3 iulie 2019 – Dezbaterea Propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr.80/1995 privind statutul cadrelor militare (Pl-x 277/2019). ( rămasă pentru votul final )

Ion-Marcel Ciolacu 1. Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare; Pl-x 277/2019; caracter organic. Dacă dintre iniţiatori doreşte cineva să ia cuvântul? Dacă nu, din partea Comisiei pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, aveţi cuvântul, pentru raport.

Eugen Bejinariu Mulţumesc, domnule preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 95 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională a fost sesizată spre dezbatere în fond, în procedură de urgenţă, cu Propunerea legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995 privind statutul cadrelor militare. Proiectul are ca obiect de reglementare modificarea şi completarea Legii nr. 80/1995, în scopul clarificării unor situaţii juridice punctuale care se impun a fi corelate odată cu apariţia unor acte normative noi în domeniul salarizării şi pensiilor militare de stat. De asemenea, se urmăreşte stabilirea nivelului structurilor la care se constituie consiliile de onoare, modul de constituire, procedurile de lucru ale acestora, precum şi alte aspecte procedurale pentru aplicarea prevederilor secţiunii referitoare la procedura disciplinară şi reglementarea modului de provenienţă a subofiţerilor în activitate din celelalte instituţii care aparţin Sistemului Naţional de Apărare, Ordine Publică şi Securitate Naţională, altele decât Ministerul Apărării Naţionale. Consiliul Legislativ a avizat favorabil iniţiativa legislativă, cu avizul nr. 555/01.07.2019. Face parte din categoria legilor organice. La lucrările din data de 2 iulie 2019, 21 de membri au fost prezenţi, conform listei de prezenţă. În urma dezbaterilor, membrii comisiei au hotărât, cu majoritate de voturi pentru, să propună plenului Camerei Deputaţilor adoptarea iniţiativei legislative cu amendamentele cuprinse în anexă. Mulţumesc.

Ion-Marcel Ciolacu Vă mulţumesc şi eu. Dacă doreşte cineva să ia cuvântul la dezbateri? Dacă nu, intrăm pe articole. Dacă la titlu sunt intervenţii? Adoptat. Dacă la preambul sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Dacă la articolul unic sunt intervenţii? Nu. Adoptat. Avem 24 de amendamente admise. Dacă de la 1 la 5 sunt intervenţii? Nu. Adoptate. De la 5 la 10? Nu. Adoptate. De la 10 la 15? Nu. Adoptate. De la 15 la 20? Nu. Adoptate. De la 20 la 24? Nu. Adoptate. Propunerea legislativă rămâne la votul final.