Ion Călin

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Călin Ion, deputat ales în Circumscripţia electorală ...
2017-03-14 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei ...
2017-03-14 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-03-21 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-04-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În şedinţa de plen a Camerei Deputaţilor din 27 martie 2017, în temeiul art. 70 din ...
2017-04-04 Domnule preşedinte, Cred că am fost explicit şi în prezentarea raportului. Noi am venit cu un proiect de adoptare a ...
2017-04-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-04-18 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-05-22 Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă izvorăşte din nevoia de a realiza, la nivelul întregii ţări, la nivelul ...
2017-05-29 Domnule preşedinte, Vă solicit să supuneţi aprobării plenului ca de la Capitolul Iniţiative cu propunere de respingere, ...
2017-05-29 Prima la respingeri, da.
2017-05-29 Avem şi noua ordine de zi, domnule preşedinte.
2017-05-29 Foarte de acord, domnule preşedinte... cu sugestia dumneavoastră. Vă mulţumesc.
2017-05-29 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Potrivit prevederilor art. 75 din Constituţia României, republicată, şi ale art. 92 ...
2017-06-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-06-06 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am apreciat această iniţiativă legislativă, de când am văzut-o la comisie, numai ...
2017-09-13 ... vicepreşedinte...
2017-09-13 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Noi aici promovăm multă toleranţă şi aşa ne stă bine! Stimaţi colegi, Sunt unul dintre iniţiatorii ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, O să fie mai elaborat, domnule preşedinte, să luăm act cu celeritate despre ce ...
2017-09-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această propunere legislativă a mai fost în plenul Camerei; a fost retrimisă ...
2017-09-19 În raport cu obiectul şi conţinutul reglementării, propunerea legislativă face parte din categoria legilor ...
2017-09-26 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru ...
2017-10-24 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Aşa cum spunea şi reprezentantul Guvernului, în contextul notificării, de Marea ...
2017-11-07 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2017-11-07 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci, Comisia juridică, de disciplină şi ...
2017-12-20 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului a fost sesizată, în ...
2018-02-13 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul ...
2018-03-28 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului, împreună cu ...
2018-04-04 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru ...
2018-05-09 Sigur, doamnă preşedinte. Eu propun un timp de 5 minute pentru dezbatere.
2018-07-02 Mulţumesc, doamnă preşedinte de şedinţă. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul ...
2018-07-02 Mulţumesc, doamnă preşedinte. În şedinţa plenului Camerei Deputaţilor din 26 iunie 2018, în temeiul art. 70 din ...
2018-09-19 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 şi art. 115 din Regulamentul Camerei ...
2018-11-06 Mulţumesc, doamnă vicepreşedinte. Stimaţi colegi, Sigur, aici este o dezbatere întreagă, să organizăm o dezbatere şi cu ...
2018-11-06 Doamnă vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia ...
2018-12-12 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2018-12-19 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Această iniţiativă legislativă a rezultat în urma intervenţiei oamenilor care ...
2018-12-19 Dar nu e infracţiune!
2018-12-19 Stimaţi colegi, Regret că, în urma dezbaterilor generale, mai sunt încă colegi care nu au înţeles că în România nu se ...
2019-03-25 În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia pentru administraţie publică şi ...
2019-10-08 Doamnă preşedinte, Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...
2019-12-11 Da. Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei ...
2020-04-02 Da. Aştept să fiu strigat.
2020-04-02 Călin Ion, Dolj. Pentru amendamente şi pentru proiectul de hotărâre. Mulţumesc.
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Bună ziua! Ion Călin, Dolj. Votez "pentru" la cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele.
2020-04-29 Împotriva retrimiterii, domnule preşedinte!
2020-04-29 Împotrivă, da!
2020-07-08 Bună ziua, domnule preşedinte! Văd că nu mai am semnal. Vot "pentru".
2020-09-02 Bună ziua, tuturor! Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.