Mihaela Huncă – Educație, tineret, sport

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Sportul de suprasolicitare neuropshică 10 decembrie 2018
Consilierea şi orientarea profesională în învăţământul preuniversitar 21 noiembrie 2018
Detaşarea în interesul învăţământului în funcţii de conducere, de îndrumare şi ... 31 octombrie 2018
Respectarea hotărârilor judecătoreşti privind plata personalului din învăţământ 23 octombrie 2018
Oportunitatea modificării OMEN nr.4165/24.07.2018, astfel încât profesorii să ... 15 octombrie 2018
Motivarea profesorilor-antrenori din unităţile de învăţământ cu program sportiv ... 2 octombrie 2018
Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale privind formarea continuă a cadrelor ... 19 septembrie 2018
Oportunitatea modificării OUG 90/2017, astfel încât şi posturile nedidactice să ... 4 septembrie 2018
Comunicarea propunerilor identificate de Consiliul Naţional pentru Finanţarea ... 4 septembrie 2018
Programul naţional şi campanii de promovare în toate mediile de comunicare ... 26 iunie 2018
Alocarea unui buget pentru organizarea cluburilor de vacanţă în unităţile de ... 19 iunie 2018
Alocarea anuală de sume în bugetul Ministerului Educaţiei Naţionale pentru ... 19 iunie 2018
Identificarea unei soluţii pentru alocarea unui microbuz şcolar nou cu 16+1 ... 19 iunie 2018
Modificarea calendarului admterii în învățământul lideal de stat pentru anul ... 30 mai 2018
Completarea legii nr.272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor ... 29 mai 2018
Revitalizarea programul ”Euro 200” 16 mai 2018
Identificarea de soluții pentru eliminarea discrepanțelor salariale dintre ... 8 mai 2018
Situația privind programul de investiții pentru construcția de cămine și ... 3 mai 2018
Clarificări cu privire la calendarul mobilității personalului didactic stabilit ... 24 aprilie 2018
Identificarea de soluții pentru a dreula subproiectul ROSE din schema de ... 24 aprilie 2018
Remedierea situațiilor privind evaluările eronate afectuate asupra ... 17 aprilie 2018
Situația jud. Botoșani privind eligibilitatea de a fi inclus în proiectul ... 17 aprilie 2018
Care este soluția pe care o veți adopta în cazul unităților de învățământ ... 17 aprilie 2018
Modificarea organizării simulărilor examenelor naționale 11 aprilie 2018
Susținerea examenului național de bacalaureat pentru filiera vocațională la ... 3 aprilie 2018
Comunicarea termenului pentru realizarea centrelor educaționale integrate la ... 3 aprilie 2018
Comunicarea măsurilor concrete și termenelor pentru reducerea programului ... 27 martie 2018
Introducerea la examenul de bacalaureat a probei practice la disciplina ... 27 martie 2018
Comunicarea măsurilor și termenelor clare și detaliate pentru dezvoltarea ... 27 martie 2018
Realizarea de campanii de conștientizare și educare a publicului pentru ... 20 martie 2018
Modificarea calendarului de desfăşurarea a olimpiadelor naţionale din acest an 14 martie 2018
Elaborarea unor standarde didactice profesionale comune 13 martie 2018
Modificarea criteriilor prevăzute în Ordinul nr. 3392/2017, astfel încât să ... 6 martie 2018
Modificări ale mai multor acte normative din domeniul salarizării personalului ... 27 februarie 2018
Măsuri pentru creşterea gradului de promovare şi accesare a serviciilor de ... 19 februarie 2018
Modificarea Ordinului nr.6.370 din 6 decembrie 2012 privind stabilirea Normelor ... 19 februarie 2018
Modificarea modului de calcul al costului standard per preşcolar/elev în acord ... 13 februarie 2018
Rezolvarea problemelor care generează neîncadrarea în costul standard per ... 13 februarie 2018
Promovarea unor principii fundamentale în noua lege a educaţiei 6 februarie 2018
Măsuri şi programe concrete pentru reducerea ratei analfabetismului funcţional ... 11 decembrie 2017
Identificarea şi alocarea resurselor financiare pentru plata dobânzilor conform ... 5 decembrie 2017
Introducerea posibilităţii cumulării rentei viagere pentru mai multe titluri ... 5 decembrie 2017
Oportunitatea introducerii de burse sociale pentru continuarea studiilor şi ... 27 noiembrie 2017
Sistem integrat de raportare pentru corelarea domeniilor de studiu oferite de ... 27 noiembrie 2017
Modificarea cadrului legal pentru promovarea de atitudini pro incluziune ... 20 noiembrie 2017
Propuneri legislative privind modul de acordare a avizului medical pentru orele ... 13 noiembrie 2017
Asigurarea cheltuielilor de personal pentru unităţile de învăţământ ... 7 noiembrie 2017
Modificarea şi actualizarea Ordinului 520/2007. 7 noiembrie 2017
Promovarea la nivel local a programelor de antreprenoriat şi a locurilor de ... 30 octombrie 2017
Salarizarea personalului bugetar contractual în cadrul proiectelor cu finanţare ... 23 octombrie 2017
Menţinerea structurii CNDIPT, cu o componentă regională realizată cu personal ... 18 octombrie 2017
Oportunitatea introducerii instituţiilor de învăţământ ca excepţie de la ... 17 octombrie 2017
Derularea de campanii de informare pentru înscrierea într-o formă de învăţământ ... 4 octombrie 2017
Acordarea de sprijin financiar pentru dotarea cu mobilier şi echipament ... 4 octombrie 2017
Condiţionarea absolvenţilor de facultate subvenţionate de stat să lucreze în ... 26 septembrie 2017
Organizarea unor sesiuni de lucru privind elaborarea noii legi a educaţiei. 19 septembrie 2017
Identificarea de soluţii pentru dezvoltarea învăţământului profesional dual din ... 12 septembrie 2017
Stabilirea zilei de 15 septembrie ca dată fixă pentru începerea cursurilor în ... 5 septembrie 2017
Creşterea numărului de ore de sport în fiecare ciclu de învăţământ şi ... 5 septembrie 2017
Situaţia normei didactice pentru profesorii titulari din catedra de Informatică ... 7 iunie 2017
Promovarea programelor de educaţie non-formală în sistemul de învăţământ. 7 iunie 2017
Dezvoltarea sportului de masă prin creşterea numărului de ore de educaţie ... 23 mai 2017
Acordarea indemnizaţiei de conducere învăţătorilor care îndeplinesc funcţia de ... 23 mai 2017
Măsurile adoptate pentru promovarea activităţilor vocaţionale şi a stagiilor de ... 16 mai 2017
Introducerea în lista dotărilor obligatorii pentru autorizarea unităţilor de ... 9 mai 2017
Termenul la care începe Programul "Garanţia pentru tineri". 3 mai 2017
Creşterea accesului tinerilor din mediul rural la studii superioare. 25 aprilie 2017
Reglementarea cadrului legal din domeniul sportiv şi alocarea mai multor ... 19 aprilie 2017
Adoptarea unei hotărâri de guvern pentru reintroducerea specializării: ... 29 martie 2017
Recunoaşterea cursurilor din cadrul centrului Naţional de Formare şi ... 29 martie 2017
Emiterea unui ordin de ministru pentru echivalarea învăţământului universitar ... 28 februarie 2017
Calcularea gradaţiei de merit, titlului ştiinţific de doctor, sporului de ... 21 februarie 2017
Identificarea şi alocarea de fonduri pentru reabilitarea clădirilor care ... 21 februarie 2017
Implicarea autorităţilor locale în asigurarea fondurilor pentru premierea ... 14 februarie 2017
Inventarierea şi realocarea echipamentelor didactice achiziţionate prin ... 14 februarie 2017
Introducerea centrelor judeţene de excelenţă cu personalitate juridică ca ... 14 februarie 2017