Petru-Sorin Marica

Activitate

Afiliere politică

  15 decembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  20 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin, PRO România. Împotrivă.

  14 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin, PRO România. Votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Marica, PRO România. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Marica, PRO România - împotrivă.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Marica, PRO România - împotrivă.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Grupul PRO România - pentru.

  13 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Sorin Marica, PRO România - pentru.

  6 octombrie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin, PRO România. "Pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin, PRO România - pentru, la ambele proiecte.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin, PRO România - împotrivă.

  14 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin, PRO România - pentru.

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 518/2020 Proiect de Lege pentru stabilirea unor măsuri în domeniul protecţiei sociale

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 517/2020 Proiect de Lege privind măsuri economice şi fiscal-bugetare

  3 septembrie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 516/2020 Proiect de Lege privind instituirea unor măsuri de limitare a efectelor negative generate de situaţiile de pandemie

  2 septembrie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! "Pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  14 iulie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Nu îmi mai funcţionează tableta, nu am reuşit să votez la ultimul punct. Şi de acum înainte votez pentru la toate proiectele de pe ordinea de zi.

  30 iunie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin. Votez "pentru", pentru componenţa comisiilor. Restul - pe tabletă.

  24 iunie 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua, domnule preşedinte! Votez pentru moţiune şi "pentru", la toate proiectele de pe ordinea de zi. Mulţumesc.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, PRO România.

  17 iunie 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Marica Sorin, Hunedoara. Punctul 1 şi punctul 7 - contra, iar pentru celelalte - "pentru".

  15 iunie 2020
  luare de cuvânt, Marica Sorin. Abţinere.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Bună ziua! Vreau să luaţi act că votez "pentru" la toate proiectele de pe ordinea de zi. N-am reuşit să votez pe tabletă.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Sper să am Internet şi o să vă sun.

  27 mai 2020
  luare de cuvânt, Bună ziua! Votez pentru moţiune.

  29 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 245/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii apelor nr.107/1996

  27 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 208/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.227 din 8 septembrie 2015 privind Codul fiscal

  22 aprilie 2020
  propunere legislativă, Pl-x nr. 358/2020 Propunere legislativă privind sprijinul pentru un trai decent în contextul pandemiei provocate de coronavirusul SARS-CoV-2

  6 aprilie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 390/2020 Proiect de Lege pentru completarea art.34 din Legea nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  3 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Da. Marica Petru-Sorin, Hunedoara. Vot pentru toate cele şase proiecte de pe ordinea de zi. Vă mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Marica Petru-Sorin, Hunedoara. Vot pentru amendament şi vot pentru proiect. O seară bună! Mulţumesc.

  2 aprilie 2020
  luare de cuvânt, Bună seara!

  19 februarie 2020
  propunere legislativă, PL-x nr. 312/2020 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(4) din Legea nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  11 februarie 2020
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Vreau să felicit toţi factorii implicaţi în acest proiect şi să felicit conducerea Consiliului Judeţean pentru ce a făcut în ultimul timp în Munţii ...

  11 decembrie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 182/2020 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.291 din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 600/2019 Proiect de Lege pentru modificarea Anexei a II a a Legii nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  26 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 317/2019 Proiectul Legii modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  6 iunie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 574/2019 Proiect de Lege privind organizarea şi desfăşurarea votului electronic

  16 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 551/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea art.6, art.8, art.20 şi art.33 din Legea nr.104/14 mai 2015 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă nr.3/2015 pentru aprobarea schemelor de plăţi care se aplică în agricultură în perioada 2015-2020

  16 aprilie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 550/2019 Proiect de Lege pentru simplificarea procedurilor administrative din cadrul instituţiilor publice

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Declaraţia mea de astăzi se numeşte "Politicile agricole guvernamentale dau rezultate practice". Stimaţi colegi, Există rezultate palpabile ale politicilor ...

  13 martie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Planul Naţional pentru Dezvoltare Locală, o şansă pentru comunităţile locale". Stimaţi colegi, În prezent, sursa principală ...

  5 martie 2019
  propunere legislativă, PL-x nr. 98/2019 Proiect de Lege pentru modificarea art.56 alin.(1) lit.a) din Legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  27 februarie 2019
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Dezvoltarea turismului poate duce şi la creşterea clasei de mijloc". Stimaţi colegi, Primele cifre ...

  20 februarie 2019
  întrebare, Memoriul domnilor Mitrache Romică și Popovici Marian

  20 februarie 2019
  întrebare, Memoriul doamnei Milidora Urșic

  20 februarie 2019
  întrebare, Memoriul domnului Mihaiescu Adrian

  13 februarie 2019
  luare de cuvânt, "Redresarea zonei montane se bazează pe Legea muntelui" M-am născut în Ţara Haţegului şi, în ultimii 25 de ani, am asistat la declinul economic şi demografic al zonei din care provin. Mi-am dorit ...

  19 decembrie 2018
  luare de cuvânt, "De la Marea Unire, totul s-a schimbat în România!" "Nimic nu s-a schimbat în România" a devenit refrenul standard cel mai des folosit ca expresie a unei nemulţumiri generale şi difuze faţă de ...

  18 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 751/2018 Propunere legislativă privind preluarea personalului angajat cu pregătire paramedicală din cadrul echipajelor SMURD specializate în acordarea primului-ajutor calificat ,potrivit legii, aflate în finanţarea autorităţilor publice locale de pe raza judeţelor Arad, Hunedoara, Maramureş, Mureş şi Sibiu

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  28 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "România trebuie să fructifice şansa de a folosi fondurile europene, pentru o dezvoltare durabilă!" Politica de coeziune a fost şi rămâne principalul instrument al Uniunii Europene de reducere a ...

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 729/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  27 noiembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 161/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.10/1995 privind calitatea în construcţii

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 164/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  20 noiembrie 2018
  întrebare, Memoriul domnului Victor Arad

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 157/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  14 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, "Parlamentul şi Guvernul, în tandem pentru o politică de mediu coerentă" Provin dintr-un judeţ în care conservarea şi protejarea mediului natural este condiţie obligatorie şi o prioritate permanentă. ...

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte, Dragi colegi, În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, prin adresa PL-x 450 din 11 ...

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 660/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătăţii şi pentru completarea Legii privind drepturile pacientului nr.46/2003

  30 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 659/2018 Propunere legislativă privind activităţile prestabilite de tip ridesharing

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Dezvoltarea locală şi rurală a României - politici şi rezultate" Dezvoltarea economică şi socială a României nu se poate limita numai la marile centre urbane. În Programul de guvernare este ...

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 148/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  10 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "De ce nu voi vota în favoarea moţiunii simple pe economie?" Azi, în plenul Camerei Deputaţilor, va fi votată moţiunea simplă Dar aş dori să schimb puţin perspectiva de evaluare a economiei. Nu văd ...

  9 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP519/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice

  3 octombrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Imediat, domnule preşedinte. De aceea, poate că o soluţie importantă ar putea fi o prelungire, cel puţin până în anul 2030, a perioadei de exploatare a termocentralelor pe cărbune existente. S-ar ...

  26 septembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Declaraţia mea politică de astăzi este intitulată "Complexul Energetic Hunedoara - garanţia stabilităţii Sistemului electroenergetic naţional". Stimaţi ...

  19 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 43/2019 Propunere legislativă pentru modificarea literei b) a alineatului (2) al articolului 32 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 745/2018 Proiect de Lege pentru completarea alin.(1) al art.7 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.28/2013 pentru aprobarea Programului naţional de dezvoltare locală

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 647/2018 Propunere legislativă pentru respingerea Ordonanţei de urgenţã a Guvernului nr.76/2017 privind înfiinţarea Societăţii Editura Didactică şi Pedagogică - S.A. ca urmare a reorganizării Regiei Autonome ”Editura Didactică şi Pedagogică" prin transformare

  4 septembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 570/2018 Proiect de Lege privind modificarea art.8 alin.(1) lit.b) din Legea nr.220/2008 pentru stabilirea sistemului de promovare a producerii energiei din surse regenerabile de energie

  9 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 439/2018 Proiect de Lege privind instituirea Zilei naţionale a gastronomiei şi a vinului românesc

  3 iulie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Dialogul politic a devenit o prematură competiţie electorală" România trece printr-o perioadă complicată. Incidentul petrecut duminica trecută, la sediul PSD din Satu Mare, poate fi considerat un ...

  25 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 538/2018 Proiect de Lege privind instituirea zilei de 14 septembrie - Ziua naţională a constructorului

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Este momentul să punem capăt abuzurilor din justiţie!" Multă vreme am crezut că sintagma "stat paralel" este doar o simplă figură de stil, utilizată pentru a creşte intensitatea confruntărilor ...

  13 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  11 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Dragi colegi, Declaraţia mea politică de astăzi se numeşte "Codul administrativ nu poate fi prilej de confruntare politică". Anul acesta, în anul Centenarului, vom ...

  23 mai 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  17 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, "Parteneriatele public-private pot susţine o dezvoltare locală durabilă" Am fost primar şi cunosc foarte bine limitările bugetare şi dificultăţile financiare cu care se confruntă comunităţile locale ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Intervalul de aproape două luni de la învestirea actualei echipe guvernamentale a fost foarte scurt. Cu toate acestea, Guvernul a putut a prezenta public o serie de măsuri luate, care se aplică deja. ...

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  19 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Simplificarea mecanismelor de achiziţii publice este urgentă" Achiziţiile publice anuale depăşesc suma de 15 miliarde de euro. Acest fapt demonstrează cât de important este ca procedura financiară ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  11 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 213/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, "Relansarea agriculturii, un angajament politic prioritar care trebuie onorat" Politicile agricole şi de dezvoltare rurală cuprinse în Programul de guvernare actual sunt destinate să asigure toate ...

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  12 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 396/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri referitoare la sumele acordate reprezentând ajutoare de urgenţă

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 88/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Consider că modul acesta de a gândi şi de a acţiona trebuie să se schimbe. Este foarte simplu să scoţi în evidenţă problemele şi să acuzi în stânga şi în dreapta. După părerea mea, în orice problemă ...

  28 februarie 2018
  luare de cuvânt, Bună dimineaţa! Domnule preşedinte, Dragi colegi, Voi vorbi astăzi despre: "Conservarea mediului natural şi dezvoltarea economică ar trebui să fie permanent în echilibru". Stimaţi colegi, Suntem cu ...

  13 februarie 2018
  luare de cuvânt, "Legea salarizării - un proiect ambiţios şi asumat" Ştim cu toţii că era nevoie de o Lege nouă de salarizare, pentru că salarizarea în sistemul bugetar devenise haotică, nu se respecta niciun fel de ...

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 258/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii 202/2002 privind egalitatea de şanse şi de tratament între femei şi bărbaţi

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 165/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr.407/2006

  18 decembrie 2017
  întrebare, Memoriu domnului primar Adrian Goia

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 328/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  6 decembrie 2017
  luare de cuvânt, "Legea prevenţiei - menită să schimbe mentalităţi" Legea prevenţiei, adoptată săptămâna trecută în Parlamentul României, este mai mult decât un simplu act normativ, este unul din cele mai importante ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  21 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "PSD, partidul cel mai capabil să conducă România" Partidul Social Democrat este partidul cel mai capabil să conducă România. Aceasta nu este afirmaţia mea personală, ci este concluzia celei mai ...

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Memoriul domnului Mitu Florin.

  8 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 448/2017 Propunere legislativă pentru modificarea unor acte normative

  7 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 189/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul asigurării pentru accidente de muncă

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "O nouă Lege a minelor este absolut necesară" Accidentul minier de săptămâna trecută de la Mina Lupeni a readus în atenţie necesitatea redefinirii cadrului legal în care funcţionează industria ...

  4 septembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 396/2017 Proiect de Lege pentru completarea Legii nr.273/ 2006 privind finanţele publice locale şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, BP300/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.217/2003 pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  13 iunie 2017
  întrebare, Memoriul doamnei Ana-Maria Olivia Posteucă.

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 547/2017 Proiect de Lege pentru completarea Ordonanţei Guvernului nr.43/1997 privind regimul drumurilor

  7 iunie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 514/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.6 alin.(6) dinOrdonanţa Guvernului nr.47/2000 privind stabilirea unor măsuri de protecţie a monumentelor istorice care fac parte din Lista patrimoniului mondial

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  15 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 468/2017 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a art.17 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.190/2000 privind regimul metalelor preţioase şi pietrelor preţioase în România

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  19 aprilie 2017
  întrebare, Situaţia deosebită, nemulţumirile şi problemele cetăţenilor din zona parcului naţional natural Grădiştea Muncelului-Cioclovina.

  11 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 176/2017 Propunere legislativă privind modificarea şi completarea Legii nr.550 din 29 noiembrie 2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române

  4 aprilie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 333/2017 Propunere legislativă privind modalitatea de gestionare a pungilor de plastic

  6 martie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Grupul parlamentar al Partidului Social Democrat susţine această iniţiativă legislativă pentru că prin promovarea prezentului act normativ se urmăreşte adoptarea ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, doamnă preşedinte. Dragi colegi, Notă asupra Propunerii legislative privind completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din ...

  14 februarie 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc. Dragi colegi, Notă asupra Propunerii legislative pentru completarea Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice. În conformitate cu prevederile art. 95 din Regulamentul Camerei ...

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Marica Petru-Sorin, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 22 Hunedoara, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...