Pl nr. L690/2018 Propunere legislativă privind trecerea unei suprafeţe de teren din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea-Litoral în domeniul public al comunei Pardina, judeţul Tulcea, şi în administrarea consiliului local al acesteia

Sponsori: Lucian-Eduard Simion

senat

12 decembrie 2018
Senat

primire raport (nr.31) de respingere de la comisie

amendamente: da
5 decembrie 2018
Senat

primire aviz (nr.383) favorabil de la comisie

amendamente: da
19 noiembrie 2018
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L690

trimis pentru raport la comisie

termen depunere raport: 11.12.2018

trimis pentru aviz la comisie

termen: 04-12-2018
13 septembrie 2018
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b463