Pl-x nr. 651/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.567/2004 privind statutul personalului auxiliar de specialitate al instanţelor judecătoreşti şi al parchetelor de pe lângă acestea şi al personalului care funcţionează în cadrul Institutului Naţional de Expertize Criminalistice

Sponsori: Dragoş-Petruţ Bârlădeanu, Alexandru Stănescu, Ioan Terea, Tudoriţa-Rodica Boboc, Florin Mircea, Nicu Niţă, Elvira Şarapatin, Alina Teiş, Beatrice Tudor, Cristina-Elena Dinu, Ştefan-Ovidiu Popa

cdep

9 aprilie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Superior al Magistraturii
11 februarie 2020
Camera Deputaților
10 februarie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

având în vedere solicitarea comună a Comisiei pentru muncă și protecție socială și a Comisiei juridice, de disciplină și imunități, Biroul permanent a constatat că, în materia reglementată de această lege, Camera Deputaților este Cameră decizională

încetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; înaintare la Senat.

3 februarie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 10.02.2020
termen depunere raport: 13.02.2020
15 ianuarie 2020
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Economic si Social - cu nr.6519/17.12.2019 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Economic şi Social
23 decembrie 2019
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.1043/23.12.2019 (favorabil)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
9 decembrie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 23-12-2019

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 23-12-2019

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 23-12-2019

solicitare aviz de la Consiliul Superior al Magistraturii

termen: 31-12-2019