Nicolae-Daniel Popescu

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Nicolae-Daniel Popescu, deputat de diaspora. Votez conform consemnului Grupului USR. Mulţumesc.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Acest mesaj, că România are nevoie de măsuri urgente pentru prevenirea, combaterea şi sancţionarea mai dură a fenomenelor ...

  23 noiembrie 2020
  întrebare, Încălcări grave ale legislaţiei pivind mediul în protecţia depozitului de deşeuri din Pasul Mestecăniş

  23 noiembrie 2020
  întrebare, Situaţia tinerilor angajaţi cu forme legale

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Nicolae-Daniel Popescu, USR. Votez pentru toate vacantările şi validările. Mulţumesc.

  22 octombrie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 663/2020 Propunere legislativă pentru abrogarea art.210 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

  15 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 655/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Antevorbitorii mei au scurtat la jumătate timpul meu de intervenţie. Şi, da, aşa este, acea lege, cum a fost ea promovată şi adoptată iniţial, a suferit transformări şi ...

  1 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 613/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  1 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 607/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 598/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unui imobil din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării, în domeniul public al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti şi în administrarea Consiliului Local al Sectorului 1 al Municipiului Bucureşti

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vă mulţumesc. Nicolae-Daniel Popescu, deputat al USR.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Şi astăzi vreau să vorbesc despre creşterea numărului de cazuri de violenţă domestică în România, în judeţe precum ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Era bine să avem această propunere legislativă retrimisă pentru o săptămână sau două la comisie, pentru că într-adevăr propunerea iniţială era să fie eliminate ovinele ...

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 541/2020 Proiect de Lege privind dizolvarea fundaţiilor pentru tineret şi abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea nr.350/2006

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 531/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 533/2020 Proiect de Lege pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Concluzionez. Este o instituţie necesară, care va rezolva practic problema din acest domeniu. Încă o dată, felicitări coiniţiatorilor şi iniţiatorilor! Şi mulţumim totodată celor care ne-au ajutat să ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi este o zi importantă pentru toţi cei care sunt preocupaţi de dezvoltarea durabilă, exploatarea responsabilă a fondului ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, ... de şedinţă. Sigur, stimaţi colegi, proiectul de lege a fost intens dezbătut, în această vară, la Comisia pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară şi servicii specifice din Camera ...

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Da. Vă mulţumesc, domnule preşedinte...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Sunt puţini, domnule vicepreşedinte! Sunt doi colegi şi probabil că restul vor putea să voteze pe tabletă.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Grupul USR votează pentru... (Vociferări.) Repet. Grupul USR votează "pentru" la acest punct. Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Nu, la primul punct!

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Pentru stenogramă, Grupul USR votează pentru. Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Iată că perseverenţa dă rezultate. Avem în faţă o altă iniţiativă legislativă a Uniunii Salvaţi România, o iniţiativă legislativă din 2017, care, odată adoptată, ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Conform normelor Uniunii Europene în domeniul statistic, fiecare stat membru trebuie să efectueze un recensământ general agricol o dată la 10 ani. Acest ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. USR va susţine această iniţiativă legislativă care prevede posibilitatea ca producătorii agricoli şi crescătorii de animale să obţină o marcă a raselor româneşti, cu ...

  15 iulie 2020
  întrebare, Strategia Naţională Antitrafic

  15 iulie 2020
  întrebare, Memoriu obţinere pensie pentru munca prestată în Republica Italiană

  15 iulie 2020
  întrebare, Strategia Naţională Antitrafic

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Voiam să spun puţin despre istoricul acestui proiect, foarte pe scurt. Este o iniţiativă din 2017, a stat şi a aşteptat la Camera Deputaţilor, mai exact la Comisia ...

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Astăzi am adoptat o lege foarte importantă pentru cetăţenii români din străinătate. Grupul USR a votat pentru adoptarea acesteia. Iar eu, în calitate ...

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 434/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1 din 5 ianuarie 2011, publicată în Monitorul Oficial nr.18 din 10 ianuarie 2011 cu completările şi modificările ulterioare

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 628/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.299/2007 privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni

  8 iulie 2020
  întrebare, Stadiul propunerii de unificare a APIA şi AFIR

  8 iulie 2020
  întrebare, Stadiul soluţionării cererilor de recunoaştere a titlurilor oficiale de medic specialist eliberate de alte state. Progresele privind modificarea HG 764/2017 privind recunoaşterea diplomelor , certificatelor şi titlurilor de medic (inclusiv din Republica ...

  8 iulie 2020
  întrebare, Gradul de ocupare a posturilor de medici specialişti la nivelul fiecărui judeţ din România, inclusiv judeţul Suceava

  7 iulie 2020
  propunere legislativă, BP571/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 617/2020 Propunere legislativă pentru modificarea legii nr.227 din 2015 privind Codul Fiscal

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 618/2020 Propunere legislativă pentru modificarea LEGII nr.82 din 21 iulie 1992 privind rezervele de stat

  29 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Şi Grupul USR a susţinut această iniţiativă legislativă, pe parcursul dezbaterilor din Comisia pentru agricultură. Cum spunea şi antevorbitorul, s-a ...

  22 iunie 2020
  întrebare, Revenire asupra întrebării înregistrată cu numărul 9933A, asupra căreia aţi iniţiat răspunsul cu număul 10263 din data de 13.04.2020 - "Situaţia locuinţelor de serviciu/ intervenţie aflate în patrimoniul Companiei Naţionale Căi Ferate "CFR" S.A. pe raza ...

  22 iunie 2020
  întrebare, Cazuri de violenţă domestică în judeţul Suceava

  22 iunie 2020
  întrebare, Situaţia precară a imobilului "Cazinoul Balnear" din Vatra Dornei

  22 iunie 2020
  întrebare, Confuzie macabră în vreme de pandemie la Spitalul Municipal din Câmpulung Moldovenesc

  22 iunie 2020
  întrebare, Stadiul construcţiei magistralei de gaz natural Pojorâta - Vatra Dornei, judeţul Suceava

  22 iunie 2020
  întrebare, Violenţa domestică în judeţul Suceava

  22 iunie 2020
  întrebare, Gropa de gunoi din Pasul Mestecăniş - actul sau actele de sesizare emise pe numele autorităţilor publice, a persoanelor în legătură cu toate etapele de realizare sau implementare a acestui proiect, stadiul în care se află dosarele de cercetare, urmărire ...

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Astăzi voi vorbi despre situaţia copiilor dispăruţi din România. Stimate colege, stimaţi colegi, Situaţia pe plan naţional a copiilor dispăruţi este în ...

  16 iunie 2020
  întrebare, Soluţii pentru reducerea numărului de şomeri şi persoane care beneficiează de sistemul de asistenţă socială

  16 iunie 2020
  întrebare, Migraţia ilegală de la graniţa României cu Ucraina. Gradul de ocupare în Centrele Regionale de Cazare şi Proceduri pentru Solicitanţii de Azil din România

  16 iunie 2020
  întrebare, Rata absorbţiei fondurilor europene destinate micilor producători agricoli în judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Situaţia exploatărilor miniere din judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Situaţia exploatărilor miniere din judeţul Suceava. Obligaţiile privind respectarea normelor de mediu din fostele perimetre miniere din judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Contrabanda cu ţigarete la graniţa României cu Ucraina şi Moldova

  16 iunie 2020
  întrebare, Lucrările de investiţii pe râurile din judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Revitalizarea turismului balnear în judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Situaţia gospodăriilor fără curent electric din judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Stadiul reabilitării reţelelor de apă şi canalizare în judeţul Suceava între anii 2016-2020

  16 iunie 2020
  întrebare, Stadiul absorbţiei fondurilor europene în judeţul Suceava în periada 2007 -2020

  16 iunie 2020
  întrebare, Prevenirea abandoului în judeţul Suceava

  16 iunie 2020
  întrebare, Încălcări grave ale legislaţiei privind mediul în proiectul gropii de gunoi din pasul Mestecăniş. Nu daţi curs cererii de eliberare a Autorizaţiei integarte de mediu pentru Depozitul de deşeuri menajere din Pasul Mestecăniş

  16 iunie 2020
  întrebare, Soluţii pe care Ministerul Fondurilor Europene le are în vederea relocării gropii de gunoi din pasul Mestecăiş, investiţie finanţată cu 7 milioane de euro din fonduri europene

  15 iunie 2020
  întrebare, Reâmpăduriea terenurilor forestiere din judeţul Suceava

  15 iunie 2020
  întrebare, Situaţia negocierilor pro-BREXIT

  15 iunie 2020
  întrebare, Situaţia copiilor dispăruţi din judeţul Suceava şi România

  15 iunie 2020
  întrebare, Situaţia zborurilor internaţionale în şi dinspre România, din ţările provenite din spaţiul European şi internaţional. Criteriiole de actualizare a Hărţii Roşii şi frecvenţa de realizare a acestora

  15 iunie 2020
  întrebare, Apă potabilă - o problemă continuă pentu localităţile din judeţul Suceava

  5 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 361/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  5 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 360/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, ...a solului, a aerului şi a mediului în general. Bucovina, dragi colegi, constituie una dintre cele mai frumoase zone turistice ale ţării, o zonă în care agroturismul, agricultura ecologică şi ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă şi felicitări pentru prezidarea acestei şedinţe. Astăzi solicităm Ministerului Mediului şi instituţiilor subordonate şi abilitate din judeţul Suceava să nu ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Sigur, noi am susţinut iniţiativa legislativă încă din etapa dezbaterilor din Comisia pentru agricultură, deoarece ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă, că-mi daţi posibilitatea să vorbesc despre generaţiile de elevi din Suceava al căror viitor riscă să fie distrus de incapacitatea guvernanţilor, ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur că sectorul agricol din România este puternic afectat de secetă, încă din luna ianuarie. Înţelegem că e nevoie de un act normativ care să prevadă mecanisme ...

  22 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă se află în circuitul parlamentar de peste trei ani, iar de peste un an şi jumătate am purtat discuţii ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Sigur, este important ca organizaţiile profesionale şi interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi alimentar din România să fie afiliate la ...

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 296/2020 Proiect de Lege pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  12 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 273/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  8 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 253/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  8 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 252/2020 Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Astăzi voi vorbi despre nevoia de reformă în domeniul silvic şi al protecţiei mediului, Stimate colege, Stimaţi colegi, În această perioadă avem nevoie, ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR susţine această iniţiativă legislativă, prin care practic un adjunct al Avocatului Poporului ar putea veni exclusiv în apărarea şi în sprijinul ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sigur, în contextul secetei extreme din această perioadă, avem nevoie de reglementări care să-i susţină pe fermieri, atât în perioada stării de ...

  30 aprilie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 430/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 269 din 16 iunie 2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş dori să explicăm de ce USR a votat pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă nr. 88/2019, în contextul în care investigaţiile jurnalistice din ultimii ani au arătat, ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Explicarea votului. La final.

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al USR va vota împotriva iniţiativei Guvernului, din decembrie 2019, de a desfiinţa Garda Naţională ...

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 202/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 227/2015 privind Codul fiscal

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, BP302/2020 Propunere legislativă pentru acordarea stimulentului de risc persoanelor care lucrează în servicii de îngrijire pentru vârstnici

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 220/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr.186 din 9 mai 2003 privind susţinerea şi promovarea culturii scrise

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 184/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor administrativ-teritoriale

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 208/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  24 aprilie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 167/2020 Propunere legislativă privind desfiinţarea Institutului de Studii Avansate pentru Cultura şi Civilizaţia Levantului

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, USR va vota pentru adoptarea acestui proiect de lege. L-am susţinut şi în cadrul dezbaterilor extinse din Comisia pentru ...

  10 aprilie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 394/2020 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 11/2020 privind stocurile de urgenţă medicală, precum şi unele măsuri aferente instituirii carantinei, publicată în Monitorul Oficial nr. 102 din 4 februarie 2020

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Sunt Nicolae-Daniel Popescu, deputat în Circumscripţia nr. 43, Diaspora. Votez abţinere la proiectele de pe poziţiile 1 şi 3, iar la proiectele de pe poziţiile 2, 4, 5 şi 6 votez pentru, ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Nicolae-Daniel Popescu, deputat, Circumscripţia nr. 43 Diaspora. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.

  30 martie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 415/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.729 alin.(4) din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă nr.1/1999 privind regimul stării de asediu şi regimul stării de urgenţă

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  25 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 411/2020 Proiect de Lege pentru digitalizarea administraţiei publice, prin eliminarea hârtiei din fluxul intern şi inter-instituţional, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2007 privind arhivarea documentelor în formă electronică

  12 martie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 121/2020 Propunere legislativă pentru organizarea şi funcţionarea Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Mediu, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, În urmă cu o săptămână am efectuat o vizită de lucru în nordul Bucovinei şi am avut mai multe întrevederi cu membrii ...

  3 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 101/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi pentru modificarea art.223 alin.(2) din Legea nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  26 februarie 2020
  întrebare, Deblocare proiect şi alocare de fonduri pentru finalizarea investiţiei "Pârtia de schi din Masivul Rarău"

  26 februarie 2020
  întrebare, Situaţia locuinţelor de serviciu/ intervenţie aflate în patrimoniul Companiei Naţionale Căi Ferate "CFR" S.A. pe raza Secţiei L6 Vatra Dornei

  26 februarie 2020
  întrebare, Situaţia blocurilor ANL din municipiul Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

  26 februarie 2020
  întrebare, Propunere de preluare şi achitare de către Guvern prin Ministerul Finanţelor Publice a obligaţiilor financiare aferente contractului de credit rezultat din implementarea programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în jud. Suceava"

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  25 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre ceea ce ar trebui să fie prioritatea 0 în procesul dezvoltării agricole şi economice a României şi a regiunilor ...

  19 februarie 2020
  întrebare, Propunere pentru deschiderea unui Consulat românesc în Peninsula Jutland, Danemarca

  19 februarie 2020
  întrebare, Funcţionalitatea platformei econsulat.ro. CAlitatea serviciilor consulare, a prestării lor în spaţiul dedicat acestei activităţi la ghişeele consulare - incident la Consulatul General al României la Marsilia

  19 februarie 2020
  întrebare, Solicitare de alocare fonduri pentru reabilitarea punctului de trecere a frontierei la Siret

  19 februarie 2020
  întrebare, Informaţii privind exploatarea materialului lemnos din Suceava

  19 februarie 2020
  întrebare, Deschidere consulat la Nisa, Franţa. Raportul între numărul de români înregistraţi în diaspora şi cel al consulatelor deschise în spaţiul UE

  19 februarie 2020
  întrebare, Informaţii privind exploatarea materialului lemnos din România - viziunea pentru Inventarul Forestier Naţional

  19 februarie 2020
  întrebare, Situaţia îngrijorătoare a efectivelor de mistreţi şi daunele cauzate în jud. Suceava

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  17 februarie 2020
  propunere legislativă, BP86/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  22 ianuarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 9/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă nr.33/2007 privind organizarea şi funcţionarea Autorităţii Naţionale de Reglementare în Domeniul Energiei

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 672/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.131 şi art.287 din Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 231/2020 Proiect de Lege pentru adoptarea statutului personalului din Transportul Public Regulat Urban şi Metropolitan

  4 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Pe 28 noiembrie 2019, chiar de Ziua Bucovinei, Consiliul Judeţean Suceava a făcut un anunţ dispreţuitor, în şedinţa ...

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 621/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.263 din 16 decembrie 2010 privind sistemul unitar de pensii publice, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu numărul nr.852 din 20 decembrie 2010, cu modificările şi completările ulterioare

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. E interesant să vorbesc după un asemenea discurs. Ajungerea la vârsta standard de pensionare nu reprezintă o garanţie a derulării unei activităţi de excepţie exemplare ...

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Şi Grupul parlamentar al USR a avut discuţii ample cu reprezentanţii medicilor veterinari, la nivel central şi la nivel local, în special în judeţul Suceava, şi am ...

  27 noiembrie 2019
  interpelare, Măsurile întreprinse pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn din Bucovina

  27 noiembrie 2019
  interpelare, Actualizarea datelor publice privind situaţia şi harta pădurilor din România, administratorii şi proprietarii acestora, volumul tăierilor autorizate şi neautorizate din pădurilor României

  27 noiembrie 2019
  interpelare, Serviciu public de alertă 112 şi cazul furturilor din pădurile României

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea pe care doresc să o adresez de fapt Ministerului Apelor şi Pădurilor este legată de măsurile întreprinse de minister pentru stoparea tăierilor ...

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Amendamentul propus este la art. 46 alin. (4) şi spune următorul lucru: "Personalul silvic pensionat la vârsta standard beneficiază de o gratificaţie egală cu ...

  19 noiembrie 2019
  întrebare, Situaţia raporturilor consulare stabilite între domnul Nicolae Tică şi Secţia Consulară a României la Londra privind respectarea unor hotărâri judecătoreşti

  19 noiembrie 2019
  întrebare, Situaţia întârzierii eliberării avizelor de practică de către Ministerul Sănătăţii sau alt organ competent, în urma examinării de către Comisia mixtă constituită confrom Hotărârii nr.764/2017 pentru aprobarea Normelor privind recunoaşterea diplomelor, ...

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 616/2019 Propunere legislativă privind abrogarea dispoziţiilor care reglementează posibilitatea pensionării anticipate a personalului de specialitate juridică din sistemul judiciar

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 549/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, precum şi a Legii nr.194/2011 privind combaterea operaţiunilor cu produse susceptibile de a avea efecte psihoactive, altele decât cele prevăzute de acte normative în vigoare

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 570/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 569/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre dezastrul ecologic din pădurile Bucovinei şi despre tragedia care a avut loc de curând în Maramureş, unde ...

  22 octombrie 2019
  interpelare, Revenire la interpelarea nr. 2125B/din data 19.02.2019 având ca obiect "Procedura de autorizare a Ministerului Mediului a operatorilor eonomici care desfăşoară operaţiuni de gestiune a deşeurilor în judeţul Suceva"

  22 octombrie 2019
  interpelare, Măsurile întreprinse pentru stoparea tăierilor ilegale de lemn din judeţul Suceava

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 606/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.226 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  21 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule vicepreşedinte. Una singură voi adresa şi se referă la deversările de reziduuri din staţiile de epurare din Bazinul Siret. Şi mă voi referi la cazul staţiei de epurare din ...

  16 octombrie 2019
  întrebare, Specificaţiile tehnice ale obiectivului Parcul Industrial Slatina în suprafaţa totală de 31,25 ha şi necesarul real al acestuia în vederea extinderii drumului de acces pentru care s-a solicitat suprafaţa de 1.893.877 mp. (aprox 200 ha)

  14 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 62/2020 Proiect de Lege pentru modifcarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei domestice

  8 octombrie 2019
  interpelare, Deversările de reziduuri din staţiile de epurare. Cazul staţiei de epurare din mun. Câmpulung Moldovenesc, jud. Suceava

  8 octombrie 2019
  interpelare, Cardul european de sănătate. Aspecte procedurale privind modalitatea aliberării acestui document şi costurile suportate de statul român pentru gestionarea Cardului european de asigurări sociale de sănătate (CEASS)

  7 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimată doamnă ministru, Domnule ministru, Este vorba despre o interpelare legată de situaţia parcărilor, precum şi a locurilor de oprire şi staţionare aferente ...

  3 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 440/2019 Proiectul Legii Magniţki privind instituirea unor sancţiuni în privinţa cetăţenilor străini responsabili pentru încălcarea gravă a drepturilor omului

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 378/2019 Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic la distanţă

  11 septembrie 2019
  întrebare, Stadiul aplicaţiei informatice la nivel de ANCPI

  11 septembrie 2019
  întrebare, Situaţia parcărilor precum şi a locurilor de oprire şi staţionare, aferente drumurilor publice, situate în extravilanul localităţilor de pe întreg teritoriul României

  4 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Dragi colegi, Şi Grupul parlamentar al Uniunii Salvaţi România va susţine acest proiect de lege. De fapt, cum a făcut-o şi în Comisia pentru apărare, îl considerăm şi noi un act de reparaţie morală ...

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 364/2019 Propunere legislativă privind interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter comunist

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 344/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.21 alin.(2) din Legea nr.85/2003 - Legea minelor

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 334/2019 Propunere legislativă pentru modificarea si completarea art.214 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Stimate colege, Astăzi redeschid subiectul depozitului de gunoi pe care Consiliul Judeţean Suceava l-a construit cu fonduri europene în pasul bucovinean ...

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 328/2019 Proiect de Lege privind modificarea Legii nr.248 din 20 iulie 2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 288/2019 Propunere legislativă pentru desfiinţarea Secţiei pentru investigarea infracţiunilor din justiţie din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 278/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.257 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 287/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal şi pentru modificarea Legii nr.169/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre organizarea iarăşi dezastruoasă a alegerilor europarlamentare pentru românii din străinătate şi ...

  4 iunie 2019
  interpelare, Suplimentarea fondurilor structurale PNDR pentru Submăsura 6.3 - ”Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”

  4 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 266/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

  4 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 267/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.458/2002 privind calitatea apei potabile

  7 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România, precum şi a Legii nr.176/2018 privind internshipul

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Şi Grupul USR va susţine adoptarea acestui proiect de lege. În România sunt foarte multe zone defavorizate. Ştim foarte bine că zona montană este o zonă ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Aş dori să salutăm un al doilea grup de profesori şi elevi, de la Colegiul Tehnic Energetic din Bucureşti, care ne ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Aş dori să salutăm prezenţa unui grup de elevi şi profesori de la Colegiul Tehnic Energetic din Bucureşti. Se află la lojă. Face parte din Programul ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre proiectul de legătură feroviară între Gara de Nord şi Aeroportul Otopeni. Doamnelor şi domnilor ...

  3 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre situaţia lamentabilă în care continuă să se afle azi Poşta Română. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre un proiect absurd şi construit din fonduri europene, care ar putea afecta în cel mai înalt grad ...

  26 martie 2019
  interpelare, Starea de degradare a Vămii Siret și finanțarea acestui punct de trecere a frontierei

  26 martie 2019
  interpelare, Conectivitatea între România-Bulgaria și România-Serbia. Stadiul proiectelor pentru podurile Nikopol-Turnu Măgurele și Silistra-Călărași. Infrastructura feroviară România-Bulgaria/România-Serbia

  26 martie 2019
  interpelare, ”Dosarul Țăndărei”, unul din cele mai mari dosare de trafic de copii din Europa

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 199/2019 Proiect de Lege pentru Programul Naţional Prima Lumină

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 194/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii protecţiei mediului nr.137/1995

  25 martie 2019
  întrebare, Numărul de cărţi de Identitate provizorii emise în temeiul dispoziţiilor OUG 97/2005 art.20 (1) lit. c) " în cazul cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, care locuiescu temporar în România", de la data întrării în vigoare a normei juridice şi ...

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 177/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 172/2019 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Colegi, Am văzut că vă pregătiţi să votaţi contra. Dacă nu este suficientă invocarea deciziei prin care legea a fost declarată neconstituţională în ansamblul ei, invoc şi Decizia nr. ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Solicităm scoaterea de pe ordinea de zi a punctului 12, şi anume, Reexaminarea Legii privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 23/2008 privind ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre vizita pe care am efectuat-o recent în Bulgaria, împreună cu membrii Comisiei pentru comunităţile de ...

  13 martie 2019
  luare de cuvânt, În declaraţia mea politică de astăzi voi vorbi despre deficitul îngrijorător de medici specialişti români şi despre şansa pe care România o are pentru a reduce acest deficit. La finele anului trecut, ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Felicitări pentru iniţiativă, doamnă deputat! Este, într-adevăr, o iniţiativă bună. Şi vreau să vă spun, tot în calitate de român din afara graniţelor, ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Dragi colegi, USR va susţine acest proiect de lege şi, dincolo de argumentele invocate deja de antevorbitorii mei, vreau să vă spun că, în calitate de român ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi voi vorbi despre situaţia profund nedreaptă în care se află unii proprietari de păduri grănicereşti din ...

  5 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 107/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

  4 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 384/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii statutului asistentului social în România nr.466/2004

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Grupul USR, de asemenea, a dat un vot pentru acest proiect de lege, atât aici, cât şi la întâlnirea din Comitetul liderilor, un vot foarte important, de o ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, "Solicit Guvernului instituirea votului electronic pentru românii din străinătate, în contextul viitoarelor alegeri ce vor ...

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, "Vreau o şcoală ca afară!". Sau despre nevoia urgentă de a asigura tuturor şcolilor şi grădiniţelor standarde minime de ...

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 75/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  19 februarie 2019
  interpelare, Procedura de autorizare a Ministerului Mediului a operatorilor economici care desfășoară operațiuni de gestiune a deșeurilor în județul Suceava

  19 februarie 2019
  interpelare, Practicile ilegale de taxi din zona aeroporturilor și unificarea sistemelor de apelare a acestor servicii în aeroporturile cu regim internațional din România

  19 februarie 2019
  interpelare, Numărul de solicitare de reîntoarcere a medicilor români aflați în străinătate înregistrate de Ministerul Sănătății și numărul de posturi ocupate efectiv de către medicii români din străinătate în urma acestor solicitări

  19 februarie 2019
  interpelare, Care este motivul pentru care minisitrul afacerilor interne nu a prezentat nici un raport privind activitatea Direcției Generale de Protecție Internă, așa cum ar fi trebuit, conform Legii nr. 194 din 27 iulie 2017?

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 153. Dragi colegi, Aeroportul Henri Coandă, din Bucureşti este o poartă de intrare în România. Din păcate, în momentul de faţă, nu arată deloc bine şi ştiţi foarte bine că transferul de la ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi ultimul amendament. Alocarea sumei de 900.000 mii lei pentru Fondul de urgenţă pentru închiderea depozitelor de gunoi neconforme. Stimaţi colegi, Gropile de gunoi din România, dar mai ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. La punctul 6. Alocarea sumei de 500 mii lei pentru Programul Naţional de Îmbunătăţire a Calităţii Aerului - Amenajări de parcuri în zonele urbane ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 6, da. Propunem alocarea a 500 mii lei sau în baza necesităţilor calculate, pentru sprijinirea activităţii producătorilor apicultori din România. Dragi colegi, România este al patrulea - şi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Nr. 6.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nu-mi găsesc amendamentul. Să-mi găsesc amendamentul.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Marginal 1.181. Stimaţi colegi, Foarte multe dintre blocurile de locuinţe din marile oraşe ale ţării arată nu doar dezolant, dar prezintă şi un nivel foarte scăzut al performanţei ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Alocarea sumei de 300 mii lei, sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru acţiuni de sprijinire a diasporei româneşti în peninsula balcanică, în baza aceleiaşi motivaţii. Ştim că, comunităţile ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Da, 465. Mai am unul, la 470.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, ....cetăţenilor. Mulţumesc.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Propunem alocarea a 500 mii lei către Capitolul 51.01 - Autorităţi publice şi acţiuni externe pentru implementarea şi înfiinţarea "Direcţiilor pentru relaţia cu cetăţenii din diaspora" în toate ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. 465.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Poziţia 464 - Ministerul pentru Românii de Pretutindeni. Şi aici vin în ajutorul Ministerului Românilor de Pretutindeni, în scopul celor afirmate în ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Poziţia nr. 17. Se propune alocarea sumei de 500 mii lei sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru regularizarea râurilor cu risc de inundaţii ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi vă dau posibilitatea să reveniţi asupra votului anterior. Propun alocarea sumei de 100.000 mii lei sau în baza necesităţilor pentru finalizarea tronsonului II a pârtiei de schi Rarău. Dragi ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Poziţia 5.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Marginal 13, Capitolul bugetar 51.01 - Alocarea sumei de 250.000 de lei sau în baza necesităţilor deja calculate, pentru înfiinţarea unui Centru de asistenţă ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Poziţia 1. Ministerul Educaţiei trebuie să facă mai mult pentru sprijinirea elevilor în orientarea profesională, alegerea carierei, să fie asigurate fondurile necesare ...

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea politică de astăzi se referă la Proiectul de Lege nr. 575/2017 care propune completări şi modificări ale cadrului legislativ privind ...

  7 februarie 2019
  întrebare, Numărul cererilor de eliberare a Certificatelor de conformitate depuse de profesiile reglementate din România sub egida Ministerului Justiţiei şi instituţiilor corespondente acestuia şi numărul de solicitări pentru a se întoarce în România cu reîncadrare ...

  7 februarie 2019
  întrebare, Numărul cererilor de eliberare a Adeverinţelor de Conformitate depuse de cadrele didactice din România şi numărul de solicitări pentru a se întoarce în România cu reîncadrare a cadrelor didactice române din străinătate

  7 februarie 2019
  întrebare, Numărul cererilor de eliberare a Certificatelor de conformitate depuse de profesiile medicale reglemenate din România şi numărul de solicitări pentru a se întoarce în România cu reîncadrare în aceste profesii

  7 februarie 2019
  întrebare, Numărul cererilor de eliberare a certificatelor de conformitate depuse de profesiile reglementate din România aferente Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice şi instituţiilor corespondente acestuia şi numărul de solicitări pentru a ...

  7 februarie 2019
  întrebare, Suprafaţa totală de teren cadastrat şi UAT-uri cadastrate sau în curs de cadastrare prin şi afara programului PNCCF

  7 februarie 2019
  întrebare, Numărul de cadre didactice care au migrat din sistemul public de învăţământ preuniversitar către sistemul preuniversitar privat din România din 2007 până în prezent

  7 februarie 2019
  întrebare, Procedura de înscriere la Ministerul Economiei, Comerţului şi Relaţiilor cu Mediul de Afaceri a operatorilor economici care desfăşoară operaţiuni de valorificare a deşeurilor

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, Astăzi doresc să vă aduc în atenţie o situaţie absolut nedreaptă şi revoltătoare pentru 60 de localităţi din judeţul Suceava, ...

  22 ianuarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 6/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Educaţiei Naţionale nr.1/2011

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, "Tot mai mulţi români ne părăsesc definitiv. Ce e de făcut?" Doamnelor şi domnilor deputaţi, În această sesiune ...

  19 decembrie 2018
  întrebare, Stadiul plăților drepturilor salariale inclusiv al orelor suplimentare prestate de angajații CFR MArfă în cursul ultimilior doi ani

  10 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 73/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 728/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 85/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 730/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  20 noiembrie 2018
  interpelare, Situația deficitului de medici specialiști români. Stadiul soluționării dosarelor de autorizare a medicilor din Republica Moldova

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 689/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art V din Ordonanţei Guvernului nr.17 /2015 privind reglementarea unor măsuri fiscal-bugetare şi modificarea şi completarea unor acte normative

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc. Doamna Tamara Ciofu, PSD. Se pregăteşte doamna Mihaela Huncă, de la neafiliaţi.

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimate colege, Stimaţi colegi, "Instituţiile statului român din diaspora trebuie să încurajeze implicarea românilor în viaţa politică a ţărilor-gazdă, ...

  31 octombrie 2018
  întrebare, Derularea votului electronicexercitat cu prilejul adoptării O.U. nr.93/2003 " pentru exercitarea votului prin mijloace electornice la referendumul naţional privind revizuirea Constituţiei" având ca emitent Guvernul României, Publicată în Montorul Oficial ...

  31 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 168/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.32 din Ordonanţa de Urgenţă nr.114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziţii publice în domeniile apărării şi securităţii

  23 octombrie 2018
  interpelare, Strategia Ministerului Educaţiei Naţionale în ceea ce priveţte sprijinirea elevilor olimpici - participanţi la concursurile internaţionale. Sprijinul concret acordat elevului olimpic al Colegiului Naţional "Ştefan cel Mare", care a câştigat medalia de ...

  23 octombrie 2018
  interpelare, Situaţia Gărilor din România, cu accent deosebit pe Gara CFR Sinaia

  23 octombrie 2018
  interpelare, Stadiul Proiectului de Master planul General de Transport privind legătura feroviară directă între Bucureşti (Gara de Nord) şi Aeroportul Otopeni

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea de astăzi are ca subiect ieşirea Marii Britanii din Uniunea Europeană şi consecinţele acesteia asupra României. Doamnelor şi domnilor ...

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP746/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Protecţiei Mediului nr.137/1995

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  12 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP535/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii concediului paternal nr.210/1999

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, ... pe termen mediu şi lung. În caz contrar, este de aşteptat ca ţara noastră să rămână a nimănui, iar România să nu fie decât o imensă diaspora. Vă mulţumesc. Nicolae-Daniel Popescu, deputat de ...

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi are ca temă deficitul de forţă de muncă din România, în contextul plecării tot mai multor români ...

  10 octombrie 2018
  întrebare, Situaţia unităţilor de învăţământ preşcolare, primare, gimnaziale şi pregătirea acestora pentru anotimpul rece.

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP527/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.207/2015 privind Codul de procedură fiscală

  9 octombrie 2018
  întrebare, Stadiul înfiinţării şi activităţii Consulatului General al Romăniei în Stuttgart.

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 509/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente, pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  25 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 489/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii adopţiei nr.273/2004

  19 septembrie 2018
  întrebare, Situaţia unităţilor publice şi serviciilor din Aeroportul Internaţional Henri Coandă, Bucureşti

  19 septembrie 2018
  întrebare, Numărul de certificate de naştere emise pentru copiii născuţi din cep puţin un cetăţean român, în diaspora, din anul 2007 şi până la data prezentei, defalcate pe ani şi ţări

  12 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia mea de astăzi are ca subiect îmbunătăţirea votului prin corespondenţă pentru românii din diaspora. Doamnelor şi domnilor deputaţi, În sesiunea ...

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 648/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 664/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  19 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 13/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului

  10 iulie 2018
  întrebare, 1.Care sunt principalele obstacole întâmpinate în procesul transcrierii actelor de stare civilă emise de diverse state din spațiul comunitar/extracomunitar de către serviciile publice comunitare de evidența a persoanelor din România, defalcat pe ...

  10 iulie 2018
  întrebare, 1.Principalele obstacole întâmpinate în procesul transcrierii actelor de stare civilă emise de diverse state din spațiul comunitar/extracomunitar de către serviciile publice comunitare de evidența a persoanelor din România, defalcat pe țari/ani/tipul de ...

  10 iulie 2018
  întrebare, Situația aplicării Programului Național de Cadastre și Carte Funciară (PNCCF)

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  27 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 652/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.189 din 9 decembrie 1999 privind exercitarea iniţiativei legislative de către cetăţeni

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 370/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  11 iunie 2018
  întrebare, Stadiul negocierii convenţiei bilaterale de asigurări sociale între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord având în vedere noile realităţi marcate de situaţia BREXIT-ului

  11 iunie 2018
  întrebare, Nivelul investiţiilor din punctele de trecere a frontierelor rutiere din România

  11 iunie 2018
  întrebare, Care sunt iniţiativele de organizare de cursuri de limbă, cultură şi civilizaţie română ce le aveţi în vedere în centrle universitare şi şcolile din oraşele cu comunităţi româneşti din Marea Britanie

  11 iunie 2018
  întrebare, Stadiul negocierii convenţiei bilaterale de asigurări sociale între România şi Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord având în vedere noile realităţi marcate de situaţia BREXIT-ului

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 665/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Declaraţia mea politică de astăzi are ca temă construcţia Autostrăzii A8 - Târgu Mureş-Iaşi-Ungheni. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Cu puţin timp în urmă, câteva grupuri ale societăţii ...

  30 mai 2018
  interpelare, Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la interpelarea nr. 1269B din data de 12.03.2018

  30 mai 2018
  interpelare, Situația aplicării Legii 156/26.07.2000 privind protecția cetățenilor români care lucrează în străinătate

  30 mai 2018
  interpelare, Situația muncitorilor români în industria prelucrării cărnii din Germania

  30 mai 2018
  interpelare, Evaluarea deficitului de pe piața forței de muncă pe sectoare și ocupații

  30 mai 2018
  interpelare, Modificări propuse în cazul compensației pentru chirie aplicabilă polițiștilor

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  29 mai 2018
  întrebare, Respectarea termenului de primire a răspunsului la întrebarea nr.2707A din data de 20.12.2017

  23 mai 2018
  întrebare, Măsuri concrete ce s-au luat în realizarea Obiectivului nr.3) punctul 1 Măsuri - Susținerea proceselor de integrare și apărarea drepturilor românilor din afara granițelor, din documentul Strategia Națională pentru Românii de Pretutindeni pentru perioada ...

  23 mai 2018
  întrebare, Care este procedura agreată în cadrul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni pentru înscrierile etnicilor români și a românilor din diaspora în programul ”ARC” ediția 2018 și în ce medii ați popularizat această procedură având în vedere specificul ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, BP312/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Hotărârii nr.30 din 23 iunie 1993 privind organizarea şi funcţionarea Comisiei comune pemanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 367/2018 Propunere legislativă privind autorizaţia sanitară de funcţionare pentru cabinetele mobile de medicină dentară

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 450/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 215 din 23 aprilie 2001 privind administraţia publică locală

  17 aprilie 2018
  interpelare, Stadiul burselor de studiu acordate etnicilor români din provinciile istorice prin intermediul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni

  17 aprilie 2018
  interpelare, Stadiul burselor de studiu acordate etnicilor români din provinciile istorice și diasopra

  17 aprilie 2018
  interpelare, Situația aplicării programului de finanțare ”DIASPORA sTART-UP”, AP3/Prioritatea de investiții -8iii/Obiectiv Specific (O.S.) 3.7 Creșterea ocupării prin susținerea întreprinderilor cu profil nonagricol din zona urbană. Aspecte controversate din ghidul ...

  17 aprilie 2018
  interpelare, Măsurile MAI pentru eficientizarea luptei împotriva traficului de ființe umane

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 357/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  întrebare, Termen depășit 2703A/20.12.2017 - Lista investițiilor de tip Greenfield / Brownfield

  29 martie 2018
  întrebare, Selecția pentru târgurile și expozițiile internaționale

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Popescu Nicolae-Daniel. Mulţumesc.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se referă la traficul de persoane. Mesajul pe care vreau să-l transmit azi este acela că România ...

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 166/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea pensiilor speciale

  26 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.42, alin.(4) din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  12 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea este adresată Guvernului României, doamnei prim-ministru Viorica Dăncilă, şi are ca obiect "Programul de celebrare a Centenarului Marii Uniri ...

  12 martie 2018
  interpelare, Programul Celebrare Centenar România 2018

  12 martie 2018
  interpelare, Modificări propuse în cazul compensaţiei pentru chirie aplicabilă poliţiştilor

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 277/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.34 din Legea drepturilor pacientului nr.46/2003

  15 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 31/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.77 din Legea nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 330/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.180 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 464/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.35 alin.(2) din Legea nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 343/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea Depozitului Electronic Naţional al Lucrărilor Ştiinţifice

  20 decembrie 2017
  întrebare, Selecţia pentru târgurile şi expoziţiile internaţionale

  20 decembrie 2017
  întrebare, Pregătirea profesională continuă a personalului specializat consular

  20 decembrie 2017
  întrebare, Propunerea de editare a unor manuale bilingve pentru comunităţile de români aflate în diaspora

  20 decembrie 2017
  întrebare, Stadiul implementării anumitor măsuri de tip economic enunţate în programul de guvernare

  20 decembrie 2017
  întrebare, Care este stadiul aplicării programului naţional de specializare inteligentă şi ce avantaje competitive au fost identificate în cazul fiecărei regiuni din România

  20 decembrie 2017
  întrebare, Lista investiţiilor de tip Greenfiel/Brownfield

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 329/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.5 alin.(1) din Legea nr.544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 310/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii societăţilor nr. 31/1990

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2017
  interpelare, Solicitare privind respectarea termenului de primire a răspunsului la interpelarea nr.719B din data de 31.10.2017, referitoare la "Situaţia aplicării dispoziţiilor Ordinului ministrului Finanţelor publice nr.1099/2016 şi implicaţiile acestora aspura ...

  5 decembrie 2017
  interpelare, Numărul de certificate de naştere româneşti înscrise şi emise de centrele consulare româneşti din afara graniţelor

  5 decembrie 2017
  interpelare, Situaţia Gărilor din România. Caz particular Gara de Nord Bucureşti

  5 decembrie 2017
  interpelare, Măsuri privind posibilitatea ocupării posturilor publice, vacante destinate personanului contractual şi de către românii din diaspora

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  4 decembrie 2017
  întrebare, Actualializarea Registrului Electoral pe segmentul de cetăţeni români cu domiciliul în România şi reşedinţa în străinătate cât şi pentru cei cu domiciliul şi reşedinţa în străinătate

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP674/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Concluzionez. Am fost puşi, de nenumărate ori, în situaţia de a nu putea discuta, a nu putea vota amendamentele sau de a lua decizii privind modificările aduse de aceste proiecte ...

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. USR va vota pentru adoptarea Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006. Dragi colegi, În această legislatură, este evident ...

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 276/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.234 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 503/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  22 noiembrie 2017
  întrebare, Numărul beneficiarilor compensaţiei pentru chirie aplicabilă poliţiştilor , acordată potrivit Legii 360/2002.

  14 noiembrie 2017
  întrebare, Cuantumul cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea proceselor electorale pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării.

  31 octombrie 2017
  interpelare, Situaţia aplicării dispoziţiilor Ordinului ministrului Finanţelor publice nr.1099/2016 şi implicaţiile acestora asupra cetăţenilor români aflaţi în afara graniţelor ţării

  31 octombrie 2017
  interpelare, Situaţia Gărilor din România. Caz particular Gara CFR Suceava (Burdujeni)

  31 octombrie 2017
  interpelare, Numărul românilor din diaspora şi modalitatea de determinare a acestui număr

  23 octombrie 2017
  întrebare, Clarificarea unor dispoziţii aplicabile privind asocierea în agricultură, conţinute în înscrisuri ale APIA şi legislaţia conexa

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  3 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2018 Propunere legislativă privind regimul cumulului pensiilor de serviciu din sistemul public de pensii cu unele categorii de venituri salariale sau asimilate salariilor

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP377/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.104/2011 privind calitatea aerului înconjurător

  13 septembrie 2017
  interpelare, Situaţie dosar viză personă fizică Ilie Hajarah, Ilie marius Daniel.

  12 septembrie 2017
  întrebare, Numărul românilor din diaspora şi modalitatea de determinare a acestui număr.

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 11/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 255/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 256/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  19 iunie 2017
  propunere legislativă, BP265/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(2) lit.a) din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  30 mai 2017
  propunere legislativă, BP224/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  16 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 282/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea articolelor 49 şi 50 din legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor şi pentru abrogarea Legii nr.357/2015 pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Popescu Nicolae-Daniel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 43 pentru cetăţenii români cu domiciliul în afara ţării, Jur ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte.