Botond Csoma

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Csoma Botond, deputat al UDMR. De la punctul 1 până la punctul 5 votez "pentru", şi la punctul 6 - "abţinere".

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Csoma Botond, deputat al UDMR, "împotrivă".

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Csoma Botond, deputat al UDMR. Pentru retrimitere.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Csoma Botond, Grupul UDMR - pentru.

  9 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 555/2020 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transporturilor, Infrastructurii şi Comunicaţiilor şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate „C.F.R.” — S.A., în domeniul public al judeţului Mureş

  1 iulie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 431/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 1 din Legea nr.52/2011 privind exercitarea unor activităţi cu caracter ocazional desfăşurate de zilieri

  30 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 610/2020 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 3 iunie ca Ziua naţională a bicicletei

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Mă bucur foarte mult că astăzi avem un consens pe marginea acestui subiect între toate partidele politice. De foarte mult timp am insistat în legătură... Odată cu desfiinţarea ...

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Mă bucur că avem acest proiect de lege pe ordinea de zi. Este un proiect foarte important pentru municipiul Cluj-Napoca. Mă bucur că după ce am avut foarte multe teme false pe ordinea ...

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Csoma Botond, deputat UDMR de Cluj. Votez "pentru" la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, Sunt deputat Csoma Botond, deputat al UDMR de Cluj. Votez pentru amendamentul respins.

  3 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 480/2020 Proiect de Lege privind unele măsuri de trecere a frontierei de stat a României şi de facilitare a trecerii frontierei de către lucrătorii frontalieri

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mă abţin. Csoma Botond, sunt deputat de Cluj. Mă abţin la moţiunea simplă.

  20 mai 2020
  propunere legislativă, BP393/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

  20 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 540/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr.491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele stupului

  13 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 301/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.46/2008 - Codul silvic

  6 mai 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 193/2020 Proiect de Lege privind regimul ariilor naturale protejate urbane şi conservarea biodiversităţii urbane

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 190/2020 Proiect de Lege privind Codul administrativ

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 181/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.227/2015 privind Codul fiscal

  9 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 412/2020 Proiect de Lege pentru acordarea unor facilităţi în domeniile transportului de mărfuri, transportului naţional de persoane şi construcţiilor

  7 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 391/2020 Proiect de Lege privind acordarea tichetelor de masă salariaţilor aflaţi în şomaj tehnic ca urmare a decretării stării de asediu sau a stării de urgenţă

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Csoma Botond, deputat de Cluj. Votez cu "pentru" la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv cu amendamentele aferente.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Csoma Botond, deputat de Cluj. Votez da pentru modificările aduse Regulamentului şi tot da pentru amendamentele propuse de domnul Pambuccian.

  4 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 334/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art. 129 alin.(1) din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  25 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 342/2020 Propunere legislativă privind organizarea şi finanţarea serviciilor de promovare a sănătăţii şi prevenire a îmbolnăvirilor

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 249/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.53 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, BP21/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  5 februarie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 12/2020 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 229/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.91 din 1 iulie 2014 privind acordarea unei zile lucrătoare libere pe an pentru îngrijirea sănătăţii copilului

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 228/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 230/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 237/2020 Proiect de Lege privind Programul "Un autoturism pentru fiecare familie "

  19 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165 din 10 iulie 2018 privind acordarea biletelor de valoare

  18 decembrie 2019
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În această lună trăim emoţia unor evenimente care au marcat profund România. Acele zile din decembrie 1989 ne-au adus libertate şi multe ...

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 238/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

  18 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 225/2020 Proiect de Lege privind Decretul-Lege nr.118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum şi celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri

  17 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 235/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România

  11 decembrie 2019
  întrebare, Reabilitarea podului de peste râul Arieş pe varianta Turda

  11 decembrie 2019
  întrebare, Situaţia centurii ocolitoare a Municipiului Dej

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 622/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.78/2000 privind omologarea, eliberarea cărţii de identitate şi certificarea autenticităţii vehiculelor rutiere în vederea comercializării, înmatriculării sau înregistrării acestora în România

  25 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 198/2020 Proiect de Lege privind organizarea şi exercitarea profesiei de bioinginer medical/bioinginer

  21 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 67/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.127/2019 privind sistemul public de pensii

  18 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 48/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  11 septembrie 2019
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor, A fost absolut necesară înfiinţarea acestui muzeu, în opinia mea. Din păcate, în societatea românească, în anumite cazuri mai există o atitudine de negare a Holocaustului, atât ...

  11 septembrie 2019
  interpelare, Tarniţa fără poluare

  3 iulie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 637/2019 Proiect de Lege pentru asigurarea condiţiilor superioare de bunăstare a animalelor vii în timpul transportului de lungă durată în afara spaţiului comunitar

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 602/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 609/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.18/2009 privind organizarea şi finanţarea rezidenţiatului

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.74/2013 privind unele măsuri pentru îmbunătăţirea şi reorganizarea activităţii Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative

  25 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 598/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  19 iunie 2019
  întrebare, Efectuarea de tranzacţii şi în alte unităţi ale trezoreriei statului decât cea pe raza căreia este înregistrată fiscal entitatea privată

  18 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 638/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.248 din 28 octombrie 2015 privind stimularea participării în învăţământul preşcolar a copiilor provenind din familii defavorizate

  11 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2019 Proiect de Lege privind trecerea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Universităţii de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară Cluj-Napoca pentru Staţiunea de Cercetare Horticolă Cluj-Napoca, în proprietatea publică a municipiului Cluj-Napoca

  17 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 553/2019 Proiect de Lege pentru completarea art.4 din Ordonanţa Guvernului nr.99/2000 privind comercializarea produselor şi serviciilor de piaţă

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Am propus acest proiect legislativ în sprijinul justiţiabililor. Legea prevedea că, în cazul litigiilor îndreptate împotriva deciziilor ANRP, competenţa de judecare aparţinea ...

  10 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 485/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  27 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 438/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 160/2019 Proiect de Lege pentru abrogarea art.II din Legea nr.231/2018 pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  20 martie 2019
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor, Aş dori să vă mulţumesc că aţi sprijinit acest proiect de lege. Este un proiect de lege foarte important pentru judeţul Cluj, pentru oraşul Huedin şi pentru comunele Sâncraiu ...

  19 martie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 152/2019 Propunere legislativă privind parteneriatul civil

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de lege este foarte important pentru judeţul Cluj. Cele trei localităţi, Huedin, Sâncraiu şi Călăţele, se află la poalele munţilor Apuseni. Şi, ...

  27 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 415/2019 Proiectul Legii de modificare a Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei cu modificările şi completările ulerioare

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Părerea mea este că presa liberă constituie un element fundamental al oricărei democraţii care doreşte să nu devină o democraţie autoritară. Presa trebuie să fie un adevărat watchdog ...

  19 februarie 2019
  interpelare, Situația DN 75, Cluj Napoca

  14 februarie 2019
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Clujul are nevoie de sprijinul Bucureştiului pentru devierea Someşului, care e necesară pentru prelungirea pistei de la aeroport. Încercăm de trei ani. Şi nu numai pentru Cluj-Napoca ...

  14 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 311/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea articolului 5 al Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cred că este un proiect bine-venit. Limba romani merită să aibă o zi oficială în România. Având în vedere o solidaritate care trebuie să existe între diferite minorităţi, noi vom ...

  10 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Este un proiect bine-venit. Avem nevoie de un asemenea Consiliu naţional. Eu sper că acest Consiliu naţional nu va deveni o simplă sinecură pentru anumite persoane şi se vor organiza ...

  3 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 732/2018 Propunere legislativă pentru implementarea subpunctului 1 al punctului III din Rezoluţiunea Adunării Naţionale de la Alba Iulia din 1 decembrie 1918

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 63/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor terenuri din domeniul public al statului aflate în administrarea Ministerului Transportului şi concesiunea Companiei Naţionale de Căi Ferate "C.F.R." -S.A., în domeniul public al oraşului Huedin, comunei Sâncraiu şi comunei Călăţele

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 200/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Legii nr.78/2014 privind reglementarea activităţii de voluntariat în România

  7 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2019 Proiect de Lege privind statutul poliţistului local

  17 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 220/2019 Propunere legislativă pentru completerea art.36 din Legea nr.46/2008 - Codul Silvic

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 38/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 413/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Cred că, plecând de la experienţa teribilă a Holocaustului european, acest proiect de lege este pe deplin justificat. Vreau să vă spun că la Cluj, cu câţiva ...

  20 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 690/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.75 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 527/2018 Propunere legislativă privind stimularea achiziţionării de cărţi şi cărţi în format electronic, necesare pentru elevi, în învăţământul preuniversitar

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 446/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificările şi completările ulterioare

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 703/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor

  4 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 510/2018 Proiect de Lege pentru modificarea unor acte normative în domeniul sănătăţii

  16 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 678/2018 Propunere legislativă pentru completarea articolului 14 al Legii nr.213/2015 privind Fondul de garantare a asiguraţilor

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 595/2018 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.282/2005 privind organizarea activităţii de transfuzie sanguină, donarea de sânge şi componente de origine umană, precum şi asigurarea calităţii şi securităţii sanitare, în vederea utilizării lor terapeutice

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 218/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.24 /2016 privind organizarea şi desfăşurarea activităţii de neutralizare a subproduselor de origine animală care nu sunt destinate consumului uman

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 522/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii bibliotecilor nr.334/2002

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 187/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr.504/2002 cu modificările şi completările ulterioare

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Csoma Botond sunt ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Eu, Csoma Botond, Jur să păstrez secretul asupra documentelor datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Eu, Csoma Botond, Jur să păstrez secretul asupra documentelor datelor şi...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Mi se pare un proiect superfluu. Cred că transparenţa este reglementată şi acum în Legea nr. 215. Vă spun că în judeţul Cluj, în majoritatea UAT-urilor - şi nu ...

  15 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 512/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România

  28 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 488/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind funcţionarii publici

  27 februarie 2018
  interpelare, Completarea plăcii comemorative a şefilor de gară de la Cluj

  27 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 364/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art. 291 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  26 februarie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Interpelare adresată domnului Lucian Şova, ministrul transporturilor. Domnule ministru, Vă supun atenţiei următoarea situaţie. Placa comemorativă din marmură, amplasată în anul 2014 pe ...

  20 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 402/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea articolului 3 alineatul (3 1 ) din Legea apelor nr.107 din 25 septembrie 1996

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 246/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 190/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.18 alin.(2) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Doresc să le mulţumesc celor care au sprijinit această lege, celor care au abordat raţional şi cu bun-simţ această problemă a şcolii confesionale de la Târgu Mureş şi şi-au dat seama ...

  20 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Şi eu cred că ar trebui să abordăm raţional această chestiune. Şi amintea domnul Roman de medici, care sunt colegii noştri în Parlament şi care au avut un cabinet medical şi au avut ...

  20 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 4/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 privind educaţia naţională şi a Legii nr.263/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea creşelor

  6 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 566/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  5 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 68/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.139 din Legea nr.53/2003 - Codul Muncii

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Cred că este o idee foarte bună să dăm această posibilitate UAT-urilor, să creeze aceste fonduri pentru tineret, aşa cum există şi fonduri pentru cultură. Vreau să spun că un ...

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 464/2017 Propunere legislativă pentru înfiinţarea Liceului Teologic Romano-Catolic din Târgu Mureş

  14 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aş dori să supun atenţiei un fenomen îngrijorător care are loc în ultima vreme în municipiul Cluj-Napoca. Vreau să vă spun că s-au ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, UDMR va vota pentru respingerea acestui proiect de lege, dar în acelaşi timp aş dori să precizez că trebuie să facem o distincţie între doctorate, să ...

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Nu contest utilitatea acestor modificări. Precum a spus şi unul dintre antevorbitori, s-au făcut multe consultări cu administraţiile publice locale. Eu, ...

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  1 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 431/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.32 şi art.33 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  31 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Şi Grupul UDMR este pentru votarea acestui proiect de lege. Nu ştiu exact câţi adventişti sunt în România. Colegul de la PSD întreba. La Cluj sunt destul de mulţi ...

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Grupul UDMR susţine acest proiect de lege. Precum colegul meu liberal a spus, am renunţat şi la acea cutumă în comisie, ca reprezentantul Guvernului să fie de faţă. Considerăm că este ...

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 154/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.34 din 23 aprilie 2013 privind organizarea, administrarea şi exploatarea pajiştilor permanente şi pentru modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  10 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 175/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.386 din Legea nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, Eu am votat cu bună conştiinţă această lege, acest proiect de modificare a Legii nr. 215, pentru că ţin să vă anunţ - şi am spus de mai multe ori, UDMR-ul a spus această chestiune - ...

  4 octombrie 2017
  interpelare, Deficit de posturi personal didactic auxiliar şi nedidactic la Liceul Teoretic cu Predare în Limba Maghiară - Gherla.

  3 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Interpelarea e adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul educaţiei naţionale. Obiectul interpelării este: "Deficitul de posturi de personal didactic auxiliar şi nedidactic la Liceul teoretic cu ...

  28 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 178/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea punctului 10 din Anexa nr.2 la Legea nr.50/1991 privind autorizarea lucrărilor de construcţii

  13 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 288/2017 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  6 septembrie 2017
  întrebare, Risipa banului public - distrugerea şi refacerea unei şosele impecabile - DN1C, Cluj-Dej.

  30 iunie 2017
  propunere legislativă, BP310/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.98/2016 privind achiziţiile publice şi pentru completarea Legii nr.99/2016 privind achiziţiile sectoriale

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 115/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.15 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP307/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.57/2007 privind regimul ariilor protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice

  21 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 38/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.227/2015 - Codul Fiscal în sensul abilitării Consiliilor Locale să poată hotărî scutirea sau reducerea impozitului /taxei pe clădiri pentru clădirile de tip sala polivalentă - sală de sport aflate în proprietatea unităţii administrativ-teritoriale

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 562/2017 Proiect de Lege privind biletele de valoare care pot fi acordate angajaţilor

  24 mai 2017
  întrebare, Situaţia Parcului Feroviarilor, Cluj-Napoca

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 210/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am votat împotriva acestei iniţiative cetăţeneşti. Cred că într-un stat secular nu putem să avem numai o abordare religioasă asupra instituţiei căsătoriei. Din ...

  19 aprilie 2017
  interpelare, Lucrarea "Amenajarea Valea Călata" - nefinalizată.

  18 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Interpelare adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul apelor şi pădurilor. Obiectul interpelării se referă la lucrarea "Amenajarea Valea Călata", nefinalizată. Doamnă ministru, Vă ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Domnule secretar de stat, Nu am contestat faptul că numărul de copii a scăzut, dar este o situaţie specifică la Liceul "Brassai Sámuel", pentru că este un liceu teoretic, şi nu mai are clasă ...

  10 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea se referea la Liceul "Brassai Sámuel" din Cluj Napoca, liceu teoretic unde singura clasă de ştiinţe, clasa a IX-a, a fost desfiinţată, în ciuda faptului ...

  4 aprilie 2017
  interpelare, Arborarea steagului Transilvaniei la Cluj.

  3 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Interpelare adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne. Obiectul interpelării se referă la arborarea steagului Transilvaniei, la Cluj. În data ...

  28 martie 2017
  luare de cuvânt, Stimaţi colegi, În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia juridică, de disciplină ...

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, De avizare... Mulţumesc.

  27 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc pentru răspuns. Doamna secretar de stat a amintit că... Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca trebuie să elaboreze... să întocmească o documentaţie. Dar această documentaţie, după ...

  21 martie 2017
  interpelare, Desfiinţarea profilului Ştiinţele Naturii de la Liceul Teoretic "Brassai Samuel" din Cluj Napoca.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, ... să luaţi măsurile necesare pentru respectarea legii, domnule ministru.

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, ... împreună din clasa I şi doresc în continuare să urmeze acest profil. Vă rog să faceţi...

  20 martie 2017
  luare de cuvânt, Interpelarea este adresată domnului Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale, de către deputatul Csoma Botond, ales în Circumscripţia electorală nr. 13, judeţul Cluj. Obiectul interpelării este ...

  15 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 478/2017 Propunere legislativă privind consacrarea zilei de 15 Martie ca sărbătoare a comunităţii maghiare din România

  14 martie 2017
  propunere legislativă, BP93/2017 Propunere legislativă de Hotărâre pentru completarea articolului 113 al Regulamentului Camerei Deputaţilor

  8 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.94/1992 privind organizarea şi funcţionarea Curţii de Conturi

  7 martie 2017
  interpelare, Situaţia Parcului Feroviarilor, Cluj-Napoca.

  6 martie 2017
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte de şedinţă, Interpelare adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor. Obiectul interpelării este "Situaţia Parcului Feroviarilor din municipiul ...

  28 februarie 2017
  propunere legislativă, BP69/2017 Propunere legislativă pentru modificarea alin.(3) al art.1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 226/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, În această ordine de idei, propunem includerea în programul de elaborare a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate şi alte studii pe anul 2017 cheltuielile aferente elaborării acestor studii ...

  6 februarie 2017
  luare de cuvânt, Deputat Csoma Botond, Circumscripţia electorală nr. 13, judeţul Cluj Domnule ministru, ştiţi foarte bine că judeţul Cluj contribuie cu foarte mulţi bani la bugetul central al ţării. Acum, credem că ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Csoma Botond, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 13 Cluj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi ...