Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară – Educație, tineret, sport

Membri activi

Constantin Codreanu, Petru Movilă, Emil-Marius Paşcan, Cornel-Mircea Sămărtinean, Ionuţ Simionca, Corneliu Bichineţ, Robert-Nicolae Turcescu, Adrian-Mihăiţă Todoran, Nicoleta-Cătălina Bozianu, Doru-Petrişor Coliu, Cătălin Cristache

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

13 noiembrie - Ziua internaţională a educaţiei copiilor nevăzători 12 noiembrie 2020
Asigurarea cadrelor dodactice şi a elevilor cu dispozitive conectate la ... 7 octombrie 2020
Unificarea limbajului mimico-gestual din cele două state româneşti şi acordarea ... 22 septembrie 2020
Asigurarea cu spaţii de cazare în cămine a liceenilor şi studenţilor originari ... 17 septembrie 2020
Realizarea obiectivelor din Programul de guvernare - creșe și grădinițe 19 decembrie 2018
Este nevoie de solidaritate instituțională pentru reformarea eficientă, ... 18 decembrie 2018
Programul de formare pentru profesori ”Curriculum relevan, educație deschisă ... 18 decembrie 2018
Abandonul şcolar 11 decembrie 2018
Solicitare finalizare caz la Inspectoratul Școlar Județean Maramureș 20 noiembrie 2018
Invățământul este supra-teoretizat, programele școlare sunt prea încărcate ... 20 noiembrie 2018
Biblioteca digitală pentru românii de pretutindeni şi locul rezervat românilor ... 15 noiembrie 2018
Situaţia unităţilor de învăţământ care funcţionează fără autorizaţie sanitară ... 13 noiembrie 2018
Registrul Naţional al Mentorilor Antreprenori 13 noiembrie 2018
Situaţia creşelor publice din România 13 noiembrie 2018
Violenţa în şcolile din România 13 noiembrie 2018
Politicile de maghiarizare silenţioasă, contra cost, a elelvilor nemaghiari în ... 6 noiembrie 2018
Instruirea copiilor în limba română mimico-gestuală în România şi cooperarea în ... 30 octombrie 2018
Salarizarea angajaţilor din Ministerul Educaţiei 24 octombrie 2018
Povara administrativă asupra părinţilor şi medicilor pe parcursul anului şcolar 23 octombrie 2018
Finanţarea cluburilor sportive din România 9 octombrie 2018
Situaţia copiilor supradotaţi din România 25 septembrie 2018
Situaţia manualelor şcolare tipărite de Editura Didactică şi Pedagogică 17 septembrie 2018
Învățământul și educația se află într-o perpetuă criză 12 septembrie 2018
Erorile prezente în manualele unice 12 septembrie 2018
Gestionarea situaţiei privind manualele greşite 12 septembrie 2018
Situația școlilor fără autorizație ISU din județul Maramureș 12 septembrie 2018
Incapacitatea managerială generează o criză profundă în învățământ 12 septembrie 2018
Listele românilor de pretutindeni din Albania admişi ca bursieri ai statului ... 11 septembrie 2018
Situaţia instituţiilor de învăţământ fără autorizaţie sanitară 5 septembrie 2018
Proiectele derulate de către Ministerul Educaţiei Naţionale cu ocazia ... 5 septembrie 2018
În unitățile de învățământ ”purificate etnic” se studiază o istorie denaturată, ... 10 iulie 2018
Cosmetizarea cifrelor de la Evaluarea naţională în anul 2018 4 iulie 2018
Finanţarea cluburilor sportive din România 26 iunie 2018
Piaţa de carte din România este subnutrită 20 iunie 2018
Fenomenul analfabetismului funcţional 13 iunie 2018
Directorii Caselor Corpului Didactic reclamă scăderea salariilor 30 mai 2018
Situația instituțiilor de învățământ fără autorizație ISU 30 mai 2018
”Selecții” impuse privind înscrierea elevilor considerați slabi la Evaluarea ... 23 mai 2018
Idei europene privind reforme în domeniul educației 23 mai 2018
Fenomenul ”Brăila” 23 mai 2018
Fonduri insuficiente pentru plata integrală a contribuțiilor la sănătate și ... 16 mai 2018
Intorducerea de informații despre dialectele istorice românești din Balcani ... 11 mai 2018
Întârzieri privind implemenatrea Programului-pilot de acordare a unui suport ... 9 mai 2018
Eliminarea din structura anului universitar 2018-2019 a locurilor bugetate de ... 24 aprilie 2018
Plata hotărârilor judecătorești pentru angajații instituțiilor conexe 18 aprilie 2018
Repartizarea locurilor bugetare pentru anul universitar 2018-2019 18 aprilie 2018
Obiectiul de investiții "Sala de Sport" - Complexul Sportiv Național "Izvorul ... 3 aprilie 2018
Situația actuală a patinoarului acoperit și a sălii sportive multifuncționale ... 27 martie 2018
Oportunitatea taxei percepute de la studenți pentru accesul la Bibliteca ... 21 martie 2018
Situația statistică privind elevii merituoși 21 martie 2018
Continuarea implementării în anul 2018 a programul "Euro 200" - programul ... 19 martie 2018
Efectele Hotărârii Guvernului nr. 31/2018 privind numărul burselor, al ... 15 martie 2018
Deficitul de personal calificat în şcolile şi liceele din România 12 martie 2018
Finanţarea cheltuielilor de cazare pentru învăţământul superior de stat în anul ... 12 martie 2018
Implementarea programului "A doua şansă" 12 martie 2018
Evaluarea Naţională 12 martie 2018
Transferul administrării taberelor şcolare de către Consiliile Locale şi ... 20 februarie 2018
Infrastructura sportivă din România 12 februarie 2018
Alocările bugetare pentru universităţi în 2018 12 februarie 2018
Problema standardelor minimale aberante, pentru unele comisii CNADTCU, nu a ... 6 februarie 2018
În sprijinul unui program de formare continuă a personalului din învăţământul ... 6 februarie 2018
Alocările bugetare pentru judeţul Iaşi 20 decembrie 2017
Câţi bani va primi judeţul Iaşi din bugetul anului 2018 20 decembrie 2017
Situaţia burselor de studiu acordate de România pentru tinerii etnici români ... 5 decembrie 2017
Elevii cu dizabilităţi- Legea 448/2006 5 decembrie 2017
Politicile din domeniul tineretului 27 noiembrie 2017
Lipsa manualelor şcolare 27 noiembrie 2017
Transferul administrării taberelor şcolare de către Consiliile Locale şi ... 27 noiembrie 2017
Corelarea sistemului de învăţământ cu piaţa muncii 21 noiembrie 2017
Punct de vedere cu privire la incompatibilităţi. 21 noiembrie 2017
Acordarea disctincţiilor "Gheorghe Lazăr" în învăţământ. 21 noiembrie 2017
Strategia cu privire la reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de ... 20 noiembrie 2017
Politicile din domeniul sportului 20 noiembrie 2017
Stadiul proiectului privind înfiinţarea liceelor de antreprenoriat. 15 noiembrie 2017
Politicile din domeniul sportului. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul tineretului. 14 noiembrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei. 14 noiembrie 2017
Neplata alocaţiei lunare pentru elevii înscrişi în clasa a XII-a în anul şcolar ... 6 noiembrie 2017
Transferul Palatelor şi Cluburilor Copiilor din ţară în subordinea primăriilor 1 noiembrie 2017
Din nou, despre abandonul şcolar 31 octombrie 2017
Punct de vedere cu privire la incompatibilităţi 31 octombrie 2017
Lipsa unui şofer pentru microbuzul şcolar alocat Clubului Sportiv Şcolar nr.1 ... 31 octombrie 2017
Slaba calificare a forţei de muncă în România şi revalorizarea învăţământului ... 31 octombrie 2017
Modificarea art.262, alin. (4) din Legea Educaţiei Naţionale 31 octombrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei 30 octombrie 2017
Politicile din domeniul educaţiei 30 octombrie 2017
Reabilitarea clădirilor Complexului Sportiv Naţional "Izvorul Mureşului" ... 24 octombrie 2017
Decontarea cheltuielilor pentru navetă a cadrelor didactice şi personalului ... 18 octombrie 2017
Neplata în cursul anului 2017 a sumelor aferente sentinţelor judecătoreşti. 18 octombrie 2017
Elaborarea unei noi legi a educaţiei. 18 octombrie 2017
Lectoratele şi cursurile de limbă română organizate şi susţinute în străinătate ... 16 octombrie 2017
Dezvoltarea învăţământului profesional dual. 10 octombrie 2017
Soluţii în rezolvarea cazului domnului Serghei Ghermanov. 5 octombrie 2017
Predarea dialectului istoric aromân al limbii române comune în şcolile publice ... 5 octombrie 2017
Cifrele de şcolarizare pentru învăţământul superior de stat în anul universitar ... 5 octombrie 2017
Situaţia manualelor auxiliare neacreditate din şcoli. 4 octombrie 2017
Lipsa manualelor şcolare din instituţiile de învăţământ. 4 octombrie 2017
Efectele implementării programului naţional de protecţie socială "Bani pentru ... 3 octombrie 2017
Decontarea navetei elevilor din mediul rural. 27 septembrie 2017
Situaţia unităţilor de învăţământ din jud.Maramureş, la început de an şcolar. 4 septembrie 2017
Anomalii incredibile în programa şcolară pentru Limba şi literatura română la ... 28 iunie 2017
Este necesară modificarea Ordinului Ministerului Educaţiei nr.6551/2011 28 iunie 2017
Situaţia reală a abandonului şcolar în România în anul 2016. 13 iunie 2017
Situaţia bazelor sportive din jud.Constanţa. 13 iunie 2017
Situaţia numărului locurilor cu bursă şi cu scutire de taxe şcolare, oferite de ... 7 iunie 2017
Situaţia înscrierilor în învăţământul preşcolar pentru anul şcolar 2017-2018 în ... 31 mai 2017
Un comisar european din Ungaria dezinformează şi se amestecă ostil în ... 16 mai 2017
Construcţia de săli polivalente în România. 9 mai 2017
Evoluţia învăţământului românesc din 1989 în prezent. 9 mai 2017
Situaţia programului "Fiecare Copil în Grădiniţă", în jud.Maramureş. 8 mai 2017
Unele modificări pe care ministerul doreşte să le aducă metodologiei de ... 3 mai 2017
Acordarea burselor de merit olimpic internaţional elevilor care obţin menţiuni ... 2 mai 2017
Cuantumul achiziţiei manualelor şcolare din 2014 în prezent. 24 aprilie 2017
Standarde minimale aberante pentru unele comisii CNADTCU, constituite pentru ... 19 aprilie 2017
Situaţia şcolilor fără autorizaţie ISU. 19 aprilie 2017
Acordarea burselor pentru studii universitare de rezidenţiat românilor de ... 21 martie 2017
Lipsa cabinetelor de asistenţă psihopedagogică în unităţile de învăţământ din ... 13 martie 2017
Scandalul de la şcoala CORESI. 7 martie 2017
Încălcarea legislaţiei în vigoare în privinţa aprobării reţelei şcolare în ... 21 februarie 2017