Lucian-Eduard Simion

Activitate

Afiliere politică

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Rog a se corecta următoarele erori materiale. La pagina 237, în loc de "Inh locuinţă " se va citi "Inh clădire ". În loc de "DUFS i " se va citi "DFS clădire". La pagina 238 din ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind evaluarea şi gestionarea zgomotului ambiant, transmis cu ...

  3 iunie 2019
  luare de cuvânt, Propunerea legislativă vine să completeze art. 64 din Ordonanţa nr. 23 privind pescuitul şi acvacultura, în sensul acceptării unei excepţii privind pescuitul la calcan cu unelte tradiţionale de tip ...

  14 mai 2019
  luare de cuvânt, Iniţiativa legislativă propune să completeze Ordonanţa de urgenţă privind asistenţa medicală comunitară, în scopul de a introduce în categoria profesională a persoanelor care pot acorda asistenţă ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu legea în vigoare, acum noţiunea de "nave" cuprinde şi ambarcaţiunile de agrement, în care sunt incluse efectiv bărcile pescăreşti, vestitele lotci. De ...

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Proiectul de lege urmăreşte, în domeniul pescuitului şi acvaculturii, reglementarea unor aspecte referitoare la asigurarea concordanţei cu terminologia de specialitate din ...

  12 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 126/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, BP110/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  6 februarie 2019
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr. 75/2018 pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul protecţiei mediului şi al regimului ...

  18 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Potrivit angajamentelor asumate în faţa Comisiei Europene, România trebuie să întreprindă toate măsurile necesare implementării unor instrumente economice în domeniul gestionării ...

  18 decembrie 2018
  întrebare, Înscrierea în intervalul centralizat al bunurilor statului al infrastructurilor de alimenare cu apă din com. Crişan şi Ceatachioi - revenire

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic şi Comisia pentru industrii şi servicii au fost sesizate pentru dezbaterea în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege pentru stabilirea cadrului ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, În contextul în care Delta Dunării este recunoscută ca fiind una dintre cele mai întinse zone umede din lume, cu valoare de Patrimoniu Natural Universal şi statut de Rezervaţie a Biosferei aflată sub ...

  4 decembrie 2018
  întrebare, Emiterea unei ordonanţe similare ordonanţei nr.8/2018 pentru 2019

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Pe lângă modificarea art. 23 din Legea nr. 407, aprobată prin Ordonanţa de urgenţă nr. 105, prin care s-a modificat această perioadă a păşunatului pe terenurile deţinute de ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP950/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru industrii şi servicii şi Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic au fost sesizate, spre dezbatere, în procedură de urgenţă, în fond, cu Proiectul de Lege privind aprobarea ...

  19 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 18/2019 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia

  5 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Proiectul de lege are ca obiect de reglementare transpunerea în legislaţia naţională a prevederilor directivei europene, în scopul stabilirii unor angajamente de reducere a emisiilor atmosferice şi ...

  30 octombrie 2018
  întrebare, Acordarea de despăgubiri pentru propietarii suinelor afectate de virusul gripei porcine - Dosare neeligibile în Delta Dunării

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 653/2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP837/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, O directivă europeană, şi anume, Directiva nr. 801/2016 a Parlamentului European, a impus modificări esenţiale în legislaţia care reglementează regimul străinilor în ţara ...

  9 octombrie 2018
  întrebare, Înscrierea în inventarul centralizat al bunurilor statului al infrastructurilor de alimentare cu apă din com. Crişan şi Ceatalchioi

  3 octombrie 2018
  interpelare, Situația finanțării proiectului podului Tulcea-Brăila

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 672/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată, spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Proiectul de Lege privind limitarea emisiilor în aer a anumitor poluanţi proveniţi de ...

  20 iunie 2018
  întrebare, Scoaterea la concurs a două postrui pentru Spitalul Tichileşti, jud. Tulcea

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Prin acest proiect de lege se realizează o punere de acord cu directivele europene - Directiva 2014/101 şi Directiva 2000/60 a Parlamentului European şi a ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Aici nu este vorba numai despre urşi. Este vorba şi despre animalele care, în momentul de faţă, realizează un dezechilibru de specii şi în alte zone - de exemplu, în Delta Dunării; ...

  14 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 456/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  2 mai 2018
  întrebare, Interpretarea unor dispoziții din Decizia CCR nr.1/2014

  2 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 362/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.8 alin.(2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.18/2017 privind asistenţa medicală comunitară

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 478/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernuluinr.195/2005 privind protecţia mediului

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 305/2018 Proiect de Lege privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării, în administrarea Consiliului Judeţean Tulcea

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 323/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da. Comisia pentru mediu şi echilibru ecologic a fost sesizată spre dezbatere în fond cu Proiectul de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind ...

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 39/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul ...

  20 martie 2018
  întrebare, Compensații aferente ariilor naturale în exercițiu financiar 2014-2020

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Într-adevăr, acest proiect de lege reglementează modalitatea de utilizare a zonei de amenajări piscicole, mai ales în cadrul lacurilor de acumulare, şi nu numai, ...

  13 martie 2018
  întrebare, Reducerea numărului de clase în anul şcolar următor

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  13 februarie 2018
  întrebare, Compensaţii aferente ariilor naturale în exerciţiul financiar 2014-2020

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Graţie unui program al Guvernului, din 1996, s-a aprobat, prin Hotărârea de Guvern nr. 950, investiţia denumită "Alimentare cu apă potabilă a localităţilor ...

  6 februarie 2018
  luare de cuvânt, Având în vedere interesele strategice pe care le avem faţă de Ucraina şi ţinând cont de interesele comune ale României şi Ucrainei, consider că pentru realizarea şi finanţarea unor obiective de ...

  6 februarie 2018
  întrebare, Implementarea sistemelor moderne de interogare şi plăţi la Trezorerie

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 254/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.52 din 15 aprilie 2011 republicată, cu modificările şi completările ulterioare, privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  19 decembrie 2017
  întrebare, Înmatricularea ambarcaţiunilor de pescuit

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Susţin astăzi, în faţa dumneavoastră, un proiect aşteptat şi necesar pentru judeţul Tulcea şi pentru Delta Dunării, în speţă Portul turistic Murighiol, un proiect pentru care la ...

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2018 Propunere legislativă privind instituirea zilei de 2 aprilie - Ziua Instituţiei Prefectului din România

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Deputat Simion Lucian, Comisia pentru mediu. O precizare referitoare la îndreptarea unei erori materiale. La nr. crt. 40 marginal, art. 20 - a fost decalat termenul "nemodificat" ...

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea Anexei nr. 2 la Ordonanţa Guvernului nr. 20/2012 privind instalaţiile portuare de preluare a deşeurilor generate de nave şi a reziduurilor ...

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  28 noiembrie 2017
  întrebare, Renta agricolă viageră

  28 noiembrie 2017
  întrebare, Salarizarea lucrătorilor transfrontalieri şi sezonieri

  28 noiembrie 2017
  întrebare, Definirea pensiunilor pentru zona Delta Dunării

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Procedura de inventariere, atestare domeniu public şi dare în administrare a unor situri arheologice.

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 490/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.3 din Legea nr.363/2013 privind transmiterea unui teren din administrarea Ministerului Mediului, prin Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", în adminstrarea Consiliului Judeţean Tulcea

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 81/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional, pentru modificarea art.III din Legea nr.258/2006 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/2000 privind protecţia patrimoniului arheologic şi declararea unor situri arheologice ca zone de interes naţional şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.182/2000 privind protejarea patrimoniului naţional mobil

  31 octombrie 2017
  întrebare, Programul special de anvelopare în mediul rural

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Vorbim astăzi despre o lege benefică, necesară pentru două localităţi din Delta Dunării, despre comunităţi greu încercate de inundaţii de-a lungul timpului, de ...

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 145/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a producătorilor din sectorul pescuitului şi acvaculturii

  19 septembrie 2017
  întrebare, Situaţia instructorilor auto independenţi (PFA).

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  13 septembrie 2017
  interpelare, Acordarea de compensaţii financiare unităţilor administrativ-teritoriale care în conformitate cu actele în vigoare acordă obligatoriu facilităţi populaţiei sau altor persoane fizice şi juridice.

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 426/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în domeniul public al comunei Maliuc, judeţul Tulcea

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 396/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  26 iunie 2017
  întrebare, Proiecte finanţate pentru comunităţile de români din Ucraina

  26 iunie 2017
  întrebare, Angajarea sezonieră sau temporară a cetăţenilor ucrainieni

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Faleza din Tulcea reprezintă una dintre cele mai importante atracţii turistice ale oraşului, mult vizitată de turiştii ajunşi în aceste locuri şi, totodată, pentru ...

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  12 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 397/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

  11 aprilie 2017
  întrebare, Grădina de vară "Dacia" din Tulcea.

  4 aprilie 2017
  întrebare, Transport CFR - Tulcea oraş.

  28 martie 2017
  întrebare, Sporul de izolare pentru indemnizaţiile persoanelor alese în funcţiile de demnitate publică în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării.

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  21 martie 2017
  întrebare, Restaurarea şi consolidarea Bisericii Sf.Nicolae şi Alexandru din Sulina.

  14 martie 2017
  întrebare, Îmbunătăţirea condiţiilor hidrologice km 0 Braţ Sf.gheorghe.

  7 martie 2017
  interpelare, Program Teritorial de Investiţii ITI Delta Dunării.

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Simion Lucian-Eduard, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 38 Tulcea, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...