Andrei Pop – Educație, tineret, sport

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Combaterea fenomenului de bullying în şcoli. 4 septembrie 2017
situaţia taberei Amara, Ialomiţa 26 iunie 2017
Situaţia juridică a terenurilor arabile situate în extravilanul localităţilor. 21 februarie 2017