Nicolae Georgescu

Activitate

Afiliere politică

  27 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, Mii de români plecaţi peste hotare ar dori să se întoarcă în ţară, dar nu au curajul să facă acest pas. Nu este uşor să te întorci acasă după ce ...

  6 martie 2019
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi, În declaraţia mea politică de astăzi voi vorbi despre finanţarea educaţiei naţionale. În ţara noastră, educaţia a fost, decenii la rând, o ...

  28 februarie 2019
  propunere legislativă, BP110/2019 Propunere legislativă pentru modificarea art.2 din Legea zootehniei nr.32/2019

  19 decembrie 2018
  propunere legislativă, BP1012/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul serviciilor comunitare de utilităţi publice

  12 decembrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Stimaţi colegi deputaţi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Educaţia şi sănătatea s-au aflat în centrul preocupărilor Executivului şi ...

  11 decembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 738/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  10 decembrie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 84/2019 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul

  26 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP964/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.1 din Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului

  21 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează "Este timpul să adoptăm politici pentru ca profesia de cadru didactic să redevină atractivă". Dragi colegi ...

  21 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 720/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul educaţiei

  20 noiembrie 2018
  interpelare, Diminuarea dimensiunilor declinului anual al populației României

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP950/2018 Propunere legislativă pentru modificarea art.24, alin.(3 ) din Legea nr.231/2018 privind modificarea şi completarea Legii fondului funciar nr.18/1991

  20 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 119/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii 272/2004 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului

  19 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa PL-x 66 din 26 februarie 2018, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi ...

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP939/2018 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice

  15 noiembrie 2018
  propunere legislativă, BP938/2018 Propunere legislativă pentru aprobarea obiectivului de investiţii "Autostrada Nordului"

  14 noiembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 138/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea art.372 din Legea nr.286/2009 - "Codul Penal"

  7 noiembrie 2018
  luare de cuvânt, Doamnă preşedinte de şedinţă, Dragi colegi deputaţi, Declaraţia mea politică de astăzi se intitulează: "Noi reglementări pentru apărarea monumentelor istorice de patrimoniu". Marele Nicolae Iorga ...

  24 octombrie 2018
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi deputaţi, În declaraţia mea politică de astăzi voi vorbi despre combaterea sărăciei. Cunoaştem cu toţii faptul că există în ţara noastră foarte ...

  24 octombrie 2018
  propunere legislativă, BP837/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor şi pentru modificarea unor acte normative

  23 octombrie 2018
  întrebare, Proiectul privind învăţământul secundar

  3 octombrie 2018
  luare de cuvânt, "Dezvoltarea învăţământului profesional din România" Lipsa forţei de muncă devine gravă îndeosebi la nivelul personalului calificat. Ani în şir muncitorii români s-au îndreptat către alte ţări, în ...

  5 septembrie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 21/2019 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.97/2005 privind evidenţa, domiciliul, reşedinţa şi actele de identitate ale cetăţenilor români, precum şi pentru modificarea Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  28 iunie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 507/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil

  27 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Tinerii - viitori studenţi şi/sau actori pe piaţa muncii" În contextul desfăşurării, în aceste zile, a examenului naţional de bacalaureat, este important să ne îndreptăm atenţia asupra ...

  20 iunie 2018
  luare de cuvânt, "26 iunie - Ziua internaţională împotriva traficului şi consumului ilicit de droguri" În data de 7 decembrie 1987, Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite a decis ca ziua de 26 iunie să fie ...

  18 iunie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 387/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.351/2001 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului naţional Secţiunea a IV-a - Reţeaua de localităţi şi a Legii administraţiei publice locale nr.215/2001

  13 iunie 2018
  luare de cuvânt, "Examenele - o etapă din viaţa elevilor" De mii de ani, în toate societăţile evoluate, şcoala constituie una din instituţiile fundamentale, având o misiune precisă: instruirea şi educarea generaţiei ...

  6 iunie 2018
  luare de cuvânt, "5 iunie - Ziua învăţătorului" Ziua de 5 iunie este o sărbătoare cu valoare simbolică, pentru a sublinia importanţa învăţătorilor şi a profesorilor în parcursul vieţii fiecăruia dintre noi. Este ...

  30 mai 2018
  luare de cuvânt, "1 iunie, o zi cu dublă semnificaţie pentru copii şi părinţi" În august 1925, la Conferinţa Mondială pentru Protejarea şi Bunăstarea Copiilor de la Geneva, cei 54 de reprezentanţi din diferite ţări ...

  23 mai 2018
  luare de cuvânt, "Diversitatea culturală - provocare şi resursă în secolul XXI" În ultima perioadă, societatea tinde tot mai mult să depăşească graniţele impuse de frontiere, se mondializează. La aceasta se adaugă ...

  16 mai 2018
  luare de cuvânt, "18 mai - Ziua internaţională a muzeelor. Rolul muzeelor în cadrul societăţii contemporane" Stabilită în anul 1977, la iniţiativa Consiliului Internaţional al Muzeelor, Ziua internaţională a ...

  10 mai 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 315/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea instituţiei pentru promovarea valorilor naţionale "Regele MIHAI I"

  9 mai 2018
  luare de cuvânt, "15 mai, Ziua internaţională a familiei" Ziua internaţională a familiei a fost proclamată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite în 20 septembrie 1993, ca eveniment cu dată fixă, pe 15 ...

  25 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Siguranţa la locul de muncă - prevenţie şi monitorizare" O stare bună de sănătate a persoanelor de pe piaţa muncii are un impact pozitiv direct şi măsurabil asupra productivităţii, contribuie la ...

  25 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L256/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă

  24 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 603/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, publicată în Monitorul Oficial nr.410 din 25 iulie 2001 (republicată ), cu modificările şi completările ulterioare

  23 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 365/2018 Propunere legislativă privind transmiterea unei părţi din imobilul "Palatul Parlamentului", proprietate publică a statului, din administrarea Camerei Deputaţilor în administrarea Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice

  20 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 249/2018 Propunere legislativă privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea comisiilor parlamentare de anchetă

  18 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "Educaţia timpurie, fundament pentru educaţia viitoare" Copilăria este, poate, cea mai importantă perioadă din viaţa unui om, prin consecinţele pe care le are asupra dezvoltării ulterioare a ...

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 346/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 406/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal, precum şi a Legii nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancţionarea faptelor de corupţie

  18 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 373/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  17 aprilie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 347/2018 Proiect de Lege pentru modificarea Legii nr.20/2018 privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.71/2017 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr.42/2004 privind organizarea activităţii sanitar-veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi pentru modificarea Ordonanţei Guvernului nr.83/2003 privind aprobarea posturilor de inspecţie la frontieră organizate în punctele de trecere a frontierei stabilite pentru importul, exportul şi tranzitul tipurilor de mărfuri supuse controalelor sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor, precum şi condiţiile de aprobare a posturilor de inspecţie la frontieră responsabile pentru controalele sanitare veterinare ale animalelor vii provenite din ţări terţe şi pentru controalele sanitare veterinare şi pentru siguranţa alimentelor ale produselor alimentare şi hranei pentru animale provenite din ţări terţe

  11 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "O nouă perspectivă de abordare a competenţelor-cheie în contextul inovaţiilor tehnologice şi digitale" Într-o lume din ce în ce mai globalizată, persoanele au nevoie de o gamă largă de abilităţi ...

  10 aprilie 2018
  întrebare, Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobartea Regulamentului - cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr.II la Legea-cadru nr. ...

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L210/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.123/2013 a energiei electrice şi a gazelor naturale

  10 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 324/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţã nr.194/2002 privind regimul străinilor din România republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a Ordonanţei nr.25/2014 privind încadrarea în muncă şi detaşarea străinilor pe teritoriul României şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative privind regimul străinilor în România, cu modificările şi completările ulterioare

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, ...acestora de a alege această disciplină. Potrivit art. 65 alin. (4) din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare, planurile-cadru şi programele şcolare ...

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte de şedinţă, Dragi colegi, În baza prevederilor art. 95 din Regulamentul Camerei Deputaţilor, republicat, cu adresa Pl-x 578 din 12 februarie 2018, Comisia pentru învăţământ, ...

  4 aprilie 2018
  luare de cuvânt, "2 aprilie, Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului" Rezoluţia 62/139 a Adunării Generale a Naţiunilor Unite a fost cea care a instituit Ziua Internaţională de Conştientizare a Autismului, ...

  4 aprilie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 532/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, ... fragmente din istoria acestui secol de existenţă comună, de preţuire şi recunoaştere a importanţei identităţii naţionale, a tradiţiilor, a limbii române. Vă mulţumesc. Deputat al PSD Argeş, ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Pentru marcarea acestui moment deosebit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 312/2004 privind Statutul Băncii Naţionale a României, începând cu data de 26 martie 2018, Banca Naţională a României ...

  28 martie 2018
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimate colege, Stimaţi colegi, "100 de ani de la Unirea Basarabiei cu România". Idealul desăvârşirii unităţii naţionale, visul de veacuri al românilor şi al marilor săi voievozi, ...

  28 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 506/2018 Proiect de Lege privind unele măsuri necesare pentru implementarea proiectelor de importanţă naţională în domeniul energiei electrice

  27 martie 2018
  interpelare, Modernizare treceri la nivel cu calea ferată

  27 martie 2018
  întrebare, Restituirea sumelor reprezentând taxa pe poluare

  27 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 447/2018 Propunere legislativă pentru completarea Legii nr.182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate

  20 martie 2018
  luare de cuvânt, "Educaţia parentală, sprijin pentru părinţi, în beneficiul copiilor şi tinerilor" Provocările societăţii contemporane, modificările structurale şi rapide din mediul social, marcate de evenimentele şi ...

  14 martie 2018
  luare de cuvânt, "România în anul Centenarului Marii Uniri - model de succes în promovarea drepturilor şi libertăţilor minorităţilor naţionale" România are o lungă istorie a convieţuirii multietnice şi ...

  12 martie 2018
  întrebare, Stadiul de elaborare a manualului dedicat Centenarului

  8 martie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 552/2018 Proiect de Lege privind Registrul naţional automatizat cu privire la persoanele care au comis infracţiuni sexuale, de exploatare a unor persoane sau asupra minorilor

  7 martie 2018
  luare de cuvânt, "Disciplina «Istorie», în Centenarul Marii Uniri" Idealul educaţional al învăţământului românesc, care decurge din cel social, presupune formarea integrală şi armonioasă a unei personalităţi creative ...

  7 martie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 87/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României

  26 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 336/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.17/2014 privind unele măsuri de reglementare a vânzării-cumpărării terenurilor agricole situate în extravilan şi de modificare a Legii nr.268/2001 privind privatizarea societăţilor comerciale ce deţin în administrare terenuri proprietate publică şi privată a statului cu destinaţie agricolă şi înfiinţarea Agenţiei Domeniilor Statului

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl nr. L140/2018 Propunere legislativă privind schimbul de imobile dintre Banca Naţională a României şi statul român, aflate în proprietatea băncii centrale şi, respectiv, în domeniul privat al statului

  19 februarie 2018
  propunere legislativă, PL-x nr. 369/2018 Proiect de Lege privind Codul administrativ al României

  13 februarie 2018
  întrebare, Stadiul lucrărilor la Autostrada Sibiu-Piteşti

  13 februarie 2018
  întrebare, Stadiul proiectului de modernizare DN 73

  12 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 228/2018 Propunere legislativă pentru modificarea literei h 1 , alin.(2) al art.9 şi a literei g 1 ), alin.(2) al art.15 din Legea nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  5 februarie 2018
  propunere legislativă, Pl-x nr. 245/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.227/2015 a Codului fiscal

  22 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP772/2017 Propunere legislativă pentru completarea alin.(1) al art.456 din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 242/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.161/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenţei în exercitarea demnităţilor publice, a funcţiilor publice şi în mediul de afaceri, prevenirea şi sancţionarea corupţiei

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 328/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii serviciilor de transport public local nr.92/2007

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 597/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.176/2010 privind integritatea în exercitarea funcţiilor şi demnităţilor publice, pentru modificarea şi completarea Legii nr.144/2007 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Agenţiei Naţionale de Integritate, precum şi pentru modificarea şi completarea altor acte normative

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 598/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 595/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.304/2004 privind organizarea judiciară

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, BP750/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.286/2009 privind Codul penal şi Legii nr.135/2010 privind Codul de procedură penală

  18 decembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 459/2018 Proiect de Lege pentru modificarea alineatului 1 al articolului 175 din Legea nr.286/2009 privind Codul penal

  12 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 582/2017 Propunere legislativă de modificare a Legii concurenţei nr.21 din 30 aprilie 1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.153 din 29 februarie 2016, cu modificările şi completările ulterioare

  11 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 578/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii educaţiei naţionale nr.1/2011

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 297/2018 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.31/1990 Legea societăţilor

  7 decembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 569/2017 Propunere legislativă pentru modificarea Legii nr.393/2004 privind Statutul aleşilor locali

  29 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "1 Decembrie - ziua noastră, a tuturor românilor" Ziua naţională este o zi de sărbătoare stabilită în mod oficial pentru cinstirea unui eveniment important din istoria unui stat. Între anii ...

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 57/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Băncii de Dezvoltare a României-S.A.

  27 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 236/2018 Proiect de Lege privind înfiinţarea Fondului Suveran de Dezvoltare şi Investiţii - S.A. şi pentru modificarea unor acte normative

  21 noiembrie 2017
  interpelare, Poluare fermă porci judeţul Argeş

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 78/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de susţinere a crescătorilor de taurine din rasele Bălţata Românească, Brună şi Sura de Stepă

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 105/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare, spălare şi prelucrare primară a lânii în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 134/2018 Proiect de Lege pentru aprobarea Programului de încurajare a investiţiilor din zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 133/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de susţinere a activităţii de reproducţie în sectorul de creştere a bubalinelor

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 79/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare a laptelui în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 80/2018 Proiect de Lege privind Legea muntelui

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 106/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de sacrificare a animalelor în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 147/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea centrelor de colectare şi prelucrare primară a fructelor, fructelor de pădure şi plantelor medicinale în zona montană

  16 noiembrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 107/2018 Proiect de Lege privind aprobarea Programului de investiţii pentru înfiinţarea stânelor montane

  15 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 463/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul educaţiei şi sportului

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Diminuarea tăierilor ilegale.

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Cheltuieli pentru sănătate.

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Harta resursei umane în funcţie de calificări şi competenţe.

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Ponderea cheltuielilor de cercetare şi dezvoltare în PIB.

  13 noiembrie 2017
  întrebare, Referitor la spitalul judeţean Argeş.

  7 noiembrie 2017
  luare de cuvânt, "Rata natalităţii, motiv de îngrijorare" În România, familia continuă să fie un element esenţial în viaţa individului, căsătoria oficială încă reprezentând un mijloc de întemeiere a unei familii şi ...

  6 noiembrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 10/2018 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.114 din 11 octombrie 1996 privind locuinţele, republicată

  24 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "25 octombrie - Ziua armatei" Ziua de 25 octombrie se înscrie, alături de alte sărbători cu specific militar - Ziua Forţelor Terestre, Ziua Aviaţiei şi Forţelor Aeriene, Ziua Marinei, zilele ...

  19 octombrie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 146/2018 Proiect de Lege pentru modificarea şi completarea Legii nr.509/2006 privind acordarea de miere de albine ca supliment nutritiv pentru preşcolari şi elevii din clasele I-IV din învăţământul de stat şi confesional

  18 octombrie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 388/2017 Propunere legislativă pentru modificarea art.37 şi art.39 din Legea nr.96/2006 privind Statutul deputaţilor şi al senatorilor

  17 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Ziua Internaţională pentru eradicarea sărăciei" Începând cu data de 17 octombrie 1987, este marcată Ziua internaţională pentru eradicarea sărăciei. La acel moment, mai mult de o sută de mii de ...

  17 octombrie 2017
  întrebare, Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, în beneficiul cetăţenilor şi al întreprinderilor.

  17 octombrie 2017
  întrebare, Aplicarea corespunzătoare a legislaţiei UE, prin stabilirea măsurilor concrete de reducere a emisiilor de vapori de benzină?

  11 octombrie 2017
  luare de cuvânt, "Criminalitatea informatică ia amploare în Europa" Calculatoarele, telefoanele, tabletele, în general orice aparat electronic, au devenit indispensabile în dezvoltarea diverselor activităţi la toate ...

  11 octombrie 2017
  întrebare, Implementarea unor programe de sustenabilitate rurală care să atragă forţa de muncă în agricultură.

  11 octombrie 2017
  întrebare, Asigurarea unui înalt nivel de protecţie a pasagerilor.

  29 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 7/2018 Propunere legislativă pentru completarea şi modificarea art.18 al Legii nr.248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate

  27 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Încheierea anului şcolar" În tot acest tablou tumultuos numit viaţă, căruia trebuie să îi facem faţă în fiecare zi, cred că avem multe motive numai bune să ne bucure, iar unul dintre ele este ...

  26 iunie 2017
  întrebare, Nemulţumirile sindicatelelor

  26 iunie 2017
  întrebare, Reducerea vârstei la care se poate răspunde penal

  26 iunie 2017
  întrebare, Reincriminarea inracţiunii de cerşetorie şi vagabondaj

  20 iunie 2017
  luare de cuvânt, Astăzi voi prezenta declaraţia politică intitulată: "România a scăpat de 8 proceduri de infringement ale Comisiei Europene". Vreau să aduc în discuţie anunţul făcut zilele trecute de Ministerul ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, ...prin care orice formă de abuz trebuie semnalată serviciului public de asistenţă socială. Totuşi, exploatarea prin muncă este foarte greu de monitorizat, având în vedere că mulţi consideră munca o ...

  13 iunie 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimate doamne şi stimaţi domni deputaţi, Cu îngăduinţa dumneavoastră, astăzi vă voi prezenta declaraţia politică intitulată "Ziua mondială împotriva exploatării prin muncă a ...

  13 iunie 2017
  interpelare, Manifestările lotului reprezentativ Under 18 la hochei pe gheaţă.

  13 iunie 2017
  interpelare, Situaţia Muzeului Naţional de Istorie a României.

  13 iunie 2017
  interpelare, Criza copiilor îmbolnăviţi din jud.Argeş.

  13 iunie 2017
  interpelare, Legea Tuberculozei.

  13 iunie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 529/2017 Propunere legislativă pentru completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.40/2013 pentru finanţarea Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Microbiologie şi imunologie "Cantacuzino " în vedere realizării Planului national de intervenţie pentru prevenirea îmbolnăvirii în masă a populaţiei, generate de epidemii şi pandemii şi încredinţarea prestării unor servicii de interes economic general instituţiilor aflate în coordonarea sau sub autoritatea Ministerului Sănătăţii

  7 iunie 2017
  luare de cuvânt, "Autostrada Piteşti - Sibiu" Cred că existenţa unei reţele de transport rutier rapid este esenţială pentru dezvoltarea României. De aceea, am ales să vă prezint astăzi unul dintre proiectele ...

  30 mai 2017
  luare de cuvânt, "Zilele oraşului Costeşti" Vreau să încep expunerea de astăzi prin a vă spune o poveste. O poveste tristă, dar care a rămas în istorie şi a marcat sute de destine. Se petrecea în urmă cu 87 de ani, ...

  30 mai 2017
  interpelare, Fenomenul adopţiilor.

  30 mai 2017
  interpelare, Obiectivele de infrastructură de transport pentru judeţele din Regiunile Muntenia şi Oltenia.

  30 mai 2017
  interpelare, Reprezentarea românilor din Transilvania pe stema oficială a statului.

  23 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Doresc să vă prezint astăzi declaraţia politică intitulată "Zilele oraşului Piteşti". Astăzi vreau să vă vorbesc despre un oraş cu istorie, aşezat pe dealurile de ...

  23 mai 2017
  întrebare, Vaccinul obligatoriu făcut în şcoală.

  23 mai 2017
  întrebare, Acordul de pretransfer în educaţie.

  23 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 395/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.25 alin.(4) lit.i) din Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal

  23 mai 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 211/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.550/2004 privind organizarea şi funcţionarea Jandarmeriei Române, a Legii nr.364/2004 privind organizarea şi funcţionarea Poliţiei Judiciare, Legea nr.333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor şi a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.20 din 11 martie 2009 pentru modificarea art.13 alin.(2) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.30/2007 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Interne şi pentru reorganizarea unor unităţi din subordinea Ministerului Afacerilor Interne

  16 mai 2017
  luare de cuvânt, Stimate domnule preşedinte, Stimate doamne şi stimaţi domni, Cu îngăduinţa dumneavoastră, astăzi voi prezenta o declaraţie politică intitulată "Yildiz Entegre. O investiţie turcă pentru ...

  16 mai 2017
  interpelare, Relaţiile diplomatice ale statului român cu vecinii săi şi cu ţările din zona Mării Negre.

  16 mai 2017
  interpelare, Prognoza meteo pentru judeţele din regiunea de sud a ţării.

  15 mai 2017
  luare de cuvânt, Mulţumesc, domnule preşedinte. Interpelare adresată Ministerului Mediului, doamnei viceprim-ministru Graţiela Gavrilescu. "Prognoza meteo pentru judeţele din regiunea de sud a ţării" Doamnă ...

  9 mai 2017
  luare de cuvânt, Domnule preşedinte, Stimaţi colegi, Declaraţia politică de astăzi se intitulează "10 mai - Ziua Regalităţii". 10 mai este o zi care trece aproape neobservată pentru mulţi dintre noi. Şi totuşi, ziua ...

  8 mai 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 209/2017 Proiectul Legii cadru privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice

  3 mai 2017
  luare de cuvânt, "Ziua naţională a tineretului" Începând cu anul 2004, ziua de 2 mai a fost stabilită ca fiind Ziua naţională a tineretului. Cu ce asociez eu cuvântul "tineret"? Cu energie, forţă, dinamism, dar şi cu ...

  15 martie 2017
  propunere legislativă, PL-x nr. 261/2017 Proiect de Lege pentru modificarea art.5 alin.(2) din Legea nr.192/2010 privind trecerea unor drumuri forestiere şi a lucrărilor de corectare a torenţilor din domeniul public al statului şi din adminstrarea Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva în domeniul public al unor unităţi administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale ale acestora

  14 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 161/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 a educaţiei naţionale

  1 martie 2017
  propunere legislativă, Pl-x nr. 150/2017 Propunere legislativă pentru modificarea şi completarea Legii nr.1/2011 educaţiei naţionale

  21 decembrie 2016
  luare de cuvânt, (Cu mâna pe Constituţie şi Biblie rosteşte jurământul scris.) Eu, Georgescu Nicolae, deputat ales în Circumscripţia electorală nr. 3 Argeş, Jur credinţă patriei mele România; Jur să respect ...