Pl-x nr. 570/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei nr.55 din 16 august 2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale, precum şi pentru completarea art.241 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ

Sponsori: Nicolae Dobrovici-Bacalbaşa, Sorin-Ioan Bumb, Ioan Cupşa, Vasile Gudu, Dănuţ Bica

cdep

14 octombrie 2020
Camera Deputaților

încetarea procedurii legislative prin desesizarea Camerei Deputatilor; înaintare la Senat.

30 septembrie 2020
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 14-10-2020

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 14-10-2020

solicitare aviz de la Consiliul Economic si Social

termen: 14-10-2020