Eugen Bejinariu

Luări de cuvânt

dată text
2016-12-21 (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Bejenariu Eugen, deputat ales în Circumscripţia ...
2017-05-16 "Protecţia datelor este un drept şi deopotrivă o obligaţie" În afara instituţiilor şi organismelor publice există ...
2017-05-30 Mulţumesc. Domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Sunt nevoit să mă adresez dumneavoastră referitor la ...
2017-10-31 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre ...
2017-11-14 Mulţumesc, domnule preşedinte. O să încerc. Distinşi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se referă la ...
2017-11-14 Imediat! ...decidenţii acestor companii, modifică invers Codul fiscal şi atunci modificarea salariului brut ar ...
2017-11-14 ...iar aceste decizii ar însemna astăzi o scădere a salariului net pentru angajaţii acestor companii. Şi închei... Mai ...
2017-11-14 ...şi mai ales ar afecta buna-credinţă pe care toate companiile, sunt sigur, doresc să şi-o manifeste în raporturile ...
2017-11-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun privind Carta Albă a Apărării. Comisiile pentru apărare, ordine publică şi ...
2017-11-21 "Înzestrarea armatei şi aportul individual la nonrăzboi". Declaraţia politică se referă la contextul riscurilor şi al ...
2018-04-04 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia ...
2018-04-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-05-09 "Noi drepturi pentru cetăţenii români şi noi obligaţii ale societăţilor comerciale" Declaraţia mea politică de astăzi ...
2018-05-16 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Voi fi foarte scurt. În conformitate cu prevederile art. 95 şi ale art. 115 din ...
2018-05-22 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre ...
2018-05-22 Mulţumesc. Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională şi Comisia pentru sănătate şi familie au fost ...
2018-05-22 Mulţumesc.
2018-05-23 Mulţumesc, domnule preşedinte. Comisia pentru politică externă şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă ...
2018-06-20 Mulţumesc. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii nr. 80/1995, în sensul menţinerii în ...
2018-06-27 Mulţumesc. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea Acordului între cele două state privind ...
2018-06-27 Are avizul Consiliului Legislativ. Face parte din categoria legilor ordinare. Camera Deputaţilor este primă Cameră ...
2018-06-27 Proiectul de lege are ca obiect de reglementare ratificarea acordului între cele două state privind cooperarea în ...
2018-06-27 Comisia a propus proiectul de lege, spre adoptare, plenului Camerei Deputaţilor.
2018-07-09 Mulţumesc. Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi ...
2018-09-11 Mulţumesc. Doamnă ministru, Doamnă preşedinte, Doamnelor şi domnilor colegi deputaţi, Stimaţi invitaţi, Grupul ...
2018-09-11 ...escaladează în toate formele, de toate părţile. Stimaţi colegi, Nu vom putea evita sau vindeca traumele societăţii ...
2018-09-11 ... pe care le clamăm toţi, dar pe care le respectă foarte puţini. Reprezentanţii politici ai coaliţiei nu vor vota ...
2018-09-19 Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-10-10 Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2018-10-10 Mulţumesc. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru ...
2018-10-10 Comisia pentru muncă şi protecţie socială şi Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională au fost ...
2018-10-10 Zece minute.
2018-11-20 Mulţumesc, domnule preşedinte. Propunerea legislativă are ca obiect de reglementare modificarea Legii nr. 80/1995, în ...
2018-11-21 Vreţi varianta scurtă sau...?
2018-11-21 Mulţumesc, domnule preşedinte. În afară de cele două regulamente prezentate de doamna secretar de stat, mai abrogă ...
2018-11-21 Senatul, în calitate de primă Cameră sesizată, a adoptat proiectul de lege, în şedinţa din 7 mai 2018. Camera ...
2018-12-12 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, ...
2019-03-13 "Bugetul de stat şi tradiţia creşterii economice, în mandatul PSD" Bugetul de stat şi Bugetul asigurărilor sociale ...
2019-04-03 Mulţumesc. În temeiul dispoziţiilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, Comisia juridică, de disciplină şi ...
2019-07-03 Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, ...