20 noiembrie 2017 – Proiectul Cartei Albe a Apărării. Dezbaterea Proiectului de Hotărâre pentru aprobarea Cartei Albe a Apărării. ( adoptat )

Eugen Bejinariu Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun privind Carta Albă a Apărării. Comisiile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională ale Camerei Deputaţilor şi Senatului, prin adresa nr. 1123 a Biroului permanent, din 13.09.2017, au fost sesizate spre dezbaterea şi elaborarea unui raport comun asupra Proiectului Cartei Albe a Apărării. La dezbateri au participat, din partea Ministerului Apărării Naţionale, domnul secretar de stat Nicolae Nasta, şef al Departamentului pentru relaţia cu Parlamentului şi calitatea vieţii personalului. Comisiile pentru apărare, reunite în şedinţa din 17 octombrie 2017, au constatat următoarele. În baza prevederilor art. 6 alin. (1) din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, Carta Albă a Apărării este elaborată de către Ministerul Apărării Naţionale pentru îndeplinirea prevederilor Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării şi implementarea obiectivelor în domeniul Apărării, stabilite prin Programul de guvernare şi în conformitate cu prevederile Conceptului strategic al NATO. Totodată, potrivit alin. (3) al aceluiaşi articol, Carta Albă a Apărării se supune spre aprobare Parlamentului în termen de cel mult şase luni de la acordarea încrederii Guvernului, după ce este însuşită de Guvern şi avizată de CSAT. În urma analizei acestui document de planificare a apărării, membrii celor două comisii, cu unanimitate de voturi pentru, au hotărât întocmirea unui raport favorabil, prin care propun plenului Parlamentului adoptarea Cartei Albe a Apărării, în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/2015. Dacă îmi permiteţi, o să dau citire şi Hotărârii. Hotărâre pentru aprobarea Cartei Albe a Apărării. În temeiul prevederilor art. 6 alin. (3) din Legea nr. 203/2015 privind planificarea apărării, Parlamentul României adoptă prezenta hotărâre: Articol unic. Se adoptă Carta Albă a Apărării prevăzută în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Această hotărâre a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat, în şedinţa comună din 20.11.2017, cu respectarea prevederilor art. 76 alin. (2) din Constituţia României, republicată. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Liviu Dragnea. Preşedintele Senatului, Călin Popescu-Tăriceanu. Mulţumesc.

Victor Paul Dobre Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Partidul Naţional Liberal va vota pentru. Grupul parlamentar va vota pentru adoptarea acestei hotărâri, întrucât dintotdeauna, din 1990, am militat pentru integrarea în Tratatul Atlanticului de Nord, am militat pentru respectarea angajamentelor României, pentru că acestea reprezintă cheia de boltă a siguranţei naţionale, a apărării ţării. Şi doresc să folosesc acest prilej şi să le cer tuturor, şi în special majorităţii, ca asupra acestui subiect să se aplece cu seriozitate şi să aibă totdeauna timp. Nimeni nu are voie să glumească cu acest subiect. Vă mulţumesc.