Alexandru Stănescu

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Stănescu Alexandru, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-06-12 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă se numeşte "Instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua ...
2017-06-12 În calitate de vicepreşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind instituirea zilei de 10 octombrie - Ziua ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "10 ...
2017-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a ...
2017-11-29 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. ...
2017-12-19 Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. III din Legea nr. 269/2015 ...
2017-12-19 Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere pentru activitatea de reproducţie, ...
2017-12-19 Am două precizări de tehnică legislativă. S-au strecurat în raport unele greşeli de redactare, referitoare la ...
2017-12-19 Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2017 pentru modificarea şi completarea ...
2017-12-19 Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de suine pentru ...
2017-12-19 Numai puţin... De asemenea, mai am o precizare...
2017-12-19 Să se înlocuiască sintagma "în condiţiile legii în domeniu" cu reglementare de "legislaţie în vigoare", care se ...
2017-12-19 Domnule preşedinte, Mai avem o eroare materială. Trimiterea la art. 3 lit. h) şi i) să fie înlocuită cu trimiterea doar ...
2017-12-19 Da, domnule preşedinte. La PL-x 471 am făcut o dublă reglementare prin acel amendament şi propun respingerea art. 16 - ...
2017-12-19 Deci propunem eliminarea art. 16, pct. 22, eliminare.
2017-12-19 Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea Anexei nr. 1 la Legea pomiculturii nr. 348/2003. În conformitate ...
2018-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. ...
2018-03-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2018-03-14 Cinci minute - timp de dezbatere.
2018-04-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2018-04-16 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea art. 36 din Legea nr. 46 din ...
2018-04-16 Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare ...
2018-07-02 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier ...
2018-07-02 Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 56/2010 privind accesibilizarea fondului forestier ...
2018-07-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 46/2008 - ...
2018-10-29 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra cererii de reexaminare a Legii pentru aprobarea Ordonanţei de ...
2018-11-19 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru ...
2018-11-19 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Fiindcă este tot un program de investiţii în zona montană, vreau să le aduc aminte ...
2018-11-19 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Dacă sunt intervenţii la dezbateri generale? Domnule Simionca, vă rog. V-am văzut, vă ...
2018-11-19 Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor ...
2018-12-03 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun. Comisia pentru muncă şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre ...
2018-12-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun înlocuitor Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost ...
2018-12-10 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii ...
2018-12-18 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Propunerii legislative "Legea zootehniei" - Pl-x ...
2019-04-16 Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii nr. 526/2003 pentru ...
2019-04-16 În urma dezbaterii... Numai puţin... În urma dezbaterii şi a opiniilor exprimate, membrii celor două comisii au ...
2019-05-07 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. II din Legea nr. ...
2019-05-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate, spre ...
2019-05-14 Dacă-mi permiteţi, solicităm Departamentului Legislativ să facă următoarea corectură: la nr. crt. 16 lit. a) a alin. ...
2019-06-12 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru înfiinţarea Agenţiei pentru Calitatea şi ...
2019-06-12 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii...
2019-06-12 ... legislative pentru modificarea art. 24 alin. (3) din Legea nr. 231/2018 privind modificarea şi completarea Legii ...
2019-06-24 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 43/2014 privind ...
2019-06-24 Numai puţin, numai puţin.
2019-06-24 În urma dezbaterilor, Comisia pentru agricultură şi Comisia pentru învăţământ au propus, cu majoritate de voturi, ...
2019-06-24 O notă pentru Legislativ. În ceea ce priveşte nr. crt. 5 al Raportului comun, cu referire la modificarea art. 24, ...
2019-06-24 Raport comun. Comisia pentru buget şi Comisia pentru agricultură au fost sesizate spre dezbatere în fond, în procedură ...
2019-06-24 Mulţumesc. Şi am o notă pentru Departamentul Legislativ. La nr. crt. 13, pct. 3, art. 11 alin. (5) lit. a) s-a ...
2019-11-26 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea ...
2020-04-02 Alexandru Stănescu. Votez pentru amendament şi pentru proiectul de hotărâre.
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Alexandru Stănescu, Olt. Votez pentru cele şase proiecte legislative şi pentru cele două amendamente. Vot pentru.
2020-04-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. În primul rând, vreau să le urez şi eu colegilor noştri care poartă numele Sfântului ...
2020-04-23 Avem un raport comun suplimentar. Plenul Camerei Deputaţilor a hotărât trimiterea spre reexaminare, la Comisia pentru ...
2020-04-29 Contra, domnule preşedinte!
2020-05-13 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. ...
2020-05-13 În primul rând, aş vrea să le mulţumesc colegilor din Comisia pentru agricultură, pentru că au votat în unanimitate ...
2020-05-13 Tocmai cormoranii...
2020-05-13 Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului ...
2020-05-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii ...
2020-05-20 Da. Încă o dată mulţumesc, domnule preşedinte. În 2017, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a ratificat ...
2020-05-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor asupra Proiectului de Lege privind instituirea unui ajutor de stat ...
2020-06-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Avem un raport comun. Comisia pentru agricultură şi Comisia juridică au fost sesizate, ...
2020-06-15 Alexandru Stănescu. Împotrivă.
2020-06-17 Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.
2020-06-30 Stănescu Alexandru - votez "pentru".
2020-06-30 De aici încolo, da.
2020-07-08 Domnule preşedinte, Votez "pentru", la ambele proiecte legislative.
2020-07-09 Votez pentru, domnule preşedinte.
2020-07-27 Alexandru Stănescu. "Abţinere" la 4, restul - pentru.
2020-09-08 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 16 alin. (1) din Legea ...
2020-10-06 E pornit?
2020-10-06 Da?
2020-10-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii ...
2020-10-06 ...183, da.
2020-10-06 Da, da, da. Raport asupra Proiectului de Lege privind camerele pentru agricultură, industrie alimentară, piscicultură, ...
2020-10-06 Mulţumesc. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 160/1998 pentru ...
2020-10-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cooperaţiei ...
2020-11-24 Vot împotrivă. Alexandru Stănescu.