Pl nr. L304/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.89/2000 privind unele măsuri pentru autorizarea operatorilor şi efectuarea înscrierilor în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.423 din 1 septembrie 2000, aprobată prin Legea nr.298/2002 şi pentru completarea Legii nr.71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr.287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10 iunie 2011, cu modificările şi completările ulterioare

Sponsori: Ionel Palăr, Mara-Daniela Calista, Ana Adriana Săftoiu, Mara Mareş, Glad-Aurel Varga

senat

21 noiembrie 2017
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

încetarea procedurii legislative prin retragere de catre initiator

16 noiembrie 2017
Senat

primire raport (nr.157) de respingere de la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
27 septembrie 2017
Senat
21 septembrie 2017
Senat

primire aviz (nr.134) de respingere de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
4 septembrie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L304

trimis pentru raport la:

Comisia juridică, de numiri, disciplină, imunităţi şi validări
termen depunere raport: 10.10.2017
30 mai 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b221