada 2019-2027 în vederea creşterii ... 11 decembrie 2018
Stadiul programului privind reînfiinţarea/modernizarea atelierelor şcoală ... 5 decembrie 2018
Stituația segregării școlare în România și implementarea Planului de acțiune ... 4 decembrie 2018
Armonizarea legislaţiei secundare privind protecţia şi promovarea drepturilor ... 4 decembrie 2018
Achitarea drepturilor salariale cuvenite personalului didactic conform ... 4 decembrie 2018
Termenul de intrare în vigoare a normelor care reglementează planurile cadru ... 4 decembrie 2018
Remunerarea cadrelor didactice implicate în programul ”Școala după școală” 4 decembrie 2018
Identificarea de măsuri pentru respectarea dreptului la educaţie al copiilor cu ... 27 noiembrie 2018
Tinerii - victimele consumului de droguri 27 noiembrie 2018
Implementare Proiectului "Viitor prin şcoală!" în jud. Dâmboviţa 21 noiembrie 2018
Introducerea şahului ca materie opţională în şcoli 20 noiembrie 2018
Finanțarea Comisiei de Orientare Școlară și Profesională din cadrul Centrelor ... 20 noiembrie 2018
Măduri pentru eliminarea situațiilor de eliberare a diplomelor false, fără ... 20 noiembrie 2018
Organizarea de concursuri de idei şi soluţii în rîndul tinerilor pentru ... 20 noiembrie 2018
În ce etapă a ajuns Strategia Naţională pentru Educaţie Parentală 20 noiembrie 2018
Memoriul domnului Victor Arad 20 noiembrie 2018
Oportunitatea organizării de campanii de comunicare pentru infromarea şi ... 14 noiembrie 2018
Cine trebuie să suporte cheltuielile pentru materialele de igienă ale elevilor 13 noiembrie 2018
Crearea cadrului instituţional pentru profesionalizarea viitorilor angajaţi în ... 13 noiembrie 2018
Situaţia serviciilor de elearning în sistemul de învăţământ preuniversitar şi ... 13 noiembrie 2018
Acordarea aceloraşi drepturi copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială ... 6 noiembrie 2018
Situaţia finanţării cheltuielilor cu materiale de igienă pentru elevi şi ... 6 noiembrie 2018
Învăţământul profesional dual din România - provocări şi perspective 6 noiembrie 2018
Finanţarea universităţilor europene prin PRogramul Erasmus + 31 octombrie 2018
Şcolile în interesul elevilor 30 octombrie 2018
Situaţia privind plata concediului de odihnă la cumulul de funcţii 30 octombrie 2018
Atragea de fonduri europene pentru susţinerea sesiunilor de meditaţii 24 octombrie 2018
Adoptare Metodologie - cadru privind organizarea şi desfăşurarea examenului de ... 24 octombrie 2018
Controverse din Manualul alternativ pentru clasa a III-a 23 octombrie 2018
Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educaţional destinat ... 23 octombrie 2018
Proiectul privind învăţământul secundar 23 octombrie 2018
Situaţie predare ore limba română la clasele cu predare în limbile ... 23 octombrie 2018
Măsurile pentru dotarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează copii cu ... 16 octombrie 2018
Situaţia sistemelor şi serviciilor de elearning în sistemul de învăţământ ... 16 octombrie 2018
Nemulţumirile şi aşteptările profesorilor privind accesul la instruire şi ... 10 octombrie 2018
Investiţii în dotarea cu mijloace moderne a şcolilor din mediul rural 10 octombrie 2018
Probleme la noile manuale unice 3 octombrie 2018
Promovarea ”Educației ecologice și de protecție a mediului înconjurător” ca ... 3 octombrie 2018
Sesizare pivind posibile abuzuri la Inspectoratul Şcolar Judeţean Giurgiu 25 septembrie 2018
Prezentarea programelor implementate, a strategiei pe termen mediu și lung ... 18 septembrie 2018
Situaţia profesorului de sprijin 18 septembrie 2018
Situaţia abandonului şcolar 17 septembrie 2018
Îmbunătăţirea sistemului educaţional în mediul rural 12 septembrie 2018
Situaţia analfabetismului şi a abandonului şcolar în România 12 septembrie 2018
Aviz unităţi de învăţământ 12 septembrie 2018
Transmiterea către autorităţile locale a unei adrese, astfel încât să nu mai ... 12 septembrie 2018
Sportul de masă 12 septembrie 2018
Educaţia nonformală 12 septembrie 2018
Educaţia timpurie 12 septembrie 2018
Extinderea programului-pilot ”Masa caldă în școli” 12 septembrie 2018
Unitățile de învățământ realizate în 2017, îm cadrul P.R.E.T. 12 septembrie 2018
Obezitatea în rândul tinerilor 5 septembrie 2018
Alinierea la normele comunitare privnd recunoaşterea calificărilor profesionale 5 septembrie 2018
Recunoaşterea diplomelor româneşti în toate ţările din lume 5 septembrie 2018
Comunicarea propunerilor identificate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea ... 4 septembrie 2018
Oportunitatea modificării OUG 90/2017, astfel încât şi posturile nedidactice să ... 4 septembrie 2018
Oportunitatea simplificării criterilor pentru acordarea burse de ajutor social ... 4 septembrie 2018
Monitorizarea încadrării în câmpul muncii a absolvenţilor 4 septembrie 2018
Salarizarea cadrelor didactice din Centrul After-School Raciu 4 iulie 2018
Reorganizarea învăţământului vocaţional 27 iunie 2018
Introducerea Educaţiei sanitare în programa şcolară 27 iunie 2018
Măsuri pentru creşterea accesului şi participarea la educaţiei a copiilor cu ... 26 iunie 2018
Programul naţional şi campanii de promovare în toate mediile de comunicare ... 26 iunie 2018
Viitorul învăţămăntului tehnologic din România 26 iunie 2018
Introducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a ... 20 iunie 2018
Introducerea Educaţiei ecologice în programa şcolară 20 iunie 2018
Rata analfabetismului din România 20 iunie 2018
Situaţia abandonului şcolar din jud. Dâmboviţa 20 iunie 2018
Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru ... 19 iunie 2018
Identificarea unei soluţii pentru alocarea unui microbuz şcolar nou cu 16+1 ... 19 iunie 2018
Alocarea unui buget pentru organizarea cluburilor de vacanţă în unităţile de ... 19 iunie 2018
Degradarea Stadionului Victoria Alba Iulia 19 iunie 2018
Strategia 202 : stadiul îndeplinirii obiectivelor de educaţie 19 iunie 2018
Situaţia Casei de Cultură a Studenţilor Alba Iulia 19 iunie 2018
Nerespectarea drepturilor studenţilor de către universităţile din România 19 iunie 2018
Situaţia învăţământului dual, pe bază de contract de muncă 19 iunie 2018
Situaţia manualelor pentru anul 2018-2019 19 iunie 2018
Noul corp de clădire al Bibliotecii Centrale Universitare "Lucian Blaga" 13 iunie 2018
Posibilitatea cadrelor didactice care au împlinit vârsta de pensinoare de a-şi ... 13 iunie 2018
Stadiul de implementare al proiectului "CRED" 12 iunie 2018
Revenire cu privire la salarizarea personalului nedidactic din unităţile ... 12 iunie 2018
Susţinerea învăţământului dual 12 iunie 2018
Susţinerea sportului de masă 6 iunie 2018
Introducerea Educaţiei privind situaţiile de urgenţă şi a dezastrelor în ... 6 iunie 2018
Programe naţionale de educaţie privind prevenirea consumului de produse din ... 5 iunie 2018
Subvenţionarea şi organizarea în parteneriat cu mediul de afaceri de cursuri ... 5 iunie 2018
Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul ... 30 mai 2018
Precizarea strategiei pe termen mediu și lung a planului de acțiune din cadrul ... 30 mai 2018
Informare privind strategia Guvernului României de incluziune a cetățenilor ... 30 mai 2018
Violența în școală 30 mai 2018
Lipsa sângelui pentru transfuzii 30 mai 2018
Telefoanele mobile să fie interzise în instituțiile de învățământ 30 mai 2018
Referitor la învățământul dual 30 mai 2018
Completarea legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor ... 29 mai 2018
Organizarea examenelor de licență în învățământul universitar 29 mai 2018
Intorducerea Educației Rutiere în programa școlară 23 mai 2018
Abandonul școlar în România 23 mai 2018
Consumul de alcool, un pericol pentru adolescenti 23 mai 2018
Complexul de Cazare pentru Sportivi și Tineri Hotel ”Stadion” 23 mai 2018
Salarizarea personalului nedidactic din învățământ 22 mai 2018
Situația căminelor studențești 16 mai 2018
Revitalizarea programul ”Euro 200” 16 mai 2018
Blocarea lucrărilor de reparații la școlile din jud. Cluj 16 mai 2018
Programul de pregătire a României pentru găzduirea unor evenimente sportive ... 15 mai 2018
Politici în domeniul educației 15 mai 2018
Intorducerea șahului în școli ca materie opțională 9 mai 2018
Responsabibiltatea autorităților publice locale în organizarea acțiunilor ... 9 mai 2018
Identificarea de soluții pentru eliminarea discrepanțelor salariale dintre ... 8 mai 2018
Măsuri concrete pentru comercializarea produselor cu alcool și tutun în ... 8 mai 2018
Referitor la gratuitatea la transportul feroviar pentru studenți 8 mai 2018
Înființarea de asociații sportive în cadrulunităților de învățământ 8 mai 2018
Situația privind programul de investiții pentru construcția de cămine și ... 3 mai 2018
Realizarea unui Centru Național de Competențe la Brașov pt cadrele didactice ... 3 mai 2018
Programele naționale de prevenire și combatere a consumului produselor din ... 2 mai 2018
Revitalizarea taberelor școlare din România 25 aprilie 2018
Activitățile și manifestările publice privind sărbătorirea zilei de 2 mai - ... 25 aprilie 2018
Lipsa acută de profesori de limba engleză din mediul rural 25 aprilie 2018
Identificarea de soluții pentru a dreula subproiectul ROSE din schema de ... 24 aprilie 2018
Comunicarea termenelor de adoptare și lansare a proiectelor dedicate tinerilor 24 aprilie 2018
Clarificări cu privire la calendarul mobilității personalului didactic stabilit ... 24 aprilie 2018
Salarizarea personalului nedidactic din unitățile școlare și preșcolare 18 aprilie 2018
Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc 17 aprilie 2018
Care este soluția pe care o veți adopta în cazul unităților de învățământ ... 17 aprilie 2018
Situația jud. Botoșani privind eligibilitatea de a fi inclus în proiectul ... 17 aprilie 2018
Intorducerea activităților de închiriere a bazelor sportive în categoria celor ... 17 aprilie 2018
Remedierea situațiilor privind evaluările eronate afectuate asupra ... 17 aprilie 2018
Disciplinele identitare în lumina Centenarului Marii Uniri 17 aprilie 2018
Lucrări de punere în siguranță a podului peste râul Dâmbovița, pe DN72, la ... 17 aprilie 2018
Identificarea și implementarea de măsuri concrete pentru creșterea ... 11 aprilie 2018
Modificarea organizării simulărilor examenelor naționale 11 aprilie 2018
Situația proiectelor destinate revitalizării sportului românesc 11 aprilie 2018
Modernizarea infrastructurii educaționale preuniversitare din jud. Cluj 11 aprilie 2018
Situația dezastruoasă a clădirii monument istoric "Primăria Veche" din Timișoara 4 aprilie 2018
Construirea de grădinițe finanțate de BDCE 4 aprilie 2018
Diminuarea fenomenului violenței în școli 4 aprilie 2018
Abandonul școlar din jud. Vrancea 3 aprilie 2018
Susținerea examenului național de bacalaureat pentru filiera vocațională la ... 3 aprilie 2018
Comunicarea termenului pentru realizarea centrelor educaționale integrate la ... 3 aprilie 2018
Sprijin pentru cercetarea roboticii în liceele din România 28 martie 2018
Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina ... 27 martie 2018
Precizări cu privire la promovarea ideologiei LGBT în sistemul educațional ... 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor și termenelor clare și detaliate pentru dezvoltarea ... 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor concrete și termenelor pentru reducerea programului ... 27 martie 2018
Stadiul implementării programului pentru "Asigurarea pachetului minim de ... 27 martie 2018
Identificarea strategiei, a activităților realizate și a planului de acțiune ... 27 martie 2018
Intoducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a părinților și ... 27 martie 2018
Stadiul pregătirilor în vederea punerii în aplicare a Regulamentului (UE) ... 27 martie 2018
Modalități de stopare a abandonului școlar 27 martie 2018
Măsuri și programe necesare reducerii analfabetismului funcțional în școli și ... 27 martie 2018
Propunerea de modificare a Legii 1/2011 cu privire la învățământul special ... 21 martie 2018
Stadiul implementării programului-pilot de acordare a unui suport alimentar ... 20 martie 2018
Măsuri privind testarea psihologică a dascălilor 20 martie 2018
Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru ... 20 martie 2018
Modificarea calendarului de desfăşurarea a olimpiadelor naţionale din acest an 14 martie 2018
Elaborarea unor standarde didactice profesionale comune 13 martie 2018
Reducerea numărului de clase în anul şcolar următor 13 martie 2018
Stadiul de elaborare a manualului dedicat Centenarului 12 martie 2018
Încadrarea cu studii superioare a mediatorilor şcolari 7 martie 2018
Rata abandonului şcolar din jud. Dolj 7 martie 2018
Modificarea criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 3392/2017, astfel încât să ... 6 martie 2018
Ocrotirea minorului în cadrul unităţilor de învăţământ preuniversitar 6 martie 2018
Încoluirea spaţiilor excedentare din unităţile de învăţământ preuniversitar de ... 28 februarie 2018
Numărul mare de elevi dintr-o clasă poate duce la scăderea calităţii actului ... 28 februarie 2018
Adoptarea normelor metodologice conform art.12, alin. (2) din Legea nr.153/2017 27 februarie 2018
Modificări ale mai multor acte normative din domeniul salarizării personalului ... 27 februarie 2018
Rezultatele modificării structurii examenului de Bacalaureat 27 februarie 2018
Măsuri pentru creşterea gradului de promovare şi accesare a serviciilor de ... 19 februarie 2018
Modificarea Ordinului nr.6.370 din 6 decembrie 2012 privind stabilirea Normelor ... 19 februarie 2018
Modificarea modului de calcul al costului standard per preşcolar/elev în acord ... 13 februarie 2018
Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per ... 13 februarie 2018
Încălcarea art.44 din Constituţia României şi art.1, Protocolul adiţional nr.1 ... 12 februarie 2018
Evaluarea cursurilor şi a seminarelor de către studenţi 12 februarie 2018
Stabilirea taxelor universitare 6 februarie 2018
Promovarea unor principii fundamentale în noua lege a educaţiei 6 februarie 2018
Privind situaţia foştilor sportivi de performanţă 6 februarie 2018
Consiliul Consultativ pentru Probleme de Tineret 20 decembrie 2017
Centrul de informare şi consiliere pentru tineri în municipiul Alba Iulia 20 decembrie 2017
Îmbunătăţirea nivelului unor indicatori care privesc sistemul de învăţământ din ... 12 decembrie 2017
Măsuri şi programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcţional ... 11 decembrie 2017
Programe derulate de Ministerul Educaţiei 5 decembrie 2017
Introducerea posibilităţii cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri ... 5 decembrie 2017
Măsuri şi programe pentru reducerea sedentarismului, creşterea activităţii ... 5 decembrie 2017
Măsuri şi programe pentru reducerea numărului de copii aflaţi în afara ... 5 decembrie 2017
Identificarea şi alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform ... 5 decembrie 2017
Abandonul şcolar - o problemă rămasă de actualitate 29 noiembrie 2017
Referitor la programul "Campionii României în şcoală, liceu şi universitate" 28 noiembrie 2017
Obligativitatea participării la orele de sport din şcoală pentru elevii care ... 27 noiembrie 2017
Aprobarea unei norme didactice de predare-învăţare-evaluare a preşcolarilor ... 27 noiembrie 2017
Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor şi ... 27 noiembrie 2017
Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de ... 27 noiembrie 2017
Situaţia Inspectoratului Şcolar General din judeţul Mehedinţi 27 noiembrie 2017
Introducerea bacalaureatului diferenţiat în sistemul românesc de învăţământ. 21 noiembrie 2017
Înfiinţarea şi acreditarea unei unităţi de învăţământ preşcolar pentru copiii ... 21 noiembrie 2017
Solicitare informaţii legate de "multipla legitimare" a sporturilor 21 noiembrie 2017
Organizarea evenimentului Gala Tineretului din România la Botoşani 21 noiembrie 2017
Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune ... 20 noiembrie 2017
Posibilitatea cumulării burselor elevilor 20 noiembrie 2017
Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele ... 13 noiembrie 2017
Modificarea şi actualizarea Ordinului 520/2007. 7 noiembrie 2017
Stadiul introducerii în programa şcolară a unei curricule de securitate ... 7 noiembrie 2017
Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ ... 7 noiembrie 2017
Acţiuni şi mecanisme pentru combaterea abandonului şcolar. 6 noiembrie 2017
Combaterea corupţiei în şcoli. 6 noiembrie 2017
Includerea judeţului Botaşani în Programul Naţional de formare - Competenţe ... 31 octombrie 2017
Dispaţia internatelor pentru elevi - o cauză a abandonului şcolar 31 octombrie 2017
Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat şi a locurilor de ... 30 octombrie 2017
Decontarea transporturilor elevilor din zonele rurale 30 octombrie 2017
Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanţare ... 23 octombrie 2017
Care este stadiul de implementare a măsurilor din cadrul "Agendei de ... 23 octombrie 2017
Menţinerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal ... 18 octombrie 2017
Oportunitatea introducerii instituţiilor de învăţământ ca excepţie de la ... 17 octombrie 2017
Diagnosticarea abuzivă a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. 17 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare. 17 octombrie 2017
Aprobarea ordinului de ministru prin care elevii diagnosticaţi cu tulburare de ... 11 octombrie 2017
Reducerea numărului de elevi din clase. 11 octombrie 2017
Creşterea numărului de ore care pot fi efectuate de cadrele didactice peste ... 11 octombrie 2017
Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învăţământ ... 4 octombrie 2017
Acordarea anumitor drepturi sociale pentru elevi şi studenţi. 4 octombrie 2017
Admiterea în învăţământul postliceal după abţinerea diplomei de bacalaureat. 4 octombrie 2017
Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier şi echipament ... 4 octombrie 2017
Formarea profesională a cadrelor didactice conform noilor programe şcolare. 27 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli 26 septembrie 2017
Condiţionarea absolvenţilor de facultate subvenţionate de stat să lucreze în ... 26 septembrie 2017
Libertatea individuală a elevilor din România 26 septembrie 2017
Fundaţiile Judeţene de Tineret 26 septembrie 2017
Realizarea de dezbateri publice informale în liceele din România pentru ... 19 septembrie 2017
Programul naţional pentru sportul şcolar. 19 septembrie 2017
Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educaţiei. 19 septembrie 2017
Referitor la programele/proiectele pe care ministerul le are în vedere ăentru ... 19 septembrie 2017
Măsuri pentru diminuarea violenţei în şcoli. 13 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru dezvoltarea învăţământului profesional dual din ... 12 septembrie 2017
Avizele sanitare la început de an şcolar pentru unităţile de învăţământ. 6 septembrie 2017
Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în ... 5 septembrie 2017
Creşterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învăţământ şi ... 5 septembrie 2017
Combaterea fenomenului de bullying în şcoli. 4 septembrie 2017
Şcolile profesionale scot analfabeţi tehnici 28 iunie 2017
situaţia taberei Amara, Ialomiţa 26 iunie 2017
Taberele studenţeşti pentru anul 2017. 13 iunie 2017
Deficitul de muncitori calificaţi cu care se confruntă România. 13 iunie 2017
Referitor la manualele necesare anului şcolar 2017-2018. 13 iunie 2017
Masă caldă în şcoli. 13 iunie 2017
Manifestările lotului reprezentativ Under 18 la hochei pe gheaţă. 13 iunie 2017
Promovarea programelor de educaţie non-formală în sistemul de învăţământ. 7 iunie 2017
Situaţia normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică ... 7 iunie 2017
Referitor la statisticile privind abandonul şcolar. 7 iunie 2017
Finanţarea infrastructurii antreprenoriale la nivelul comunităţilor locale. 7 iunie 2017
Situaţia programelor privind integrarea tinerilor pe piaţa muncii 30 mai 2017
Programul guvernamental "Lapte, corn, măr" 29 mai 2017
Referitor la fenomenul bullying din şcolile noastre. 23 mai 2017
Acordul de pretransfer în educaţie. 23 mai 2017
Acordarea indemnizaţiei de conducere învăţătorilor care îndeplinesc funcţia de ... 23 mai 2017
Dezvoltarea sportului de masă prin creşterea numărului de ore de educaţie ... 23 mai 2017
Măsurile adoptate pentru promovarea activităţilor vocaţionale şi a stagiilor de ... 16 mai 2017
La ce cote a ajuns abandonul şcolar în anul 2016? 16 mai 2017
Referitor la o eventuală revizuire legislativă care să reglementeze situaţia ... 16 mai 2017
Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităţilor de ... 9 mai 2017
Solicitare incluziune şcolară a copiilor cu dificultăţi de învăţare. 9 mai 2017
Termenul la care începe Programul "Garanţia pentru tineri". 3 mai 2017
Reparaţie capitală acoperiş Sala Sporturilor Târgovişte. 3 mai 2017
Respectarea şi aplicarea prevederilor Legii 315/2006. 3 mai 2017
Comunicarea termenului la care va fi extins programul Erasmus pentru schimb de ... 25 aprilie 2017
Creşterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare. 25 aprilie 2017
Situaţia copiilor cu autism în unităţile de învăţământ. 25 aprilie 2017
Introducerea orelor de legislaţie contravenţională în programele şcolare. 19 aprilie 2017
Dezvoltarea învăţământului tehnologic prin înfiinţarea şcolilor de meserii în ... 19 aprilie 2017
Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv şi alocarea mai multor ... 19 aprilie 2017
Care este calendarul implementării Proiectului Şcoală după Şcoală şi care vor ... 12 aprilie 2017
Sala Polivalentă din Iaşi. 4 aprilie 2017
Finanţare pentru reabilitarea Şcolii Gimnaziale Vad. 4 aprilie 2017
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: ... 29 martie 2017
Recunoaşterea cursurilor din cadrul centrului Naţional de Formare şi ... 29 martie 2017
Situaţia bibliotecilor din mediul rural. 28 martie 2017
Strategia în vederea dezvoltării infrastructurii şi a activităţilor sportive în ... 21 martie 2017
Cum sprijinim studenţii şi masteranzii să nu mai abandoneye studiile? 21 martie 2017
Şcolarizarea deţinuţilor la cursuri gimnaziale. 20 martie 2017
Măsurile pentru includerea orei de educaţie rutieră în programa şcolară. 8 martie 2017
Problematica şcolilor de arte şi meserii. 7 martie 2017
Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar ... 28 februarie 2017
Demersuri pentru stoparea migraţiei sportivilor români. 28 februarie 2017
Calcularea gradaţiei de merit, titlului ştiinţific de doctor, sporului de ... 21 februarie 2017
Scăderea numărului de studenţi în România. 21 februarie 2017
Situaţia cluburilor sportive şcolare aflate în subordinea unităţilor de ... 21 februarie 2017
Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor. 21 februarie 2017
Identificarea şi alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care ... 21 februarie 2017
Bursa aferentă semestrului II pentru elevii de clasa a VIII-a. 14 februarie 2017
Implicarea autorităţilor locale în asigurarea fondurilor pentru premierea ... 14 februarie 2017
Inventarierea şi realocarea echipamentelor didactice achiziţionate prin ... 14 februarie 2017
Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca ... 14 februarie 2017