BP53/2019 Propunere legislativă privind transmiterea unor bunuri imobile din domeniul public al statului român şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Română "- Administraţia Bazinală de Apă Jiu, în domeniul public al unităţii administrativ-teritoriale comuna Bratovoieşti, judeţul Dolj şi în administrarea Consiliului local Bratovoeşti

Sponsori: Florinel Stancu, Eliza-Mădălina Peţa-Ştefănescu, Lia Olguţa Vasilescu, Ion Călin, Alexandra Presură, Alina-Elena Tănăsescu

cdep

18 februarie 2019
Senat

înaintat la Senat

18 februarie 2019
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor