Angelica Fădor

Activitate

Afiliere politică

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, doamnă preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PNL, cu menţiunea că la primele trei puncte am votat de pe tabletă. Vă mulţumesc.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Fădor Angelica, PNL. Votez conform deciziei Grupului PNL.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor este Cameră Decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a respins propunerea legislativă. Consiliul Legislativ avizează ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Consiliul Economic şi ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Senatul a adoptat proiectul de lege. Consiliul Legislativ avizează favorabil. Proiectul de lege are ca obiect de ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun suplimentar. În temeiul art. 70, plenul Camerei Deputaţilor a hotărât retrimiterea proiectului de lege Comisiei pentru buget, Comisiei pentru ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Fădor Angelica, PNL - "pentru" la toate vacantările şi validările de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP814/2020 Propunere legislativă pentru declararea zilei de 7 septembrie Ziua sindicatelor din România

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP815/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 589/2020 Proiect de Lege privind protecţia şi promovarea drepturilor familiilor numeroase

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Fădor Angelica - abţinere.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Fădor Angelica, deputat al PNL. Voi vota conform deciziei Grupului PNL. Mulţumesc.

  28 iulie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 459/2020 Propunere legislativă pentru îngrijirea şi educarea timpurie a copiilor din familiile active

  28 iulie 2020
  propunere legislativă, BP625/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi commpletarea Legii nr.95/2006 privind reformma sănătăţii

  15 iulie 2020
  propunere legislativă, BP585/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.46/2008 privind Codul silvic

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Bună ziua, domnule preşedinte! Fădor Angelica, deputat de Suceava. Voi vota împotriva moţiunii, "împotrivă" la Pl-x 356/2018 şi PL-x 328/2020 şi "pentru" la celelalte puncte de pe ...

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 642/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996, precum şi pentru modificarea art.121 din Legea fondului funciar 18/1991

  25 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 402/2020 Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de Urgenţă nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ

  16 iunie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 547/2020 Propunere legislativă pentru modificarea art.456 alin.(1) lit.h) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  10 iunie 2020
  propunere legislativă, BP465/2020 Proiectul Legii modificarea Legii nr.374/2006 privind suspendarea serviciului public cu specific silvic pentru proprietarii terenurilor forestiere pentru care au fost emise documentele prevăzute la art.III alin.(1) din Legea nr.169/1997 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  10 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 527/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(2) lit.c) din Ordonanţa Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru agricultură au ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru completarea Legii nr. 215/2016 privind ceremoniile oficiale. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei ...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind trecerea unor terenuri din domeniul public al statului şi administrarea Ministerului Apelor şi Pădurilor - Regia ...

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.62/2018 privind combaterea buruienii ambrozia

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Fădor Angelica, Circumscripţia electorală nr. 35, Suceava. La punctul nr. 1 voi vota contra raportului de adoptare. La punctul nr. 2 - contra raportului de adoptare şi a amendamentelor. La ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Şi voi vota împotriva proiectului de modificare a Regulamentului.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! În ceea ce priveşte amendamentul, mă voi abţine.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  12 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor financiar, părinţilor sau reprezentantului legal al copilului, ...

  10 martie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 şi art. 114 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, ...

  9 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 335/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 alin.(3) din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  12 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 559/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.77/2009 privind organizarea şi exploatarea jocurilor de noroc

  8 octombrie 2019
  întrebare, Situaţia animalelor abandonate pe domeniul public Vatra Dornei

  23 septembrie 2019
  întrebare, Drepturile persoanelor persecutate din motive politice

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, BP561/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  17 septembrie 2019
  întrebare, Situaţia foştilor angajaţi ai S.C. GEOMOLD S.A.

  17 septembrie 2019
  întrebare, Modernizare DN2

  11 septembrie 2019
  întrebare, Consumul de tutun în rândul copiilor

  4 septembrie 2019
  întrebare, Efectele aplicării prevederilor OUG 114/2018

  4 septembrie 2019
  întrebare, Reabilitarea sistemului de alimentare centralizată cu căldură a municipiului Vatra Dornei

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 644/2019 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  luare de cuvânt, "Este dispus Guvernul să repare o nedreptate?" Doresc să vă prezint astăzi situaţia nedreaptă în care se află minerii care au lucrat în întreprinderi de prospecţiuni şi explorări geologice. Aceştia ...

  26 iunie 2019
  întrebare, "O societate fără bariere pentru persoanele cu dizabilităţi"

  26 iunie 2019
  întrebare, Situaţia nedreaptă în care se află angajaţi ai S.C. GEOMOLD S.A.

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 298/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 296/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.76 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 596/2019 Proiect de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 295/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.58 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 592/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.53 din 2003-Codul Muncii

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 591/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 584/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu "

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, "Pentru şcolile din mediul rural, anul şcolar 2019-2020 va începe tot cu grupurile sanitare în curte?" Problema şcolilor cu toaleta în curte nu va fi rezolvată nici în acest an, în ciuda tuturor ...

  5 iunie 2019
  întrebare, Proiectul "Campioni Români în Diaspora"

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  15 mai 2019
  întrebare, Cursuri formare profesională

  24 aprilie 2019
  întrebare, Implementarea Programului "Pasarela" în jud. Suceava - răspunsul conţine date cu caracter personal

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Liviu Dragnea şi PSD au început să facă referire la partenerii României din Uniunea Europeană în termeni de "maimuţoi şi măscărici", doar pentru că liderii europeni refuză dialogul cu Liviu Dragnea, ...

  16 aprilie 2019
  întrebare, E-Sănătate : 2023

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "Sloganul guvernării PSD: «După noi, potopul!»" Majoritatea parlamentară PSD-ALDE continuă să lupte fără ruşine împotriva dezvoltării zonei Moldovei, dar şi a restului ţării. Iată că, după ce au ...

  10 aprilie 2019
  întrebare, "E - Educaţie: 2023"

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia de astăzi se intitulează "Termenul de finalizare a DN18, amânat din nou". Actuala guvernare dovedeşte în fiecare zi, prin tot ceea ce ...

  26 martie 2019
  întrebare, Programul de screening pentru tuberculoză

  26 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 204/2019 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  25 martie 2019
  întrebare, Recalcularea pensiilor pentru grupele I şi II de muncă pentru cetăţenii care s-au pensionat înainte de anul 2011, în jud. Suceava

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 175/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  20 martie 2019
  întrebare, Cursul de Limbă, Cultură şi Civilizaţie Românească pntru elevii din diaspora

  20 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 389/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

  11 martie 2019
  întrebare, Pachetul minim de servicii publice 10S

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Vin astăzi cu o veste bună - în judeţul Suceava a fost construit primul metru de autostradă! Din păcate, acest prim metru de autostradă a fost făcut ...

  5 martie 2019
  întrebare, Situația noilor ambulanțe

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Primele luni ale acestui an au dovedit deja că Guvernul PSD-ALDE este incapabil, pentru al treilea an consecutiv, să producă dezvoltare şi bunăstare ...

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 318/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Guvernarea PSD-ALDE ne oferă aproape în fiecare zi surprize, majoritatea neplăcute, iar toate acestea arată lipsa de viziune şi faptul că actuala ...

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 52/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 1 -art.88 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a punctelor 3 şi 4 ale Art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018

  19 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 325/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi adminstrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

  7 februarie 2019
  propunere legislativă, BP40/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completareaOrdonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor

  7 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 28/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Proiectul Legii bugetului confirmă că 2019 este al treilea an ratat al guvernării PSD - ALDE". Am ...

  19 decembrie 2018
  întrebare, Hotorârea Guvernului nr.551/2018 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor OG nr.24/2016 privind organizarea și desfășurarea activității de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  12 decembrie 2018
  întrebare, Sumele încasate de Primăria Siret din impozitul pe venit

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 685/2018 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  6 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raportul comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea art. 1 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru ...

  6 noiembrie 2018
  întrebare, Situaţia spaţiilor degradate aflate în proprietatea Companiei Naţionale Poşta Română S.A.

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Prin declaraţia de astăzi, doresc să atrag atenţia asupra importanţei realizării la termen a lucrărilor de proiectare, execuţie şi reabilitare a Drumului Naţional 18 Moisei-Iacobeni, drum care face ...

  10 octombrie 2018
  întrebare, Copiii folosiţi în spotul video Papaya Advertising au acceptul părinţilor pentru a filma în acest videoclip şi dacă s-a respectat interesul superior al copiilor?

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP521/2018 Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 106/2019 Propunere legislativă pentru îmbunătăţirea cadrului organizatoric şi funcţional în vederea depistării precoce a cancerului profesional şi a pneumoconiozelor

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 43/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  12 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L547/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L548/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  4 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, stimaţi colegi, în numele tuturor parlamentarilor suceveni pentru votul acordat astăzi. Vă mulţumesc din suflet, pentru că aţi înţeles importanţa acordării acestui vot, prin care ...

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Iniţiativa legislativă cu care vin astăzi în faţa dumneavoastră este extrem de importantă pentru judeţul Suceava. Este iniţiativa tuturor ...

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 414/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 33 din Legea Educaţiei Naţionale 1/2011

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului ...

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 677/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 681/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 665/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

  23 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 630/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Astăzi voi expune problemele cu care se confruntă personalul din sistemul de probaţiune. Consilierul de probaţiune necesită o pregătire multidisciplinară exclusiv universitară şi criteriile de ...

  15 mai 2018
  întrebare, Problema recalculării pensiilor pentru grupele I și II de muncă, pentru cetățenii care au ieșit la pensie înaninte de anul 2011, în jud. Suceava

  15 mai 2018
  întrebare, Problemele cu care se confruntă personalul din sistemul de probațiune

  8 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 691/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului 34/2015 privind reglementarea unor măsuri pentru stimularea absorbţiei fondurilor externe nerambursabile

  8 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 674/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  3 mai 2018
  interpelare, Necesitatea modernizării Vămii Siret , din jud. Suceava

  2 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este intitulată "Necesitatea modernizării Vămii Siret din judeţul Suceava" şi este adresată domnului ministru Eugen Teodorovici, domnului ministru ...

  2 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru Proiectul de Lege privind sprijinul acordat românilor de pretutindeni, precum şi pentru acordarea unor burse de ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Lipsa unei finanţări adecvate pentru reparaţii şi reabilitare drumuri". În cursul anului 2016, au fost semnate ...

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 605/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 600/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Legii nr.275 din 27 decembrie 2017 pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr.23/2017 privind plata defalcată a TVA

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 568/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.11 lit.a) pct.(vii) din Legea nr.229 / 2016 privind organizarea şi exercitarea profesiei de fizioterapeut, precum şi pentru înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Colegiului Fizioterapeuţilor din România

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 604/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.22 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  23 aprilie 2018
  întrebare, Proiectare și execuție reabilitare DN18 Moisei-Iacobeni

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se intitulează "Legea salarizării - diminuare de venituri şi discriminare între angajaţi". Doresc să aduc în atenţia ...

  17 aprilie 2018
  interpelare, Dimunuarea salariilor nete ale personalului medical de la Spitalul de Psihiatrie Cronici Siret, jud. Suceava

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea mea este adresată doamnei Sorina Pintea, ministrul sănătăţii, iar obiectul interpelării este "Diminuarea salariilor nete ale personalului medical de la ...

  11 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota, cum este şi firesc, de altfel, împotriva Propunerii legislative privind Statutul de autonomie al Ţinutului ...

  10 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Vă salut şi eu, Hristos a înviat!. Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru această propunere legislativă deoarece considerăm că este oportun ...

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Fădor Angelica. Cred că aţi trecut, nu am fost atentă. Da. Prezent, împotrivă.

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea Pl-x 446/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr. 215/2001 privind ...

  14 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor

  13 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 490/2018 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(4) al art.78 din Legea nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturior persoanelor cu handicap

  21 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 359/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei Guvernului nr.20/1997 privind stabilirea orarului de vară şi a orei oficiale de vară pe teritoriul României

  13 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 29/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  22 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP772/2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamna preşedintă. Stimaţi colegi, 27. Prin acest amendament vă propun suplimentarea sumei prevăzute în anexa Ministerului Sănătăţii cu suma de 12 000 de mii de lei pentru finalizarea ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. La 5 supunem suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1 400 de mii de lei pentru închiderea finală a depozitului de deşeuri Vatra Dornei. Pentru închiderea finală a depozitului ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, nr. 4. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Propunem suplimentarea bugetului ministerului cu suma de 1 400 de mii de lei pentru închiderea finală a depozitului de deşeuri Câmpulung ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Propunem suplimentarea bugetului Ministerului Finanţelor cu suma de 55 867 de mii de lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale UAT-urilor împrumutate pentru ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La nr. crt. 156 se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu suma de 1.000 mii lei pentru ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, La nr. crt. 155 se propune suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene cu suma de 15.000 mii lei pentru începerea ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, 155.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru proiectul de lege, care are ca obiect de reglementare abrogarea art. 35 din Legea nr. 1/2000, în ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, "PNDL 2 - între speranţă şi dezamăgire" Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului din cadrul Camerei Deputaţilor, a cărei secretar sunt, a solicitat Ministerului Dezvoltării ...

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 153/2018 Propunere legislativă privind preluarea la datoria publică a sumei de 17.261.739,95 euro, parte din împrumutul extern contractat, cu garanţia statului, prin Ministerul Finanţelor Publice, de către Consiliul Judeţean Suceava, în asociere cu un număr de 60 unităţi administrativ-teritoriale din judeţul Suceava, de la Deutsche Bank AG Londra, pentru finanţarea Programului "Utilităţi şi mediu la standarde europene în judeţul Suceava"

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "28 noiembrie 1918 - Ziua Unirii Bucovinei cu România" Sărbătorim astăzi 99 de ani de la Unirea Bucovinei cu România şi, totodată, celebrăm pentru a treia oară şi Ziua Bucovinei, sărbătoare ...

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Revoluţia fiscală a Guvernului PSD-ALDE, piatră de moară pentru primării" Vă întrebaţi de ce sunt nemulţumiţi primarii de revoluţia fiscală a PSD? E simplu. Prin reducerea impozitului de la 16% la ...

  14 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 480/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.208 din 20 iulie 2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  24 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 204/2018 Propunere legislativă pentru modificarea lit.e) alin.(1), art.114 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia de astăzi se intitulează "Promisiunile din Programul de guvernare versus realitatea din România de la 1 ianuarie 2018". Începând cu 2018, ...

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 173/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 din Legea nr.273 din 29 iunie 2006 privind finanţele publice locale

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP490/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  15 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 113/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  13 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 125/2018 Proiect de Lege privind trecerea unor suprafeţe de fond forestier din grupa I funcţională-vegetaţia forestieră cu funcţii speciale de protecţie din domeniul public al statului şi din administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor -Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP346/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 108/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 112/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.109 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 63/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994

  5 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP333/2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 255/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.168 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 privind adoptarea unor măsuri ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Onorat prezidiu, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Fădor Angelica, deputat al PNL, Suceava. Prin declaraţia de astăzi, doresc să atrag atenţia asupra importanţei realizării la termen, a lucrărilor de ...

  27 iunie 2017
  întrebare, Proiectare şi Execuţie Reabilitare DN 18 Moisei-Iacobeni.

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 561/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 560/2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  2 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 71/2016 pentru stabilirea unor măsuri organizatorice la nivelul ...

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 362/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru adoptarea prezentului Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2016 pentru ...

  4 aprilie 2017
  interpelare, Motivarea tergiversării transmiterii punctului de vedere ce conţine o propunere de modificare şi completare a Legii 21/1991 a cetăţeniei române, primit de către Minister din partea ANC în data de 02.02.2017.

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal din Camera Deputaţilor va vota pentru Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  22 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 193/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.41 şi art.45 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vă prezint raportul comun suplimentar asupra Propunerii legislative privind declararea zilei de 28 iunie "Ziua Ziaristului Român" În şedinţa plenului Camerei ...

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Grupul PNL din Camera Deputaţilor va vota pentru Proiectul de Lege privind declararea zilei de 27 martie - Ziua Unirii Basarabiei cu România ca zi de ...

  8 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 12/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 184/2001 privind organizarea şi ...

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule ministru. Stimaţi colegi, Mă numesc Fădor Angelica, sunt deputat PNL de Suceava. Numărul curent al amendamentului - 6, iar prin acest amendament vă propun, dragi colegi, ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia nr. 3. Mă numesc Fădor Agelica, sunt deputat PNL de Suceava şi vă propun, stimaţi colegi, suplimentarea sumei prevăzute în Anexa nr. 3/15 a Ministerului Dezvoltării Regionale, Administraţiei ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Fădor Angelica, deputat PNL, Suceava Nr. crt. 15. Vă propun, stimaţi colegi, suplimentarea sumei prevăzute la Anexa nr. 3/26, a Ministerului Sănătăţii, Capitolul 5001, pentru finanţarea investiţiei ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Fădor Angelica, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.35 Suceava, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...