Mariana-Venera Popescu

Activitate

Afiliere politică

  24 aprilie 2019
  luare de cuvânt, "România - 15 ani în NATO!" NATO este o alianţă politico-militară înfiinţată prin Tratatul Atlanticului de Nord, semnat la Washington, la data de 4 aprilie 1949, de către SUA, Canada şi alte state ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Susţin acest proiect şi în calitate de iniţiator. Întrucât a plăti o amendă de 2.500 de lei pentru o societate de telecomunicaţii este o sumă infimă, iar numărul persoanelor, utilizatorilor care sunt ...

  16 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Raport comun asupra Propunerii legislative pentru modificarea art. 3 din Legea nr. 363/2006 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional - Secţiunea I - Reţele de transport. În ...

  8 aprilie 2019
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc, domnule preşedinte de şedinţă. Interpelarea este adresată doamnei ministru Ecaterina Andronescu, Ministerul Educaţiei Naţionale. Stimată doamnă ministru, Prin modificările succesive ...

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Domnule preşedinte de şedinţă, Stimate colege, Stimaţi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se referă la existenţa unor discriminări şi probleme de natură salarială pentru ...

  5 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2019 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Memoriale a Holocaustului Romilor - Samudaripen

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Scopul esenţial al NATO este acela de a asigura libertatea şi securitatea membrilor săi, atât prin mijloace politice, cât şi prin mijloace militare, în conformitate cu ...

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Stimaţi colegi, Statele membre ale NATO au semnat la Cartierul General, la Bruxelles, la 6 februarie anul acesta, Protocolul de Aderare al Macedoniei de Nord la ...

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Doamnelor şi domnilor deputaţi, Decizia istorică a membrilor NATO s-a realizat prin semnarea, la Bruxelles, miercuri, 6 februarie 2019, a Protocolului de aderare a Republicii Macedonia la această ...

  20 februarie 2019
  luare de cuvânt, Şi eu!

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Dragi colegi, Românii nu sunt hoţi. Această lege este făcută pentru oamenii de afaceri din România. Vă dau un singur exemplu. Un om de afaceri care are un depozit, s-a întâmplat să îi ia foc acel ...

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP972/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  20 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Raport asupra Propunerii legislative pentru modificarea Legii nr. 351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii ...

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 711/2018 Propunere legislativă privind modificarea unor acte normative în domeniul comunicaţiilor electronice, serviciilor poştale şi supravegherii pieţei echipamentelor

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  6 noiembrie 2018
  interpelare, Organizarea şi funcţionarea Muzeului de Istorie Naturală Grigore Antipa. Imposibilitatea beneficierii de ghidaj în zilele de sâmbătă şi duminică sau în afara intervalului orar 09.00-12.00

  6 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP895/2018 Propunere legislativă privind protecţia persoanelor cu boală celiacă din România

  16 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP744/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L616/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 43/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 599/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii romani

  2 iulie 2018
  luare de cuvânt, Vă mulţumesc. Vineri, la Bruxelles, liderii statelor membre ale Uniunii Europene au lansat negocierile pentru aderarea la blocul comunitar al Macedoniei şi al Albaniei. România a fost printre primele ...

  19 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 501/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 714/2018 Propunere legislativă privind exercitarea profesiei de moaşă, precum şi înfiinţarea şi funcţionarea Colegiului Naţional al Moaşelor din România

  22 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 458/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alin.(1) şi (2) ale articolului 64 din Legea nr.272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 320/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  16 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 308/2018 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei limbii macedonene

  27 martie 2018
  interpelare, Transpunerea reglementărilor specifice profesiei de fizioterapeut la nivelul Legii 153/2017

  26 martie 2018
  luare de cuvânt, Interpelarea este adresată doamnei Vasilica-Viorica Dăncilă, prim-ministrul României. Obiectul interpelării - "Transpunerea reglementărilor specifice profesiei de fizioterapeut, la nivelul Legii nr. ...

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  5 martie 2018
  întrebare, Salarizarea personalului medico-sanitar din structurile de genetică medicală înfiinţate prin Ordinul MS nr.1358/2014

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Grupul minorităţilor naţionale susţine acest proiect legislativ, conştient fiind de importanţa acestui proiect. Acest proiect va presupune afişarea instantanee pe ecranele ...

  27 februarie 2018
  interpelare, Operaţionalizarea sistemului de salarizare în ceea ce priveşte învăţământul preuniversitar

  26 februarie 2018
  întrebare, Stadiul măsurilor administrative adoptate la nivel guvernamental în scopul exercitării corespunzătoare a Preşedenţiei Consiliului UE în primul semestru al anului 2019

  13 februarie 2018
  interpelare, Informaţii privind proiectul Codului de procedură administrativă al României

  12 februarie 2018
  întrebare, Accesibilitatea serviciul naţional unic pentru apeluri de urgenţă 112 şi a serviciului naţional SMS 113

  1 februarie 2018
  întrebare, Informaţii privind tranşele de plată ce sunt acordate conform Legii nr.164/2014

  21 decembrie 2017
  luare de cuvânt, Bună ziua! Raport comun asupra Proiectului bugetului de venituri şi cheltuieli, pe anul 2018, al Autorităţii Naţionale pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii. În conformitate cu ...

  19 decembrie 2017
  întrebare, Dreptul contribuabilului din structurile militare de a dispune asupra destinaţiei unei sume de 2% din impozit (formularul 230)

  19 decembrie 2017
  întrebare, Legea salarizării personalului plătit din fonduri publice Excluderea funcţiilor de inginer de sistem şi inginer din cadrul funcţiilor didactice auxiliare

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, În cadrul comisiei, am ridicat problema art. 22 cuprins în amendament, care spune următorul lucru: "Expropriatul nemulţumit de cuantumul despăgubirii prevăzute la art. 19 se poate adresa tribunalului ...

  31 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 420/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii Nr.1/2011 a Educaţiei Naţionale

  4 octombrie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Aş vrea să vă supun atenţiei câteva aspecte ale acestei propuneri legislative, care nu s-au discutat decât la nivelul comisiei. Introducerea, la art. 22, a unui alineat ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 405/2017 Proiect de Lege pentru instituirea Zilei Minorităţilor Naţionale din România

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  22 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Este imperios necesar să aprobăm această prorogare, pentru că săptămâna trecută, deşi am primit asigurări de la Inspectoratul de Pompieri că nu se vor da niciun fel de amenzi, în ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 227/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.1 alin.(3) şi (6) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.193/2002 privind introducerea sistemelor moderne de plată

  25 aprilie 2017
  luare de cuvânt, Raport asupra propunerii legislative pentru modificarea şi completarea Legii nr. 185/2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate. În conformitate cu prevederile art. 95 din ...

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  7 martie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului prezintă raportul asupra Proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanţei Guvernului nr. 23/2016 privind înfiinţarea ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Popescu Mariana-Venera, deputat ales la nivel naţional, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect Constituţia şi legile ...