Vasile Gudu

Activitate

Afiliere politică

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Gudu, Grupul PNL - pentru.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PNL. Vă mulţumesc.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Gudu, PNL. Votez pentru toate vacantările şi toate validările. Mulţumesc.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Vasile Gudu, PNL - pentru.

  14 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP818/2020 Propunere legislativă de completare şi modificarea a Ordonanţei Guvernului 137/2000 privind prevenirea şi combaterea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP815/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  29 septembrie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, precum şi pentru completarea art.241 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

  19 august 2020
  luare de cuvânt, La revedere! (Râsete în sală.)

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Cine e?

  19 august 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  12 august 2020
  luare de cuvânt, Vasile Gudu, Grupul parlamentar al PNL, votez pentru.

  8 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! La PL-x 428/2020 - împotrivă, la PL-x 429/2020 - pentru. Mulţumesc frumos.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Vasile Gudu, deputat al PNL de Tulcea. Am votat cu "da" la primul proiect, iar în continuare votez exact cum a votat Partidul Naţional Liberal.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Alo!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Bună ziua, stimaţi colegi! Reprezentarea organizaţiilor profesionale/interprofesionale neguvernamentale din sectorul agricol şi agroalimentar contribuie pe termen lung ...

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 179/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi testarea şi înregistrarea soiurilor de plante

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Vasile Gudu, Tulcea. Voturile mele sunt următoarele. La punctul nr. 1 - contra adoptării. La punctul nr. 2 - contra adoptării. Punctul nr. 3 - da pentru adoptare. Punctul nr. 4 - da pentru ...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Abţinere la amendament, împotriva proiectului de modificare. Sunt Vasile Gudu, deputat, Circumscripţia nr. 38 Tulcea.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 259/2020 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(2) al art.231 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  12 decembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de Urgenţă 93/2012, privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Autorităţii de Supraveghere Financiară

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 527/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunelor Ceatalchioi şi Crişan, judeţul Tulcea

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, BP561/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  10 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Reglementarea procesului de transformare a societăţilor agricole, precum şi mecanismele acestuia trebuiau reglementate de lege şi nu oricum, ci clar şi ...

  4 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 644/2019 Proiect de Lege privind adoptarea unor măsuri necesare facilitării parcării bicicletelor în spaţii publice

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 591/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 584/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu "

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  24 aprilie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.16 alin.(1) din Legea zootehniei nr.32/2019

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi şi colege, Astăzi am intitulat declaraţia politică "La Tulcea - Bursa de Peşte sau cherhana?". În data de 8 aprilie 2019, doamna premier, alături de ...

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 394/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.45/2009 privind organizarea şi funcţionarea Academiei de Ştiinţe Agricole şi Silvice "Gheorghe Ionescu-Şişeşti" şi a sistemului de cercetare-dezvoltare din domeniile agriculturii, silviculturii şi industriei alimentare

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  26 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 188/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.98 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Am intitulat această declaraţie politică "Ministrul turismului promovează România fără Delta Dunării, fără profesionalism, cu indiferenţă şi ...

  20 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 389/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei nr.1 din Legea nr.18/1991 privind fondul funciar

  12 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 126/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 321/2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) şi (34 5 ) ale art.9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Consolidarea rolului celor două principii în elaborarea politicilor Uniunii Europene nu poate fi abordată fără înţelegere şi aplicarea acestora, în pas cu actualul ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "La răscruce de câteva voturi, cronica unei reuşite anunţate" În prag de sărbători, harul divin s-a pogorât asupra opoziţiei care a depus o moţiune de cenzură, a doua, împotriva Guvernului Dăncilă. ...

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Sunt parlamentar de Tulcea, un judeţ care - legat de subiectul acestui proiect de lege - se situează pe un loc fruntaş în ceea ce priveşte agricultura ...

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică este intitulată "A trăi pentru a povesti despre anul Centenarului, 1918, de la Unirea Dobrogei la Marea Unire a ...

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Adio, reformă în învăţământ!" De 28 de ani PSD zice că se reformează, că va veni cu oameni noi, adevăraţi specialişti, care vor face din şcoala românească o şcoală europeană, puternic recunoscută pe ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2019 Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  31 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Justiţia - victimă sigură în mâinile lui PSDragnea" Programul de guvernare PSDragnea are un singur obiectiv: schimbarea legilor justiţiei în funcţie de interesele liderilor d’ALDE -PSD. Fie că ...

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 148/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  15 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 146/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă, votul electronic, precum şi modificarea şi completarea Legii nr.208/2015 privind alegerea Senatului şi a Camerei Deputaţilor, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Autorităţii Electorale Permanente

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi se intitulează: "Limba română, monedă de schimb pentru guvernanţi". Pentru a păstra o majoritate parlamentară supusă intereselor ...

  2 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 44/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o: "Pensia decentă - o utopie în România". PSD-ALDE se joacă cu pensiile românilor. Dacă ...

  17 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Finalizarea Agendei unice digitale este unul dintre obiectivele asumate de preşedintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker. Ca urmare a acestui fapt, prin ...

  17 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul european, supus astăzi spre dezbatere şi aprobare, face parte din Strategia preşedintelui Consiliului European, privind impunerea unei agende comune a ...

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 24/2019 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.3 din Legea nr.61/1993 privind alocaţia de stat pentru copii

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 17/2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L548/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L547/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, colegii zâmbesc, însă am o declaraţie politică pentru brăileni, gălăţeni şi tulceni. Declaraţia de astăzi se intitulează: "Uite podul, nu e podul! Podul de piatră ...

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, "România are nevoie să fie guvernată!" Care este forma de guvernământ a României? Pentru cei care ştiu, răspunsul este simplu. Dar mai crede oare cineva că aşa este? În ultimul an, încercările celor ...

  18 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Regândirea şi reformarea sistemelor de sănătate şi de asistenţă reprezintă un deziderat, dar care trebuie să ţină cont de toate implicaţiile şi, în primul rând, de ...

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 iunie 2018
  propunere legislativă, BP487/2018 Proiect de hotărâre pentru completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Fondurile europene, o himeră pentru guvernarea PSD-ALDE" Absorbţia fondurilor europene devine un orizont din ce în ce mai îndepărtat pentru actualul Guvern, o fantezie la nivel declarativ, ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 677/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 681/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Fondurile europene, între oportunitate şi realitate". Accesarea fondurilor europene trebuie accelerată. Încă de la ...

  23 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 630/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 670/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407 din 9 noiembrie 2006

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Pilonul II, între a fi şi a fi furat". Pensia privată obligatorie a fost introdusă, în anul 2008, în mod ...

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, "Semnificaţiile zilei de 9 mai" La data de 9 mai 1877, Legislativul ţării se întrunea şi Mihail Kogălniceanu proclama independenţa României, un vis românesc materializat. 68 de ani mai târziu, tot pe ...

  9 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 695/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia de presă am intitulat-o "Haos marca PSD". (Vociferări.) Politică, iertaţi-mă. Înseamnă că sunteţi atenţi cu toţii. Există numeroase argumente de politică ...

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor colegi deputaţi, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Guvernul douăzeci-douăzeci - 2020 - şi salarizarea în sănătatea lor". Revoluţia ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Economia circulară constituie o alternativă şi o soluţie eficientă atât pentru reducerea amprentei de mediu a producţiei şi a consumului, cât şi pentru creşterea atât ...

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Prezenta comunicare reprezintă un răspuns la complexele provocări întâmpinate în ceea ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei de mediu. Aceasta ...

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, doamnelor şi domnilor deputaţi. Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Coaliţia PSD-ALDE rămâne corigentă la economie". A venit delegaţia ...

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi este intitulată "România în anul Centenarului marca PSD-ALDE". Cum arată România în anul Centenarului? Oamenii plătesc ...

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o: "Înapoi în viitor - anul de graţie 2022". Nici primăvara nu mai este ce a fost. Avem atâtea promisiuni de ...

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Documentul european supus dezbaterii şi adoptării reflectă concluziile consultării politice, care a generat un număr record de peste 320.000 de răspunsuri. Acest ...

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Bună dimineaţa, stimaţi colege şi colegi. Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Asalt asupra justiţiei". După ce au câştigat şi s-au instalat la guvernare, ...

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 353/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.292 alin.(1) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Ordonanţele nocive trebuie respinse, fiindcă nu există soluţia urgentă a abrogării acestora. Acest Guvern care îşi bate joc de români, un Guvern care taie salariile la vreme de creştere economică, ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Un nou sabotaj al incompetenţei fiscale, marca PSDragnea". Minciuna este politică de stat în Guvernele PSD. Două ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să mulţumesc tuturor colegilor pentru votul dat astăzi pentru acest proiect atât de necesar comunităţilor din Delta Dunării. Încă o dată, mulţumesc şi vă aşteptăm ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În anul 2008 s-a recepţionat terminarea lucrărilor investiţiei "Alimentare cu apă" a localităţilor Gorgova şi Partizani, unde locuiesc 1.000 de ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, "«Daddy de Teleorman» - democraţie sau dictatură?" Ce se întâmplă în România încă de la alegerile din decembrie 2016 reprezintă imaginea de coşmar a democraţiei. Realitatea românească ar putea deveni ...

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 275/2018 LEGE Anti-birocraţie

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc şi eu.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc colegilor de la Tulcea.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mai am unul. Se propune alocarea sumei de 157 mii lei pentru achitarea contravalorii studiului de fezabilitate pentru modernizare infrastructură drumuri comunale în comuna Izvoarele, judeţul ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Colegii tulceni dacă votează...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Marginal 10. Se propune alocarea sumei de 71,40 mii lei pentru achitarea contravalorii studiului de fezabilitate pentru reabilitare dispensar uman în comuna Izvoarele, ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege este unul aşteptat atât de crescătorii de păsări, cât şi de producătorii de cereale care, astfel, vor reuşi să-şi valorifice producţia într-un mod... ...

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Ca deputat de Tulcea, vreau să vă spun că este un proiect extrem de important, aşteptat demult de autorităţile tulcene. Aşadar, pentru zona Murighiol, o zonă extrem de ...

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi parlamentari, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Ameninţările la adresa democraţiei continuă". Primarul General al Capitalei a luat, ...

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Ameninţare la adresa democraţiei". Evoluţia societăţii este grav ameninţată de războiul care se duce, ...

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 256/2018 Propunere legislativă privind completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020 şi pentru modificarea art.2 din Legea nr.36/1991 privind societăţile agricole şi alte forme de asociere în agricultură

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Mecanismul de cooperare şi verificare" Comisia Europeană a publicat raportul MCV pe Justiţie în care România e din nou criticată, în special din cauza atacurilor din ultimele luni, faţă de ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Importanţa integrării Dobrogei în statul român modern" Dobrogea, această parte de ţară românească, înzestrată cu frumuseţi inegalabile, are şi o istorie fascinantă. În spaţiul îngust, cuprins între ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Iresponsabilitatea PSD anihilează investiţiile private". În acest an au fost iniţiate 11 ...

  2 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 273/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(14) din Legea nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Sistemul de pensii, în colaps". Sumele nominale alocate Pilonului II de pensii vor scădea cu circa 11%, ca ...

  31 octombrie 2017
  interpelare, Respectarea normelor în spitale

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule preşedinte de şedinţă, Declaraţia politică de astăzi am intitulat-o "Uite taxa, nu e taxa!". Stimaţi colegi, Presupusa "taxă de solidaritate", despre care a ...

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, stimaţi colegi. Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Imunizarea este extrem de importantă, aceasta prevenind între două şi trei milioane de decese anual. Părinţii leagă ...

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Marile lipsuri ale învăţământului superior" A venit rândul învăţământului superior. Trist, greu de înţeles şi explicat, dar crud de real. Avem nevoie de reformă în învăţământul superior? Da, însă, ...

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, BP422/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Imixtiune versus responsabilitate, imparţialitate şi independenţă" Supun atenţiei un mesaj care se doreşte a fi un semnal de alarmă pentru noi toţi, în calitate de reprezentanţi ai cetăţenilor şi de ...

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 septembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În calitate de coiniţiator, vin în faţa Domniilor Voastre pentru a vă expune încă o dată, dacă mai era nevoie, motivul acestui demers ...

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP490/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.134 din Legea 31/1990 privind Societăţile Comerciale

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Marile lipsuri, la începutul anului şcolar" 11 septembrie 2017, începutul unui nou an şcolar în România, un moment şi un domeniu de activitate care pare că nu mai interesează pe nimeni. Este o zi ...

  12 septembrie 2017
  întrebare, Conştientizarea populaţiei privind activitatea de vaccinare.

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 497/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.53/2003 - Codul Muncii

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 426/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 396/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestui proiect de lege. Am avut în vedere faptul că acest act normativ era de mult aşteptat de către micii ...

  12 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 276/2017 Proiect de Lege privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  6 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Actul normativ supus dezbaterii vine să se ralieze reglementărilor instituite în cadrul Uniunii Europene, subsumate politicii europene în domeniul ...

  24 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 524/2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale

  16 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 544/2017 Proiect de Lege pentru susţinerea reîntregirii familiei de români cu ocazia Centenarului Marii Uniri

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 479/2017 Propunere legislativă pentru reglementarea exploatării şi exportului masei lemnoase provenind din România

  29 martie 2017
  propunere legislativă, BP116/2017 Propunere legislativă privind interzicerea temporară a exportului de lemne de foc

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 495/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, ... pentru votul pe care l-au dat.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Am terminat şi le mulţumesc colegilor deputaţi tulceni...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 51. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 1 266 de mii de lei pentru lucrări construire pod, oraş Babadag, judeţul Tulcea.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 47. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 1 651 de mii de lei pentru lucrări reţele canalizare, reţele apă potabilă şi branşamente aferente, oraş Babadag, judeţul Tulcea.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 45. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 1 673 de mii de lei pentru efectuarea lucrărilor de execuţie la obiectivul de investiţii "Canalizare menajeră în sistem ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 44. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 5 287 de mii de lei pentru realizarea obiectivului de investiţii "Extindere canalizare în localitatea Lunca, comuna Ceamurlia ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 42. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 900 000 de lei pentru lucrări de reabilitare şi modernizare cabinet medical, comuna Văcăreni, judeţul Tulcea.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vasile Gudu, deputat, Circumscripţia nr. 38 - Tulcea Marginal 41. Suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 2 250 de mii de lei pentru construirea unei ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, Jurământ de credinţă faţă de ţară şi popor (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Gudu Vasile, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.38 Tulcea, Jur credinţă patriei ...