George-Gabriel Vişan

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD, "împotrivă".

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Partidul Social Democrat. Împotrivă.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, A fost o şedinţă lungă, care a durat 7 ore. Ţin, pe această cale, să le mulţumesc reprezentanţilor mediului economic, reprezentanţilor Ministerului Finanţelor, dar şi colegilor din cadrul Comisiei ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În urma examinării prezentului proiect de lege şi a ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală şi a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, ...

  24 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 85/2020 privind modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a ...

  17 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez conform deciziei Grupului PSD. Mulţumesc.

  10 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Aţi făcut o observaţie foarte corectă - nu există Guvernul României. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 144/2020 privind unele măsuri pentru alocarea de fonduri externe ...

  3 noiembrie 2020
  luare de cuvânt, PL-x 581, nu?

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Raport asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal şi a Legii nr. 491/2003 privind plantele medicinale şi aromatice, precum şi produsele ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 51/1997 privind operaţiunile de leasing şi societăţile de ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea plăţii contribuţiei financiare la Reţeaua europeană de prevenire a criminalităţii - EUCPN, de către Poliţia Română, ...

  27 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport comun asupra Proiectului de Lege privind unele măsuri de regim fiscal derogatoriu aplicabil anumitor terenuri, construcţii edificate pe acestea şi anumitor ...

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Da, domnule preşedinte. Fiind un proiect complex, PL-x 500/2020, avem rugămintea către Departamentul Legislativ, să efectueze corecturile de rigoare pentru tehnica legislativă. Mulţumesc.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 130/2020 privind unele măsuri pentru acordarea de sprijin financiar din ...

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, În urma dezbaterii proiectului de lege şi a opiniilor exprimate, deputaţii prezenţi au hotărât, cu majoritate de voturi, să propună plenului Camerei Deputaţilor spre dezbatere şi adoptare Proiectul ...

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 148/2020 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat acordat ...

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 291 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal. În urma dezbaterii propunerii legislative şi a opiniilor ...

  14 octombrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, deputat al PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, PSD. Votez "pentru" la toate punctele de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare introducerea unei prevederi care să asigure protecţia persoanelor care au atribuţii în supravegherea şi ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Proiectul de lege supus dezbaterii are ca obiect de reglementare extinderea deductibilităţii cheltuielilor efectuate pentru organizarea şi desfăşurarea învăţământului ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată spre dezbatere în fond cu ...

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. În conformitate cu prevederile art. 94 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, spre dezbatere pe fond, ...

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, PSD. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, În conformitate cu prevederile art. 94 şi 115 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, Comisia pentru buget, finanţe şi bănci a fost sesizată, prin adresa PL-x 549/2020, spre dezbatere pe ...

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte.

  1 octombrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 613/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.26/2000 cu privire la asociaţii şi fundaţii

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea impozitului pe clădirile cu destinaţie mixtă aflate în proprietatea persoanelor fizice prin completarea art.459 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 598/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.28 alin.(2) din Legea contabilităţii nr.82/1991

  21 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2020 Proiect de Lege pentru simplificarea şi debirocratizarea transferului de părţi sociale şi a vărsării capitalului social prin modificarea Legii nr.31/1990 privind societăţile

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Grupul parlamentar al PSD. Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.

  8 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Proiectul de lege are ca obiect de reglementare aprobarea unor măsuri active de sprijin, destinate angajaţilor şi angajatorilor, în vederea consolidării pieţei ...

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 531/2020 Proiect de Lege pentru abrogarea Legii nr.12/1990 privind protejarea populaţiei împotriva unor activităţi de producţie, comerţ sau prestări de servicii ilicite şi pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.21/1992 privind protecţia consumatorilor

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 541/2020 Proiect de Lege privind dizolvarea fundaţiilor pentru tineret şi abrogarea Decretului-Lege nr.150/1990, Legii nr.146/2002 şi art.13 şi 14 din Legea nr.350/2006

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 515/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 530/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.18 din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului oficial al României

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 529/2020 Proiect de Lege pentru transparentizarea informaţiilor de interes public şi uşurarea accesului cetăţenilor prin modificarea şi completarea Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan. Votez "pentru", la toate punctele de pe ordinea de zi.

  28 iulie 2020
  luare de cuvânt, Deputat George Vişan. Votez "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  7 iulie 2020
  propunere legislativă, BP571/2020 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea LEGII nr.60 din 23 septembrie 1991 privind organizarea şi desfăşurarea adunărilor publice

  17 iunie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 557/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.156/2000 privind protecţia cetăţenilor români care lucrează în strainătate

  15 iunie 2020
  întrebare, Care sunt motivele pentru care se întârzie decontarea contractelor finanţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

  5 iunie 2020
  întrebare, Care sunt motivele pentru care se întârzie decontarea contratelor finaţate prin Fondul de Dezvoltare şi Investiţii

  3 iunie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dau citire Raportului comun asupra Proiectului de Lege privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 43/2020 pentru aprobarea unor măsuri de sprijin ...

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Realizarea unui spital regional militar la Constanţa, care va deservi pacienţi din regiunea Dobrogei, din regiunea de sud-est a României, reprezintă o ...

  19 mai 2020
  întrebare, Situaţia cetăţenilor români, de profesie navigatori, rămaşi blocaţi în toată lumea datorită suspendării totale a zborurilor către/ dispre principalele hub-uri aeriere europene şi asiatice

  13 mai 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc mult, domnule preşedinte. Dragi colegi, Proiectul de lege supus dezbaterii de astăzi vizează creşterea rezilienţei facilităţilor critice ale Jandarmeriei Române de răspuns în situaţii de ...

  6 mai 2020
  propunere legislativă, BP319/2020 Propunere legislativă pentru completarea art.66 din Legea îmbunătăţirilor funciare nr.138/2004

  29 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vot pentru, domnule preşedinte.

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 192/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi întreprinderi mici şi mijlocii

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 191/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.60 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Vişan George-Gabriel, Constanţa. Votez pentru amendamentele admise în Comitetul liderilor, votez pentru proiectele înscrise pe ordinea de zi.

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua!

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, George Vişan, Constanţa. Vot pentru amendamente, vot pentru întreg proiectul.

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 132/2020 Proiect de Lege pentru suspendarea rambursării creditelor

  1 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2020 Proiect de Lege pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  19 martie 2020
  propunere legislativă, BP166/2020 Propunere legislativă pentru plafonarea preţului medicamentelor şi a alimentelor de strictă necesitate

  18 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 131/2020 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  18 martie 2020
  propunere legislativă, BP164/2020 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.53/2003 - Codul muncii şi pentru reglementarea unor măsuri de protecţie socială

  10 martie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 lit.a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.49 /2019 privind activităţile de transport alternativ cu autoturism şi conducător auto

  3 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 645/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.33 din Legea nr. 502/2004 privind asociaţiile pensionarilor

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 635/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.132 din 31 mai 2017 privind asigurarea obligatorie de răspundere civilă auto pentru prejudicii produse terţilor prin accidente de vehicule şi tramvaie

  28 noiembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 631/2019 Proiect de Lege privind regimul juridic al plantei canabis, al substanţelor şi preparatelor ce conţin canabis, utilizate în scop medical

  23 octombrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 493/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea nr.114/2007 privind sprijinul financiar acordat de statul român Schitului românesc "Prodromu", de la Muntele Athos, Grecia

  22 octombrie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 611/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.339 din 29 noiembrie 2005 privind regimul juridic al plantelor, substanţelor şi preparatelor stupefiante şi psihotrope, precum şi pentru modificarea şi completarea anexei la Legea nr.143 din 26 iulie 2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri, republicată

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 383/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea alineatelor (3) şi (4) ale articolului 16, precum şi a Anexei din Legea nr.215 /2016 privind ceremoniile oficiale

  17 septembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 388/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.101 din 19 mai 2016 privind remediile şi căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziţie publică, a contractelor sectoriale şi a contractelor de concesiune de lucrări şi concesiune de servicii, precum şi pentru organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor

  1 iulie 2019
  propunere legislativă, Pl-x nr. 332/2019 Propunere legislativă pentru revizuirea Constituţiei României

  21 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 169/2019 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  12 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 126/2019 Proiect de Lege pentru modificarea lit.k) a art. 64 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.23/2008 privind pescuitul şi acvacultura

  5 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 97/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.82/1993 privind constituirea Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării"

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 313/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 717/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, În încheiere, cu ocazia aniversării a 140 de ani de la unirea Dobrogei cu Ţara-mamă, doresc să subliniez că, deşi în Dobrogea trăiesc, alături de români, alte ...

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi face referire la aniversarea a 140 de ani de când Dobrogea a revenit la Ţara-mamă. Marea Unire de la 1918 reprezintă încununarea a ...

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 155/2019 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 171/2019 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  3 octombrie 2018
  interpelare, Situația de criză în care sunt puși constănțenii în prag de iarnă

  2 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelarea este adresată domnului Anton Anton, ministrul energiei, şi se referă la situaţia de criză în care sunt puşi constănţenii, acum, în prag de iarnă. Stimate ...

  11 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 737/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.351/1994 privind timbrul literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric, al artelor plastice, al arhitecturii şi de divertisment

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 39/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.47 din Ordonanţa Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 435/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de Guvern nr.20/1994 privind măsuri pentru reducerea riscului seismic al construcţiilor existente, pentru modificarea art.43 alin.(1) din Legea nr.500/2002 privind finanţele publice, precum şi pentru modificarea art.45 alin.(1) din Legea nr.273/2006 privind finanţele publice locale

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, BP528/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  22 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 597/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.4 alin.(7) din Legea serviciului de iluminat public nr.230/2006

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 636/2018 Propunere legislativă pentru completarea art.55 alin.(1) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  15 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 610/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonaţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Mulţumesc mult, dragi colegi, pentru votul de astăzi. Este un pas important, prin care se reechilibrează relaţia dintre stat şi întreprinzător, prin care ...

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Da, e interesant cum îşi schimbă poziţia PNL. Pentru că la Senat acest proiect a trecut cu majoritate de voturi, inclusiv ale colegilor de la PNL. Mulţumesc mult de tot.

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Doamnelor şi domnilor deputaţi, Dragi colegi, Fondul Suveran de Dezvoltare şi Investiţii reprezintă o prioritate legislativă majoră în cadrul Programului nostru de ...

  6 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 657/2018 Proiect de Lege pentru modificarea art.65 alin.(5) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  31 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 671/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Resurse Genetice pentru Legumicultură, Floricultură, Plante Aromatice şi Medicinale Buzău

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  14 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 456/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.27/1996 privind acordarea de facilităţi persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localităţi din Munţii Apuseni şi în Rezervaţia Biosferei "Delta Dunării"

  8 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 700/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.287 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  29 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 429/2018 Proiect de Lege pentru completarea art.105 alin.(2) din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  14 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 345/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, republicată

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 246/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii 143/2000 privind prevenirea şi combaterea traficului şi consumului ilicit de droguri

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 318/2018 Proiect de Lege pentru asigurarea strategiei naţionale a României privind menţinerea ciclului nuclear integrat, prin asigurarea materiei prime pentru fabricarea combustibilului nuclear necesar funcţionării unităţilor de la Centrala Nuclearoelectrică de la Cernavodă

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 596/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.317/2004 privind organizarea şi funcţionarea Consiliului Superior al Magistraturii

  14 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 588/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl nr. L542/2017 Propunere legislativă privind unele măsuri pentru reorganizarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, precum şi a unor structuri aflate în subordinea acestuia

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 570/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 354/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.10 din Legea nr.241/2005 pentru prevenirea şi combaterea evaziunii fiscale

  29 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 520/2017 Propunere legislativă privind înfiinţarea şi funcţionarea pe langă casele de copii şi centrele de plasament a unor Ateliere sau Centre de Ucenicie

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 240/2018 Propunere legislativă privind modificarea Legii nr.24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative

  22 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 486/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 448/2017 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  4 octombrie 2017
  interpelare, Situaţia infrastructurii căilor ferate din Portul Constanţa.

  19 septembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 291/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.84 din Legea educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  2 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 205/2017 Proiect de Lege privind transmiterea unor imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Ministerului Transporturilor aflate în concesiunea Companiei Naţionale "Admnistraţia Porturilor Dunării Maritime" - S.A. Galaţi în domeniul public al judeţului Tulcea

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 241/2017 Proiect de Lege privind trecerea unor bunuri imobile din domeniul public al statului şi din administrarea Administraţiei Naţionale "Apele Române " în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale sau consiliilor judeţene ale acestora

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 275/2017 Proiect de Lege privind unele măsuri în domeniul protecţiei apelor

  22 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 265/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.19 alin.(3) din Legea contabilităţii nr.82/1991, modificarea şi completarea Legii societăţilor nr.31/1990, precum şi modificarea Legii nr.1/2005 privind organizarea şi funcţionarea cooperaţiei

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  21 februarie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 424/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Vişan George-Gabriel, deputat ales în Circumscripţia electorală nr.14 Constanţa, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...