12 iunie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991 (Pl-x 157/2019). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 10. Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991; Pl-x 157/2019. Iniţiatori? Dacă este cineva? Doreşte să intervină? Dacă nu, din partea comisiilor sesizate în fond? Domnul deputat Dunava. (Domnul deputat Alexandru Stănescu solicită să ia cuvântul.) Vă rog, domnul...

Alexandru Stănescu Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii...

Ion-Marcel Ciolacu Da. E raport comun. De aceea...

Alexandru Stănescu ... legislative pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate spre dezbatere în fond cu Propunerea legislativă pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr. 18/1991. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă în şedinţa din 18 martie 2019. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare clarificarea situaţiei juridice a terenurilor pe care sunt amplasate construcţii edificate de către fostele organizaţii şi entităţi ale cooperaţiei de consum. Astfel, se urmăreşte modificarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 18/1991, în sensul extinderii categoriilor de beneficiari, foste cooperative de producţie, foste asociaţii economice intercooperatiste şi foste cooperative de consum, indiferent de denumirea acestora, care îndeplinesc cumulativ condiţiile enumerate la art. 24 alin. (3) lit. a), b) şi c), în ceea ce priveşte solicitarea înscrierii în proprietatea acestora a terenurilor situate în intravilanul localităţilor aferente construcţiilor edificate, ai căror deţinători actuali sunt. În urma examinării propunerii legislative şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au hotărât, cu majoritate de voturi, întocmirea unui raport comun de adoptare, cu amendamente admise care se regăsesc în anexa la prezentul raport. În raport de obiectul şi conţinutul său, propunerea legislativă face parte din categoria legilor organice. Dacă îmi permiteţi, o notă, pentru Departamentul Legislativ. La nr. crt. 3, conform normelor de tehnică legislativă, cifra 1 se înlocuieşte cu alin. (3). De asemenea, s-a strecurat o greşeală de redactare. La art. 24 alin. (3) la lit. c), termenul "construit" se înlocuieşte cu termenul "constituit". Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Mulţumesc, domnule preşedinte. Îmi pare rău că nu aţi stabilit, împreună cu cealaltă comisie comună, cine citeşte raportul. Domnul deputat Olar Corneliu, vă rog.

Corneliu Olar Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această lege rezolvă o problemă de situaţie juridică a terenurilor. Este o lege aşteptată de aproape 30 de ani, prin care rezolvăm situaţia juridică a terenurilor de sub construcţii şi aferente construcţiilor. Eu vă mulţumesc că mi-aţi acceptat amendamentele pe care le-am avut în comisie. Şi Partidul Naţional Liberal susţine acest proiect de lege. Mulţumesc. (Aplauze.)

Ion-Marcel Ciolacu Şi noi vă mulţumim. Dacă nu mai sunt intervenţii, trecem... La titlu. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Preambul. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. La amendamente. La primul amendament. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Al doilea amendament. Obiecţii, comentarii? Nu. Adoptat. Al treilea, la art. 24? Nu. Adoptat. Al patrulea, la art. 27? Nu. Adoptat. Propunerea legislativă rămâne la votul final. La punctul... suntem la 16, cu raportul... Mai durează 5 minute. Îl mai lăsăm. Trecem la poziţia 21.