Alexandru Stănescu

Activitate

Afiliere politică

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vot împotrivă. Alexandru Stănescu.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre dezbatere ...

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP816/2020 Propunere legislativă privind repatrierea Sfinţilor Mărturisitori Ardeleni

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar. Comisia pentru agricultură şi ...

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da, da, da. Raport asupra Proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală. În conformitate cu prevederile art. 94 din ...

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, ...183, da.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006. Comisia pentru mediu şi ...

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da?

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, E pornit?

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea zootehniei nr. 32/2019; Pl-x 463/2019. În conformitate cu prevederile art. 94 din ...

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  24 august 2020
  propunere legislativă, BP660/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.7 alin.(2) din Legea nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  24 august 2020
  propunere legislativă, BP661/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.8 alin.(2) din Legea nr.195/2018 privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie

  18 august 2020
  propunere legislativă, BP650/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii viei şi vinului în sistemul organizării comune a pieţei vitivinicole nr.164/2015

  28 iulie 2020
  propunere legislativă, BP623/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2005 privind protecţia mediului

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Alexandru Stănescu. "Abţinere" la 4, restul - pentru.

  21 iulie 2020
  propunere legislativă, BP622/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.107/1996 - Legea apelor

  14 iulie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 645/2020 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.37/2005 privind recunoaşterea şi funcţionarea grupurilor şi organizaţiilor de producători, pentru comercializarea produselor agricole şi silvice

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Votez pentru, domnule preşedinte.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Votez "pentru", la ambele proiecte legislative.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, De aici încolo, da.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stănescu Alexandru - votez "pentru".

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alexandru Stănescu. Împotrivă.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Avem un raport comun. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură obişnuită, cu Proiectul de Lege pentru ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Încă o dată mulţumesc, domnule preşedinte. În 2017, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a ratificat rezoluţia prin care ziua de 20 mai a fost denumită, marcată, ca Ziua Mondială a ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apiculturii nr. 383/2013. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre ...

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 317/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006 şi pentru completarea anexei nr. 5 la Ordonanţa de urgenţă a ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Tocmai cormoranii...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, În primul rând, aş vrea să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru agricultură, pentru că au votat în unanimitate această iniţiativă legislativă. Este vorba despre plata cotizaţiilor către ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 10/2019 pentru modificarea Legii nr. 52/2015 privind aprobarea plăţii anuale a ...

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 286/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 298/2020 Proiectul Legii laptelui şi a produselor lactate

  6 mai 2020
  propunere legislativă, BP319/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Contra, domnule preşedinte!

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 179/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Avem un raport comun suplimentar. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea spre reexaminare, la Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură, a Proiectului de Lege pentru modificarea ...

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, vreau să le urez şi eu colegilor noştri care poartă numele Sfântului Gheorghe, la mulţi ani. Avem raport comun asupra Proiectului de Lege privind ...

  13 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2020 Proiect de Lege privind instituirea unui ajutor de stat pentru acordarea de despăgubiri producătorilor agricoli afectaţi de fenomene meteorologice nefavorabile

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alexandru Stănescu, Olt. Votez pentru cele şase proiecte legislative şi pentru cele două amendamente. Vot pentru.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alexandru Stănescu. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 356/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 290/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.641 din Legea nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, BP79/2020 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.16/1991 privind sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  11 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 41/2020 Proiect de Lege privind gestionarea deşeurilor nepericuloase compostabile

  23 ianuarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 310/2020 Proiect de Lege privind utilizarea, conservarea şi protecţia solului

  17 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 194/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.296/2004 privind Codul consumului

  17 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 195/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea şi serviciile de piaţă

  16 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 183/2020 Proiect de Lege privind camerele pentru agricultură, piscicultură, silvicultură şi dezvoltare rurală

  10 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 178/2020 Proiect de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult

  4 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 651/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

  26 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului ...

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 188/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru deblocarea procesului de restituire a terenurilor către foştii proprietari

  18 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 65/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  11 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 42/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  7 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 38/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2018 privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  7 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii muntelui nr.197/2018

  25 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 642/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006 şi pentru completarea anexei nr.5 la Ordonanaţa de urgenţă nr.57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 34/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.18 din Ordonanţa Guvernului nr.28/2008 privind registrul agricol

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 369/2019 Propunere legislativă privind modificarea articolului 24, alin.1, secţiunea 2, din Legea Nr.215/2001 - Legea Administraţiei Publice Locale

  12 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 32/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  11 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 640/2019 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine din rasele Bazna şi/sau Mangaliţa pentru activitatea de reproducţie

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Şi am o notă pentru Departamentul Legislativ. La nr. crt. 13, pct. 3, art. 11 alin. (5) lit. a) s-a strecurat o greşeală de redactare, fiind necesară înlocuirea sintagmei "documente de ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, O notă pentru Legislativ. În ceea ce priveşte nr. crt. 5 al Raportului comun, cu referire la modificarea art. 24, pentru unitate în redactarea Legii nr. 43, cu respectarea normelor de tehnică ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ au propus, cu majoritate de voturi, adoptarea proiectului de lege cu amendamentele admise. În urma dezbaterilor, Comisia ...

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Numai puţin, numai puţin.

  24 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice. Comisia pentru învăţământ şi ...

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 519/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.287/2009 privind Codul civil

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, ... legislative pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au ...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii...

  12 iunie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare. Comisia pentru agricultură a fost sesizată ...

  30 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 507/2019 Proiect de Lege privind utilizarea voluntară a logotipului "rasă autohtonă 100% " pentru produsele de origine animală din România

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Dacă-mi permiteţi, solicităm Departamentului Legislativ să facă următoarea corectură: la nr. crt. 16 lit. a) a alin. (5) al art. 12 s-a strecurat o greşeală de redactare, fiind necesară înlocuirea ...

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind ...

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. II din Legea nr. 231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. ...

  7 mai 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 414/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia Naţională a Pădurilor - Romsilva, precum şi transmiterea, cu titlu gratuit, a acestora din domeniul privat al Statului şi administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva, în proprietatea privată a Municipiului Slatina şi în administrarea Consiliului Local al Municipiului Slatina

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, În urma dezbaterii... Numai puţin... În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu unanimitate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România". Comisia ...

  2 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 413/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

  19 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 150/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea postului de specialist în domeniul consultanţei agricole în cadrul fiecărei unităţi a administraţiei publice locale, în scopul asigurării serviciilor de consiliere agricolă pentru fermieri

  7 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 114/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  13 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 310/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  13 februarie 2019
  propunere legislativă, BP45/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.220/2018 privind transmiterea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională - vegetaţia forestieră cu funcţii specialede protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Propunerii legislative "Legea zootehniei" - Pl-x 581/2014. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Propunerea ...

  13 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 184/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr. 566/2004. Comisia pentru agricultură a fost sesizată în dezbatere ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun înlocuitor Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate, spre dezbatere în fond, în vederea reexaminării şi depunerii unui nou ...

  3 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru aprobarea ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane. Comisia pentru agricultură a fost sesizată cu dezbaterea în fond cu Proiectul de ...

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnule Simionca, vă rog. V-am văzut, vă rog.

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Fiindcă este tot un program de investiţii în zona montană, vreau să le aduc aminte colegilor mei că împreună, şi, de fapt, şi în Camera Deputaţilor, am votat Legea ...

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  29 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2015 privind înfiinţarea Gărzilor forestiere. În ...

  17 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 472/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea alin.(5) al art.5 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernuuli nr.96/2012 privind stabilirea unor măsuri de reorganizare în cadrul administraţiei publice centrale şi pentru modificarea unor acte normative

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 737/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  10 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - Codul silvic. Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru mediu au fost ...

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier naţional. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre dezbatere în fond, cu ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 34/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 392/2018 Proiect de Lege privind organizarea şi funcţionarea Academiei Române

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  7 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2018 Proiect de Lege privind completarea art.III din Legea nr.72/2011 pentru modificarea şi completarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 639/2018 Proiect de Lege privind exonerarea de la plată a unor obligaţii

  17 mai 2018
  propunere legislativă, BP409/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglentare a pieţei produselor din sectorul agricol

  17 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 569/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr.145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din sectorul agricol

  4 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 539/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei agricole nr.566/2004

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 235/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.9 alin.(2 1 ) din Ordonanţa de urgenţa a Guvernului nr.34/2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană. Comisia pentru agricultură a fost sesizată, spre ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46 din 2008 - Codul silvic. Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi, Comisia pentru ...

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 556/2018 Propunere legislativă privind stimularea prezentării gravidelor la consultaţii prenatale

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2018 Proiect de Lege pentru modificarea punctului 1 din anexa nr.1 din Ordonanţa Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 94/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, BP205/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.43/2014 privind protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice

  26 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 430/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.139/2002 privind desfiinţarea Societăţii naţionale "Cai de Rasă" - S.A. şi preluarea parimoniului acesteia de către Regia Naţională a Pădurilor

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Cinci minute - timp de dezbatere.

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 145/2014 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei produselor din ...

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  6 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 26/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea alin.(5) al art.65 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  8 ianuarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 234/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004 şi pentru abrogarea alin.(2) al art.III din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.79/2013 privind modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru modificarea literei e) a alineatului (6) al articolului 3 din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenarabile de energie

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Deci propunem eliminarea art. 16, pct. 22, eliminare.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. La PL-x 471 am făcut o dublă reglementare prin acel amendament şi propun respingerea art. 16 - Programul de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea 2017-2020. ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Mai avem o eroare materială. Trimiterea la art. 3 lit. h) şi i) să fie înlocuită cu trimiterea doar la lit. i), întrucât lit. h) a fost eliminată. Mulţumesc.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Să se înlocuiască sintagma "în condiţiile legii în domeniu" cu reglementare de "legislaţie în vigoare", care se regăsesc la art. 13 alin. (3) şi art. 15 alin. (4). Mulţumesc.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Numai puţin... De asemenea, mai am o precizare...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducţie. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci şi Comisia pentru ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/2004 privind organizarea activităţii ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Am două precizări de tehnică legislativă. S-au strecurat în raport unele greşeli de redactare, referitoare la trimiteri. Vă rog să fiţi de acord ca Departamentul Legislativ să corecteze altfel. În ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol. Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 4/2015 pentru ...

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 9/2017 privind prorogarea termenului prevăzut la art. IV din Ordonanţa de urgenţă ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 240/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice. În ...

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 462/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 104 (2) şi a articolului 105 (1) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 581/2017 Propunere legislativă "LEGEA ACADEMIEI ROMÂNE "

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 586/2017 Proiect de Lege privind aprobarea Programului pentru stimularea angajării tinerilor în sectoarele agricultură, acvacultură şi industria alimentară

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, BP546/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 109/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.12/2006 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a pieţei pe filiera cerealelor şi a produselor procesate din cereale

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

  5 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 172/2018 Proiect de Lege privind modificarea şi completerea Legii nr.526/2003 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare a turismului "Schi în România "

  27 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 507/2017 Propunere legislativă pentru completarea art.III din Legea nr.269/2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.4/2015 pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  14 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 573/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.217/2016 privind diminuarea risipei alimentare

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP342/2017 Propunere legislativă privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, incubaţie şi de creştere în sectorul avicol

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 549/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti". Mă aflu astăzi în ...

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, În calitate de vicepreşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti. Comisia pentru agricultură, ...

  12 iunie 2017
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă se numeşte "Instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti". Aceasta va avea efect pozitiv, pe ...

  31 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 393/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  31 mai 2017
  propunere legislativă, BP233/2017 Propunere legislativă pentru completarea anexei nr.1 la Legea nr.348/2003

  22 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 230/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 46/2008 Codul silvic, precum şi pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  10 aprilie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2017 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua naţională a produselor agroalimentare româneşti

  27 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 173/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004, pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.82/2011 privind unele măsuri de organizare a activităţii de îmbunătăţiri funciare, precum şi pentru completarea art.10 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Stănescu Alexandru, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 30 Olt, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...