Alexandra Presură

Activitate

Afiliere politică

    3 noiembrie 2020
    luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

    20 octombrie 2020
    luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Alexandra Presură, Grup PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

    14 septembrie 2020
    luare de cuvânt, Pentru, domnule preşedinte! Mulţumesc.

    14 septembrie 2020
    luare de cuvânt, Bună ziua! Pentru.

    14 septembrie 2020
    luare de cuvânt, Mulţumesc. Da.

    14 septembrie 2020
    luare de cuvânt, Bună ziua! Votez împotrivă.

    9 septembrie 2020
    propunere legislativă, PL-x nr. 556/2020 Proiect de Lege pentru sprijinirea producţiei interne de autovehicule şi echipamente electrice şi electronice de uz casnic

    2 septembrie 2020
    luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

    19 august 2020
    luare de cuvânt, Mulţumesc. La revedere!

    19 august 2020
    luare de cuvânt, Votez împotrivă.

    19 august 2020
    luare de cuvânt, Alo! Bună ziua!

    27 aprilie 2020
    propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

    27 aprilie 2020
    propunere legislativă, PL-x nr. 208/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

    3 aprilie 2020
    luare de cuvânt, Alexandra Presură, Dolj. Votez "pentru" la toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi, inclusiv amendamentele. Mulţumesc. O zi bună!

    3 aprilie 2020
    luare de cuvânt, Bună ziua!

    2 aprilie 2020
    luare de cuvânt, Mulţumesc.

    2 aprilie 2020
    luare de cuvânt, Alo! Bună ziua! Presură Alexandra, Dolj. Votez pentru amendament şi pentru proiect.

    2 aprilie 2020
    luare de cuvânt, Da.

    1 aprilie 2020
    propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

    1 aprilie 2020
    propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

    19 martie 2020
    propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

    18 martie 2020
    propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

    18 martie 2020
    propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

    11 decembrie 2019
    luare de cuvânt, "Programul «Prima Casă», o altă măsură neinteresantă pentru Guvernul PNL" Au jucat rolul moraliştilor, în perioada în care s-au aflat în opoziţie, iar acum, în poziţia de guvernanţi, ne arată clar că ...

    4 decembrie 2019
    luare de cuvânt, "Guvernul Orban face economii la buget pe seama copiilor cu dizabilităţi" Ziua internaţională a persoanelor cu dizabilităţi este ocazia potrivită pentru a ne îndrepta atenţia către aceşti oameni ...

    28 noiembrie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

    23 octombrie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 569/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.448 din 6 decembrie 2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap

    23 octombrie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 570/2019 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor

    22 octombrie 2019
    propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

    1 iulie 2019
    propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

    27 iunie 2019
    propunere legislativă, BP462/2019 Legea recunoştinţei între generaţii

    26 iunie 2019
    luare de cuvânt, "O viaţă mai bună pentru părinţii şi bunicii noştri!" Plenul Camerei Deputaţilor va adopta astăzi proiectul de lege privind sistemul public de pensii, un act normativ care va reda demnitatea ...

    13 iunie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 586/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului româm şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române" - Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Vârvoru de Jos, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului Local Vârvoru de Jos

    12 iunie 2019
    luare de cuvânt, "Dezvoltarea agriculturii continuă în România" Dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale constituie priorităţi naţionale, fiind obiective principale ale statului român pentru perioada actuală. ...

    5 iunie 2019
    luare de cuvânt, "Viitorul copiilor noştri, viitorul ţării!" Cu ocazia Zilei internaţionale a copilului, sărbătorită recent, am adresat un mesaj de felicitare tuturor copiilor, atât din judeţul Dolj, cât şi din toată ...

    7 mai 2019
    luare de cuvânt, "Participarea copiilor la deciziile Uniunii Europene, o prioritate a României la Preşedinţia Consiliului Uniunii Europene" România acordă o importanţă deosebită viitorului de mâine al ţării, în ...

    24 aprilie 2019
    luare de cuvânt, "Implicarea tinerilor, fundamentală pentru dezvoltarea societăţii româneşti" Remarc cu bucurie, cu prilejul Zilei naţionale a tineretului, sărbătorită în fiecare an în ziua de 2 mai, participarea ...

    24 aprilie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 554/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii locuinţei nr.114/1996

    16 aprilie 2019
    luare de cuvânt, "Extinderea PNDL pentru construirea reţelelor de energie electrică şi gaze naturale, un nou pas pentru revitalizarea satului românesc" Programul Naţional de Dezvoltare Locală a fost completat de ...

    10 aprilie 2019
    luare de cuvânt, "«Investeşte în tine», investeşte în viitor!" Cu aportul decisiv al Grupului parlamentar PSD, Camera Deputaţilor a votat săptămâna trecută actul normativ care legiferează Ordonanţa de urgenţă a ...

    3 aprilie 2019
    luare de cuvânt, "Principalele urgenţe ale sistemului de sănătate vor fi rezolvate în acest an!" România va continua în ritm susţinut şi în acest an politicile investiţionale şi programele de dezvoltare începute cu ...

    27 martie 2019
    luare de cuvânt, "Atenţie specială acordată de statul român pentru sănătatea tinerei generaţii!" Statul român acordă o atenţie specială viitoarelor generaţii, printr-o serie de măsuri menite să stimuleze participarea ...

    26 martie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 183/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.446/2006 privind pregătirea populaţiei pentru apărare şi modificarea anexei nr.2 din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

    20 martie 2019
    luare de cuvânt, "Susţinere financiară importantă pentru fermierii care angajează tineri" Statul român continuă să susţină revitalizarea agriculturii şi a zonei rurale, prin măsuri concrete dispuse de Guvernul şi ...

    13 martie 2019
    luare de cuvânt, "Dezvoltarea infrastructurii de transport rutier, o preocupare principală a Guvernului României, în acest an" Obiectivul României pentru perioada următoare este fundamentarea unei creşteri economice ...

    6 martie 2019
    luare de cuvânt, "Combaterea violenţei în familie şi protecţia victimelor, obiective importante pentru statul român" Guvernul României şi majoritatea parlamentară PSD acordă o atenţie deosebită respectării ...

    5 martie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 104/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

    20 februarie 2019
    luare de cuvânt, "Programul Naţional de Dezvoltare Locală dezvoltă satele româneşti la nivel european" Reducerea decalajelor existente în prezent, dintre mediul urban si mediul rural, concomitent cu îmbunătăţirea ...

    15 februarie 2019
    propunere legislativă, PL-x nr. 322/2019 Proiect de Lege privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Română "- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Bratovoeşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti

    13 februarie 2019
    luare de cuvânt, "Bugetul pentru anul 2019 aduce sume importante în infrastructura Olteniei" Bugetul de stat pentru anul 2019, aflat în plină dezbatere în Parlamentul României, este unul de dezvoltare şi modernizare ...

    6 februarie 2019
    luare de cuvânt, "Construirea grădiniţelor cu profil sportiv, o preocupare concretă a Guvernului, pentru sănătatea copiilor noştri" Încă de la începutul acestui an, guvernarea PSD îşi demonstrează din nou preocuparea ...

    19 decembrie 2018
    luare de cuvânt, "Preşedinţia României la Consiliul Uniunii Europene trebuie să ducă Europa spre echilibru, consens şi solidaritate!" Prim-ministrul Viorica Dăncilă a prezentat Parlamentului programul de lucru al ...

    12 decembrie 2018
    luare de cuvânt, "Noua Lege a pensiilor redă românilor dreptul la un trai decent după o viaţă de muncă!" Parlamentul dezbate în această perioadă una dintre cele mai importante acte normative emise după 1990, Legea ...

    28 noiembrie 2018
    luare de cuvânt, "Să fim patrioţi în fiecare zi!" Vorbind despre patriotism, poetul George Topârceanu definea sentimentul, extrem de pilduitor: "A fi patriot nu este un merit, e o datorie. Numai cine nu socoate ...

    26 noiembrie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

    21 noiembrie 2018
    luare de cuvânt, "Copiii care nu au acte de identitate vor avea acces la serviciile de sănătate" Am semnat, alături de colegele din Senat şi Camera Deputaţilor, o propunere legislativă care presupune gratuitatea ...

    20 noiembrie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

    7 noiembrie 2018
    luare de cuvânt, "Programul «Start-up Nation» dă posibilitatea tinerilor întreprinzători să rămână în ţară" Tinerii români au o şansă imensă de a-şi pune în valoare spiritul antreprenorial şi ideile de afaceri, prin ...

    6 noiembrie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

    30 octombrie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

    30 octombrie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 653/2018 Propunere legislativă privind încurajarea efectuării studiilor superioare în limba română

    24 octombrie 2018
    luare de cuvânt, "Susţinerea agenţilor economici şi dezvoltarea mediului de afaceri, în atenţia Guvernului şi majorităţii parlamentare" Parlamentul României a votat recent o modificare legislativă care va uşura ...

    17 octombrie 2018
    luare de cuvânt, "Susţinerea unui învăţământ de calitate şi dezvoltarea tinerei generaţii, priorităţi ale Programului de guvernare al PSD" Cea mai importantă realizare legislativă din domeniul educaţiei naţionale, în ...

    17 octombrie 2018
    propunere legislativă, BP748/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unor imobile aferente infrastructurii portuare din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Administraţia Porturilor Dunării Fluviale" - S.A. Giurgiu în domeniul public al comunei Cetate

    16 octombrie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

    3 octombrie 2018
    luare de cuvânt, "Să votăm DA pentru redefinirea familiei şi pentru viitorul copiilor noştri!" Voi fi prezentă la referendumul de la sfârşitul acestei săptămâni pentru modificarea Constituţiei, prin redefinirea ...

    19 septembrie 2018
    luare de cuvânt, "Calitatea serviciilor medicale oferite românilor, o prioritate absolută a Guvernului" Alături de educaţie, sănătatea reprezintă unul dintre barometrele esenţiale ale democraţiei oricărui stat, fapt ...

    19 septembrie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 43/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

    12 septembrie 2018
    luare de cuvânt, "Continuăm modernizarea şi dezvoltarea României!" România va continua procesul de dezvoltare şi modernizare conform Programului de guvernare al PSD şi în această toamnă, pe toate palierele economice, ...

    11 septembrie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 737/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

    5 septembrie 2018
    luare de cuvânt, "Demersuri legislative concrete pentru dezvoltarea educaţiei naţionale" Educaţia împreună cu sănătatea sunt domeniile vitale ale dezvoltării României, finanţarea corespunzătoare a acestora fiind în ...

    4 septembrie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 669/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.350 din 2005 privind regimul finanţărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activităţi nonprofit de interes general

    3 iulie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

    28 iunie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

    27 iunie 2018
    luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ne aflăm astăzi în faţa unui context dificil, un context în care violenţa, ura, dezbinarea ne pun la grea încercare. Devine din ce în ce ...

    20 iunie 2018
    luare de cuvânt, "Subvenţii consistente pentru firmele care angajează şomeri şi beneficiari de ajutor social" Guvernul PSD şi majoritatea parlamentară îşi respectă cu seriozitate promisiunile făcute românilor, ...

    13 iunie 2018
    luare de cuvânt, "Agricultura, prioritate naţională pentru dezvoltarea României" Guvernul României şi-a fixat ca prioritate naţională dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale, iar prin noile politici lansate ...

    13 iunie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

    11 iunie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

    6 iunie 2018
    luare de cuvânt, "Peste opt milioane de români vor putea investi în propria dezvoltare, prin Programul «Investeşte în tine»" Peste opt milioane de români vor beneficia de Programul guvernamental "Investeşte în tine", ...

    6 iunie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

    4 iunie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 687/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.333/2006 privind înfiinţarea centrelor de informare şi consiliere pentru tineri

    31 mai 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

    30 mai 2018
    luare de cuvânt, "Agricultura, prioritate naţională pentru dezvoltarea României" Guvernul României şi-a fixat ca prioritate naţională dezvoltarea agriculturii şi a zonei rurale, iar prin noile politici lansate ...

    23 mai 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

    22 mai 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

    17 mai 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

    10 mai 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 315/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

    9 mai 2018
    luare de cuvânt, "A douăsprezecea aniversare în Europa unită, un moment de bilanţ pozitiv pentru România" Pe lângă Ziua Europei, sărbătorită şi de România începând din 2007, în urma aderării la Uniunea Europeană, 9 ...

    8 mai 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

    25 aprilie 2018
    luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Ziua Tineretului, în România, se celebrează, anual, în data de 2 mai. De-a lungul zbuciumatei noastre istorii, România a fost mereu ...

    24 aprilie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

    23 aprilie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

    19 aprilie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

    18 aprilie 2018
    luare de cuvânt, "Asigurarea instituţională a egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, un pas uriaş în eliminarea discriminării femeilor" Voi aborda un subiect important şi totodată provocator al zilelor noastre ...

    18 aprilie 2018
    întrebare, Programul de susținere a produsului tomate în spații protejate

    18 aprilie 2018
    întrebare, Situația locurilor de muncă destinate tinwerilor absolvenți de medicină legală din jud. Dolj

    18 aprilie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

    18 aprilie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

    17 aprilie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

    11 aprilie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

    4 aprilie 2018
    luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia mea de astăzi se numeşte "Veşnicia satului românesc trebuie perpetuată de tineri". "Veşnicia s-a născut la sat", spunea marele Lucian Blaga, ca ...

    4 aprilie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

    29 martie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

    21 martie 2018
    întrebare, Condițiile de participare la Programul Start-Up Nation 2018

    20 martie 2018
    luare de cuvânt, "Creşterea salariilor din sănătate şi din educaţie, un pas imens în stoparea exodului tinerilor specialişti" Sănătatea şi educaţia reprezintă barometrele de dezvoltare ale oricărui stat civilizat. A ...

    20 martie 2018
    propunere legislativă, BP181/2018 Propunere legislativă pentru abrogarea literei a) a articolului 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

    20 martie 2018
    propunere legislativă, PL-x nr. 521/2018 Proiect de Lege pentru abrogarea lit. a) a art. 24 din Legea nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii

    14 martie 2018
    întrebare, Activitatea Corpului Voluntarilor de Mediu

    14 martie 2018
    întrebare, Încurajarea tinerilor care doresc să investească în agricultură

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, ... şi al drumului nostru european. Vă mulţumesc. Deputat Alexandra Presură.

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, ... în spiritul patriotismului...

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, Imediat. Sunt încredinţată însă că o cointeresare reciprocă, de tip parteneriat egal, va fi extrem de pozitivă, în interesul dezvoltării României. În Anul Centenarului, am convingerea că tinerii ...

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, Imediat...

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, Tineri cu o inteligenţă sclipitoare şi cu un talent nativ înnăscut. Avem o moştenire culturală şi istorică de excepţie, a cărei continuitate revine în sarcina tinerilor noştri de astăzi. Bineînţeles, ...

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, ... şi puterea de muncă, în scopul progresului general al României. România este o ţară cu resurse umane incredibile. Avem copii şi tineri excepţionali, care domină an de an olimpiadele şcolare ...

    7 martie 2018
    luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia mea de astăzi se numeşte "Rolul tinerilor noştri în Anul Centenarului". "Nu văd România de astăzi ca pe o moştenire de la părinţii noştri, ci ...

    7 martie 2018
    întrebare, Difultăţile tinerilor care suferă de scleroză multiplă

    7 martie 2018
    întrebare, Rata abandonului şcolar din jud. Dolj

    21 februarie 2018
    luare de cuvânt, "Noile prevederi privind protejarea victimelor violenţei în familie, un pas uriaş în diminuarea acestui fenomen alarmant" Introducerea Ordinului de protecţie provizoriu, OPP, în prevederile Legii nr. ...

    21 februarie 2018
    întrebare, Utilizarea fondurilor structurale în jud. Dolj

    21 februarie 2018
    întrebare, Derularea Programul Rabla 2018

    20 februarie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 47/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.33, alin.1 din Legea nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

    19 februarie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.13/2011 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.63/2010 pentru modificarea şi completarea Legii nr.273/2006 privind finanţele publice locale, precum şi pentru stabilirea unor măsuri financiare

    12 februarie 2018
    propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

    18 decembrie 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 596/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

    14 decembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

    12 decembrie 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

    11 decembrie 2017
    propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

    7 decembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

    7 decembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 340/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

    7 decembrie 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

    6 decembrie 2017
    luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. "Bilanţul unui an de la începerea implementării Programului de guvernare «Îndrăzneşte să crezi»" Stimaţi colegi parlamentari, Iată, a trecut un an de când, împreună, ...

    29 noiembrie 2017
    luare de cuvânt, "Un an de măsuri eficiente pentru sistemul educaţiei naţionale" Domeniul educaţiei din ţara noastră este încadrat de Guvernul României la capitolul priorităţi naţionale. Pentru actuala coaliţie de ...

    27 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

    16 noiembrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

    31 octombrie 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

    19 octombrie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

    18 octombrie 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

    19 septembrie 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

    30 iunie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 103/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.199 alin.(2) din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

    24 mai 2017
    propunere legislativă, Pl-x nr. 212/2017 Propunere legislativă privind schimbarea denumirii satului Răcarii de Jos, comuna Brădeşti, judeţul Dolj, în Răcari

    9 mai 2017
    luare de cuvânt, "Ziua Europei, 9 Mai" Pentru români, ziua de 9 Mai are o triplă semnificaţie: este ziua în care a fost declarată independenţa naţională a statului român din anul 1877, este ziua victoriei asupra ...

    8 mai 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

    3 mai 2017
    luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţie politică. "Ziua de 2 mai - Ziua naţională a tineretului". Începând cu anul 2004, când Parlamentul României a adoptat Legea nr. 425 din 25 octombrie, la 2 mai ...

    22 martie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

    22 martie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

    22 martie 2017
    propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

    21 decembrie 2016
    luare de cuvânt, Jur să-mi îndeplinesc cu onoare şi fidelitate mandatul încredinţat de popor; Aşa să mă ajute Dumnezeu.

    21 decembrie 2016
    luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Presură Alexandra, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.17 Dolj, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...