Pl-x nr. 317/2017 Propunere legislativă pentru modificarea punctului 2 din Anexa nr.1 a Legii nr.250/2016 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20/2016 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2015 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice în anul 2016, prorogarea unor termene, precum şi unele măsuri fiscal-bugetare şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

Sponsori: Sorin-Dan Moldovan, Mara-Daniela Calista, Mara Mareş, Robert-Ionatan Sighiartău, Glad-Aurel Varga

cdep senat

27 noiembrie 2017
Camera Deputaților

înscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor

16 noiembrie 2017
Camera Deputaților
12 octombrie 2017
Camera Deputaților
3 octombrie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

nu s-a aprobat procedura de urgență solicitată de inițiatori
(pdf) Adresa Senatului
(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

trimis pentru raport la:

Comisia pentru buget, finanţe şi bănci
Comisia pentru muncă şi protecţie socială
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 13.10.2017
termen depunere raport: 24.10.2017
26 septembrie 2017
Senat
respinsa de catre Senat
rezultat vot pentru=69, contra=8, abtineri=0
26 septembrie 2017
Senat

înscris pe ordinea de zi a plenului Senatului

20 septembrie 2017
Senat

primire raport (nr.96) de respingere de la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
28 iunie 2017
Senat
27 iunie 2017
Senat

primire aviz (nr.238) favorabil de la:

Comisia pentru drepturile omului, culte şi minorităţi
19 iunie 2017
Senat

prezentare în Biroul Permanent al Senatului; SENATUL este prima Camera sesizata; proiectul se înregistreaza cu nr.L187

trimis pentru raport la:

Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială
termen depunere raport: 19.09.2017
11 aprilie 2017
Senat

înregistrat la Senat pentru dezbatere cu nr.b138 (adresa nr.123/11-04-2017)

26 septembrie 2017
Senat
respinsa de catre Senat
10 aprilie 2017
Senat

înaintat la Senat

10 aprilie 2017
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului