Florica Cherecheş – Educație, tineret, sport

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Orele suplimentare în școli 18 decembrie 2018
Diminuarea numărului de ore pe săptămână în învăţământul preuniversitar 5 decembrie 2018
Stadiul reabilitării unităţilor şcolare 4 decembrie 2018
Creşterea numărului de psihologi şcolari 4 decembrie 2018
Profesori demisionari din sistemul de învăţământ 28 noiembrie 2018
Rectificarea bugetară negativă pentru Ministerul Educaţiei Naţionale 27 noiembrie 2018
Încurajarea tinerilor de a urma o carieră în domeniul învăţâmântului 14 noiembrie 2018
Plata sporurilor pentru predarea în regim simltan la învăţămîntul preşcolar 14 noiembrie 2018
Programul Cornul şi laptele 31 octombrie 2018
Exodul dascălilor români spre ţări din Europa 31 octombrie 2018
Necesitatea măririi costului standard 23 octombrie 2018
Numărul beneficiarilor costului standard 23 octombrie 2018
Suspendarea programului After School 17 octombrie 2018
Descentralizarea deciziilor cu privire la selecţia cadrelor didactice 17 octombrie 2018
Abrogarea Ordinului MEN 4884/31.08.2018 10 octombrie 2018
Suspendarea activităţilor opţionale din învăţământul preşcolar 10 octombrie 2018
Numărul zilelor de concediu pentru personalul de cnducere din învăţământul ... 24 septembrie 2018
Legalitatea tipăririi de manuale 24 septembrie 2018
Legalitate tipărire manuale de cls I şi a IIa 24 septembrie 2018
Situaţia gravă din nordul jud. Bihor 20 septembrie 2018
Revenire asupra întrebării nr.3592A/28.03.2018 referitoare la "Salarizarea ... 12 septembrie 2018
Disciplina matematică la bacalaureat 12 septembrie 2018
Manuale 5 septembrie 2018
Disciplina matematică la bacalaureat 5 septembrie 2018
Schimbarea perioadei de înscriere la şcolile profesionale 27 iunie 2018
Sprjinirea copiilor supradotaţi 27 iunie 2018
Manualele şcolare 27 iunie 2018
Stadiul realizării/implementării la nivel naţional a Catalogului Electronic 20 iunie 2018
Accesul elevilor nevăzători la examene 20 iunie 2018
Procent întigorător al elevilor care nu s-au prezentat la examenul de evaluare ... 20 iunie 2018
Tinerii aflaţi în afara sistemului educaţional şi fără loc de muncă 20 iunie 2018
Stadiul pregătirii unităţilor de învăţământ preuniversitar pentru anul şcolar ... 13 iunie 2018
Bacalaureat 2018 11 iunie 2018
Precizare a sumei alocate pentru licee în cadrul Proiectului privind ... 11 iunie 2018
"Fenomenul Brăila" 11 iunie 2018
Evaluarea naţională la finalul claselor a II-a, a IV-a şi a VI-a 7 iunie 2018
Dezvoltarea învățământului profesional și tehnic din România 30 mai 2018
Situația manualelor școlare 23 mai 2018
Revizuirea planurilor-cadru din învățământul primar 23 mai 2018
Acordarea/reconfirmarea titlului de Colegiu Național/Colegiu 22 mai 2018
Date referitoare la învățământul profesional în sistem dual 22 mai 2018
Modificare ROFUIP 2 mai 2018
Evaluarea inspectorilor școlari generali 18 aprilie 2018
Măsuri pentru prevenirea dezastrului la examenul de bacalaureat 4 aprilie 2018
Siguranța din școlile publice 3 aprilie 2018
Salarizarea personalului nedidactic de specialitate din inspectoratele școlare 28 martie 2018
Preocupări față de promovarea ideologiei Transgender/LGBT în sistemul ... 27 martie 2018
Încălcarea Legii educației prin folosirea elevilor pentru promovarea unui ... 21 martie 2018
Constribuţia consiliilor locale la finanţarea de bază şi complementară a ... 12 martie 2018
Statistică cu numărul unităţilor şcolare cuprinse în IPT 28 februarie 2018
Probleme legate de organizarea bacalaureatului în acest an 26 februarie 2018
Desfăşurarea probelor e competenţe lingvistice respectiv digitale pe parcursul ... 20 februarie 2018
Emiterea repetată a certificatelor care atestă nivelul de competenţă ... 20 februarie 2018
Lipsa manualelor de specialitate 12 februarie 2018
Plata gradaţiei de merit 7 februarie 2018
Priorităţile Ministerul Educaţiei Naţionale 7 februarie 2018
Statistica pe judeţe a implementării Programului "A doua şansă" 29 noiembrie 2017
Date referitoare la numărul copiilor care suferă de alergii alimentare. 22 noiembrie 2017
Organizarea şi desfăşurarea Examenului de bacalaureat naţional. 22 noiembrie 2017
Oportunitatea organizării unei noi sesiuni de Bacalaureat. 15 noiembrie 2017
Plata personalului nominalizat în echipele de proiecte finanţate din fondurile ... 24 octombrie 2017
Organizarea concursurilor pe meserii. 11 octombrie 2017
Noul proiect de lege a educaţiei naţionale 25 septembrie 2017
Măsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului în mediul rural. 31 mai 2017
Necesitatea standardizării Registrului naţional al calificărilor. 30 mai 2017
Muăsuri concrete pentru dezvoltarea învăţământului dual 24 mai 2017
Organizarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director ... 10 mai 2017
Plata sporului pentru obţinerea titlului ştiinţific de doctor. 2 mai 2017
Reducerea normei didactice pentru personalul didactic de predare din ... 27 martie 2017
Generalizarea Programului-pilot de acordare a unui suport alimentar pentru ... 8 martie 2017
Finanţarea corespunzătoare a programului de orientare şcolară şi profesională a ... 28 februarie 2017
Metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar ... 28 februarie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 8 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 8 februarie 2017
Testul PISA - o evaluare îngrijorătoare a sistemului actual de învăţământ ... 8 februarie 2017
Probleme ale reorganizării Unităţii Executive pentru Finanţarea Învăţământului ... 1 februarie 2017
Consecinţele Ordinului de Ministru 3044/06012017. 1 februarie 2017
2017 - Anul învăţământului profesional şi tehnic în România? 1 februarie 2017