24 iunie 2020 – Proiectul de hotărâre pentru modificarea Hotărârii Parlamentului României nr.3/2017 privind alegerea membrilor şi a biroului Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii.

Dragoş Gabriel Zisopol Proces-verbal pentru alegerea preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a unui membru al Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii Serviciului Român de Informaţii. Birourile permanente ale celor două Camere ale Parlamentului în temeiul art.44 alin.(4) din Regulamentul activităţilor comune ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, procedând la verificarea şi numărarea voturilor exprimate de către deputaţi şi senatori prin vot secret, cu buletine de vot, asupra propunerii de alegere a preşedintelui, a vicepreşedintelui şi a unui membru ai Comisiei comune permanente a Camerei Deputaţilor şi Senatului pentru exercitarea controlului parlamentar asupra activităţii SRI, au constatat următoarele: Din verificarea şi numărarea voturilor pentru fiecare candidat, rezultatul votului se prezintă astfel: Ca urmare a faptului că a fost întrunită majoritatea de voturi cerută de Constituţie, Birourile permanente au constatat că cei trei candidaţi au întrunit majoritatea de voturi necesară pentru desemnarea în funcţiile pentru care au fost propuşi.

Eugen Bejinariu Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu, Bejinariu Eugen, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securităţi şi nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informaţii sau ale altor servicii secrete de informaţii. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!

Mitică-Marius Mărgărit Mulţumesc, domnule preşedinte. Eu, Mărgărit Mitică-Marius, jur să păstrez secretul asupra documentelor, datelor şi informaţiilor de care voi lua cunoştinţă în exercitarea atribuţiilor, atât pe timpul mandatului, cât şi după încetarea acestuia. Jur pe propria răspundere că nu am făcut parte din structurile fostei Securităţi şi nu fac parte din cadrele Serviciului Român de Informaţii sau ale altor servicii secrete.