12 martie 2020 – Dezbaterea Proiectului de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciului de bonă (PL-x 43/2020). ( rămas pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 3. Proiectul de Lege privind acordarea unui ajutor financiar familiilor pentru plata serviciilor oferite de bonă; PL-x 43/2020; procedură de urgenţă. Dacă din partea iniţiatorilor? Dacă nu... Domnul Roman, vă rog.

Florin-Claudiu Roman Mulţumesc, domnule preşedinte. În numele iniţiatorilor - subsemnatul, domnul preşedinte Solomon şi colegul Răcuci, de la Comisia pentru muncă - vreau să spun doar două-trei vorbe despre acest proiect. El vine complementar cu cel pe care l-am discutat prima dată şi oferă posibilitatea acordării unui suport financiar şi de către autorităţile locale, fără a exista obligativitatea, acolo unde există suficiente venituri proprii, pentru acordarea acestui sprijin financiar ca plată pentru bonă, în cazul părinţilor, al tutorilor sau al reprezentanţilor legali. Vă mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Din partea Comisiei pentru administraţie, a Comisiei pentru muncă, raportul. Vă rog, doamnă deputat.

Angelica Fădor Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare crearea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor financiar, părinţilor sau reprezentantului legal al copilului, pentru plata serviciilor oferite de bonă, urmărindu-se asigurarea suportului necesar îngrijirii, creşterii, formării, dezvoltării şi educării copilului de vârstă preşcolară în cadrul familiei. În conformitate cu prevederile Regulamentului Camerei Deputaţilor, republicat, comisiile au dezbătut proiectul de lege în şedinţe separate. În urma dezbaterilor şi a opiniilor exprimate, membrii comisiilor au stabilit adoptarea proiectului de lege cu amendamente, cu majoritate de voturi. Proiectul de lege a fost adoptat de Senat în şedinţa din 10 februarie. Camera Deputaţilor este Cameră decizională. Proiectul de lege face parte din categoria legilor ordinare. În urma finalizării dezbaterilor, cele două comisii propun plenului Camerei Deputaţilor adoptarea proiectului de lege cu amendamente redate în anexa care face parte din prezentul raport comun.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc. Dacă din partea grupurilor parlamentare doreşte cineva? Domnul Ponta, vă rog.

Victor-Viorel Ponta Mulţumesc, domnule preşedinte. E o iniţiativă bună, dar, în acelaşi timp, vreau să înţelegeţi că va fi pusă în aplicare de - e corect, aşa a spus şi iniţiatorul - de primăriile bogate, cele care au resurse proprii - Bucureşti, Cluj, Timişoara. În acest fel, copiii din comunele, oraşele care nu au venituri nu vor beneficia. Parcă vorbeam despre un drept al copilului. Vreau să fiţi conştienţi că acum votăm drepturile copiilor din oraşele bogate, iar drepturile copiilor din oraşele şi comunele sărace nu le protejăm. Era important să înţelegeţi, totuşi, acest lucru şi să ne gândim cum facem, de acum încolo să nu separăm, de fapt, din ce în ce mai mult, între cei bogaţi şi cei săraci. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Şi eu vă mulţumesc. Doamnă deputat, timpul de dezbateri. De la Comisia pentru muncă...

Varujan Pambuccian Două minute.

Ion-Marcel Ciolacu Supun votului dumneavoastră propunerea liderilor de grup. Vot, vă rog. 259 de voturi pentru, 3 voturi contra, două abţineri. Aprobat. Din partea grupurilor? Nimeni. Intrăm pe... Dacă la titlu? Nimeni. La preambul? Nimeni. Amendamente admise de la 1 la 35? Nimeni. Rămâne la votul final.