29 aprilie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere (PL-x 81/2020) ( rămas pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu 3. Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.88/2019 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.32/2015 privind înfiinţarea gărzilor forestiere; PL-x 81/2020; caracter ordinar; procedură de urgenţă; amendamente admise - 10. Dacă iniţiatorul, Guvernul României, doreşte? Vă rog.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, domnule secretar de stat. Din partea Comisiei pentru agricultură şi a Comisiei pentru muncă? Domnul preşedinte Adrian Solomon, vă rog.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015, în vederea creării unei organizări eficiente a gărzilor forestiere. Senatul a dezbătut în calitate de primă Cameră sesizată proiectul de lege şi l-a adoptat în 26 februarie 2020. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Cele două comisii au dezbătut în şedinţe separate, şi, în urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamente, redate în anexa care face parte din prezentul raport comun. Legea face parte din categoria legilor ordinare.

Ion-Marcel Ciolacu Din partea grupurilor parlamentare? Reprezentantul Grupului parlamentar al PSD? Doriţi să luaţi cuvântul? Vă rog. Domnule Solomon, vă rog, domnule preşedinte.

Adrian Solomon Mulţumesc, domnule preşedinte. Pentru clarificarea tuturor colegilor.amendamentele cuprinse în raport sunt de respingere a ordonanţei, astfel încât să rămână în vigoare forma de organizare din Ordonanţa nr. 32/2015, care nouă ni se pare mai valabilă, mai fiabilă pentru situaţia din domeniul silvic.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Reprezentantul Grupului parlamentar al PNL, domnul deputat Gheorghe Tinel, vă rog.

Tinel Gheorghe Da. Mulţumesc. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Sunt surprins de atitudinea PSD, de a respinge Ordonanţa nr. 88 care modifică Ordonanţa nr. 32/2015. Pentru că, aşa cum bine ştim, Ordonanţa nr. 32/2015 este inaplicabilă. De ce? Pentru că are aspecte de neconstituţionalitate în interiorul textului supus dezbaterii, iar Ordonanţa nr. 88 nu face altceva decât să elimine aceste aspecte de neconstituţionalitate. Nu văd de ce PSD susţine menţinerea în continuare a Ordonanţei nr. 32, în condiţiile în care există decizii ale Curţii Constituţionale - şi mă refer aici la Decizia nr. 818/2017 care spune că reevaluarea activităţii şi a conduitei unui funcţionar public ţine de statutul acestuia şi, prin urmare, trebuie reglementat potrivit art. 73 din Constituţie. Ca să fiu foarte explicit. Ordonanţa nr. 32 avea aspecte de neconstituţionalitate, în sensul că introducea acel criteriu de integritate care era discriminatoriu pentru personalul silvic. Mai mult. În momentul de faţă, inaplicabilitatea legii e datorată şi faptului că există două structuri centrale cu aceleaşi atribuţii - Direcţia Generală a Pădurilor şi Garda Naţională Forestieră. Nu pot exista două structuri cu aceleaşi competenţe profesionale. Ordonanţa nr. 88 vine să elimine tocmai aceste paralelisme funcţionale. Deci, eu cred că este o gravă eroare a PSD, că respinge Ordonanţa nr. 88 şi lasă să funcţioneze în continuare Ordonanţa nr. 32 care nu poate fi aplicată. Aţi aprobat, săptămâna trecută, domnule preşedinte, prin PL-x 506, Legea privind gospodărirea durabilă a pădurilor. Aţi aprobat-o ca lege ordinară, deşi, în plen, amendamentul propus de USR transforma legea, din lege ordinară în lege organică. Astăzi veniţi la votul final şi reintroduceţi pe ordinea de zi textul de lege propus săptămâna trecută ca lege organică. Să mă ierte Dumnezeu, dar este neconstituţional, domnule preşedinte! Legea a venit de la Senat ca lege ordinară şi pleacă de la Camera Deputaţilor, spre promulgare, ca lege organică. Exact contrar deciziilor Curţii Constituţionale. Deci, din punctul acesta de vedere, nu înţeleg atitudinea PSD, care se joacă de-a legiferarea. Nu înţeleg de ce vă cramponaţi de a menţine Ordonanţa nr. 32 în forma în care ea nu poate fi aplicată în momentul de faţă, iar, pe de altă parte, în spaţiul public vă tot erijaţi în susţinătorii, apărătorii fondului forestier naţional, ai pădurii româneşti. Păi, haideţi să hotărâm odată! Dacă vreţi, într-adevăr, să venim în sprijinul celor care gestionează, administrează fondul forestier naţional, haideţi să le facem legi care pot fi aplicate! Grupul Partidului Naţional Liberal va vota împotriva raportului de respingere. Şi cred că va trebui găsită o soluţie de a ataca la Curtea Constituţională Ordonanţa nr. 32/2015. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului USR? Vă rog, domnule deputat.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimate colege, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al USR va vota împotriva iniţiativei Guvernului, din decembrie 2019, de a desfiinţa Garda Naţională Forestieră. Ieri, după dezbaterile din Comisia pentru agricultură şi silvicultură din Camera Deputaţilor, iniţiativa a primit un raport negativ. Tot un raport negativ a primit şi după dezbaterile din comisia de specialitate din Senat. Şi nu degeaba. Practic, prin acest OUG - ca să înţelegem cu toţii ce se întâmplă - prin OUG nr. 88/2019, Guvernul a îngropat din faşă, practic, Proiectul Gărzii Forestiere Naţionale. În primul rând, eliminarea din pix a acestei instituţii care ar fi trebuit să coordoneze gărzile forestiere din teritoriu, dându-le acestora o forţă mult mai mare, este o mare eroare. Nu este în regulă ca activitatea gărzilor forestiere să fie controlată din pixul unui secretar de stat numit politic în Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor. Prin acelaşi act normativ a mai fost abrogat din lege şi numărul de posturi pentru gărzile forestiere, urmând ca acesta şi numărul mijloacelor de transport să fie redimensionate prin hotărâre de Guvern. Există, aşadar, marele risc al reducerii personalului gărzilor forestiere, şi aşa subdimensionat. Cu titlu de exemplu - pentru că îmi desfăşor o parte din activitatea parlamentară în judeţul Suceava - Garda Forestieră Suceava funcţionează cu un număr insuficient de angajaţi,deşi fondul forestier ocupă aproape 50% din suprafaţa judeţului Suceava, adică aproximativ 422.000 de hectare. Aceasta reprezintă aproximativ 7% din întregul potenţial silvic al României, judeţul ocupând, din acest punct de vedere, locul I pe ţară. Cu aceste cifre în minte, vă rog să vă gândiţi că Garda Forestieră Suceava, cea mai mare din ţară ca suprafaţă administrată, având în competenţă judeţele Suceava, Botoşani, Iaşi, Bacău şi Neamţ, are, conform datelor din martie 2020, un număr de - atenţie - 62 de angajaţi! Aceasta, deşi în schema de personal din Hotărârea de Guvern nr. 743/2015 se prevede un număr de 85 de angajaţi pentru Garda Forestieră Suceava, iar modificările aduse ulterior prin Legea nr. 159/2017 - numărul de angajaţi a crescut cu 39%, adică la peste 140. Conform aceleiaşi modificări din 2017, numărul maxim de posturi pentru gărzi în toată ţara a fost ridicat la 1.007, din care 935 erau posturi pentru personalul silvic cu atribuţii de control şi implementare. Asta este doar pe hârtie, dragi colegi, pentru că, în realitate, gărzile forestiere din ţară au doar 350 de inspectori silvici. Un număr mult sub cel necesar pentru a fi şi eficient. Aşadar, cum înţelegem noi să luptăm împotriva defrişărilor ilegale şi infracţiunilor silvice? În niciun caz prin desfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale şi subdimensionarea gărzilor forestiere teritoriale. USR va vota, aşadar, împotriva acestei iniţiative. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Văd o solicitare din partea Grupului PRO Europa. Doamna deputat Podaşcă Gabriela-Maria. Vă ascultăm, doamnă deputat. Alo! Dacă nu este, trecem la Grupul parlamentar al USR. Domnul Zainea Cornel.

Cornel Zainea Doamnelor şi domnilor deputaţi, Astăzi avem iarăşi ocazia, în calitate de parlamentari, de a face un lucru concret în lupta cu mafia lemnului. Această ultimă alăturare de cuvinte, mafia lemnului, se apropie de 100.000 de rezultate returnate de Google. Dar suntem în situaţia paradoxală de a avea mafie fără a avea mafioţi. De aceea, este nevoie de o instituţie similară DNA, dedicată infracţiunilor silvice, şi nu numai, proiect al USR pe care sperăm să-l avem în sfârşit la vot, săptămâna viitoare. Până atunci, suntem chemaţi să votăm, astăzi, acest proiect de lege pentru aprobarea unei idei năstruşnice, a ministrului mediului, Costel Alexe, care duce, practic, la desfiinţarea Gărzii Forestiere Naţionale, prin golirea de conţinut a atribuţiilor acesteia. Conform acestei ordonanţe, organizarea şi funcţionarea gărzilor forestiere locale se stabilesc prin hotărâre de Guvern. La fel şi numărul de posturi sau al mijloacelor de transport necesare. Practic, un număr restrâns de oameni - ministrul, nişte consilieri şi secretari de stat - pot decide resursele care sunt alocate în lupta pe care această instituţie trebuie să o ducă împotriva infracţiunilor silvice. Mafia lemnului, de care vorbeam la început, există nu numai în menţiunile noastre. Ea este reprezentată de grupurile de interese care împiedică adoptarea, în România, de legi pentru protecţia cu adevărat durabilă a pădurilor. Aceste grupuri determină voinţa politică sau lipsa voinţei politice, în funcţie de context. Altfel, care ar fi motivele pentru care parlamentarii, care au misiunea de a fi legiuitori, amână la nesfârşit intervenţia fermă asupra tăierilor ilegale de păduri, o chestiune cerută de o ţară întreagă? Săptămâna trecută, liderul de grup al PNL acuza USR că nu ar avea iniţiativă în lupta cu mafia pădurilor. Era o minciună. Dovada - cererea de înfiinţare a DNA-ului pădurilor. Azi vedem că PNL are iniţiativă, dar nocivă. Care e visul oricărui mafiot? Visul oricărui mafiot e să poată controla oamenii cu putere de decizie în domeniul în care el îşi desfăşoară afacerile. Cu cât mai puţini inspectori, cu atât mai uşor. Demascăm ipocrizia PNL şi vom vota pentru respingerea acestei ordonanţe. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului PMP, domnul Movilă Petru.

Petru Movilă Bună ziua, stimaţi colegi! Acest proiect de lege este încă o ocazie ca românii să vadă demagogia partidelor parlamentare, privind protejarea pădurilor din România, protejarea fondului forestier. Poate că această ordonanţă nu este sau nu a fost de la început un document perfect, nu a fost un document complet, dar în comisiile de specialitate, mai ales în comisiile de fond, toţi cei care au fost prezenţi acolo, inclusiv colegii care au vorbit mai devreme şi reprezintă grupurile parlamentare, puteau să aducă amendamente, să facă tot ce au spus, astfel încât acel proiect de lege, acea Ordonanţă de urgenţă nr. 88 să capete forma pe care şi-au dorit-o şi să corespundă afirmaţiilor. Este, cât se poate de clar, din nou, o demagogie ieftină. Este, cât se poate de clar, din nou, o tranzacţie interpartinică privind aceste voturi. Pentru că - încă odată spun - raportul de la comisiile de specialitate şi votul în plenul Camerei Deputaţilor, astăzi, trebuiau să arate clar un proiect de lege care să vină să împiedice tăierile ilegale, care să vină să aducă sancţiuni serioase pentru cei care încalcă legea, fie că vorbim de aparatul silvic, dintre funcţionarii angajaţi, sau de firme sau cetăţeni care distrug fondul forestier al României. PMP va vota împotriva respingerii ordonanţei de urgenţă, din principiul că pădurea trebuie protejată. Iar avertismentul pentru toţi cei care au vorbit astăzi fără să facă nimic pentru a proteja pădurile este că românii nu vor uita că, dincolo de vorbele frumoase pe care le-aţi spus, v-aţi bătut încă o dată joc de un proiect de lege care vine să salveze pădurile româneşti. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamna deputat Pană Doina. Da, doamna Pană. Da, doamna deputat. Doamna Doina Pană, vă ascultăm.

Adriana-Doina Pană Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Perfect.

Adriana-Doina Pană Mulţumesc. Încep prin a mă adresa PNL cu afirmaţia că minciuna şi manipularea au şi ele limite. Prin expunerea pe care au prezentat-o era ca şi cum noi nu respectăm deciziile Curţii. Ca şi cum, vai de mine, o măsură extraordinar de importantă luată de ministrul mediului, noi ne batem joc de ea. E o minciună şi o manipulare. Garda Naţională Forestieră este singura structură de control împotriva tăierilor ilegale care există în România. A o desfiinţa şi a o pune în pixul unui om, mie mi se pare o fărădelege fără margini. Şi pe ce motiv? Pe motivul că există două direcţii generale?! Păi, n-au atribuţii identice. Pentru că Garda se ocupă strict de tăierile ilegale, pe lângă alte atribuţii, dar asta este principala atribuţie a Gărzii. Normal, noi trebuie să creştem rolul Gărzii Naţionale. N-ar fi rău, stimaţii colegi de la PNL să se gândească şi să vină cu propunerea pe care noi o susţinem 100%, dacă nu, eventual o să venim noi, să nu mai fie direcţie generală în structura ministerului, ci să fie o instituţie de sine stătătoare, coordonată de minister, de genul Gărzii de Mediu. Nu văd cu ce este mai importantă Garda de Mediu decât o Gardă Naţională Forestieră. Şi, în încheiere, pentru cineva care se exprima şi în şedinţa de plen trecută, şi altcineva în şedinţa de astăzi, că toată lumea vorbeşte de păduri şi n-a făcut nimic. Vreau să subliniez un aspect. Toate măsurile ce s-au luat împotriva tăierilor ilegale în România au semnătura PSD. Este singurul partid! Şi când spun asta mă refer la Radar, mă refer la 112, mă refer la noul Cod silvic, să dispară monopolul, mă gândesc la noua Lege a contravenţiilor silvice, la parteneriatul semnat cu STS, încât să se dezvolte sistemul informatic SUMAL, Radarul, Inspectorul, să fie sisteme GPS pe maşini. Deci toate aceste măsuri le-a luat PSD, şi bineînţeles că PSD, pe bună dreptate, nu va fi de acord cu această ordonanţă prin care să desfiinţăm Garda Naţională Forestieră. Vă mulţumesc mult.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Mai este vreo solicitare din partea grupurilor? Nu. Dacă la titlu, intervenţii? La preambul dacă sunt intervenţii? Articolul unic. Intervenţii? La amendamentele admise, de la 1 la 10? Nu sunt intervenţii. Proiectul de lege rămâne la votul final.