Leonardo Badea

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Badea Leonardo, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-01-05 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul ...
2017-01-16 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Cu adresa nr. 102 BP din 16 ianuarie 2017, secretarul general al Camerei ...
2017-02-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori ...
2017-02-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să fac o scurtă precizare. În primul rând, noi respectăm ceea ce s-a stabilit ...
2017-02-07 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul ...
2017-02-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule prim-ministru, Stimaţi colegi, Dezbatem astăzi Legea bugetului de stat şi Legea ...
2017-02-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Avem un raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. ...
2017-02-14 Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind ...
2017-02-14 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr.571/2003 privind ...
2017-02-14 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea ...
2017-02-20 Doamnă preşedinte, Avem raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 15 alin.(1) lit. a) din ...
2017-02-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 5 din Legea nr. ...
2017-02-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare ...
2017-02-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată în vederea dezbaterii şi ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de ...
2017-02-28 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, ...
2017-02-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi ...
2017-03-06 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-03-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 ...
2017-03-07 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. ...
2017-03-14 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-03-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-03-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al ...
2017-03-20 Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016. În conformitate cu ...
2017-03-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. ...
2017-03-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative de completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 ...
2017-03-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Discutăm astăzi despre ancheta parlamentară efectuată de Comisiile reunite ...
2017-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 7/2017 ...
2017-03-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-03-28 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa ...
2017-04-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-04-04 Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-04-10 Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Doream să încep altfel, dar, ţinând cont că s-a prezentat ...
2017-04-10 ... managementul cheltuielilor publice, precum şi revigorarea rezervelor întreprinderilor de stat, prin stabilirea unor ...
2017-05-03 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea participării României ca ...
2017-05-15 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor comun asupra Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. ...
2017-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere ...
2017-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între ...
2017-05-24 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru funcţia de membru al ...
2017-05-24 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisiile reunite pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Comisia ...
2017-06-06 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. ...
2017-06-06 Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 312/2004 ...
2017-06-13 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Propunerii legislative privind reducerea evaziunii ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur, suntem în faţa unui amendament bun, dar trebuie să facem, foarte puţin, o scurtă ...
2017-06-20 Susţinem amendamentul. Suntem de acord cu acest amendament, din partea Comisiei pentru buget, finanţe.
2017-06-20 Deci...
2017-06-20 A fost citit amendamentul. Trebuie să fie citit amendamentul, în forma... Da, el a fost citit, amendamentul. Deci este ...
2017-06-20 8 1 .
2017-06-20 Fără. Deci este 8 1 .
2017-06-20 Da. 8 1 .
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...
2017-06-20 Este un roman celebru "A trăi pentru a-ţi povesti viaţa". De multe ori şi noi vorbim la microfon despre lucruri pe care ...
2017-06-20 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind auditul statutar al situaţiilor ...
2017-06-27 Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de ...
2017-06-27 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 ...