Tamara-Dorina Ciofu – Educație, tineret, sport

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Mdificarea art.3, alin.3 din HG nr.564/2017 pentru asigurarea alocaţiei de ... 18 decembrie 2018
Măsuri concrete pentru îmbunătăţirea condiţiilor de evaluare, îngrijire şi ... 11 decembrie 2018
Armonizarea legislaţiei secundare privind protecţia şi promovarea drepturilor ... 4 decembrie 2018
Termenul de intrare în vigoare a normelor care reglementează planurile cadru ... 4 decembrie 2018
Acordarea aceloraşi drepturi copiilor aflaţi în sistemul de protecţie socială ... 6 noiembrie 2018
Acordarea sumelor majorate cu 50% pentru sprijinul educaţional destinat ... 23 octombrie 2018
Măsurile pentru dotarea unităţilor de învăţământ care şcolarizează copii cu ... 16 octombrie 2018
Transmiterea către autorităţile locale a unei adrese, astfel încât să nu mai ... 12 septembrie 2018
Oportunitatea simplificării criterilor pentru acordarea burse de ajutor social ... 4 septembrie 2018
Măsuri pentru creşterea accesului şi participarea la educaţiei a copiilor cu ... 26 iunie 2018
Stadiul implementării programului pentru "Asigurarea pachetului minim de ... 27 martie 2018
Intoducerea de măsuri concrete pentru tragerea la răspundere a părinților și ... 27 martie 2018
Aprobarea unei norme didactice de predare-învăţare-evaluare a preşcolarilor ... 27 noiembrie 2017
Înfiinţarea şi acreditarea unei unităţi de învăţământ preşcolar pentru copiii ... 21 noiembrie 2017
Diagnosticarea abuzivă a persoanelor cu cerinţe educaţionale speciale. 17 octombrie 2017
Aprobarea ordinului de ministru prin care elevii diagnosticaţi cu tulburare de ... 11 octombrie 2017
Admiterea în învăţământul postliceal după abţinerea diplomei de bacalaureat. 4 octombrie 2017