12 iunie 2019 – Dezbaterea Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare (PL-x 34/2019). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu Poziţia 8. Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare; PL-x 34/2019. Din partea iniţiatorilor dacă este cineva? Doreşte să intervină? Nu. Din partea comisiei sesizate pe fond? Domnul Stănescu. Vă rog.

Alexandru Stănescu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare. Comisia pentru agricultură a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat iniţiativa legislativă în şedinţa din 6 februarie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de Lege are ca obiect de reglementare înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi Marketingul Produselor Agroalimentare, instituţie publică cu personalitate juridică, finanţată din venituri proprii şi subvenţii acordate de la bugetul de stat, în subordinea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale. Potrivit expunerii de motive, obiectivul principal de activitate al acestei Agenţii este creşterea numărului de sisteme de calitate recunoscute la nivel european pentru produsele agroalimentare româneşti şi de certificare a produselor conform sistemelor de calitate facultative instituite la nivel naţional şi european, în vederea promovării acestora. În urma examinării proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi - s-au înregistrat un vot împotrivă şi o abţinere -, întocmirea unui raport de adoptare, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ordinare. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Dezbateri? Nu. Domnul Năsui, scuzaţi-mă!

Claudiu-Iulius-Gavril Năsui Mulţumesc. România are deja peste 13.000 de autorităţi, agenţii şi instituţii pe care le finanţează. Această lege, acum, adaugă încă o agenţie. De data aceasta, pentru asigurarea calităţii. Am mai văzut agenţii pentru asigurarea calităţii. Am mai văzut în învăţământ. Există chiar două agenţii - ARACIS şi ARACIP. Amândouă, pentru asigurarea calităţii învăţământului. Şi există de vreo 15 ani de zile. Şi am văzut rezultatele lor. E învăţământul pe care îl avem acum. Această agenţie nu va folosi decât la un singur lucru - să salarizeze personal, să mai pună o sinecură undeva, pentru cineva care a fost destul de influent cât să obţină o poziţie. Şi în niciun caz nu va reuşi să schimbe cu ceva calitatea lucrurilor. Pentru că... calitatea produselor nu se îmbunătăţeşte decât într-un singur fel - prin concurenţă. Prin uşurinţa de a fi antreprenor, de a produce, de a putea să oferi şi tu un produs în concurenţă cu altele, pentru un consumator. În loc să debirocratizăm, în loc să reducem povara administrativă şi în loc să permitem antreprenoriatului să funcţioneze în România, tocmai ca să creştem calitatea produselor, noi ce ne gândim să facem? Să înfiinţăm o nouă agenţie. De parcă asta vreodată va schimba cu ceva lucrurile. Nu va schimba cu nimic. Degeaba vă plângeţi că nu mai sunt bani la buget şi că Bucureştiul este în stare de faliment nedeclarat etc. etc., dacă aruncăm cu banii pe tot felul de noi agenţii şi noi sinecuri. Vom vota împotrivă. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Alte intervenţii? Dacă nu... Titlul. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Avem 14 amendamente admise. Există intervenţii la vreun amendament? Nu. Mulţumesc. Proiectul de lege rămâne pentru şedinţa de vot final.