Leonardo Badea

Activitate

Afiliere politică

  27 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 164/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de leasing precum si pentru completarea art.120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului

  1 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar

  1 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 85/2018 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.50/2010 privind contractele de credit pentru consumatori

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi. Comisia pentru buget, ...

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 27/2017 pentru adoptarea unor măsuri ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate şi de modificare ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Este un roman celebru "A trăi pentru a-ţi povesti viaţa". De multe ori şi noi vorbim la microfon despre lucruri pe care nu le cunoaştem - şi mă refer aici la un lucru foarte simplu: această scoatere ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 29/2017. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Da. 8 1 .

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Fără. Deci este 8 1 .

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, 8 1 .

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, A fost citit amendamentul. Trebuie să fie citit amendamentul, în forma... Da, el a fost citit, amendamentul. Deci este amendamentul care sună în felul următor: 8 1 art. 76 alin. (4)...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Deci...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Susţinem amendamentul. Suntem de acord cu acest amendament, din partea Comisiei pentru buget, finanţe.

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur, suntem în faţa unui amendament bun, dar trebuie să facem, foarte puţin, o scurtă istorie. Legea privind Codul fiscal nr. 227/2015 avea prevederi referitoare la ...

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 3/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Propunerii legislative privind reducerea evaziunii fiscale prin măsuri de stimulare a cumpărărilor. Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind modificarea Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României. Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea alin. (1) al art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 9/2013 privind timbrul de mediu ...

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisiile reunite pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Comisia economică, industrii şi servicii din Senatul României, Comisia pentru buget, ...

  24 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Raport comun cu privire la audierea candidaţilor pentru funcţia de membru al Consiliului de Administraţie şi viceguvernator al Băncii Naţionale a României În ...

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut între România şi Banca Internaţională pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare, semnat la ...

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi ...

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport înlocuitor comun asupra Legii privind modificarea şi completarea Legii nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  3 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea participării României ca membru asociat la Proiectul BEPS - Erodarea bazei de impozitare şi transferul ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, ... managementul cheltuielilor publice, precum şi revigorarea rezervelor întreprinderilor de stat, prin stabilirea unor criterii de performanţă clare în OUG nr. 109 privind guvernanţa corporativă a ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule ministru, Doream să încep altfel, dar, ţinând cont că s-a prezentat aici o situaţie neagră, aş vrea să spun că economia în esenţă, pentru mulţi, nu ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 8/2017 privind lansarea în cadrul Ministerului pentru Mediul de Afaceri, ...

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 84/2016 pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea unei poziţii din anexa la Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 36/2001 privind regimul preţurilor şi tarifelor ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 31/2016 pentru completarea art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 7/2017 privind prorogarea termenului de depunere a declaraţiilor fiscale şi de plată a ...

  22 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Discutăm astăzi despre ancheta parlamentară efectuată de Comisiile reunite pentru buget, finanţe pentru verificarea condiţiilor în care s-a realizat ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative de completare a Ordonanţei de urgenţă nr. 99/2006 privind instituţiile de credit şi adecvarea capitalului, cu modificările şi ...

  21 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 16/2016 pentru modificarea şi completarea art. 2 din Legea nr. 54/2016 privind ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 97/2016. În conformitate cu prevederile art. 95, comisia a fost sesizată cu proiectul de lege mai sus ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind ratificarea Acordului de împrumut (Cel de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor ...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2014 pentru completarea şi modificarea Legii nr. 571/2003 privind Codul ...

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 65/2016 privind instituirea cadrului legal pentru acordarea unui ajutor de ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 321/2006 privind regimul acordării finanţărilor nerambursabile pentru programe, ...

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 26/2016 pentru modificarea art. 9 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. ...

  6 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 77/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Acordului între România şi Republica Populară Chineză pentru eliminarea dublei impuneri cu privire la impozitele pe ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru ratificarea Protocolului semnat la Bucureşti, la 4 iulie 2016, de modificare a Convenţiei între România şi Republica Uzbekistan ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de capital. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 19/2016 pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 10/2016 privind stabilirea măsurilor necesare în vederea asigurării ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 32/2012 privind organismele de plasament colectiv în valori ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 46/2016 pentru completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia ...

  28 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată în vederea dezbaterii şi întocmirii raportului asupra Legii privind supravegherea macroprudenţială a sistemului ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii. Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Contractului cadru de finanţare dintre România şi Banca Europeană de Investiţii, semnat la Luxemburg, în data de 16 ...

  21 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 5 din Legea nr. 70/2015 pentru întărirea disciplinei financiare. Comisia pentru buget, finanţe şi ...

  20 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Avem raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 15 alin.(1) lit. a) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a art. 10 alin. (3) din Legea nr. ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru completarea art. 140 alin. (2) din Legea nr.571/2003 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a Camerei ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raportul asupra propunerii legislative privind completarea Legii nr.571/2003 privind Codul Fiscal. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată pe dezbaterea ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 52 din Legea nr. 93/2009 privind instituţiile financiare nebancare. În conformitate cu prevederile art. 95 din ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Avem un raport suplimentar asupra Proiectului de Lege pentru abrogarea art. 120 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind instituţiile de ...

  7 februarie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017: În conformitate cu prevederile articolului 21 din Regulamentul ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule prim-ministru, Stimaţi colegi, Dezbatem astăzi Legea bugetului de stat şi Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2017 în Parlamentul ...

  3 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să fac o scurtă precizare. În primul rând, noi respectăm ceea ce s-a stabilit prin Tratatul de la Maastricht, fiindcă ne încadrăm în deficitul de 3% şi suntem ...

  3 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificaţi în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2017. În conformitate cu prevederile art. 95 ...

  16 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Cu adresa nr. 102 BP din 16 ianuarie 2017, secretarul general al Camerei Deputaţilor a transmis, pentru examinare şi avizare în fond, Comisiei pentru buget, ...

  5 ianuarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere pe ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Badea Leonardo, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 16 Dâmboviţa, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...