Pl nr. L716/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

Sponsori: Laura-Mihaela Fulgeanu-Moagher, Rodica Paraschiv, Răzvan-Ion Ursu

senat

10 decembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L716

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
termen depunere raport: 12.02.2019

trimis pentru aviz la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
termen: 05-02-2019
2 octombrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b501