6 mai 2020 – Dezbaterea Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului (Pl-x 75/2020) ( rămasă pentru votul final ).

Ion-Marcel Ciolacu 13. Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului; Pl-x 75/2020; caracter organic. Dacă din partea iniţiatorilor doreşte cineva? Dacă nu, din partea comisiei în fond are cuvântul doamna deputat... Vă rog. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, da?

Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. Camera Deputaţilor este primă Cameră sesizată. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului, republicată, în sensul instituirii funcţiei de adjunct al Avocatului Poporului specializat în domeniul drepturilor cetăţenilor români rezidenţi în străinătate. Consiliul Legislativ a avizat negativ această iniţiativă legislativă. Consiliul Economic şi Social a avizat nefavorabil proiectul de lege. Comisia pentru drepturile omului, culte şi problemele minorităţilor naţionale a avizat negativ. Comisia pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării a avizat negativ. Comisia pentru buget, Comisia pentru muncă şi Comisia pentru egalitatea de şanse nu au transmis avizul. Guvernul României nu a transmis un punct de vedere referitor la această iniţiativă legislativă, până în prezent, termenul acordat fiind 16 martie 2020. În urma dezbaterilor, membrii Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor un raport de respingere a Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, iniţiativa legislativă se încadrează în categoria legilor organice, fiind incidente prevederile art. 58 alin. (3) din Constituţia României, republicată. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc, doamnă Moagher. Domnule Ovidiu Raeţchi, aveţi cuvântul, din partea Grupului parlamentar al PNL, şi ca iniţiator. Vă rog, domnule deputat.

Ovidiu Alexandru Raeţchi Mulţumesc. Mă auziţi?

Ion-Marcel Ciolacu Da. Perfect!

Ovidiu Alexandru Raeţchi Stimaţi colegi, Ca parlamentar de diaspora, în mandatul trecut am aflat de la românii de peste hotare că au nevoie, atunci când trebuie să interacţioneze cu instituţiile statului român, de o îndrumare elementară, de informaţii de bază privind autorităţile locale sau ministerele la care trebuie să apeleze. Nu toate problemele se limitează la Ministerul Afacerilor Externe. Avem în diaspora români care solicită ajutor în probleme privind dreptul muncii, privind pensii, privind procese. Petiţiile şi apelurile acestor oameni se pierd adesea între instituţii care nu au o atribuţie clară de a le răspunde, deşi solicită lucruri simple şi perfect legale. Din acest motiv, am propus soluţia unui specialist, în diaspora, în cadrul Avocatului Poporului. Rolul lui ar fi să preia petiţiile românilor din diaspora, să le dirijeze exact către instituţiile abilitate, să se asigure că statul român răspunde legal şi în timp şi să-i sfătuiască pe cetăţenii de peste hotare către cine şi cum să se îndrepte, pentru a nu avea senzaţia că România le-a întors spatele. Este o soluţie simplă şi corectă. Şi fac un apel la colegii din toate partidele, să nu păcătuiască faţă de diaspora, spunând nu acestei iniţiative. Dacă sunt lucruri de îndreptat, o putem face oricând împreună. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al USR, domnul Popescu Nicolae-Daniel. Vă ascultăm. Domnule deputat, vă ascultăm.

Nicolae-Daniel Popescu Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul USR susţine această iniţiativă legislativă, prin care practic un adjunct al Avocatului Poporului ar putea veni exclusiv în apărarea şi în sprijinul cetăţenilor români rezidenţi în diaspora, mai ales în cazul în care aceştia se consideră victime ale unor abuzuri din partea instituţiilor române, aşa cum a spus şi iniţiatorul proiectului. În momentul de faţă, eventualele abuzuri ale reprezentanţelor diplomatice româneşti asupra cetăţenilor români sunt verificate tot de MAE. Şi în această legislatură au fost ridicate diverse întrebări privind obiectivitatea soluţionării acestora. La ora actuală sunt peste 6 milioane de cetăţeni români din diaspora care au posibilităţi reduse de a interacţiona cu administraţia din România. De aceea, noi vom vota împotriva respingerii acestei iniţiative. Şi îi rugăm şi pe ceilalţi colegi parlamentari să facă la fel. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Grupului parlamentar al PMP, domnul Constantin Codreanu.

Constantin Codreanu Mulţumesc, domnule preşedinte. Distinşi colegi, În cei peste 3 ani de mandat ca deputat de diaspora şi preşedinte al Comisiei pentru comunităţile de români din afara graniţelor ţării, am avut peste 100 de intervenţii de la această tribună parlamentară, în care vorbeam despre soluţii concrete pentru... (Vociferări.) De 3 ani, exact. De peste 3 ani am avut peste 100 de intervenţii cu soluţii concrete pentru românii din afara graniţelor ţării. Fie că vorbim despre proiecte de lege, fie că vorbim despre declaraţii politice, întrebări şi interpelări parlamentare, declaraţii ale celor două Camere ale Parlamentului sau amendamente la Legea bugetului de stat, pentru a suplimenta fondurile alocate pentru implementarea proiectelor în beneficiul românilor din afara graniţelor ţării. În acelaşi timp, am avut peste 200 de vizite în Circumscripţia electorală... (Vociferări.) ... complicat, cu mască... în Circumscripţia electorală nr. 43 - fie că vorbim despre diaspora economică, fie că vorbim despre Republica Moldova, fie că vorbim despre comunităţile istorice - şi peste tot am primit acest semnal legat de modul în care nu există nicio finalitate atunci când sunt semnalate încălcări, abuzuri sau efectiv ineficienţă din partea consulatelor şi ambasadelor României. Practic, ajungeam în situaţia în care aceste petiţii ajungeau la MAE şi solicitam MAE să se autosancţioneze, un lucru inacceptabil. Am văzut circuitul legislativ al acestui proiect legislativ, am văzut avizele negative, raportul negativ, care, în fond, au ca sistem de referinţă faptul că vorbim despre o neconstituţionalitate şi o discriminare între cetăţenii români. Vă aduc aminte că acelaşi argument era folosit atunci când vorbeam despre organizarea alegerilor precedente, prezidenţiale, atunci când celor din diaspora li s-a permis să voteze pe parcursul a două zile şi jumătate, lucru pe care ar trebui să-l repetăm la alegerile parlamentare, pentru că am ajuns astfel să soluţionăm o problemă de durată, şi anume, faptul că România exista ca antiexemplu în organizarea alegerilor de orice tip. Altfel spus, Grupul parlamentar al Partidului Mişcarea Populară - un partid care a fost, este şi va fi mereu un partener onest, constant şi consecvent pentru românii din afara graniţelor ţării -, vă invită, dragi colegi, să votaţi împotriva respingerii acestui proiect legislativ. Pentru că, gândiţi-vă, mai ales acum, în această situaţie, în care suntem toţi afectaţi de Coronavirus, inclusiv românii din afara graniţelor ţării, cât de utilă ar fi fost existenţa unui astfel de reprezentant la Avocatul Poporului, pentru a semnala acele cazuri de ineficienţă, de neimplicare a reprezentanţelor noastre diplomatice. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc.