Botond Csoma

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Csoma Botond, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-02-06 Deputat Csoma Botond, Circumscripţia electorală nr. 13, judeţul Cluj Domnule ministru, ştiţi foarte bine că judeţul ...
2017-02-06 În această ordine de idei, propunem includerea în programul de elaborare a studiilor de prefezabilitate, fezabilitate ...
2017-03-06 Doamnă preşedinte de şedinţă, Interpelare adresată domnului Alexandru-Răzvan Cuc, ministrul transporturilor. Obiectul ...
2017-03-20 Interpelarea este adresată domnului Pavel Năstase, ministrul educaţiei naţionale, de către deputatul Csoma Botond, ales ...
2017-03-20 ... împreună din clasa I şi doresc în continuare să urmeze acest profil. Vă rog să faceţi...
2017-03-20 ... să luaţi măsurile necesare pentru respectarea legii, domnule ministru.
2017-03-27 Mulţumesc pentru răspuns. Doamna secretar de stat a amintit că... Consiliul Local al municipiului Cluj Napoca trebuie ...
2017-03-27 De avizare... Mulţumesc.
2017-03-28 Stimaţi colegi, În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru ...
2017-04-03 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Interpelare adresată doamnei Carmen Daniela Dan, ministrul afacerilor interne. Obiectul ...
2017-04-10 Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea se referea la Liceul "Brassai Sámuel" din Cluj Napoca, liceu teoretic unde ...
2017-04-10 Domnule secretar de stat, Nu am contestat faptul că numărul de copii a scăzut, dar este o situaţie specifică la Liceul ...
2017-04-18 Domnule preşedinte, Interpelare adresată doamnei Adriana Petcu, ministrul apelor şi pădurilor. Obiectul interpelării se ...
2017-05-09 Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Eu am votat împotriva acestei iniţiative cetăţeneşti. Cred că într-un stat secular ...
2017-10-03 Interpelarea e adresată domnului Liviu-Marian Pop, ministrul educaţiei naţionale. Obiectul interpelării este: ...
2017-10-04 Stimaţi colegi, Eu am votat cu bună conştiinţă această lege, acest proiect de modificare a Legii nr. 215, pentru că ţin ...
2017-10-24 Stimaţi colegi, Grupul UDMR susţine acest proiect de lege. Precum colegul meu liberal a spus, am renunţat şi la acea ...
2017-10-31 Doamnelor şi domnilor deputaţi, Şi Grupul UDMR este pentru votarea acestui proiect de lege. Nu ştiu exact câţi ...
2017-11-07 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Nu contest utilitatea acestor modificări. Precum a spus şi unul dintre ...
2017-11-07 Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, UDMR va vota pentru respingerea acestui proiect de lege, dar în acelaşi ...
2017-11-14 Domnule preşedinte de şedinţă, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Aş dori să supun atenţiei un fenomen îngrijorător care ...
2017-11-29 Stimaţi colegi, Cred că este o idee foarte bună să dăm această posibilitate UAT-urilor, să creeze aceste fonduri pentru ...
2017-12-20 Stimaţi colegi, Şi eu cred că ar trebui să abordăm raţional această chestiune. Şi amintea domnul Roman de medici, care ...
2017-12-21 Stimaţi colegi, Doresc să le mulţumesc celor care au sprijinit această lege, celor care au abordat raţional şi cu ...
2018-02-26 Mulţumesc. Interpelare adresată domnului Lucian Şova, ministrul transporturilor. Domnule ministru, Vă supun atenţiei ...
2018-03-28 Stimaţi colegi, Doamnelor şi domnilor, Mi se pare un proiect superfluu. Cred că transparenţa este reglementată şi acum ...
2018-03-28 Eu, Csoma Botond, Jur să păstrez secretul asupra documentelor datelor şi...
2018-03-28 Eu, Csoma Botond, Jur să păstrez secretul asupra documentelor datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în ...
2018-03-28 Csoma Botond sunt ...
2018-06-20 Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Cred că, plecând de la experienţa teribilă a Holocaustului european, acest ...
2018-12-10 Stimaţi colegi, Este un proiect bine-venit. Avem nevoie de un asemenea Consiliu naţional. Eu sper că acest Consiliu ...
2018-12-12 Stimaţi colegi, Cred că este un proiect bine-venit. Limba romani merită să aibă o zi oficială în România. Având în ...
2019-02-14 Stimaţi colegi, Clujul are nevoie de sprijinul Bucureştiului pentru devierea Someşului, care e necesară pentru ...
2019-02-20 Stimaţi colegi, Părerea mea este că presa liberă constituie un element fundamental al oricărei democraţii care doreşte ...
2019-03-06 Domnule vicepreşedinte, Stimaţi colegi, Acest proiect de lege este foarte important pentru judeţul Cluj. Cele trei ...
2019-03-20 Doamnelor şi domnilor, Aş dori să vă mulţumesc că aţi sprijinit acest proiect de lege. Este un proiect de lege foarte ...
2019-04-16 Doamnă preşedinte, Am propus acest proiect legislativ în sprijinul justiţiabililor. Legea prevedea că, în cazul ...
2019-09-11 Doamnelor şi domnilor, A fost absolut necesară înfiinţarea acestui muzeu, în opinia mea. Din păcate, în societatea ...
2019-12-18 Domnule preşedinte, Doamnelor şi domnilor deputaţi, În această lună trăim emoţia unor evenimente care au marcat profund ...
2020-04-02 Da. Csoma Botond, deputat de Cluj. Votez da pentru modificările aduse Regulamentului şi tot da pentru amendamentele ...
2020-04-03 Bună ziua!
2020-04-03 Csoma Botond, deputat de Cluj. Votez cu "pentru" la toate punctele înscrise pe ordinea de zi, inclusiv cu amendamentele ...
2020-05-27 Mă abţin. Csoma Botond, sunt deputat de Cluj. Mă abţin la moţiunea simplă.
2020-06-03 Sunt deputat Csoma Botond, deputat al UDMR de Cluj. Votez pentru amendamentul respins.
2020-06-03 Csoma Botond, deputat UDMR de Cluj. Votez "pentru" la toate punctele înscrise pe ordinea de zi.
2020-06-15 Stimaţi colegi, Mă bucur că avem acest proiect de lege pe ordinea de zi. Este un proiect foarte important pentru ...
2020-06-17 Stimaţi colegi, Mă bucur foarte mult că astăzi avem un consens pe marginea acestui subiect între toate partidele ...
2020-10-13 Csoma Botond, Grupul UDMR - pentru.
2020-12-15 Csoma Botond, deputat al UDMR. Pentru retrimitere.
2020-12-15 Csoma Botond, deputat al UDMR, "împotrivă".
2020-12-15 Csoma Botond, deputat al UDMR. De la punctul 1 până la punctul 5 votez "pentru", şi la punctul 6 - "abţinere".