Nicolae-Miroslav Petreţchi – Educație, tineret, sport

Propuneri legislative și proiecte de lege

Întrebări și interpelări

Triajul elevilor realizat la intrarea în instituţiile de învăţământ 7 octombrie 2020
Situaţia manualelor digitale pentru minorităţile naţionale 7 octombrie 2020
Respectarea prevederilor art.45 din Legea Educaţiei 1/2011 16 septembrie 2020
Modul în care se va desfăşura anul şcolar 2020-2021 8 septembrie 2020
Situaţia Grădiniţei PP Nr.1 Lugoj, cu predare în limba ucraineană 2 septembrie 2020
Măsurile adoptate de M.E.C. faţă de abuzurile sfidătoare îdreptate împotriva ... 19 august 2020
Necesitatea organizării de consfătuiri ale cadrelor didactice în contextul ... 12 august 2020
Dacă Ministerul Educaţiei şi Cercetării susţine abordarea Inspectoratului ... 31 iulie 2020
Situaţia juridică a imobilului în care funcţionează Liceul pedagogic "Taras ... 18 decembrie 2018
Aplicarea prevedrilor OG 9/2018 privind modificarea şi completarea unor acte ... 12 septembrie 2018
151 unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale fără ... 20 martie 2018
Care este concepţia noului Minstru al Educaţiei Naţionale privind asigurarea ... 19 februarie 2018
Modul în care domnul Ministru al Educaţiei Naţionale răspunde exigenţelor ... 26 septembrie 2017
Referitor la manualele auxiliare pentru predarea în Limba ucraineană. 5 septembrie 2017
Respectarea art.32 alin.(3) din Constituţia României. 6 iunie 2017
Scăderea numărului de elevi care învaţă în limbile minoritare materne. 16 mai 2017