Nechita-Adrian Oros

Activitate

Afiliere politică

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii asistenţei sociale nr.292/2011

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 446/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterinar

  30 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 371/2020 Proiect de Lege pentru completarea articolului 39 din Legea-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului din fonduri publice

  27 noiembrie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vreau să vă mulţumesc, în numele colegilor mei, medici veterinari, pentru acest vot. Vreau să vă spun că acest proiect este aşteptat de majoritatea medicilor veterinari pentru că vine ...

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei, precum şi pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.7 din 19 februarie 2019 privind unele măsuri temporare referitoare la concursul de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, formarea profesională iniţială a judecătorilor şi procurorilor, examenul de absolvire a Institutul Naţional al Magistraturii, stagiul şi examenul de capacitate al judecătorilor şi procurorilor stagiari, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară şi Legii nr.317/2004 privind Consiliul Superior al Magistraturii

  2 octombrie 2019
  întrebare, Strategia ministerul privind criza forţei de muncă din România

  2 octombrie 2019
  întrebare, Suprafaţa cultivată cu porumb versus suprafaţa irigată

  23 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, doamnă preşedinte. Sigur, pentru cei care activează în agricultură şi în industria alimentară, este cunoscut că bubalinele reprezintă un potenţial nevalorificat sau foarte puţin ...

  18 septembrie 2019
  întrebare, Legea nr.17/2014

  18 septembrie 2019
  întrebare, Realizarea obiectivelor din Programul Naţional de reabilitare a infrastructurii principale de irigaţii din România la data de 1 septembrie 2019

  11 septembrie 2019
  interpelare, Tarniţa fără poluare

  4 septembrie 2019
  întrebare, Poziţia Guvernului României faţă de plafonarea plăţilor directe către fermieri, Pilonul I

  4 septembrie 2019
  întrebare, Gestionarea subvenţiilor de la Uniunea Europeană de către APIA

  4 septembrie 2019
  întrebare, Vânzarea terenurilor agricole

  4 septembrie 2019
  întrebare, Situaţia terenurilor administrate de Agenţia Domeniile Statului

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, BP473/2019 Proiectul de hotărâre privind completarea art.60 din Regulamentul Camerei Deputatilor

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 298/2019 Propunere legislativă pentru completarea articolului 75 din Legea nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2019 Proiect de Lege pentru modificarea articolului 14 din Anexa VI a Legii-cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.288/2015 privind votul prin corespondenţă precum şi modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 526/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  24 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 596/2019 Proiect de Lege privind programul de alimentaţie sănătoasă pentru elevii din învăţământul obligatoriu primar şi gimnazial, de stat şi privat

  19 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 591/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, cu modificările şi completările ulterioare

  12 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 584/2019 Proiect de Lege pentru înfiinţarea Muzeului Naţional "Brătianu "

  11 iunie 2019
  întrebare, Reclamaţie a unui consumator la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor

  11 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

  5 iunie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să vă mulţumesc tuturor celor care aţi votat acest proiect de lege, în numele colegilor mei, medicii veterinari din România. Partidul Naţional Liberal a votat şi ...

  5 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 572/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  17 aprilie 2019
  întrebare, Utilizarea menţiunilor "de casă/ţărănesc" pe eticheta produselor alimentare

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţia mea se intitulează "Dragnea şi PSD produc fake news cu legume şi fructe, induc panică - ca mijloc de campanie electorală". Controalele declanşate de către ...

  10 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru acest proiect legislativ, în speranţa că declinul acestui sector de activitate atât de important se va opri, în ...

  10 aprilie 2019
  întrebare, Sesizare pe cabienteul parlamentar - validarea dreptului de proprietate

  10 aprilie 2019
  întrebare, Întârzieri la acordarea subvenţiilor aferente anului 2018

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Vă mulţumesc, în numele colegilor mei medici veterinari, pentru acest vot şi vreau să vă spun că Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea acestei propuneri legislative care ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate prevede că accesul la informaţiile clasificate este permis numai în cazurile, în ...

  27 martie 2019
  întrebare, Problema radierii din oficiu de către ONRC a mii de persoane fizice autorizate şi întreprinderi individuale

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 166/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

  21 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 175/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Art.291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  6 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 351/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 355/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  21 februarie 2019
  întrebare, Procedura de obţinere a "mandatului de reprezentare din partea MCI"

  20 februarie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 52/2019 Propunere legislativă pentru abrogarea art.88 1 -art.88 8 din Legea nr.304/2004 privind organizarea judiciară, republicată, a pct.45 al Art.I şi a Art.II, Art.III, Art.VI din Legea nr.207/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară, a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.90/2018 şi a punctelor 3 şi 4 ale Art.II din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.92/2018

  19 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 325/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.24/2007 privind reglementarea şi adminstrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 40. Se propune alocarea sumei de 540.000 mii lei pentru finalizarea lucrărilor la obiectivul de investiţii "Pistă de decolare-aterizare 3.500 m la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca". Sursa de ...

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 321/2019 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(30 ) şi (34 5 ) ale art.9 din Legea cadastrului şi publicităţii imobiliare nr.7/1996

  4 februarie 2019
  întrebare, Analiză memoriu privind situaţia Companiei Naţionale a Imprimeriilor (CNI) Coresi SA

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Acest proiect de lege era unul aşteptat de cei care activează în agricultură şi în industria alimentară. În opinia noastră, a Partidului Naţional Liberal, reuşeşte să ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În forma în care, astăzi, ne este prezentat proiectul de lege, Partidul Naţional Liberal îi va acorda votul, pentru că, într-adevăr, acesta se referă la modificarea ...

  29 noiembrie 2018
  întrebare, Neplata subvenţiilor aferente anului 2017

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Vă explic eu, domnule Suciu, despre ce este vorba. Simplu! Toate aceste proiecte pe care le-am votat astăzi, inclusiv Proiectul Legii muntelui, care a fost votat anul trecut, şi care nici astăzi nu ...

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 167/2019 Proiect de Lege pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 noiembrie 2018
  întrebare, Termen finalizare a Spitalul Regional Cluj

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 187/2019 Proiect de Lege privind finanţarea şi implementarea Programului "Tineri în Parlament"

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 135/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 148/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  23 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 134/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolelor 6 1 şi 6 2 din Legea nr.416 din 18 iulie 2001 privind venitul minim garantat

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 147/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.3 din Legea nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 555/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  10 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP529/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  8 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.16 din Legea nr.422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările şi completările ulterioare

  2 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 44/2019 Propunere legislativă pentru completarea art.7 alin.(1) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului Naţional de Dezvoltare Locală

  28 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 492/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.47/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii Constituţionale

  27 septembrie 2018
  propunere legislativă, BP666/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Regulamentului Camerei Deputaţilor

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat pentru adoptarea moţiunii simple, intitulate "După ciuma lui Caragea, România lovită de pesta lui Daea", pentru a mai da o şansă agriculturii ...

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi...

  25 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Domnule ministru, Subsemnaţii, membri ai Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal, vă înaintăm prezenta ...

  19 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Stimaţi colegi, În temeiul prevederilor art. 112 din Constituţia României şi ale art. 186 - art. 192 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Partidul Naţional Liberal ...

  12 septembrie 2018
  luare de cuvânt, "Incompetenţa şi interesele de la vârful Guvernului PSD- ALDE pun în pericol securitatea alimentară a României. Prins în lupta cu justiţia, Guvernul PSD-Dragnea a uitat să lupte cu Pesta Porcină ...

  12 septembrie 2018
  întrebare, Autorităţile române îi lasă singuri pe fermierii din România să lupte cu criza PPA

  12 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 470/2018 Propunere legislativă pentru modificarea articolului 16 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Harta evoluţiei pestei porcine africane în Europa ne arată că România este ţara cea mai afectată de această epidemie şi că incompetenţa şi interesele de la vârful Guvernului pun în ...

  5 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  5 septembrie 2018
  întrebare, Lipsa de reacţie a guvernanţilor actuali în ceea ce priveşte erdicarea pestei porcine africane

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 17/2019 Propunere legislativă privind înfiinţarea abatoarelor mobile având ca obiect activitatea de abatorizare a animalelor şi comercializarea cărnii

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L548/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L547/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Protecţia animalelor utilizate în scopuri ştiinţifice a fost reglementată prima dată în 1986, prin Directiva nr. 609. Apoi, aceasta a fost revizuită în ...

  27 iunie 2018
  întrebare, Omisiunea promovării stemelor a două comune din jud. Mureş în HG 303/2018

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.118 alin.(4) din Ordonanţa de urgenţă nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Eu vreau să mulţumesc colegilor de la PSD-ALDE că, în sfârşit, după câteva luni, au înţeles că acea Ordonanţă nr. 71, abuzivă şi aberantă, în opinia noastră, nu face decât să oprească şi să ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În iarna trecută, când aţi venit cu Ordonanţa nr. 71, şi acum, în primăvară, când aţi venit cu Legea nr. 20, am spus şi atunci că v-aţi grăbit să ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 677/2018 Propunere legislativă pentru declararea lui Vasile Lucaciu "Erou al Naţiunii Române"

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 681/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.27 din Legea nr.350/2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

  12 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 649/2018 Propunere legislativă privind urgentarea realizării lucrărilor necesare înscrierii terenurilor agricole şi silvice în sistemul de cadastru şi carte funciară precum şi pentru modificarea şi completarea Legii cadstrului şi a publicităţii imobiliare nr.7/1996

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 665/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

  7 iunie 2018
  întrebare, Stadiul Spitalului Regional Cluj

  7 iunie 2018
  întrebare, Salarizarea personalului plătit din fonduri publice, în cadrul Biroul Român de Metrologie Legală

  5 iunie 2018
  întrebare, Termen de finalizare pentru centura metropolitană Cluj-Napoca

  5 iunie 2018
  întrebare, Termen de finalizare a devierii Someşului

  29 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Vreau să fac câteva precizări. Acest proiect de lege a fost depus de Colegiul Medicilor Veterinari în urmă cu trei ani. Şi atunci, ca şi anul trecut, s-a încercat ...

  22 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Modificările propuse în acest act normativ sunt necesare pentru a nu mai pierde bani europeni, bani destinaţi agricultorilor din România, aşa cum, din ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da, într-adevăr, era o lege organică pe care au transformat-o în lege ordinară, ca să poată fi trecută. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect legislativ care ...

  23 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Profesia de medic veterinar este reglementată la nivel european de două directive - Directiva 36/2005 şi Directiva 55/2013, iar la nivel naţional a fost ...

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat acest proiect de lege, care este aşteptat şi generat de către asociaţiile de crescători şi de către Asociaţia Română a Cărnii, proiect ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Sigur, acest proiect este necesar şi este aşteptat de cei din domeniu, încă de anul trecut, când a trecut prima formă a proiectului. Practic, dacă acest proiect ...

  16 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Zona montană cuprinde peste 30% din suprafaţa ţării, peste 20% din UAT-uri şi peste 15% din locuitori, care, sigur, trăiesc într-o zonă cu dezavantaje ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 525/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.254/2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal

  20 martie 2018
  întrebare, Măsuri ce se impun împotriva distrugerii biodiversității, pădurilor virgine și cvasivirgine

  14 martie 2018
  întrebare, Proiectul de OUG pentru modificarea şi completarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor şi a Legii nr.249 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje

  14 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 496/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 11 martie ca Ziua naţională a Meseriilor

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  21 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Proiectul acesta de lege îşi propune să reglementeze piaţa produselor agricole. Deşi în acest proiect au fost aduse precizări importante şi corecţii ...

  14 februarie 2018
  întrebare, Prevenirea tăierilor ilegale de pădure

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Se propune alocarea sumei de 540 000 de lei pentru proiectul "Pistă de decolare - aterizare de 3 500 de metri la Aeroportul Internaţional Cluj-Napoca". În acest moment, stimaţi colegi, este ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 16, domnule preşedinte,

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege, deoarece considerăm inoportună trecerea posturilor de inspecţie la frontieră de la Autoritatea ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Da, mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va vota pentru acest proiect de lege. Este un proiect de lege pe care crescătorii îl aşteaptă demult. Din păcate, vine prea târziu. ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Partidul Naţional Liberal va vota împotriva acestui proiect de lege şi am să spun de ce. Aceste posturi de inspecţie în frontieră erau şi până acum, îşi făceau treaba ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat împotriva acestui proiect de lege - periculos, profund imoral şi neconstituţional -, pentru că Partidul Naţional Liberal înţelege să nu se amestece ...

  13 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, E adevărat, era o directivă, este o directivă - Directiva nr. 55/2013 care trebuia transpusă până în 18 ianuarie 2016. Dar această directivă conţinea ...

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 499/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.370/2004 pentru alegerea Preşedintelui României

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr 70/2017 privind modificarea şi completarea Legii nr 160/1998 pentru organizarea şi exercitarea profesiunii de medic veterniar -pune în pericol siguranţa alimentară şi sănătatea românilor

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, ... crescând astfel riscurile privind reziduurile medicamentoase în produse de origine animală, cu consecinţe grave asupra aspectelor de siguranţă alimentară, sănătate publică, precum şi a ...

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică se intitulează "S.O.S. - Guvernul pune în pericol siguranţa alimentară şi sănătatea românilor!" Profesia de medic veterinar este una dintre ...

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 442/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  16 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 339/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  12 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 244/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.31 din Legea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nr.241/2006

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Domnule Tudose, de ce compania la care sunteţi acţionar nu a ales sistemul «Split TVA»?" Guvernul Tudose instituie plata defalcată a TVA. Este cea mai contestată măsură a Cabinetului Tudose, după ...

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 237/2018 Propunere legislativă pentru stimularea conformării fiscale voluntare

  11 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 238/2018 Propunere legislativă pentru anularea unor obligaţii fiscale în domeniul agricol

  20 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 294/2017 Propunere legislativă pentru modificarea articolului nr.258 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 8/2018 Propunere legislativă pentru completarea alin.(3) al art.291 din Legea 227/2015 privind Codul fiscal

  13 septembrie 2017
  interpelare, Prezentarea motivelor închiderii accesului public la componenţa web a "Inspectorului pădurii".

  6 septembrie 2017
  întrebare, Eliminarea birocraţiei din cadrul Direcţiilor Judeţene pentru Agricultură.

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 63/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 108/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP346/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  5 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP333/2017 Propunere legislativă privind posibilitatea societăţilor comerciale cu capital integral privat de a acorda al 13-lea şi al 14-lea salariu

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  28 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 254/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.10 alin.(4) din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Legea iniţială, Legea nr. 88/2016, avea menirea să asigure un nivel de protecţie a sănătăţii consumatorilor, dar şi aceea de a garanta dreptul acestora ...

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

  26 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 407/2017 Proiect de Lege privind combaterea ambroziei

  21 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Grupul parlamentar al Partidului Naţional Liberal va vota pentru acest proiect legislativ, care este menit să mărească eficacitatea aplicării măsurilor cu privire la schimbarea categoriei de ...

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 546/2017 Proiect de Lege privind completarea art. 45 din Legea minelor nr.85/2003

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, În fiecare an, la data de 15 mai, se sărbătoreşte Ziua naţională a medicului veterinar, aniversare, care a devenit, începând cu luna mai 1995, o manifestare profesională emoţionantă, constituind un ...

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  18 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  16 mai 2017
  propunere legislativă, BP188/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.373 din 24 septembrie 2004 pentru alegerea Camerei Deputaţilor şi a Senatului

  8 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 299/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  4 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.391 alin.(3) din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  3 mai 2017
  întrebare, Acreditarea serviciului social "Cămin pentru persoane vârstnice com.Aghireşu, jud.Cluj".

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal a votat conform unor principii unanim acceptate de toate societăţile ştiinţifice medicale. Partidul Naţional Liberal a votat pentru dreptul consumatorilor ...

  19 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Cu toţii cunoaştem faptul că bolile cardiovasculare, diabetul şi bolile renale sunt responsabile de majoritatea cheltuielilor... şi majoritatea ...

  19 aprilie 2017
  întrebare, Posibilitatea scurtării procedurilor şi reducerii costurilor brevetării invenţiilor româneşti.

  19 aprilie 2017
  interpelare, Retrogradarea angajaţilor din unităţile de cercetare ştiinţifică, dezvoltare tehnologică şi proiectare, în proiectul salarizării unitare.

  12 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 411/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de reorganizare şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.202 din 9 noiembrie 1998 privind organizarea Monitorului Oficial al României, republicată

  29 martie 2017
  întrebare, Întrebări legate de aplicarea Legii 227/2015, a Legii 207/2015, precum şi a HG 1/2016.

  28 martie 2017
  întrebare, Suspendarea exportului de ovine şi bovine către Israel.

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 495/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Membrii Grupului parlamentar al Partidului Naţional Liberal vor vota pentru adoptarea Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei nr. 24/2016 ...

  7 martie 2017
  interpelare, Master Planul General de Transport.

  6 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Interpelarea este adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor. Obiectul interpelării: "MasterPlanul General de Transport". Stimate domnule ministru, Pentru deblocarea ...

  28 februarie 2017
  întrebare, Aprobare/alocare în planul de şcolarizare pentru anul şcolar 2017-2018 a unui număr de 2 clase de liceu din cele trei cerute.

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru respingerea Propunerii legislative care sancţionează pescuitul scrumbiei cu setci fixe în Marea Neagră, sancţiuni care ar afecta ...

  27 februarie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Grupul Partidului Naţional Liberal va vota pentru adoptarea actului normativ, pentru a evita astfel aplicarea de penalităţi României şi excluderea parţială sau ...

  22 februarie 2017
  întrebare, Abrogarea Ordinului 1985/1305/5805/2016.

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  14 februarie 2017
  întrebare, Probleme ale aplicării OMENCS nr.6156/22.12.2016.

  8 februarie 2017
  întrebare, Evitarea declanşării unei noi proceduri de infringement.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, OK. Adrian Oros, deputat PNL, Circumscripţia nr. 13, Cluj. Se propune alocarea sumei de 100 de mii de lei, marginal 26, pentru proiectul "Drum transregio Gilău - Apahida, lungime sector 38,3 ...

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  1 februarie 2017
  întrebare, Nerespectarea angajamentelor de către statul român în privinţa finanţării proiectului de cercetare privind studierea şi crearea unor alimente necesare copiilor cu diabet sau alte suferinţe de la Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară ...

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Oros Nechita-Adrian, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.13 Cluj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...