Glad-Aurel Varga

Activitate

Afiliere politică

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Glad-Aurel Varga. Votez conform deciziei Grupului PNL la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PNL, la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Votez pentru toate vacantările şi validările.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PNL.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Exact!

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, ... în loc de ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Supun amendamentul: "Terenurile încadrate în categoria spaţiilor ..."

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte!

  13 octombrie 2020
  propunere legislativă, BP815/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Legii 292/2018 privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice şi private asupra mediului

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez conform deciziei Grupului PNL. Vreau să specific că la PL-x 452/2020 votez "da".

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez ca şi Grupul PNL, împotriva moţiunii, şi la Pl-x 356/2018 şi PL-x 328/2020 - nu, la restul, da.

  9 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara, domnule preşedinte! Votez pentru.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, ...în măsura în care se conectează.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! La moţiune - "nu". La restul încerc să votez...

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Exact. Da.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Aş dori să votez la toate proiectele - pentru, "da" şi la 126/2020 - abţinere.

  20 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Votez pe tabletă. La tabletă.

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Da, pentru adoptare, la acest PL-x.

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 193/2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, S-a apăsat din greşeală, nu doresc să vorbesc.

  23 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua tuturor! Bună ziua, domnule preşedinte! Stimaţi colegi, Vă mulţumesc foarte mult. În calitate de iniţiator, vreau să vă anunţ că este un pas important pentru salvarea Serviciului SMURD care ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Varga Aurel, Circumscripţia electorală nr. 2, Arad. Punctul 1 de pe ordinea de zi: contra. Punctul 2 de pe ordinea de zi: contra şi amendamente. Punctul 3: pentru. Punctul 4: ...

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Alo?

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, ... da, e abţinere şi Regulament - împotrivă.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Amendament...

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Pentru vot, da?

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Varga Glad-Aurel.

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 86/2020 Proiect de Lege pentru modificarea Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr.36/1995

  26 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 87/2020 Proiect de Lege privind sistemul de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale al notarilor publici din România

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  11 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, În realitatea cotidiană s-a constatat că mai multe evenimente cultural-artistice îmbracă forma unor adunări publice, prin modul de desfăşurare, şi astfel încalcă ...

  11 noiembrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 615/2019 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.92 din 15 octombrie 2018, pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul justiţiei

  31 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  29 octombrie 2019
  întrebare, Cardul european de sănătate

  22 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Deşi tendinţa europeană este de evidentă creştere a utilizării vehiculelor electrice, în România, cetăţenii care şi-au achiziţionat asemenea maşini se ...

  15 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică este "Bilanţul pe Capitolul «Mediu» la trei ani de guvernare PSD, pentru că măsurile propuse au rămas doar pe ...

  8 octombrie 2019
  luare de cuvânt, "Guvernul PSD lasă nerezolvată, de ani de zile, o problemă urât mirositoare - Canalul Mureşel" Canalul Mureşel a fost şi rămâne o problemă nerezolvată, mai mult, o problemă urât mirositoare, la ...

  2 octombrie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Declaraţia politică este intitulată "Palatul Copiilor din Arad evacuat, pentru că Ministerul Educaţiei refuză să plătească chiria". Încă din luna ...

  2 octombrie 2019
  întrebare, Asigurarea educaţiei antepreşcolară la nivel naţional - măsură pentru încetinirea declinului demografic

  1 octombrie 2019
  întrebare, Palatul Copiilor din Arad

  23 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Conform legislaţiei în vigoare, deşeurile rezultate din construcţii şi demolări, reparaţii şi amenajări ale clădirilor nu se pot depozita în pubele, containere care ...

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 331/2019 Propunere legislativă de revizuire a Constituţiei României

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 326/2019 Proiect de Lege pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar

  10 aprilie 2019
  întrebare, Frecvenţa sporită a cazurilor de deraiere a terenurilor CNCF CFR SA

  9 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 432/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei fizice şi sportului nr.69/2000

  9 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 433/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României

  8 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 447/2019 Proiect de Lege pentru stimularea producătorilor agricoli care comercializează produsele agricole primare

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă a plecat cu semnătura tuturor parlamentarilor de Arad, unde - în Arad - există două localităţi care au probleme. Această propunere ...

  26 martie 2019
  întrebare, Aplicarea prevedrilor Legii nr.196/2016 privind venitul minim garantat

  26 martie 2019
  întrebare, Situaţie clădire poşta Comuna Macea, sat Sânmartin

  26 martie 2019
  întrebare, Gestionarea deşeurilor provenite din construcţii şi demolări

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 166/2019 Proiect de Lege privind aprobarea obiectivului de investiţii Autostrada Braşov-Bacău

  5 martie 2019
  întrebare, Desființarea Unității Executive pentru Finanțarea Învățământului Superior, a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

  5 martie 2019
  întrebare, Activitatea Autorității Naționale pentru Formarea Inițială în Sistem Dual din România

  26 februarie 2019
  întrebare, Concluziile analizelor de impact cu privire la soluțiile propuse pentru descentralizare

  26 februarie 2019
  întrebare, Măsuri de creștere a gradului de reciclare a deșeurilor

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Vine colegul meu, senatorul Ioan Cristina.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.061. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP şi alocarea sumei de 71.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Amenajare parcare subterană - Piaţa Avram Iancu din municipiul Arad".

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 1.060. Se propune suplimentarea bugetului MDRAP şi alocarea sumei de 20.000 mii lei pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit, 82 de blocuri în municipiul Arad.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 1.059. Se propune alocarea sumei de 5.000 mii lei - reparaţii capitale, podul Decebal, peste râul Mureş, în municipiul Arad.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Nici nu l-am mai citit.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 1.058.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Se propune suplimentarea bugetului MDRAP şi alocarea sumei de 12.000 mii lei pentru "Reabilitarea reţelei de transport şi distribuţie a energiei termice - termoficare - în Arad şi transformarea ...

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, 1.057.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Bună ziua! Marginal 1.057.

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Se propune alocarea sumei de 4.500 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare Secţia de Psihiatrie din municipiul Arad, judeţul Arad".

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Marginal 8. Se propune alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru obiectivul de investiţii "Amenajare sediu Serviciul Clinic Judeţean de Medicină Legală Arad, municipiul Arad" - pentru Spitalul Judeţean.

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 5/2019 Propunere legislativă pentru introducerea disciplinei "Educaţie şi cultură media" în învăţământul preuniversitar

  18 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 751/2018 Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu

  5 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 189/2019 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea art.187 din Legea nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  20 noiembrie 2018
  întrebare, Execuţia bugetară în cadrul Administraţiei Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării

  25 septembrie 2018
  întrebare, Avizarea şi aprobarea amenajamentelor silvice

  25 septembrie 2018
  întrebare, Administrarea fondului forestier

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  întrebare, Realizările Companiei Naţionale de Investiţii în domeniul alimentării cu apă şi canalizarii

  4 septembrie 2018
  întrebare, Situaţia parcurilor naţionale şi naturale aflate în administrarea Regiei Naţionale a Pădurilor Romsilva

  4 septembrie 2018
  întrebare, Implementarea Directivei 91/271/CEE privind colectarea şi epurarea apelor uzate

  4 septembrie 2018
  întrebare, Soluţionarea contestaţiilor la Evaluarea Naţională 2018

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 33/2019 Proiect de Lege pentru modificarea anexei 3 la Ordonanţei Guvernului nr.15/2002 privind aplicarea tarifului de utilizare şi a tarifului de trecere pe reţeaua de drumuri naţionale din România

  12 iunie 2018
  întrebare, Dreptul elevilor de a participa la evaluarea naţională

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 665/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul Fiscal al României, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei Guvernului nr.105/1999 pentru modificarea şi completarea Decretului - nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Acest demers normativ vine să corecteze, să clarifice şi să remedieze elementele identificate în raportul de evaluare a transpunerii Directivei 75 din 2010. PNL va ...

  22 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 718/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  9 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 695/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.33/1996 privind repunerea în unele drepturi economice a locuitorilor Munţilor Apuseni

  24 aprilie 2018
  întrebare, Gestionarea situațiilor de urgență determinate de incendiile de pădure

  24 aprilie 2018
  întrebare, Incendiile-factor de risc pentru păduri

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 619/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.53 din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  16 aprilie 2018
  întrebare, Revenire la întrebarea nr.2875/12.02.2018

  16 aprilie 2018
  întrebare, Consecințe ale reuniunii ministeriale privind calitatea aerului - Bruxelles, 30 ianuarie 2018

  16 aprilie 2018
  întrebare, Stadiul împăduririlor pentru perdelele forestiere la nivel național, inclusiv în județul Arad

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 524/2018 Propunere legislativă de modificare şi completarea punctelor 20), 23) şi 27) ale articolului 2 din Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice

  29 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 467/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.60/1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  21 martie 2018
  întrebare, Cuantumul pagubelor inundațiilor din martie 2018

  21 martie 2018
  întrebare, Stadiul studiului de identificare a pădurilor virgine și cvasivirgine la nivel național

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect este binevenit, pentru că, după cum bine ştiţi, poluarea prin deşeuri din ambalaje este una alarmantă, iar proiectul are în vedere ...

  14 martie 2018
  întrebare, Implementarea politicilor climatice europene în România

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, "Programele naţionale pentru sprijinirea IMM-urilor, un succes remarcabil doar pe hârtie" Un program naţional care să vină cu adevărat în sprijinul antreprenorilor ar putea fi una dintre măsurile ...

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 89/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  27 februarie 2018
  întrebare, Dotarea Spitalului Judeţean Arad cu echipamente de imagistică

  21 februarie 2018
  întrebare, Accizarea produselor neconvenţionale de tutun

  21 februarie 2018
  întrebare, Înăsprirea legislaţiei privind managementul deşeurilor

  12 februarie 2018
  întrebare, Implementarea Strategiei guvernamentale pentru dezvoltarea sectorului IMM şi îmbunătăţirea mediului de afaceri din România - Orizont 2020

  12 februarie 2018
  întrebare, Stadiul măsurilor pentru funcţionarea centrelor de arşi

  12 februarie 2018
  întrebare, Implemenatarea politicilor naţionale pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi prin finanţări în cadrul POR

  12 februarie 2018
  întrebare, Implementarea Legii nr. 34/2017 privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

  12 februarie 2018
  întrebare, Coordonarea Grupului de lucru interinstituţional cu caracter opţional pentru elaborarea Cadrului naţional de politică pentru dezvoltarea pieţei în ceea ce priveşte combustibilii alternativi în sectorul transporturilor şi pentru instalarea infrastructurii ...

  12 februarie 2018
  întrebare, Programul Naţional de Electrificare

  7 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 398/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  6 februarie 2018
  întrebare, Normele metodologice de aplicare a Programului de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii - IMM INVEST ROMÂNIA

  6 februarie 2018
  întrebare, Situaţia terenurilor agricole/arabile împădurite, neincluse în fondul forestier naţional

  6 februarie 2018
  întrebare, Evoluţia programului Start-Up Nation

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 275/2018 LEGE Anti-birocraţie

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 3. Se propune suplimentarea şi alocarea sumei de 2.000 mii lei pentru modernizare reţea termoficare CET municipiul Arad. Propun aprobarea acestui amendament.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 2. Se propune suplimentarea şi alocarea sumei de 1.200 mii lei pentru finalizare investiţie Stadion UTA Arad, municipiul Arad. Propun aprobarea acestui amendament. (În continuare, conducerea ...

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Poziţia 1, marginal 1.

  19 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Marginal 1. Se propune suplimentarea şi alocarea sumei de 10.821,92 mii lei pentru amenajare legătură între străzile Cometei şi Centura Arad, municipiul Arad. Propun aprobarea acestui amendament.

  4 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 136/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Coaliţia PSD-ALDE a dus în derizoriu instrumentele de control parlamentar asupra Executivului" Suntem în pragul lunii decembrie şi, la un an de la începerea activităţii mele ca deputat, sunt în ...

  28 noiembrie 2017
  întrebare, Despăgubirea clienţilor companiei Omnia Turism

  28 noiembrie 2017
  întrebare, Siguranţa în achiziţionarea pachetelor turistice pe piaţa turismului din România

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 227/2018 Propunere legislativă privind modificarea alin.(2) al art.470 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 noiembrie 2017
  întrebare, Implementarea prevederilor HG nr. 715/2017 pentru aprobarea Regulamentului de valaorificare a masei lemnoase din fondul forestier proprietate publică

  21 noiembrie 2017
  întrebare, Creşterea ratei de racordare la reţelele electrice la nivel naţional

  14 noiembrie 2017
  întrebare, Situaţia apelului CP 2/2017 - Creşterea capacităţii ONG-urilor şi a partenerilor sociali de a formula politici publice alternative.

  8 noiembrie 2017
  întrebare, Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei în materia finanţărilor nerambursabile pentru activităţi nonprofit de interes general.

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Tăierile ilegale din Parcul Naţional Semenic - Cheile Caraşului.

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Planurile de management ale parcurilor naţionale.

  7 noiembrie 2017
  întrebare, Carta albă privind economia ecologică.

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 601/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 privind Codul muncii

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "PSD-ALDE mai bifează o realizare - Strategia Forestieră Naţională, un document lipsit de viziune" Guvernul PSD-ALDE a lansat în dezbatere publică prima versiune a Proiectului Strategiei Forestiere ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Mediul, apele şi pădurile - inexistente în bilanţul celor 100 de zile ale guvernării Tudose" Parcurgând bilanţul schematic al primelor 100 de zile ale Guvernului Tudose, mi-a rămas în minte că ...

  18 octombrie 2017
  întrebare, Securitatea la incendiu.

  18 octombrie 2017
  întrebare, Tratarea pacienţilor cu arsuri grave.

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Situaţia deficitară a căminelor studenţeşti, încă un motiv pentru abandonul şcolar" Nici anul acesta, numeroşi studenţi care au nevoie de un loc de cazare nu pot beneficia de acest drept. ...

  3 octombrie 2017
  întrebare, Catalogul naţional al pădurilor virgine şi cvasivirgine din România.

  3 octombrie 2017
  întrebare, Oportunităţi economice create de economia circulară/utilizarea eficientă a resurselor.

  3 octombrie 2017
  întrebare, Situaţia racordărilor la reţelele electrice la nivel naţional.

  3 octombrie 2017
  întrebare, Realizarea perdelelor forestiere.

  3 octombrie 2017
  întrebare, Soluţionarea crizei lemnului de foc pentru populaţie.

  26 septembrie 2017
  întrebare, Localnicii din Insula Mare a Brăilei au rămas izolaţi din cauza unei măsuri aberante a ANAF Constanţa.

  19 septembrie 2017
  întrebare, Transformarea păşunilor - din apropierea pădurilor sau păşunile degradate - în păduri, livezi şi plantaţii viticole.

  13 septembrie 2017
  luare de cuvânt, "Septembrie 2017 - un început de an şcolar fără manuale, fără auxiliare, fără resurse" Am urmărit declaraţiile câtorva reprezentanţi ai PSD, guvernanţi şi parlamentari, cu ocazia începutului de an ...

  13 septembrie 2017
  întrebare, Situaţia categoriilor vulnerabile de tineri NEET.

  13 septembrie 2017
  întrebare, Stadiul procesului de elaborare a Strategiei Forestiere Naţionale.

  13 septembrie 2017
  întrebare, Măsuri de apărare împotriva riscului la inundaţii.

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 63/2018 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea articolului 2 din Legea privind arborarea drapelului României, intonarea imnului naţional şi folosirea sigiliilor cu stema României de către autorităţile şi instituţiile publice nr.75/1994

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 108/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, BP346/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice

  6 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 60/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.31/1990 a societăţilor

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L304/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Managementul parcurilor naţionale din România - multe hârtii, puţine informaţii şi mai puţine măsuri concrete de reducere a tăierilor ilegale" Ordonanţa de urgenţă nr.57 din 20 iunie 2007 privind ...

  27 iunie 2017
  întrebare, Cadrul naţional de politică pentru instalarea infrastructurii combustibililor alternativi.

  27 iunie 2017
  întrebare, Compensaţii pentru proprietarii/concesionarii de terenuri din parcurile naţionale.

  27 iunie 2017
  întrebare, Programele de implementare a Acordului de la Paris.

  27 iunie 2017
  întrebare, Stadiul Programului privind gestionarea deşeurilor - "Compost".

  27 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 69/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.211/2011 privind regimul deşeurilor

  21 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, PNL tratează cu seriozitate şi responsabilitate orice proiect de lege care priveşte vânătoarea. Având în vedere că acest proiect este unul tehnic, care de fapt ...

  13 iunie 2017
  întrebare, Acţiuni de prevenire şi combatere a delicvenţei juvenile în şcoli.

  13 iunie 2017
  întrebare, Implementarea Strategiei MECT privind reducerea fenomenului de violenţă în unităţile de învăţământ preuniversitar.

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Supuneţi votului, domnule preşedinte, să nu ne mai certăm, că oricum îl respingeţi, cum faceţi întotdeauna! Mulţumesc.

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, La cât de repede aţi mişcat dumneavoastră sistemul de vot, credeţi-mă că...

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Suntem la "respinse".

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Exact! La pct. 93 marginal de la "respinse".

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Exact!

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Era doar de tehnică... La pct. 93 marginal. Având în vedere că era vorba de cazuri excepţionale, noi, prin amendamentul nostru, am dorit pentru toate cele şapte familii ...

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, "România la limită, în sectorul protecţiei mediului" "Conectarea oamenilor la natură", tematica aleasă anul acesta pentru Ziua Mondială a Mediului, ne îndeamnă să conştientizăm că natura înseamnă şi ...

  7 iunie 2017
  întrebare, Vegetaţia forestieră aflată în administrarea Agenţiei Naţionale de Îmbunătăţiri Funciare.

  7 iunie 2017
  întrebare, Dinamica accidentelor rutiere în perioada 2015-2017.

  7 iunie 2017
  întrebare, Parcul auto naţional şi poliţia rutieră.

  7 iunie 2017
  întrebare, Unificarea legislaţiei actuale de mediu într-un Cod de Mediu.

  7 iunie 2017
  întrebare, Clarificarea atribuţiilor poliţiei locale cu privire la circulaţia pe drumurile publice.

  7 iunie 2017
  întrebare, Soluţionarea problemelor semnalate în Raportul anual privind activitatea RNP Romsilva pentru anul 2016.

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, "Necesitatea unui sistem de învăţământ pe temelii solide, în România" Una dintre datoriile noastre fundamentale este să aşezăm sistemul de învăţământ pe temelii solide şi să terminăm odată şi pentru ...

  29 mai 2017
  întrebare, Reducerea mortalităţii infantile

  29 mai 2017
  întrebare, Achiziţia de ambulanţe pentru serviciile de ambulanţă şi SMURD

  29 mai 2017
  întrebare, Sistemul de urgenţă din România

  29 mai 2017
  întrebare, Programul pentru educarea şi conştientizarea publicului privind gestionarea deşeurilor

  29 mai 2017
  întrebare, Autorizarea ISU a instituţiilor de învăţământ din România

  29 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 521/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alineatului (7) al articolului 15 din Legea nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  24 mai 2017
  întrebare, Numărul şi cuanutumul sancţiunilor date în România de către Garda Naţională de mediu

  24 mai 2017
  întrebare, Completarea OUG nr 68/2016 pentru modificarea şi completarea Legii nr211/2011 privind regimul deşeurilor

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 560/2017 Proiect de Lege privind asigurarea infrastructurii de alimentare pentru vehiculele electrice

  24 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 524/2017 Propunere legislativă privind interzicerea exploatării masei lemnoase din parcurile naţionale

  24 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 561/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, "Ziua Internaţională a Biodiversităţii" De Ziua Internaţională a Biodiversităţii, vă aduc în atenţie că, în 2016, raportarea către Comisia Europeană cu privire la noile arii de protecţie ...

  23 mai 2017
  întrebare, Înfiinţarea Parcului Naţional Munţii Făgăraş.

  23 mai 2017
  întrebare, Scutirea de la plata TVA a contribuţiilor, taxelor, penalităţilor şi a altor sume ce constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu.

  23 mai 2017
  întrebare, Extinderea ariilor de protecţie avifaunistică.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 522/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.115 din 19 mai 2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr.215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  18 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 501/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.17 din 7 martie 2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, La acest proiect de lege Guvernul a enumerat o serie de măsuri legale şi programe prin care tinerii sunt sprijiniţi. Cred că era mult mai important să spună ce ...

  10 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(1) al art.32 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, "Ziua Europei în România lui 2017" Cred cu tărie că 9 mai trebuie să fie o zi de sărbătoare pentru România, mai ales că în această zi au avut loc trei evenimente importante pentru parcursul nostru, ...

  9 mai 2017
  întrebare, Stadiul acţiunilor privind sectorul de apă şi silvicultură, incluse în Strategia Naţională privind Schimbările Climatice.

  9 mai 2017
  întrebare, Stadiul actiunilor privind gestionarea deşeurilor în România.

  3 mai 2017
  întrebare, Implementarea programelor de sprijin financiar pentru elevi.

  3 mai 2017
  întrebare, Planurile de management al parcurilor naţionale.

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, "Asigurarea serviciilor de apă şi apă uzată pentru populaţie" Suntem cu toţii de acord că România, ca stat membru al Uniunii Europene, trebuie să asigure nevoile de bază ale cetăţenilor săi. De ...

  24 aprilie 2017
  întrebare, Descentralizarea activităţilor privind protecţia mediului.

  19 aprilie 2017
  întrebare, Implementarea Acordului de la Paris.

  19 aprilie 2017
  întrebare, Beneficiarii programului România Start-up Nation.

  19 aprilie 2017
  interpelare, Stadiu implementare măsuri cuprinse în Strategia Naţională privind schimbările climatice.

  11 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică vizează amplasarea Monumentului "Marii Unirii", de la Arad. Istoria arată că Aradul poate să aspire la titlul de Capitală politică a Marii ...

  11 aprilie 2017
  întrebare, Implementarea Strategiei naţionale privind schimbările climatice.

  11 aprilie 2017
  întrebare, Programe privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea vehiculelor de transport rutier nepoluate din punct de vedere energetic.

  11 aprilie 2017
  întrebare, Instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi.

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri de cotizare retroactivă în sistemul public de pensii

  5 aprilie 2017
  întrebare, Exportul de material lemnos în România.

  4 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal votează pentru adoptarea acestui Proiect de Lege privind aprobarea Ordonanţei Guvernului de amenajare a spaţiului maritim, care, în fapt, ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 317/2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, Chiar la începutul lunii martie a acestui an, Asociaţia Litoral - Delta Dunării a anunţat prin reprezentanţii săi că sezonul estival va fi deschis, în acest an, la ...

  28 martie 2017
  întrebare, Procesul de privatizare-concesionare în domeniul piscicol.

  28 martie 2017
  întrebare, Situaţia maşinilor second-hand înregistrate la RAR în februarie şi martie 2017.

  28 martie 2017
  întrebare, Coşul de cumpărături alimentare în România.

  28 martie 2017
  întrebare, Strategia Forestieră Naţională.

  28 martie 2017
  întrebare, Situaţia actuală a plajelor reabilitate din zona sudică a litoralului.

  28 martie 2017
  întrebare, Proceduri de infringement în domeniul mediului.

  28 martie 2017
  întrebare, Proceduri de infrigement declanşate de Comisia Europeană.

  22 martie 2017
  întrebare, Planurile pentru prevenirea, protecţia şi diminuarea efectelor inundaţiilor.

  21 martie 2017
  întrebare, Necesitatea asigurării serviciilor de apă şi apă uzată în România.

  21 martie 2017
  interpelare, Prorogare termen privind apărarea împotriva incendiilor.

  15 martie 2017
  întrebare, Achiziţionare aparat RMN în Spitalul Judeţean Arad.

  14 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Activitatea din cadrul Comisiei pentru mediu şi echilibru ecologic este una liniştită, deputaţii PSD, probabil la ordin, au absentat în bloc la dezbaterea unor ...

  13 martie 2017
  întrebare, Plata împăduririlor de către Administraţia Fondului pentru Mediu.

  13 martie 2017
  întrebare, Investiţii MTS în jud.Arad.

  13 martie 2017
  întrebare, Aplicaţia Explore RO.

  8 martie 2017
  întrebare, Acţiuni ce privesc centenariul Marii Uniri.

  8 martie 2017
  întrebare, Înălţarea unui monument în cinstea aniversării centenariului Marii Uniri.

  8 martie 2017
  întrebare, Aplicarea incorectă a directivelor europene în procesul de autorizare a microhidrocentralelor din România.

  7 martie 2017
  interpelare, Situaţia unităţilor de învăţământ ce asigură învăţământul primar în jud.Arad.

  7 martie 2017
  întrebare, Situaţia unităţilor de învăţământ privind dificultăţile înscrierii preşcolarilor la clasa pregătitoare.

  6 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Interpelarea mea este adresată domnului ministru Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale. Stimate domnule ministru, Conform Inspectoratului Şcolar Judeţean Arad, la ...

  1 martie 2017
  întrebare, Situaţia derogărilor la vânătoarea de urs, lup şi pisică sălbatică.

  1 martie 2017
  întrebare, Eliminare taxa auto 2017 - timbrul de mediu nu se plăteşte.

  1 martie 2017
  întrebare, Aplicabilitate Lege 95/2016 cu modificările aduse de OUG 90/2016.

  22 februarie 2017
  întrebare, Interzicerea exportului de material lemnos în România.

  22 februarie 2017
  întrebare, Interzicerea tehnologiilor de minerit pe baza de cianuri.

  21 februarie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Bună dimineaţa! Tema mea este deschiderea punctelor temporare de trecere a frontierei la nivelul Regiunii de Vest, Ungaria-România. Salut deschiderea ...

  21 februarie 2017
  întrebare, Necesitatea permanentizării punctului de frontieră de la Grăniceri-Elek.

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  15 februarie 2017
  întrebare, Finanţarea proiectelor locale/judeţene/regionale/naţionale.

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Doamnă preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Am fost trimis în Parlament de votul concetăţenilor pentru a-i reprezenta şi pentru a fi vocea lor. Am venit convins că misiunea noastră, ...

  7 februarie 2017
  întrebare, Taxă gestionare deşeuri pentru anul 2017.

  7 februarie 2017
  întrebare, Proiect în transparenţă decizicională privind Ordonanţa de Urgenţă care aduce modificări la Taxa Fondului de Mediu.

  7 februarie 2017
  întrebare, Operarea Companiei TAROM pe aeroportul din Arad.

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Varga Glad, PNL, Circumscripţia electorală nr. 2 - Arad 126. Propun alocarea din bugetul propus pentru anul 2017 a sumei de 4 000 de mii de lei pentru municipiul Arad în ceea ce priveşte construcţia ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Glad Varga, deputat de Arad Punctul 38, suplimentarea bugetului propus pentru anul 2017 cu suma de 200 de mii de lei pentru obiectivul de investiţii "Catedrala Ortodoxă Arhiepiscopia Sfânta Treime, ...

  2 februarie 2017
  întrebare, Proiecte pentru Ziua Naţională a Culturii.

  2 februarie 2017
  întrebare, Gestionare demonstraţii de strada.

  2 februarie 2017
  întrebare, Sportul universitar românesc.

  2 februarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 206/2017 Propunere legislativă pentru abrogarea Ordonanţei de urgenţă nr.13/2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi a Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  16 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 20/2017 Propunere legislativă pentru completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 ianuarie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 203/2017 Propunere legislativă pentru modifiarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Varga Glad-Aurel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 2 Arad, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia ...