Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Grupul PSD. Mulţumesc.

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, "împotrivă".

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport suplimentar asupra reexaminării ca urmare a Deciziei Curţii Constituţionale nr. 147/2019 a Legii privind modificarea şi completarea art. 10 din ...

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiţigănismului. În conformitate cu prevederile ...

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grup PSD. Împotrivă.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, doamnă preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie şi pentru ...

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, pentru.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, împotrivă.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD, împotrivă.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, PSD - vot pentru.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD - pentru.

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Hotărâre privind vacantarea locului de deputat al domnului Sergiu Cosmin Vlad. Având în vedere demisia domnului deputat Sergiu Cosmin Vlad, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, în ...

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD. Votez conform deciziei Grupului PSD. Vă mulţumesc.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD. Vot "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grupul PSD - "împotrivă".

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport privind cererea de urmărire penală faţă de domnul Nicolae Bănicioiu, fost ministru, în prezent deputat în Parlamentul României. Biroul permanent al Camerei ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu. Votez pentru toate vacantările şi validările de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, PSD - pentru.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Doamna preşedinte de şedinţă, Aviz comun privind numirile pentru funcţia de preşedinte al Consiliului Legislativ şi pentru cea de preşedinte al Secţiei de evidenţă oficială a legislaţiei şi ...

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu, Grup PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu. Contra.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin ...

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher-Fulgeanu. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 538/2020 Proiect de Lege privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Laura Moagher, deputat de Prahova. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  25 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru respingerea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 70/2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai ...

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Eu.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar asupra Proiectului de Lege privind modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996. În conformitate cu ...

  27 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. La punctele 1, 2, 3, 5, 6 şi 7 - pentru; la 4 - Pl-x 269/2020 -abţinere. Vă mulţumesc.

  16 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 660/2020 Propunere legislativă privind instituirea Programului naţional de prevenire şi gestionare a înmulţirii populaţiei de câini fără stăpân

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte. Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara, domnule preşedinte! Votez pentru.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Votez "pentru", la ambele.

  29 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 656/2020 Proiect de Lege privind modificarea şi completarea Legii dialogului social nr.62/2011

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Raport suplimentar asupra Legii pentru completarea art. 5 din Legea nr. 33/1994 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei ...

  5 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 595/2020 Proiect de Lege privind transportul ecologic

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 304/2004 privind organizarea judiciară. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Votez pentru moţiune şi pentru toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Da.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Alo! Da.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. La anexa nr.3 se elimină de la punctul A literele a), b) şi d) de la articolul 5. Urmează a se renumerota de către Consiliul Legislativ. Vă mulţumesc.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. La anexa numărul 3, articolul 3 punctele 1 şi 2 se modifică, rămânând în forma Guvernului. Vă mulţumesc. (Discuţii.)

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Hotărârii Guvernului nr.394/18.05.2020 privind declararea stării de alertă şi măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea şi ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 286/2009 privind Codul penal, pentru modificarea şi completarea Legii nr. 135/2010 ...

  19 mai 2020
  propunere legislativă, BP384/2020 Propunere legislativă privind achiziţionarea produselor alimentare din producţie autohtonă

  14 mai 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 274/2020 Propunere legislativă privind completarea Legii nr.508/2004 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea în cadrul Ministerului Public a Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea efectelor pandemiei de COVID-19. În temeiul dispoziţiilor art. 94 şi art. 114 ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind comasarea terenurilor agricole deţinute de asociaţiile agricole constituite de unităţile de cult. În conformitate cu ...

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 44/2020 privind prelungirea mandatelor autorităţilor administraţiei publice ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 35/1997 privind organizarea şi funcţionarea instituţiei Avocatului Poporului. În conformitate cu ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ. În ...

  6 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind protecţia consumatorilor împotriva dobânzilor excesive. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei ...

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 191/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Laura Fulgeanu-Moagher, Circumscripţia nr. 31, Prahova. Votez pentru toate proiectele de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele admise. Vă mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Laura Fulgeanu-Moagher, Prahova. Pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua tuturor!

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţie politică. "Destinul României nu poate fi călcat în picioare!". Stimaţi colegi, În ultimele patru luni, bătaia de joc a preşedintelui Iohannis, la adresa ...

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 359/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.86 1 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  24 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 321/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, a Legii nr.46/2008 - Codul silvic, precum şi a Legii nr.171/2010 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor silvice

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, În temeiul prevederilor art. 133 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Biroul permanent al Camerei Deputaţilor a sesizat în fond Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi. Camera ...

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, plenul Camerei Deputaţilor a transmis Comisiei juridice, de disciplină şi imunităţi, pentru reexaminare, Proiectul de ...

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

  18 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi da citire declaraţiei politice intitulate "Încetaţi dezinformarea românilor". Stimaţi colegi, Am văzut cu toţii, în ultima perioadă, ferocitatea atacurilor lansate ...

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 317/2019 Proiectul Legii modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  7 mai 2019
  luare de cuvânt, "9 mai, reper pentru Uniunea Europeană" Peste numai două zile, vom celebra împreună Ziua Europei, o zi cu o însemnătate deosebită pentru noi toţi, cu atât mai mult cu cât în aceste momente, la ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, "Consumul de droguri, mariajul morţii" În ultima perioadă, televiziunile difuzează destul de multe reportaje care au ca subiect consumul de droguri, precum şi consecinţele dezastruoase ale acestuia, ...

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 64/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, "Un preşedinte român pentru România" Au trecut mai bine de 30 de zile de când România a preluat Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene şi se află în exercitarea unui mandat extrem de important, ...

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, ... lucru este ca prejudiciul să fie recuperat, Grupul parlamentar al PSD din Camera Deputaţilor a ales să susţină Propunerea legislativă pentru modificarea Legii nr. 241/2005 pentru prevenirea şi ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Ne aflăm astăzi în faţa unui moment important al activităţii noastre legislative. Un moment în care înfăptuim ceea ce foarte ...

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 156/2019 Propunere legislativă pentru utilizarea autovehiculelor şcolare destinate transportului public local al elevilor din ciclul învăţământului primar/gimnazial precum şi pentru completarea art.6 din OUG nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţia politică de astăzi se intitulează "Uniunea Europeană, mai aproape de cetăţeni". Dragi colegi, În luna mai a acestui an, Comisia Europeană a făcut public ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea de astăzi se intitulează: "România a ieşit din capcana ajutorului social". Stimaţi colegi, Protecţia socială în România este foarte importantă, atât ...

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 148/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  17 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Actul de justiţie, în slujba cetăţeanului’’ Justiţia din România trebuie să fie garanţia respectării şi apărării drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale românilor, iar abuzurile şi imixtiunile ...

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Familia, reper de stabilitate" Din cele mai vechi timpuri, poporul nostru a moştenit şi a cultivat un respect deosebit faţă de familie, având credinţa nestrămutată că familia este instituită şi ...

  18 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  26 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 706/2018 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antiromânismului

  25 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 520/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local

  25 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 538/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Fondul Suveran pentru Dezvoltare şi Investiţii - rampa de relansare a economiei româneşti" În vederea obţinerii unui mediu de afaceri propice dezvoltării economice funcţionale în România, este ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  30 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 356/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.137/2000 privind prevenirea şi sancţionarea tuturor formelor de discriminare şi a Legii nr.202/2002 privind egalitatea de şanse între femei şi bărbaţi

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Penitenciarele din România, iadul sufletelor’’ Condiţiile de detenţie din penitenciarele româneşti reprezintă un subiect sensibil, atât pentru autorităţile româneşti din domeniu, cât şi pentru ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  11 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Pe 5, de pe 26. Şi, ulterior, doresc retrimiterea la comisie, pentru două săptămâni. Vă mulţumesc.

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, 26.

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Solicit mutarea PL-x-ului 547/2017 - Proiectul de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr. 43/1997 privind regimul drumurilor, pe poziţia 5. Vă mulţumesc.

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia de astăzi este intitulată "România are nevoie de stabilitate politică". Stimaţi colegi, Toţi, cei prezenţi astăzi, aici, am pornit la drum în calitate de ...

  1 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  1 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Este momentul să revitalizăm justiţia!" Erorile judiciare pun în pericol credibilitatea justiţiei din România. S-au înmulţit alarmant cazurile în care judecătorii pronunţă condamnări, deşi nu au ...

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L140/2018 Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Naţională a României şi statul român, aflate în proprietatea băncii centrale şi, respectiv, în domeniul privat al statului

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 318/2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 596/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 decembrie 2017
  întrebare, Necesitatea clarificării anumitor aspecte, privind lipsa de constituţionalitate a dispoziţiilor art.142 alin (1) NCPP în raport cu urmările avute

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "România este a românilor" Poporul roman se afla pe aceste meleaguri încă din cele mai îndepărtate timpuri ale istoriei. Suntem un popor de oameni liniştiţi şi înţelepţi, suntem un popor de oameni ...

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 520/2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, La data de 25 noiembrie, în întreaga lume este marcată Ziua internaţională pentru eliminarea violenţei împotriva femeilor. Violenţa împotriva ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "60 de ani de la înfiinţarea primului Muzeu al Petrolului, la Ploieşti’’ Împlinirea a şase decenii de când au fost făcute primele demersuri pentru înfiinţarea Muzeului Petrolului la Ploieşti a fost ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 476/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Cartof şi Sfeclă de Zahăr Braşov, judeţul Braşov, în domeniul public al Municipiului Braşov, pentru realizarea obiectivului de investiţie Construire Spital Clinic Regional de Urgenţă Braşov

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2017 Propunere legislativă privind acordarea unor facilităţi fiscale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Tricolorul - simbol naţional" Ieri, toată suflarea României a sărbătorit cu inima încărcată de emoţie Ziua Drapelului - ştiută şi ca Ziua Tricolorului. Autorităţile publice au marcat acest eveniment ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, ... care au stat la baza creării Uniunii Europene, şi anume pace şi prosperitate. Şansa acestei prosperităţi pentru marea majoritate a românilor este dată de Programul de Guvernare PSD. Lăsaţi ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Declaraţie politică: "Lăsaţi România să se dezvolte!". Prin introducerea unui element nou în recomandările specifice de ţară pentru România, şi anume Avizul Consiliului privind ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul de Lege privind Centenarul Războiului pentru întregirea neamului 1916-1918 şi Centenarul Marii Uniri întârzie foarte mult. Noi, grupul de ...

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Moagher.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, "Autostrada Comarnic-Braşov" Sâmbătă, 30 aprilie 2017, într-o zi splendidă de primăvară, am organizat o dezbatere privind infrastructura de transport, la care au participat foarte mulţi ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  3 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. "Şi copiii din casele de copii sunt ai noştri!" - conform art. 32 din Constituţia României - dreptul la învăţătură. Dreptul la învăţătură este asigurat prin ...

  24 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul parlamentar al PSD susţine acest Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 89/2016 privind instituirea cadrului legal pentru ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Moagher Laura-Mihaela, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.31 Prahova, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...