Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România – Educație, tineret, sport

Membri activi

Nicolae-Daniel Popescu, Adrian-Claudiu Prisnel, Dumitru Lupescu, Alin-Ionuţ Arsu

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Suspiciuni cu privire la compromiterea prin abuzuri grave a proiectului IIMOGEN ... 9 decembrie 2020
Sistarea activităţii bazinului de înot Delfinul din municipiul Arad 24 noiembrie 2020
Situaţia examinării elevilor cu cerinţe educaţionale speciale 11 noiembrie 2020
Scrisoare deschisă privind deschiderea unităţilor şcolare 10 noiembrie 2020
Situaţia burselor şcolare 2 noiembrie 2020
Salarizarea diferenţiată pentru anumite categorii de cadre didactice 7 octombrie 2020
Numărul actualizat al cadrelor didactice calificate şi necalificate 30 septembrie 2020
Deschideţi bazinele de înot din Cluj - Napoca 16 septembrie 2020
Verificare integritate profesională 2 septembrie 2020
Neregului majore în îndeplinirea atribuţiilor legale de către Inspectoratele ... 1 septembrie 2020
Procedurad e acordare a calificativului anual şi a gradaţiei de merit 12 august 2020
Numărul cadrelor didactice din învățământ 19 decembrie 2018
Rectificarea bugetară din luna noiembrie 2018 4 decembrie 2018
Evidenţa controalelor efectuate asupra centrelor comerciale din apropierea ... 28 noiembrie 2018
Reglementări în chestiunea decontării transportului elevilor care fac naveta şi ... 21 noiembrie 2018
Solicitare de date statistice despre învăţământul liceal şi superior de stat 21 noiembrie 2018
Numărul unităților de învățământ care au optat pentru disiciplina Educației ... 20 noiembrie 2018
Programul masă caldă în şcoli 14 noiembrie 2018
Implementarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 14 noiembrie 2018
Solicitare privind ocuparera posturilor vacanate din unităţile de învăţământ 7 noiembrie 2018
Costuri unităţi de învăţământ jud. Bacău 7 noiembrie 2018
Situaţia juridică a programului "After school" 24 octombrie 2018
Educaţia, în derivă 23 octombrie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale în ceea ce priveţte sprijinirea ... 23 octombrie 2018
Resursa umană din Educaţie, încotro? 23 octombrie 2018
Consilierea profesională o necesitate în rândul tinerilor 23 octombrie 2018
Planificare şi buget pentru reabilitarea Complexului Cultural Sportiv Student ... 23 octombrie 2018
Situaţia unităţilor de învăţământ preşcolare, primare, gimnaziale şi pregătirea ... 10 octombrie 2018
Reducerea a 4000 de posturi în învăţămăntul preuniversitar 9 octombrie 2018
Cadrele didactice universitare 3 octombrie 2018
Centrul Sportiv Național, o investiție doar pe hârtie?! 3 octombrie 2018
Solicitări cu privire la situația copiilor cu CES 3 octombrie 2018
Manualul unic de istorie pentru clasa a VI-a 3 octombrie 2018
Situaţia unităţilor şcolare de stat şi private din jud. Ilfov 26 septembrie 2018
Cuantumul costului standard per elev 26 septembrie 2018
Exceptarea companiei Editura Didactică şi Pedagogică S.A de la prevederile ... 19 septembrie 2018
Finanţarea învăţământului postliceal de stat 17 septembrie 2018
Soluționarea cu celeritare a erorilor materiale din manualele școlare, precu și ... 12 septembrie 2018
Investiţii semnificative în infrastructura sportivă 11 septembrie 2018
Procedura de elaborare şi editare a manualelor şcolare 27 iunie 2018
Starea şcolii din România, în anul de graţie 2018 27 iunie 2018
Strategia naţională de educaţie parentală 2018-2025 27 iunie 2018
Evaluarea elevilor din clasele a II-a, a IV-a şi a VI-a 27 iunie 2018
Strategia de promovare a învăţământului profesional-dual 27 iunie 2018
Burse acordate studenților non UE și non etnici români/etnici români pentru ... 30 mai 2018
Măsuri privind incluziunea în educație 30 mai 2018
Modificarea legislație cu privire la programul ”școală după școală” 9 mai 2018
Remunerarea profesorilor corectori din cadrul Bacalaureatului 3 mai 2018
Stuația școlilor Lunca și Nemțișor din comuna Vânători, Neamț 3 mai 2018
Clarificări privind repartizarea cifrelor de școlarizare pentru învățământul ... 19 aprilie 2018
Conducerea Institutului Limbii Române 17 aprilie 2018
Propuneri de manuale școlare 17 aprilie 2018
Stadiul burselor de studiu acordate etnicilor români din provinciile istorice ... 17 aprilie 2018
Stadiul elaborării planurilor cadru pentru liceu 17 aprilie 2018
Construcția noului cămin al Universității Transilvania 4 aprilie 2018
Inspecția școlară în România 27 martie 2018
Tarifele Ordinului 1854/2017 pentru competițiile sportive desfășurate sub egida ... 27 martie 2018
Situația finanțării obiectivului de investiții "Transformarea patinoarului ... 27 martie 2018
Îngrădirea accesului elevilor din Bistrița-Năsăud la Programul pentru școlial ... 27 martie 2018
Alocare fonduri reabilitare Baza Sportivă Oltenița, Sector 4 , București 27 martie 2018
Analiza eficienței ARACIP pentru sistemul de educație preuniversitar din România 27 martie 2018
Eroare meterială într-un manual de istorie 21 martie 2018
Propagandă politică în unitățile de învățământ 21 martie 2018
Probleme legate de aplicarea legii 6/2016 12 martie 2018
Lămuriri absolut necesare legate de Legea 350/2005 12 martie 2018
"Dificultăţi în achitarea costurilor educaţiei formale a copiilor de către ... 12 martie 2018
Suspendarea cursurilor sau închiderea şcolilor 12 martie 2018
Despre relevanţa Evaluărilor Naţionale la clasele a II-a, a IV-a, aVI-a 27 februarie 2018
Inchiderea minelor - locuri de muncă pentru tineri 27 februarie 2018
Fermele didactice din jud. Bihor 27 februarie 2018
Practicile privind abuzul online 27 februarie 2018
Punct de vedere asupra proiectului de lege privind înfiinţarea Societăţii ... 26 februarie 2018
Situaţia Palatului Copiilor din Vaslui 21 februarie 2018
Unităţi de învăţământ fără autorizare ISU din jud. Bacău 19 februarie 2018
Revenire la răspunsurile primite la interpelările anterioare 13 februarie 2018
Reţele de resurse educaţionale deschise (RED) înfiinţate la nivelul ... 13 februarie 2018
Referitor la răspunsul MEN nr.11035/29.12.2017 13 februarie 2018
Organizarea şi desfăşurarea examenului naţional de Bacalaureat 13 februarie 2018
Legalitatea sesiunii de bacalaureat 13 februarie 2018
Revenirea la examenul de admitere la liceu 13 februarie 2018
Ce plan MTS cu baza sportivă Unirea din Suceava 13 februarie 2018
Rata analfabetismului funcţional din România 13 februarie 2018
Cuprinderea Educaţiei pentru sănătate în planurile-cadrul pentru liceu 7 februarie 2018
Situaţia instituţiilor de învăţământ preuniversitar aflate pe raza judeţului ... 6 februarie 2018
Subfinanţarea constantă a educaţiei în România 6 februarie 2018
Reglementarea numărului de zile de concediu, conform principiului autonomiei 6 februarie 2018
Codul de etică pentru învăţământul preuniversitar 6 februarie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei de combatere şi stopare a fenomenului de ... 6 februarie 2018
Unităţile şcolare cu grupuri sanitare în exterior 5 februarie 2018
Finanţarea programului "Şcoala după şcoală" în bugetul anului 2018 12 decembrie 2017
Actualizarea calendarului simulărilor examenelor naţionale din anul 2017 - 2018 5 decembrie 2017
Prezenţa psihologilor şcolari în şcolile din România 5 decembrie 2017
Relaţia instituţiilor statului cu şcolile particulare 5 decembrie 2017
Finanţarea şi susţinerea învăţământului postliceal 4 decembrie 2017
Bazinul descoperit "Gheorghe Demeca" din Baia Mare 29 noiembrie 2017
Situaţia doctoratelor din România 21 noiembrie 2017
Lipsa cursurilor de formare în domeniile viticultură, horticultură sau ... 31 octombrie 2017
ARACIP, între cerinţe internaţionale şi interpretările româneşti ale ... 31 octombrie 2017
Care sunt măsurile pe care le va lua guvernul şi ministerul dumneavoastră în ... 31 octombrie 2017
Valabilitatea diplomelor de igienă 31 octombrie 2017
Calitatea educaţiei preuniversitare în România şi activitatea ARACIP 31 octombrie 2017
Situaţia bazinelor de înot din cadrul Clubului Şcolar Sportiv nr.2 Bucureşti 30 octombrie 2017
Necesitatea modificării metodologiei de înscriere a copiilor în sistemul de ... 30 octombrie 2017
Stadiul de eleborare a noului proiect de lege a educaţiei naţionale 30 octombrie 2017
Abandonul şcolar în România. 18 octombrie 2017
Sprijin pentru şcolile româneşti din afara României. 18 octombrie 2017
Întârzierea programului pentru şcoli al României. 18 octombrie 2017
Numărul unităţilor de învăţământ care au optat pentru disciplina Educaţie ... 16 octombrie 2017
Cum poate gira ministerul continuarea unei investiţii aberante? 11 octombrie 2017
Introducerea nivelul minim - A2 pentru promovarea competenţelor lingvistice la ... 11 octombrie 2017
Implementarea deficitară a Programului pilot de acordare a unui suport ... 11 octombrie 2017
Stadiul implementării Strategiei privind reducerea părăsirii timpurii a şcolii. 11 octombrie 2017
Violenţa asupra copiilor în şcoli şi grădiniţe. 4 octombrie 2017
Procentele de predare în limba română în învăţământul preuniversitar din ... 4 octombrie 2017
Situaţia privind obţinerea avizului pentru protecţia împotriva incendiilor ... 4 octombrie 2017
Informaţii de interes public. 20 septembrie 2017
Avize eliberate pentru desfiinţarea unor baze sportive din mun.Arad conform ... 20 septembrie 2017
Slujbe religioase la începutul anului şcolar. 19 septembrie 2017
Violenţa şi hărţuirea în şcoli. 19 septembrie 2017
Avizele de funcţionare necesare unităţilor de învăţământ 14 septembrie 2017
Aplicarea articolului 70 din Legea Educaţiei Naţionale 14 septembrie 2017
Creşterile salariale estimate din educaţie 14 septembrie 2017
Gradul de alfabetizare din penitenciare. 13 septembrie 2017
Verificarea taberelor pentru tineri finanţate de MTS. 13 septembrie 2017
Clarificări privind situaţia manualului unic. 6 septembrie 2017
Clarificări suplimentare privind încetarea contractelor de management. 6 septembrie 2017
Situaţia unităţilor şcolare din jud.Ilfov. 4 septembrie 2017
Transmiterea bazei de date privind Registrul matricol Unic cu evidenţa ... 4 septembrie 2017
"Şcoală după şcoală" 28 iunie 2017
Evaluarea directorilor din învăţământul privat autorizat/acreditat. 28 iunie 2017
Strategia de promovare a învăţământului profesional 28 iunie 2017
Civilizaţia în şcolile din România 26 iunie 2017
Şcolarizarea studenţi-masteranzi la programe de studii universitare de master. 13 iunie 2017
Incidentul de la Şcoala nr.141. 13 iunie 2017
Situaţie a numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare oferite ... 31 mai 2017
Situaţii discriminatorii cu care se confruntă unităţile de învăţământ cu ... 30 mai 2017
Problematica de gen în manualele şcolare. 16 mai 2017
Perfecţionarea pregătirii profesionale a cadrelor didactice. 19 aprilie 2017
Oportunitatea introducerii educaţiei sexuale. 19 aprilie 2017
Finanţarea olimpiadelor, concursurilor şi competiţiilor şcolare. 5 aprilie 2017
Adresa Arhiepiscopiei Tomisului către Inspectoratul Şcolar Judeţean Constanţa. 4 aprilie 2017
Situaţia casei corpului didactic Suceava. 4 aprilie 2017
Situaţia alocaţiei copiilor cu nevoi educative speciale. 29 martie 2017
Condiţii mai accesibile pentru programul de protecţie socială "Bani de liceu". 21 martie 2017
Referitor la schimbarea destinaţiei unor baze sportive din mun.Arad. 20 martie 2017
Norme de aplicare pentru Legea 1/2011, art356. 20 martie 2017
Lămuriri referitoare la Nota 25883/07022017 a Ministerului Educaţiei Naţionale. 7 martie 2017
Clarificări privind statutul şi abordarea învîţîmântului cu finanţare privată ... 7 martie 2017
Clarificări privind curricula pentru învăţământul gimnazial pentru materia - ... 7 martie 2017
Stadiul de implementare al proiectului pilot "Masa caldă pentru elevi" în Tiha ... 27 februarie 2017