Pl-x nr. 88/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

Sponsori: Petru Farago, Zacharie Benedek, Gheorghe-Dănuţ Bogdan, Izabella-Agnes Ambrus, Laurenţiu Nistor, Ioan Sorin Roman, Loránd-Bálint Magyar, István Erdei Dolóczki, Ilie Toma, Petru-Sorin Marica, Sándor Bende

cdep

12 septembrie 2018
Senat

înaintat la Senat

12 septembrie 2018
Camera Deputaților
adoptata de Camera Deputatilor
ca urmare a depasirii termenului de 45 de zile, potrivit art.75 alin.(2) teza a III-a din Constitutia României republicata
24 aprilie 2018
Camera Deputaților
23 aprilie 2018
Camera Deputaților
10 aprilie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

trimis pentru raport la:

Comisia pentru administraţie publică şi amenajarea teritoriului
Comisia juridică, de disciplină şi imunităţi
termen depunere amendamente: 18.04.2018
termen depunere raport: 26.04.2018
2 aprilie 2018
Camera Deputaților

primire aviz de la Consiliul Legislativ - cu nr.280/02.04.2018 (negativ)

(pdf) Avizul Consiliului Legislativ
19 martie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a aprobat retragerea semnăturii unui deputat
(pdf)
14 martie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

s-a probat retragerea semnăturilor a 4 ințiatori
(pdf)
12 martie 2018
Camera Deputaților

prezentare în Biroul Permanent al Camerei Deputatilor

(pdf) Adresa iniţiatorului

înregistrat la Camera Deputaţilor pentru dezbatere

solicitare aviz de la Consiliul Legislativ

termen: 04-04-2018

solicitare punct de vedere de la Guvern

termen: 04-04-2018